Рефераты на украинском
Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів - Екологія -світла, яке бачиш, коли міцно заплющити очі і “дивитися” на Сонце. Це своєрідний залишок енергії, спалахи.

2.Динамічна активність: червонувате світло розсіюється, як туман.

Пасивна присутність: в цьому стані людина є пасивним учасником подій, які довколо неї, тобто є учасником за допомогою вух та очей.

Динамічна ініціатива : активно виступаєш у дію, приймаєш участь.

У чоловіків вся енергія сконцентрована у сперматозоїдах, а в жінок- у яйцеклітині.

Невидима енергетика спрямована на добрі справи. Методом відділення духовної енергії від тілесної не можна чинити зло.

Відокремлення залежить від темпераменту, від уміння сконцентрувати свою увагу, від сили волі людини.

Щоб навчитись відділяти духовну енергію від тілесної, перш за все, необхідно удосконалювати свої п’ять органів відчуттів, уміти їх відключати.

Початковими вправами є уміння розслабитись у зручній позі (тобто розслабити розум і тіло).

Потім необхідно перед собою поставити конкретну мету. Наприклад: “Хочу вийти, залетіти, побачити…”

Вдих, видих- команда зупинитись. Чим більший у людини енергетичний запас, тим дальші польоти може виконувати енергетичне тіло. Не слід на початках вправляння на довгий час покидати тіло, тобто відлітати на великі дистанції. Все потребує помірного тренування.

Під час польоту енергетичного тіла наше тіло фізичне омолоджується, бо клітини організму відпочивають.

Якщо нанести удар по невидимому духовному тілу, то після з’єднання духовного з тілесним друге відчуватиме деякий час біль у тій ділянці тіла, куди був нанесений удар.

Тренування відділення енергії потребує усамітнення.

Як спрямовувати свою енергію.

Для еволюції кожної істоти важливо, щоб вона знала, на якому полі, для чого і в якій діяльності вона використовує свою енергію. Незнання про використання своєї енергії- найгірше для еволюції, тому що ми за це відповідаємо. Небо нам дало енергію не для того, щоб ми її тратили марно, те, що ми з нею робимо, записується і відмічається. Благословенніші ті, хто присвячує свої енергії: фізичну, емоційну і ментальну на благо людства, для Царства Божого і його справедливості.

Енергії були дані вам, щоб ви могли жити. Це велика цінність.

Якщо ви розтрачуєте їх в сліпому гніві або чутливості, або для виконання підступних планів, вони допомагають збільшенню запасів енергії пекла: через свої незнання люди підтримують, зберігають і живлять пекло. Вони добре розуміють, коли йдеться про різні науки, але вони зовсім нічого не знають, коли мова йде про використання їх власної енергії. Ви повинні усвідомлювати, як ви використовуєте свою енергію, тому що кількість виданої вам енергії була підрахована, вона дуже цінна. Якщо невидимий світ побачить, що ви витрачаєте її марно, вони зменшать ваші витрати. Небо зверху спостерігає, що ми використовуємо їх егоїстично і нерозумно, чи для божественних цілей. Якщо ви запитаєте себе кожного дня, скільки речей ви можете покращити? – то не зразу, звичайно, ви навчитесь бути свідомими, в противному разі ви будете піддані долі. Ніколи не забувайте цього.

У всьому є аспекти, над якими треба задумуватись кожного дня, як тільки дозволяють обставини. Потрібно бути свідомими щодо того, як ви щоденно використовуєте свою енергію, ви можете перевіряти себе постійно, на вулиці, в метро, вдома- всюди. Запитайте себе: Стоп! Якщо я зроблю це і те, скільки енергії я затрачу? Чи це корисно? Робота, для якоъ ми затрачаэмо енергыю, надзвичайно важлива.

Про віщунство і пророцтво.

Віщувати- це значить визначати майбутнє.

В духовному світі все можливе є завжди майбутнім. Вічність не має ні часу, ні простору, ні початку, ні кінця.

Обмеженість наших почуттів заважає нам бачити майбутнє, бо відчуття базуються на враженнях, які і є обмеженими.

Людина зі свого досвіду знає, що за сьогоднішнім вечором настане майбутній ранок, за весною наступить літо, з бруньки народиться квіточка.

Щоб пізнати, пророкувати майбутнє людини, потрібне не звичайне, а вище прозріння.

Чим більше людина має цього прозріння, тим глибше вона побачить майбутнє.

Наприклад, лікар, по лікуванню і наслідках лікування, може визначити чи виздоровіє хворий, чи помре.

Із поточного розподілу темпераментів людських характерів та законів Природи, їх наслідків, можна передбачити майбутнє.

Багато закрито від очей розумних людей, але людина із тонким розумом все бачить і може пророкувати.

Звірі є теж відповідно віщунами. Наприклад, собаки перед землетрусом виють, ластівки перед дощем літають низько над землею. Це пояснюється тим, що тварини і птахи чутливіші до інфразвуків.

Віра.

Віра, що властива людині є психічною якістю. Вона може бути вираженням об’єктивно існуючої, але ще не пізнаноі суті /необхідності/. Віра - це позиція, з якою ми дивимося на життя. Це впевненість в попередньо прийнятих іпотезах, які активізують вчинки людини в відповідності з нормами, які виходять із неї, цілями і уявленнями. У відповідності з цим вона окреслює межі, в яких є варіанти так званих доріг життя.

Кожна філософська або релігійна система обожнюе "шлях", який є зразком для наслідування і метою існування. Ось деякі характерні риси "шляху" в різних релігійних системах і зв’язані з ним постулати віри. Віра будуеться на емоційних і вольових зв’язках при повній відсутності пізнавальних елементів.

Пізнаючи природні закони і співвідносячись з ними, людине одержує можливість керувати природними і соціальними явищами. Таким чином підкоряю-чись природі, людина перетворюється в її господаря. Універсальним стимулом є воля до домінування, що властиве кожній людині. Одночасно з цим кожна особа володіє індивідуальними неповторними якостями. Особа людини визначаеться не тільки ім’ям, професією, соціальним станом, статтю, расою. Кожна людина є своєрідною і неповторною в своій складності і безконечністі. При цьому людина, як особистість унікальна, і з цієї точки зору безцінна. 0собистість - навічно визначена данність. Вона знаходиться в стані складної динаміки, яка визначаеться умовами існування і спадковими даними. У кожній особистості визначають наступні основні "рівні" зв’язані з різними аспектами цілісної поведінки:

а/ тілесний рівень, що охоплюе внутрішні і зовнішні рухи;

б/ емоційно-чуттевий рівень, що характеризує безпосередні реакції особис-тості на різні зовнішні і внутрішні фактори. Емоційний процес регулює поведінку людини. Утворені емоції породжують цілий ряд додаткових фізіологічних процесів, під дією яких формуеться визначений тип поведінки. Можна виділити такі емоційно-чуттеві стани: голод, спрага, приємний смак, насолода, огида, біль, володіння, статеве чуття, життерадісність, веселість, бадьорість, енергія, відчуття сили, спокій, відпочинок, почуття свободи, стомленість, слабість, безсилля, байдужість, печаль, страждання, образа. Раціональний рівень зв’язаний з процесами абстрактного мислення, логічними операціями аналізу і синтезу.

Розвиток гармонійної особистості включає як розвиток і удосконалення кожного із рівнів, так і їх оптимальна взаємодія. Посилений розвиток одного з них за рахунок інших приводить до дизгармонії особистості, що виражається в неадекват-них реакціях на визначені зов­нішні фактори.

Розвиток особистості може здійснюватися з допомогою специфічних прак- тик для кожного із розглядених рівнів. 3 метою удосконалення цілісного рівня практикується гігієна тіла, раціональне харчування, відповідні фізичні вправи і тілесний самоконтроль. Процеси тілесного рівня прямо зв’язані з психічними процесами емоційного рівня. при цьому гармонізація тілесного рівняі впливає приємяо на емоційний рівень, що зі своєї сторони, позитивно впливає на процеси раціонального рівня.

Одним із розвитку духовного являеться віра в Бога, незалежно від віросповідання та його сценарію. Людство з давніх часів відчувало присутність енергії над людиною. Це взяла за основу свого віро­сповідання релігія. Для цього вона використовує дії за допомогою співу, промови, ікони, ладану - всі вони діють на органи чуттів. Цим самим виробляють благодійну енергію, яка виділяеться через шкіру людини. Ця енергія заряджає все в церкві і виділяєтъся в Космос. 3 Космосу йде енергія зустрічна і заряджає церкву і людей. Виходить обмін енергії. Церква, як будинок, при висвячуванні виходить на прямий зв’язок з Космосом. Те саме відбуваеться при посвяченні ікон, при всіх обрядах хрещення немовлят. Цим саме ці обряди ставлять на облік і охорону всіх посвячених тіл космічній енергії.

Протягом історичного розвитку людства виникло багато релігій. Але суть одна-всі вони є ланкою завязку з космічною енергіею. Різниця між ними в своерідності сценарію. Часто в народів сценарії міняються від втручання політики в релігію, з вимогою нав’язати вигідну для них позицію. Це приводить до колотнечі, зневіри серед віруючих.

Я подаю в книзі три методи, за допомогою яких можна розвинути свою енергію всередині тіла, а також вміти впливати на фізичні тіла, астральні і ментальні:

1/ духовний

2/ практичними вправами

3/ розвиток'цих енергій у стані гіпнозу.

Щодня, щоб ви не робили, ви повинні присвячувати кілька хвилин гармонії, стараючись гармонізувати все навколо себе. Гармонія – це вирішення всієї проблеми благословення, яке дає нам силу, міць і процвітання, рівновагу і самоконтроль.

Треба навчитись, що в кожному русі, в манері говорити, в думках і почуттях робити добро – це є і красота і гармонія. Але ми так не думаємо, ми не маемо почуття, що робить нас нещасливими. Ми кажемо:"Незнаю, що зі мною, почуваю себе погано". Це тому, що ми недостатнь часу віддаємо гармонії, думкам про гармонію. Якщо ви почуваете себе неспокійно, зупиніть свої заняття, пошліть на те заняття любов, щастя, добро, земну мудрість, а потім знову почніть роботу. Чим більше ви будете це практикувати, тим швидше навчитесь приводити себе в добрий стан. Навчіться розуміти силу вдячності.

Вдячність - це могутня (але неівідома) сила, яка швидко знешкоджуе і нейтралізує яд організму. Наприклад, коли людина знервована, її організм виділяє яд, який потрапляє в слину. І тому тій людині потрібно виплюнути слину, тоді її стан зразу нейтралізується. Люди невдячні своему творцеві , не вдячні природі і особливо невдячні одн одному. Перше завдання учня: якщо він хоче навчитися вдосконалюватись необхідно навчитись бути вдячним.

Під час вивчення матеріалу в книзі ми з вами ознайомились з методикою розвитку біологічного струму та його впливу на людину. Рушійною силою біологічного струму є віра, яка через силу волі впливае на людську психіку і далі на нервову систему.

Люди вважають, що якщо вони будуть тільки молитись, вони стануть духовними. Ні, будь-яка робота, навіть духовна стае прозаічною і нудною, якщо не прагнути до ідеалу і навпаки, якщо ви накладате божественну ідею на саму оболонку роботи, вона стае одухотвореною. Духовность не зводиться до відмови від фізичної і матеріальної діяльноеті, до тото, щоб виконувати все зі світлом, задля світла і дякуючи йому. Бути духовним - це знати, що ми робимо-це для досягнення гармонії з космічною енергіею. Кожного дня хоча б на дві , три хвилини постарйтесь виробити звичку пов’язувати себе з Космосом, робіть це декілька разів на день. Немае значения окільки часу ви проводите в концентрації на Космос, важливо яка сила ваших думок і щирість до концентрації. Якщо будете часто так робити і щиро без зухвальства, а з чистою любов’ю, то до вас буде поступать енергія добра із Космосу.

Щоб ви не робили, ви маєте робити з любов’ю, мудрістю і правдою, ці принципи будуть брати участь у всіх ваших діях, посилюючи їх. Коли ви їсте, всіма думками пошліть любов до тієї їжі, яку ви їсте, пошліть любов і свою доброту до того, хто готував їжу. У вас повинна виробитись звичка, всім, що вас оточуе, незалежно чи живе тіло, чи матеріальне, ви повинні думками розмовляти з ним, як з живим і дарувати любов, доброту і земну мудрість. Тільки тоді ваше тіло 6уде заряджати Космос енергією добра. Коли вй одягаєтесь ранком кажіть: «Я одягаю з цим одягом любов, мудрість, чистоту, справедливість.» Думаючи так, з вашого одягу буде випромінюватись енергія добра. Ціею енергіею будуть заряджуватись люди, які будуть знаходитись бііля вас. Не дивлячись, чи це людина, тварина чи рослина, чи будь-який предмет, ви повинні перш за все своїм поглядом і думкою подарувати лю- бов, подарувати свою енергію добра, не задумуючись, що ця енергія залишить вас. Навіть найбільшим вашим ворогам, а ворогів у вас не нс винно бути, даруйте любов, мудрість.

Коли ви торкаетесь предметів,або пересуваєте речі, робіть це з думкою, що ви співаєте і танцюєте внутрішньо, і з вами завжди буде гармонія добра і любові. Коли ви нервуєтесь і не маєте настрою скажіть: "Пора виконувати вправу". Коли людина нервується, до вас приступила енергія зла для того, щоб вивести вас з рівноваги. Ви повинні свідомо подумати, що це не ваша іскра енергії, а іскра зла. Я вам даю методику, як закрити канал зла, який поступае до вас.

Проаналізуйте в своему розумі, звідки появилась енергія зла ?

Існує два методи проникнення енергії зла. Вона може появилась в тілі при поганому працюванні окремого органу, який через нервову систему виводить з ладу психіку, а також може поступати ззовні як послання Космосу, або людьми, які вміють посилати іскру енергії зла. Перший метод: в Космосі навколо 3емлі зберігається інформація наших вчинків Коли ми відхиляемося від законів природи і здійснюемо злі вчинки, то до нас приступає енергія і напраляє нас на правильний шлях. Розумова людина повинна аналізувати всі своі дії. Люди діляться на два розвитки: одні можуть посилати енергію зла розмовою і думкою, другі - енергію добра також розмовою і думкою. Наші розумові центри розвинуті за двома методами: одні мають змогу сприймати цю енергію, але не можуть віддати ні думкою, ні словом, а другі мають змогу передавати, але не мо­жуть сприймати. Це вони можуть впливати і сприймати свідомо, знаючи про свій вплив, а можуть впливати не знаючи про свій вплив.

Наприклад, часто в народі ми чуємо, що хтось в словах бажае зло. 3 цими словами іде внутрішня енергія цієї людини і словами ідехвиля до тієї людини, якій.відправлена ця енергія.

Коли ваша аура цю енергію не пропустила в ваше тіло, то ця енергія весь час у вигляді хмарки вас супрводжує. Вона може зберігати над вами довгий час і нагромаджувати над вами негативні енергії інших людей.

Це нагромадження буде доти, поки ваша аура в силі буде, втримати цю енергію і не впустить у ваше тіло. Це нагромадження у вашему, тілі викличе загальмування розумових точок, ви загубите контроль і з вами станеться якийсь нещасний випадок. Якщо з вами пройшов цей випадок, а ви цього не заслуговуете, Космос вас виведе з цього. А тих людей, які послали цю енергію, космос накаже жорстокіше. А тому вся ваша енергія повинна бути направлена тільки на добрі вчинки, не задумуючись давати добро.

Три небезпечних цикли.

Є три цикли в біоритмі людини. Це 23-денний фізичний цикл, 28- денний емоційний цикл і 33 денний інтелектуальний цикл.

У кожному з цих циклів половина днів належить до так званих днів- плюс і половина- до днів – мінус. У 23-денному фізичному циклі перші одинадцять з половиною днів- це дні плюс, у такі дні можна і бажано займатися, наприклад, посилено спортом, здійснювати походи. Наступні одинадцять з половиною днів уже менш придатні для таких справ, людина легко стомлюється.

Перші чотирнадцять днів 28-денного емоційного циклу відрізняються гарним настроєм, а наступні чотирнадцять днів є найчастіше гіршими.

Для інтелектуального циклу характерні “цікаві” і “нудні” дні.

Найбільше значення мають критичні дні переходу від днів- плюс до днів- мінус.

Усі три цикли починаються від дня народження із днів плюс. День, коли відбувається “перемикання” циклу, називають нульовим, або критичним днем. Цього дня, особливо якщо він є нульовим для фізичного й емоційного циклів, можуть траплятися всілякі нещастя і невдачі.

Магнітне поле.

Всі ми живемо в магнітному полі Землі. Від його стану залежить багато природних явищ і процесів. Магнітне поле впливає на живі організми. Знати закономірності такого всеосяжного явища, як магнетизм земної кулі,- це зуміти з’ясувати безліч інших, найрізноманітніших питань, які пов’язані з магнітним полем Землі. Багаторічні спостереження напруженості магнітного поля показують, що в різних місцях вона змінюється по-різному. Особливо інтенсивні такі зміни в районах, де бувають землетруси. Подібна закономірність пов’язана з самою природою земного магнетизму і намагніченістю глибинних порід Землі. У змінах магнітної напруженості простежуються також добові та річні цикли. На магнетизм Землі впливає її обертання і наша зірка- Сонце.

В людей, які зазнали тривалої дії магнітного поля, помічено цілий ряд порушень: головний біль, біль у ділянці серця, щвидка втомлюваність, зниження апетиту, безсоння.

Є випадки, коли хворі люди сприймають електромагнітні випромінювання як звуки. Навіть у психічно здорових людей електромагнітні випромінювання здатні викликати звукові сприйняття. Якщо спрямувати пучок радіохвиль на скроневу ділянку мозку, то навіть у глухого нерідко виникає виразне відчуття шуму.

А коли людину загіпнотезувати, то магніт здатний викликати і здорові галюцинації.

До магнітних полів чутливі комахи. В земному полі орієнтуються молюски, черв’яки, і навіть водорості. На початку чи наприкінці польоту жуки, бджоли та інші комахи віддають перевагу напрямку північ-південь чи захід-схід. Магніточутливими виявилися і птахи, і тварини. Помічено, що магнітні сили мають одну несподівану особливість- вони гальмують умовні й безумовні рефлекси. Людині пропускали через руку слабкий струм, потім поступово збільшували його силу і міряли, як швидко піддослідний відсмикне руку. Виявилося, що в магнітному полі треба дати сильніший струм, щоб людина відчула електрику. Та й відсмикувала вона руку повільніше, сама того не помічаючи.

Яким же чином живі істоти сприймають невидиме напруження? Магнітні сигнали сприймаються безпосередньо мозком. Магнітне поле впливає на обмін речовин нервової тканини, і реакція виникає в усіх відділах, але найінтенсивінішою вона є в гіпоталамусі і в корі головного мозку. Ці відділи мозку найчутливіші до його зміни. Отже, в перші моменти магнітне поле впливає передусім на функції центральної нервової системи, а пізніше, можливо, його дія позначиться і на роботі інших органів, клітин, які такоє відзначаються високим рівнем обміну речовин.

Рослинний світ теж не байдужий до дії магнітних сил. Ще відчутніше переносять живі істоти зниження магнітної напруженості. Якщо помістити деякі бактерії в слабке магнітне поле, їхня чисельність різко скорочується.

Миші при тривалому перебуванні в “немагнітному середовищі” швидше гинуть, не приносять потомства. Напрям земного магнітного поля в історії Землі неодноразово змінювався на протилежний, його напруженість теж не була постійною.

Біологічні катастрофи зв’язані з різкими коливаннями напруженості магнітного поля. Існує гіпотеза, що нинішня акселерація є наслідком значного підвищення раддіофону Землі.

Людина магнітна. Там, де є електричний струм, він незмінно спричиняє магнітні сили. Будь-яка зміна магнітного поля супроводжується появою поля електричного, яке, в свою чергу, створює поле магнітних сил.

Найрізноманітніші реакції, що відбуваються в організмах, супроводжуються електричними імпульсами- біострумами. Там, де є струм, з’являється й електромагнітне поле. Є воно і в бактерій, і в кожної бадилинки, і в кожної людини.

Електромагнітні явища супроводжують усі процеси, що відбуваються в живому організмі.

Б’ється наше серце, напружуються м’язи рук, передається інформація в мозок- усе це пов’язано з біострумами і магнітними полями.

Інформація, що сприймається органами чуттів, фіксується всередині нас у формі електромагнітних імпульсів. Поряд із нервовими й хімічними способами передачі інформації в організмі існує і своєрідний “радіозв’язок”, в тому числі і між клітинами й молекулами. Нервові клітини, які розвиваються, мають високовибірні засоби. Вони “пізнають” одна одну і навколишнє середовище, переміщаються в суворо визначені ділянки організму, якимось чином точно “знаходячи” місця призначення”.

Самонавіювання.

Одна з найжливіших здібностей мага - це вміння впливати на самого себе.Такий вплив може бути довільним і мимовольним. Якщо людину мучить зубний біль і вона запевняє себе, що біль пройшов він дійсяо проходить, це - довільне самонавіювання. Якщо ж , наприклад, хто-небудь, начитавшись медичних книг уявляе себе хворим, при цьому можуть з’явитися навіть деякі ознаки відповідної хвороби, то в цьому випадку ми маємо справу з мимовільним самонавіюванням. Кожна дія, емоція або думка залишають слід у нашій психіці, завдяки чому вони одержують бажання повто-ритися. І якщо частіше виконується будь-яка дія чи емоція то увага є довше спрямована на певну думку, і вони одержують більшу силу і бажання щоб повторитися, реалізувати.

Думки людини, її відчуття і дії знаходяться в тісній взаємозалежності так, що при звичайних умовах одне з них викликає друге: фізична дія супроводжується віддовідними емоціями, думками, емоції викликають відповідні дії, або відповідне положення тіла і вираз обличчя.

Гордий вигляд – бадьорість. Втомлений вигляд - пригнічений стан. Для набуття відповідних якостей і властивостей необхідно свої дії, емоції і думки привести в гармонію і направити до відповідної мети. Наприклад, якщо ви хочете розвивати волю, енергію і самовпевненість, потрібно поступати таким чином, щоб рухи були впевненими, а емоції і думки позбавлені пристрасті, нерішучості.

Щоб позбутися нерішучості і слабкості волі, потрібно впливати на тіло: підняти голову, розправити плечі, зробити декілька зітхань, дивйтись в очі співрозмовнику і говорити голосно, чітко. Старайтесь відчувати себе сильним, твердим, рішучим. Уявіть себе людиною самовневненою, рішучою, енергійною. Впевнені жести викличуть відповідні емоції, які вплинуть на хід думок. В свою чергу зміст думок посилює емоції, вони впливають на дії, вчинки змінюють зовнішній вигляд. Таким чином, людина повністю змінюється. Рухи стають впевненими, з’являється відчуття власної гідності.

Можна вправлятися перед дзеркалом, уявляючи собі, що відображення – ваш співрозмовник. Взагалі, потрібно пам’ятати положення тіла і вираз обличчя сильно впливають на психіку.

Самонаювіювання потрібно вкконувати два рази в день - вранці, зразу ж після пробудження, і ввечері, перед тим, як заснути. Бажано їх виконувати протязі декількох місяців, і метод самонавіювання війде в звичку. Поступово кожне навіювання, яке людина робить сама собі, одержує силу, яка дає відповідний результат; достатньо в думках віддати собі наказ, щоб одержати відмінні результати, або зразу ж, або через деякй час. Самонавіювання можна застосовувати для викорінення будь-якоі поганої звички і для досягнення певних результатів. Наприклад, можна навіяти собі хороший настрій, цікавість, уміння комусь сподобатися.

Сядьте на розкладному стільці і так влаштуйтесь в цьому положенні, ніби ви звільнились від тілесної оболонки. Привівши себе в такий стан дихайте якомога повільніше і глибше, і закінчіть цю вправу тільки тоді, коли прйдете в такий стан, який дає абсолютний спокій і ясність духа. Сконцентруйте свою увату на самому собі і підтримуйте себе в такому стані якомога довше. Після цього потрібно сконцентрувати увагу на тій якості, яку ви хочете набути. Уявіть собі характер людини, яка має таку якість. Уявіть, що ця людина – ви. Що у вас потрібна якість з’являеться щохвилинно, і ви станете такимй, яким бажаете бути, і ваше «я» займе позитивну форму і ту моральну структуру, про яку ви мріяли. Повторюйте цю вправу. Практикуйте цю вправу ввечері перед сном. Самонавіювання може перемогти страх і нерішучість, дати людині самовпевненість, мужність, витривалість, розвйнути і укріпижти волю. Сайонавіювяання дає кращі результати, якщо воно проводиться в напівсонному або гіпнотичному стані. Гіпнотичний стан - перід між сном і станом бадьорості. Користуючиеь цим станом не важко досягнути прекрасних результатів. Є ще один спосіб, який дає завжди певний результат.

Візьміть листок паперу і напшіть на ньому великими буквами чітко бажання. Сядьте навпроти листка, розслабте м’язи і приведіть себе в пасивний стан. Постарайтесь повністю ізолювати себе від зовнішніх вражень. Дихайте глибоко і повільно. Сконцентруйте увагу змісті записаного.

Дихайте таким чином, щоб можна було один раз в думках прочитати написане в час вдиху, раз – при затримці дихання, і раз при видиху. Вдихаючи повітря, читайте написане, вдихаючи уявляйте собі, що ви засвоюєте відповідні якості, при затримці дихання – що вони засвоюються вами і зерігаються назавжди. Таким чином можна впливати не тільки на самого себе, але і на других людей і навіть і на події і обставини, які змінюються відповідно до вашого бажання. Сутність вправи є в концентрації думки і посиленні її за допомогою дихання, яке дає вашим думкам силу і життєвість. Створені таким чином думки, уявлення існують деякий час незалежно від нас, як щось самостійне. Вони впливають на психіку, характер, змінюють навколишню обстановку, впливають на різноманітні випадки і обставини. Найбільш важливими якостями для мага є самовпевненість, твердість, воля. Самовладання і терпіння.

1. Самовпевненість.

Я вірю в свої сили. Я ніколи не розгублююсь. Ніщо не може збентежити мене. Я ніколи не соромлюсь. Мене не можна засоромити.

2. Твердість.

Слабкість мені чужа. Я твердий. У мене характер сильний і твердий. У своїх думках, словах і діях я проявляю твердість. Ніщо не може порушити мою твердість. Я твердий. Я завжди твердий.

3. Воля.

У мене залізна воля. Я хочу і я можу. Будь-яку справу я довожу до кінця. Моя воля настільки сильна, що я переборюю всі перешкоди без будь-якого зусилля. Я роблю тільки те, що вважаю за потрібне. У мене сильна воля, яка долає всі перешкоди.

4. Самовладання.

Я відмінно володію собою. Ніщо не може вивести мене із себе. Я повністю володію своїми почуттями, бажаннями. Кожна моя думка, бажання, слово, вчинок підпорядковується контролю волі. Я все роблю свідомо. Всі мої відчуття підкорені волі. Я володію собою, своїми думками і вчинками.

5. Терпіння.

Я терпеливий. Яніколи не кидаю початої справи. Я вмію чекати. Терпіння – відмінна риса мого характеру. Я терпеливіший від інших людей. Я настільки терпеливий, що викликаю подив оточуючих. Я терпеливий. Я завжди терпеливий. Я – саме терпіння.

Бажаючи навіяти собі що – небудь, повторіть таке навіювання, супроводжуючи його концентрацією думки і диханням 5-10 разів вранці і таку ж кількість ввечері перед тим, як засинати. Робіть подібні навіювання для різних випадків життя і користуйтесь ними якомога частіше.

Можна навести ще декілька прикладів навіювань для досягнення пасивної і активної концнетрації.

А. ПАСИВНИЙ СТАН.

Я вмію викликати пасивний стан. Я можу розслабити м’язи і зупинити мислення. Я можу ні про що не думати. Я швидко і добре впадаю в пасивний стан. Це потрібно робити вправи. Під час вправи навіюйте собі наступне: в мене в голові повний спокій. Немає ні одної думки. Душа завмерла. Мислення зупинилось. Я ні про що не думаю. Я нічого не чую. Я нічого не відчуваю. Я досягаю пасивного стану. Я ні про що не думаю.

Б. АКТИВНА КОНЦЕНТРАЦІЯ.

Я вмію зосередитись. Коли я зосереджусь, для мене світ не існує. Ніщо не може відірвати мене. Вся моя увага спрямована на одну думку, на один предмет. Ніщо не може завадити мені. Я сконцентрований. Що ж стосується впливу на хід подій і обставин, то слвд робити собі відповідні навіювання. Наприклад, ви хочете справити на когось враження.

1. Я подобаюсь йому. В мене є щось таке, що його зачарує. Я використовую вплив погляду, голосу і жестів. Я впливаю на нього. Він підкоряється мені. Моя воля сильніша. Він не може боротися зі мною. Я йому подобаюсь і він зробить для мене все.

2. Впливаю я на ( ім’я). Він зацікавлений мною. Він вірить в мої здібності. Він вірить, що кращу людину важко знайти. Він впевнений в моїх знаннях. Він дасть мені це місце. Він прийме мене до себе. Я принесу йому користь. Без мене йому не обійтись. Він все зробить для мене.

3. Мої справи їдуть бездоганно. Мені все вдається. Доля сприяє мені. Я зустрічаю корисних мені людей. Все приносить мені користь. Мені все вдається. Я всього досягну.

Самонавіювання приносить тільки користь. Воно дисциплінує думку, допомагає досягнути бажаного. Всі свої сили спрямовувати на те, щоб одним тільки наказом, який дає воля, розвивати здібність впливати на свій органвзм відчуття і думкою.

Тренуйтесь, і ви всього досягнете. Не будете тренуватись, самонавіювання залишиться недосяжним, тому, що за короткий час неможливо досягнути значної влади над своїми думками, відчуттями і тілом.

Не забувайте після кожної системи вправ давати команду: “ Вправи закін-чено. Включаю мозковий центр до звичайного, буденного життя”.

СОН І СНОВИДІННЯ.

Керування сновидіннями.

Сон складає третю частину життя людини. Кожний хоче, щоб цей час не пропадав даремно. Якщо людина потребує відпочинку, то їй потрібек глибокий сон. Лягайте в ліжко, розслабте м’язи, приведіть себе в пасивний стан, залишайтеся в ньому до сну. Такий сон швидко відновлює сили і змінює людину.

Якщо ж людина хоче використати сон для іншої мети, наприклад, щоб одержати відповідь на якесь питання, або побачити чиєсь обличчя, то вона може досягнути цього, впливаючи на хід сновидінь такими шляхами:

1) самонавіювання;

2) зосередження;

3) асоціацією ідей. з’єднаною подразненням органів відчуттів.

1. Самонавіювання є одним з найкращих засобів.

Навіюйте собі стан: « Я побачу в сні щось, і все це я збережу в пам’яті».

Навіюванням можна викликатибудь-які сновидіння, картини, певних осіб. Можна перед засинанням зробити собі навіювання і одержати відповідь на будь-яке запитання. Можна навіяти собі вміння прокинутись в певний час.

Самонавіюванням людина може змусити себе бачити в один час один сон, а через декілька хвилин – інший.

2. Зосередження не менш важливе, ніж самонавіювання. Перед засинанням сконцентруйте увагу на тому, що бажаєте бачити. Викличте образ цієї особи, предмета, місцевості. Таким чином вдається досягнути певних сновидінь, які мають безпосереднє відношення до задуманого.

3. асоціація ідей.

Кожному відомі закони асоціації. Одна уява викликає іншу, подібну або повністю протилежну, і нарешті, викликає ту, яка слідкує за нею в часі і просторі.

Для нас важлива здібність будь-якої уяви викликати відчуття, що мають з нею співвідношення уяви і образу.

Наприклад, людина взяла книгу і згадала свого товариша, який подарував.

11. Впливати на сновидіння можна через органи відчуттів таким чином: потрібно оточити себе такими впливами, які знаходились би в зв’язку з бажаними сновидіннями.

Можна примусити себе згадати забуте, побачити в сні свого друга. Лягаючи спати, потрібно зробити собі самонавіювання: можна оточити себе його предметами або використати його фотографію. Концентрувати свою увагу на фотографії потрвбно 30-40 хвилин. Не потрібно думати в цей час про когось постороннєго, займатися іншими справами. Навіть проста розмова може завадити успіху.

Потрібно повністю відмежувати себе від посторонніх впливів, які можуть викликати зовсім інший хід сновидінь. Іноді сон людини збувається в тій чи іншій формі. Такі сни прийнято називати віщими. Це ціла наука, яка займається вивченням сновидінь.

Неможливо обминути мовчанням і сомноматію, суть якої у впливі ззовні на сплячого. За допомогою цього методу можна лікувати хвороби, погані звички, виправляти характер.

Наприклад, нам потрібно вилікувати дитину від якоїсь погагої звички після того, як тільки дитина засинає, підходите до неї і трохи чекаєте, поки наступить дрімота.

Потім тихенько гладите дитину по счолі, щоб звернути на себе увагу її підсвідомої істоти-господаря інстиктивного життя. Заздалегідь іі можна попередити, що під час сну ви з нею говорити не будете. Потім почніть її вмовляти, зробіть їй навіювання у відповідному дусі.

Говоріть тихо, щоб не розбудити дитину. Якщо з’являються ознаки пробудження, навійте прохання спати спокійно і не прокидатися. Можна навіть викликати деякі сновидіння.

До цього розділу відноситься і монодеїзм. Монодеїзм полягає в повній перевазі однієї якої-небуть ідеї або думки над іншими. Використання його даї хороші результати.

Наприклад, вам потрібно вивчити напам’ять яку-небудь формулу. Лягаючи спати, повторіть її в думках перед засинанням, і ви можете бути впевнені, що вранці ви її згадаєте.

Коли ви почуєте себе погано, то, засинаючи. Думайте про здоров’я, а вранці ваш настрій буде зовсім іншим.

Потрібно звертати увагу на ті думки, відчуття і настрої, з якими ви лягаєте спати.

Іноді цей прийом супроводиться виділенням астрального тіла. Кодеїн сприяє успіху, але він не обов’язковий. Крім того, потрібно попередити, що до кодеїну можна звикнути, як до морфію і опіуму. Останній прийом рекомендуємо робити не частіше 2-4 рази на місяць. Самонавіюванням, зосередженням і роздратуванням органів відчуття можна користуватись щоденно. Між іншим, частий вплив на органи відчуття одних і тих самих роздратувань швидко перестає давати результати. Чим частіше вживається самонавіювання і зосередження, тим краще діє.

При всіх цих способах потрібно відмежовувати себе від можливих посторонніх впливів, якіможуть викликати зовсім інший вид сновидіння. Наприклад, шум від падіння предметів і ін. Може викликати уяву пострілу, дощ – уяву барабанного бою, скрип дверей – стогін. Якщо немає ковдри під час сну, здається що зима. Голодний у сні весь час бачить смачні блюда. Як бачите, всі ці сторонні роздратування можуть перешкодити досліду. Тому потрібно вибрати тиху кімнату, закрити вікно і взагалі виключити можливість таких видінь.

ПРО СОН, ДРІМОТУ І СТАН

ЛУНАТИКІВ (СНОВИД) ТА ІСТЕРИЧНИХ.

Поняття наші зв’язані між собою і в тілесному світі залежать від почуттів, передають ці предмети духові: людина із загостреними почуттями може бачити, чути, осмислювати.

Чим більше людина захоплюється одним предметом, тим більше діють ті органи відчуття, через які до нас цей предмет доходить. Дух відчуває щось надзвичайне, що іноді ми вкладаємо в приємні сни.

Милосердя подарувало нам цей стан, коли ми спимо. Природа підіймає тоді ніжну орошену пару в голову і зрошує нею орошені фібри.

Від цього орошення фібри розслаблюються, і від того людина входить в сонливий стан.

Які в тілі соки, такий і сон. Густі, клейкі вологості виробляють глибокий сон, тонкі і чисті – легкий і приємний. Спиртні напої збуджують нерви, сушать фібри,Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Липа – это сосна, внесенная в отчет как дуб.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100