Рефераты на украинском
Особливості обслуговування банками карткових рахунків суб’єктів господарювання, облік та методика аналізу розрахунків - Банківська справа -платіжної картки. Період часу, протягом якого використовується картка. Після закінчення цього терміну картрахунок може бути закритий або, за погодженням сторін, використовуватися далі. У цьому разі укладається додатковий договір про продовження терміну дії картки;
2) види операцій, які може здійснювати клієнт (довірена особа клієнта). Перелік операцій, які може виконувати СПД за допомогою картки (види розрахунків), а також порядок поповнення картрахунка;
3) тарифи банку щодо обслуговування операцій із застосував;
4) право клієнта на отримання виписок про стан його рахунків і умови їх отримання (поштою, E-mail, SMS, особисто та ін.). Право отримання СПД виписок за операціями з картрахунка повинно бути обумовлене в договорі, також у договорі повинні бути вказані терміни отримання виписок і період, за який надаються виписки;
5) порядок пред'явлення і розгляду претензій у разі невідповідності даних, які є в клієнта, з виписками за операціями з картрахунком. Цей порядок має бути передбачений у договорі на відкриття картрахунка, в якому повинно бути вказано, в якому випадку і як повинен чинити СПД, якщо є невідповідність суми, вказаної у виписці, наданій банком, із сумами, вказаними в документах про використання картки (сліп, квитанції банкомату, торгового терміналу, іншого розрахункового документа);
6) умови безпеки при користуванні платіжною карткою. Умови, що дають можливість для максимального запобігання шахрайському використанню картки особами, не вказаними в договорі про обслуговування картки. Наведемо деякі способи здійснення злочинів з використанням картки: операції з фальшивими картками; операції з украденими або загубленими картками; підключення електронного записуючого пристрою до торгового терміналу або банкомату; інші види шахрайства. Виходячи з цього при отриманні картки дізнайтеся в банку, як слід чинити дії в тій чи іншій ситуації;
7) обов'язкове термінове повідомлення про втрату (крадіжку) платіжної картки, номер телефону, адреса установи, куди потрібно звернутися в цьому випадку і з приводу інших непередбачених ситуацій;
8) відповідальність клієнта за втрату картки, що може бути передбачено в договорі про відкриття картрахунка;
9) обставини, за яких банк, згідно з чинним законодавством, може повідомляти про стан карткового рахунка третю сторону, та ін.
Один з примірників договору між банком і клієнтом повинен бути в клієнта. У разі зміни умов обслуговування картрахунків і тарифів банку останній зобов'язаний повідомити клієнта не пізніше ніж за 21 день до моменту введення цих змін.
Для того, щоб користуватися корпоративною картки, підприємству або фізособі необхідно перерахувати грошові кошти на картрахунок. При перерахуванні грошових коштів у платіжній вимозі в графі "Призначення платежу" слід вказати "Поповнення картрахунка згідно з договором № ... від ... 200 ... р.".
Згідно з п. 4.6 Положення №479 [ 19 ], довірені особи клієнтів - юридичних осіб можуть здійснювати операції з безготівкової оплати із застосуванням корпоративних платіжних карток на підприємствах торгівлі (послуг) і отримувати готівку в таких випадках:
1) отримання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов'язаних з виробничими (господарськими) потребами, в тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами НБУ з питань регулювання готівкового обігу;
2) здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті України, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;
3) отримання готівки в іноземній валюті за межами України для оплати витрат на відрядження;
4) здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження і витратами представницького характеру.
Як бачимо, цей вид картки дуже зручний насамперед тим СПД, чиї співробітники часто їздять у відрядження як в Україні, так і за її межі.
Розглянемо позитивні і негативні сторони використання корпоративних карток (на доповнення до тих загальних, вказаних вище для пластикових карток).
Позитивні сторони:
1. У разі відсутності готівкових грошових коштів у касі підприємства, використання корпоративної картки дає змогу розрахуватися готівкою з постачальниками (грошові кошти необхідно заздалегідь зняти з картрахунка). Потрібно тільки пам'ятати, що сума готівкових розрахунків одного підприємства з іншим, згідно з п. 2.3 Положення №72 [ 20 ], не повинна перевищувати 3000,00 грн протягом одного дня.
2. Ця картка, у разі відсутності готівки в касі, дасть змогу відправити працівника у відрядження. Наприклад, можна дати підзвітній особі корпоративну картку; у разі якщо підзвітна особа не має права користуватися корпоративною карткою, то довірена особа (особа, яка має таке право) може зняти грошові кошти з картрахунка (наприклад, через банкомат) і здати їх до каси і вже з каси вони передаються як підзвітна сума відрядженій особі.
3. Під час відряджень за кордон при перетині митного кордону України з корпоративною карткою, емітованою вітчизняним банком, не обов'язково декларувати її письмово. Відповідно до пп. "а" п. 1 розділу IV Інструкції №283  [ 21 ], ввезення і вивезення таких карток здійснюється за умови усного декларування їх митному органу. Отже, на вивезення картки не поширюються обмеження щодо суми готівкової валюти, яка вивозиться, встановлені Інструкцією №283.
4. У разі втрати або крадіжки картки, за умови своєчасного повідомлення про це банку, який видав її, гроші на картрахунку залишаться цілими. Звичайно, попередити банк необхідно якнайшвидше після виявлення втрати або крадіжки картки, що унеможливить використання її іншою особою.
5. Якщо підприємство використовує валютну корпоративну картку, воно може уникнути всіх складнощів (наприклад, подання заяви на отримання інвалюти тощо) при отриманні готівкової інвалюти, передбачених Правилами №119.
Маючи поточний рахунок в банку, для оформлення корпоративної карти достатньо заповнити заяву на відкриття карткового рахунку, підписати анкету і повідомити до податкової інспекції про відкриття рахунку 2605. Через 2-3 дні карта буде видана клієнту, представнику підприємства.

 

 

Зарахування і поповнення коштів на картковий рахунок здійснюється:
          Для юридичних осіб:
- з поточного рахунку  і  за рахунок наданого кредиту
         - за рахунок наявних коштів, які вносяться в установленому порядку в касу              банку.
Для приватних підприємців:
- з рахунків інших фізичних і юридичних осіб по їх дорученню
За допомогою корпоративних карт можна оплачувати:
в гривні
o витрати на відрядження (готель, арендувати автомобілів, замовлення квитків.)
o невигідні витрати (підписка, покупка літератури, послуги перекладача), господарські витрати (канцтовари, бензин.)
o витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства (закупівля товару, розрахунки з постачальниками.)
Для приватних підприємців також одержувати свій дохід.
У валюті 
- Отримання готівки у валюті за межами України і в установленому порядку на території України в касі банку для оплати витрат на  відрядження
- Розрахунки в безготівковій формі у валюті за межами України у тому числі представницькі (магазин, ресторан)
- Усне декларування картки на митниці без вказівки суми розміщених  коштів.
Підприємству використання корпоративних карток дозволяє:
- Скоротити операційні витрати і час, пов'язаний з видачею підзвітних сум -  зникне необхідність в отриманні в банку наявних коштів на витрати на і представницькі відрядження, господарські потреби
- Заощадити гроші при отриманні наявних коштів по корпоративній карті (0,75 %), а по чековій книжці (1%)
- Вести картковий рахунок в гривні, при цьому всі операції за рубежем конвертуватимуться автоматично, тому підприємство позбувається потреб у купівлі валюти на заграничні відрядження.
- Проводити контроль витрати коштів співробітників за виписками, які надаються банком.
- У разі потреби оперативно поповнити картковий рахунок співробітника, що відряджається,  у тому числі через  контакт центр банку.
- Одержувати готівку цілодобово в широкій мережі банкоматів і пунктах видачі готівки.
- Полегшити роботу бухгалтерії і каси підприємства, пов'язану з підготовкою розрахунку командировочних, перерахунку, зберігання і доставки наявних коштів, зменшити кількість звітних документів.
- Отримати цілодобовий доступ до рахунку і не залежати від режиму роботи банку.
- Отримана готівка вважається авансом, видані під звіт, які не потрібно проводити по касовій книзі організації, але слід контролювати дотримання строків подання звітності.
Термін дії   вказаний на лицьовій стороні картки (місяць і рік).
Зарахування коштів на картку здійснюється  з поточних рахунків підприємства,  за рахунок наданого кредиту,  за рахунок наявних коштів, які вносяться в установленому порядку в касу банку. Для приватних підприємців можливо поповнення також з рахунків інших фізичних і юридичних осіб по їх дорученню.
Картка може бути використана для оплати товарів і послуг в торгово-сервісній сіті, що приймає до сплати відповідний тип картки (логотип Electron, Maestro), або для отримання наявних коштів в пунктах видачі готівки і в банкоматах (логотип Electron, Cirrus).
Залежно від того, які банк пропонує послуги, встановлюються і відповідні тарифи на обслуговування.
Підставою для отримання наявних коштів по картці через банкомат є правильне введення ПІНа і наявність коштів на картрахунку. У разі триразового введення помилкового ПІНа на картку автоматично встановлюється статус “Вилучити". Операція по отриманню наявних коштів в банкоматі вважається правильно здійсненою і не може бути відмінений   за умови виконання всіх необхідних для її здійснення дій (введення картки в щілину банкомату, набір ПИН-коду, вибір і підтвердження зробленої операції).
При використовуванні картки для оплати товарів/послуг утримувач картки зобов'язаний підписати розрахунковий документ, наперед переконавшися, що в цьому документі правильно вказаний номер   картки, сума, валюта і дата операції. Утримувач картки несе відповідальність за правильність вказаної в цих документах інформації.
Держатель  картки у “ПриватБанку” може здійснювати операції по безготівковій оплаті товарів (послуг) і одержувати наявні кошти із застосуванням корпоративної платіжної картки Blitz Business Card в таких випадках: [12]
а) отримання наявних коштів у валюті України для здійснення розрахунків, пов'язаних з виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України з питань регулювання наявного обороту, а також чистого доходу приватними підприємцями;
б) здійснення розрахунків в безготівковій формі у валюті України, пов'язаних із статутною і господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;
в) отримання наявних коштів в іноземній валюті за межами України і в установленому порядку на території України в касі банку для оплати витрат на відрядження;
г) здійснення розрахунків в безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження і витратами представницького характеру.
Кошти, які списані  на картрахунки,  вважають виданими під звіт утримувачу платіжної картки. Використовування коштів повинне бути підтверджено відповідними звітними документами.
Картка  не може застосовуватися для виплати заробітної платні, інших виплат соціального характеру, а також для оплати  зовнішньоторговельних договорів (контрактів), що укладаються від імені резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів.
Операції на території України держателями карт здійснюються тільки в національній валюті. Виписування по картковому рахунку і картам Blitz Business Card формуються банком щодня. При отриманні картки утримувач  зобов'язаний негайно поставити підпис у відповідному полі картки.
Карткою має право користуватися тільки утримувач картки. Використовування картки в торговій крапці і в пункті видачі готівки повинне здійснюватися в присутність Утримувача картки і з обов'язковим введенням держателем картки ПІН-коду (окрім Visa Blitz Business Electron).
ПІН видається утримувачу картки разом з карткою в закритому, непошкодженому спеціальному конверті. Держатель картки повинен запам'ятати ПІН, знищити ПІН-конверт разом з вкладишем і надалі зберігати ПІН в таємниці. ПІН відомий тільки держателю картки. Держатель картки зобов'язаний вживати заходів щодо запобігання втрати (крадіжки) картки і ПІНа або їх незаконного використовування.
У разі виявлення втрати картки або  ПІН коду або отримання повідомлень про їх незаконне використовування, а також у разі виникнення у утримувача картки проблемних ситуацій, йому потрібно негайно інформувати про це банк по телефону. Утримувач картки несе повну фінансову відповідальність за всі операції, проведені з карткою до моменту усної заяви про втрату картки, а також за все подальші операції, які не супроводилися авторизацією, якщо картка не поставлена в Стоп-ліст. Не пізніше ніж наступного дня після усного повідомлення про втрату картки утримувач картки зобов'язаний підтвердити свою заяву і бажання, або відмова в постановці картки в Стоп-ліст письмово. Постановка карти в Стоп-ліст здійснюється на підставі письмової заяви утримувача відповідно до тарифів Банку.
VISA Business Gold і Eurocard/MasterCard Gold - це платіжна карта для елітних Клієнтів міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard, що емітуються Приватбанком. Держателі карт GOLD застраховані за програмою для виїжджаючих за рубіж з максимальним покриттям страховки 129 000 дол. США, що, окрім широкого переліку ризиків, що покриваються, є достатнім забезпеченням страховки при відкритті візи у всіх посольствах. [12]
Рахунок карти відкривається за бажанням клієнта в національній валюті України або в дол. США або євро.
Карти GOLD дозволяють оплачувати товари і послуги в підприємствах торгівлі і сервісу, а також одержувати готівку в банках і банкоматах, як на території України, так і за рубежем. Карти GOLD дають утримувачам карт наступні вигоди:
• високий ступінь безпеки і якості обслуговування;
• додаткові послуги у вигляді оформлення безкоштовного поліса страховки;
• клубну карту Silver від "Genesis System" (сфера дії поки тільки в Дніпропетровську);
• перелік додаткових послуг, які забезпечує всесвітній центр підтримки VISA тіл (+1 - 410-581-3836):
• - участь в міжнародній програмі страхування SOS ASSISTANCE під час подорожей;
- довідкова служба з медичних і юридичних питань;
- безкоштовна заміна карт і термінова видача готівки в надзвичайній ситуації.
Приватбанк з своїми партнерами створив і розвиває дисконтний клуб  "ПриватБанк VIP" для клієнтів-власників елітних платіжних карт банку.
При розрахунках картою класу Gold або Platinum торгово-сервісні підприємства-учасники цієї програми надають знижки на товари і послуги в розмірі до 10%. Для кожного типу карт надається можливість мобільного управління своїми картковими рахівницями за новітніми технологіями Mobile-banking і Internet-banking. [ 12 ] 

Пластикова карта  PLATINUM - платіжна карта міжнародної платіжної системи VISA /MasterCard, емітована Приватбанком.
Карта PLATINUM видається елітним Клієнтам високого ступеня надійності, що мають позитивну кредитну історію в банку.
Карта PLATINUM дозволяє оплачувати товари і послуги в підприємствах торгівлі і сервісу, а також одержувати готівку в банках і банкоматах, що мають пізнавальні наклейки VISA/MasterCard, як на території України, так і за рубежем.
Для кожного типу карт банками надається можливість мобільного управління своїми картковими рахівницями за новітніми технологіями Mobile-banking і Internet-banking.
Комплект PLATINUM включає:
- Міжнародна пластикова карта VISA / MasterCard Platinum;
- Додаткова міжнародна платіжна карта Visa/MC Gold для утримувача Platinum;
- Додаткова міжнародна платіжна карта Gold для довіреної особи;
- Автоматична програма страхування власника карти Platinum при поїздці за рубіж (максимальне покриття – 260000 дол. США);
- Одна з міжнародних дисконтних або сервісних карток (IAPA, ETN, Prestige Card, Priority Pass, Countdown, пакет TV-card) – на вибір;
- Клубна карта Silver від "Genesis System" (сфера дії поки тільки в Дніпропетровську);
- Підключення до системи електронних платежів Пріват-24(Internet-banking)
- Підключення до системи Mobile-banking
- Додатковий сервіс Platinum Security (послуга надається на території р. Дніпропетровська)
- Обслуговування в дисконтній сіті Приватбанку (дисконтный клуб "ПриватБанк VIP")


 
ІІ. Облік та методика аналізу розрахунків корпоративними пластиковими картками
2.1.  Облік розрахунків платіжними картками
У плані рахунків бухгалтерського обліку банків облік розрахунків банківськими платіжними картками передбачений як за коштами до запитання фізичних осіб, так і для суб’єктів господарської діяльності (наприклад, корпоративних карток при виїзді е відрядження за кордон):
2605 П Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток.
Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб’єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За Дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За Кредитом рахунку поводяться суми , що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів – держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.
Аналітичний облік за цими рахунками ведеться в розрізі номерів банківських платіжних карток (БПК).
При зарахуванні коштів на картрахунки клієнтів кредитуються відповідні карткові рахунки в кореспонденції з рахунком «Банкноти і монети», кореспондентськими рахунками чи з іншими рахунками клієнта в цьому банку. [ 17]
Згідно  з п. 4.7 Положення №479 [ 19 ], корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати зарплати, інших виплат соціального характеру.      Не застосовуються корпоративні картки також для оплати в інвалюті договорів (контрактів), здійснюваній від імені резидентів і представництв юридичних осіб - нерезидентів. Правилами платіжної системи можуть бути передбачені й інші обмеження стосовно використання корпоративних платіжних карток, тому при придбанні корпоративної картки уважно прочитайте умови договору, особливо те, що стосується обмежень їх використання. Корпоративні картки вигідні насамперед для підприємств, співробітники яких дуже часто їздять у відрядження. Виходячи з цього, розглянемо деякі особливості використання корпоративних карток працівниками підприємства при відрядженнях.
У разі використання корпоративної картки у відрядженнях необхідно дотримуватися тих самих правил, що й при звичайному відрядженні, наприклад, норми добових. Тобто потрібно керуватися такими нормативними документами, як Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 10.06.99 р. №146, і постанова КМУ від 23.04.99 р. №663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон". [ 22 ]
На підприємстві необхідно вести окремий облік руху самих карток, оскільки їх передача підзвітній особі ще не означає передачу йому самих грошових коштів. У цьому разі рекомендуємо завести журнал.
З такого журналу бухгалтер зможе в будь-який момент дізнатися, хто тепер використовує картку і яка сума грошових коштів була на картрахунку в момент її видачі.
Необхідно пам'ятати, що картку можна видавати тільки особам, які мають право на її використання, тобто особам, вказаним у заяві, переданій у банк (у разі подання такого списку), або ж у переліку осіб, затвердженому керівником (у разі неподання списку в банк). Тому в бухгалтера, відповідального за зберігання і видачу картки, повинен бути список осіб, які мають право користуватися корпоративними платіжними картками.
Однією з особливостей використання корпоративних карток для відряджень є те, що в момент видачі працівнику картки заборгованість за підзвітною сумою не виникає. Така заборгованість виникає тільки в момент списання грошових коштів з картрахунку (в момент використання картки), тобто щойно з того моменту вони вважаються виданими як підзвітна сума і тільки на списану суму (п. 4.6 Положення №479) [ 19 ]. Виходячи з цього датою видачі грошових коштів під звіт при використанні корпоративної картки буде дата, вказана в підтвердному документі про її використання, у нашому випадку - виписка банку про списання коштів з картрахунку. Щоб бухгалтер знав, кому слід видати грошові кошти під звіт, він повинен звірити номер картрахунку (картки), вказаного у виписці банку, з номером, вказаним у журналі видачі карток. З цього журналу бухгалтер може в будь-який момент дізнатися, хто використовує ту або іншу картку.
Після повернення з відрядження підзвітна особа зобов'язана повернути картку бухгалтеру (про що повинен бути відповідний запис у журналі) в день приїзду або наступного робочого дня, у разі якщо час приїзду підзвітної особи припадає на закінчення робочого часу або на неробочий день, і авансовий звіт протягом 3-х днів після повернення. Тому використання грошових коштів повинно бути підтверджене відповідними звітними документами (сліп, квитанція торгового термінала, чек банкомата, чек касового апарата тощо).
У процесі відображення бухгалтерських проведень, зазначених у таблиці 2, бухгалтер повинен пам'ятати, що в разі перевищення ліміту корпоративної картки, тобто використання овердрафту, підзвітною особою, за умови, що ці витрати не пов'язані з відрядженням, підприємство може зобов'язати цю особу відшкодувати й сплачений підприємством відсоток за використання овердрафту.
Детальний приклад рознесення по дебету-кредиту рахунків на підприємстві наведний у Додатку В, зокрема розглянемо приклади ьвідображення в бухгалтерському обліку таких операцій як: заміна загубленої або украденої платіжної картки, видача нового ПІН-коду замість загубленого, інші послуги, що надаються банком з обслуговування платіжних карток (див. Додаток В).
 
2.2.  Аналіз розрахунків корпоративними платіжними картками
Аналіз розрахунків корпоративним платіжними картками доцільно проводити за такими напрямами:
1) аналіз доходів банку від обслуговування операцій з корпоративними картками;
2) аналіз форм розрахунків клієнтів з використанням корпоратвиних карток;
3) аналіз попиту клієнтів (підприємств) на обслуговування розрахунків корпоративними картками;
4) аналіз пропозицій інших банків, зокрема їх тарифних пропозицій, пакетів для підприємців.
При відкритті корпоративного карткового рахунку в Укрпромбанку підприємства одержать додаткові вигоди: [ 10 ]
економії коштів на банківських комісіях:
- оплачуючи комісійні за зняття готівки по корпоративній карті в розмірі 0,6% від суми, на відміну від 1% по чековій книжці, економія складе 0,4%;
- відсутня необхідність оформлення чекової книжки.
додаткових доходів у вигляді щомісячного нарахування відсотків на залишок коштів по картковому рахунку в розмірі 5% річних;
простоти оформлення. За умови відкриття підприємством поточного рахунку в Укрпромбанку, для оформлення корпоративної карти досить заповнити заяву на відкриття карткового рахунку та випуск картки, і повідомити про відкриття карткового рахунку в ДПА. На наступний банківський день платіжна карта на руках клієнта.
Приватбанком відкрито більше 148 000 карткових рахунків корпоративним клієнтам, частка ринку карткових продуктів по даному сегменту складає більше 81%.[ 12 ] Приватбанк вперше в Україні застосував технологію Instant Issue для корпоративних клієнтів і зареєстрував власну торгову марку Blitz Business Card. Ці карти оформляються миттєво, поповнюються в режимі on-line завдяки тому, що підприємство самостійно управляє своїми засобами через Приват24 і Call Centre банка цілодобово сім днів в тиждень.
В обслуговуванні клієнтів банки застосовують складну сітку тарифів. У Додатку Б наведені тарифи одного з провідних українських банків – Приватбанку. Також для порівняння були використані тарифи на корпоративні картки банку «Аваль», що є визнаним конкурентом Приватбанку, та Укрпомбанку.
Порівняльний аналіз тарифів банків показав, що в принципів банки використовують спільні підходи до структури тарифів (види комісій, пільги). Також є очевидним, що найбільш рохзповсююденими є картки платіжних систем VISA. Дуже часто банки (наприклад, банк Надра) застосовують відвертий демпінг, коли видають корпоративні картки безкоштовно великим підприємствам (хоча й нараховують всі інші види комісій).
Банки враховують не лише прямі доходи від обслуговування операцій з корпоративних карток, але й додаткові, такі як процентні дроходи на залишки коштів на депозитах. Також банк зміцнює свої стосунки з клієнтом, пропонуючи корпоративну картку як іміджевий продукт.  
Наприклад, Приватбанк почав акцію для утримувачів корпоративних платіжних карт з лютого 2006 року. Кожний, хто розплачується корпоративною платіжною карткою Приватбанку в торгово-сервісній сіті, не просто дістає можливість зручних і швидких розрахунків, але і автоматично стає учасником нової акції, яка продовжиться до першого квітня цього року.
Для того, щоб потрапити в число щасливих переможців, не вимагається докладати ніяких зусиль, достатньо просто скоювати необхідні покупки і розплачуватися за них "пластиком".
Переможцем акції банкіри запропонують вибрати один з пакетів банківських послуг. Наприклад, отримати -1% за овердрафт або -1% до ставки по мікрокредиту; безкоштовно оформити міжнародну корпоративну карту до срібного класу включно; безкоштовно відкрити поточний рахунок в національній або іноземній валюті. В числі інших "бонусів" - безкоштовне проведення платежів клієнтам Приватбанку; - 0,25 % за зняття готівки по корпоративній карті;  + 1% від виручки для клієнтів, що займаються реалізацією лотерей, і інші.
Також переможцям буде запропонована можливість безкоштовно в рамках акції встановити систему "Приват24. Платіжні (паливні) карти",   яка   призначена для отримання даних про рухи по корпоративних платіжних і паливних картках з системи електронних платежів банку в "1С:Предприятие 7.7. Конфігурація "Бухгалтерський облік" для України" і яка дозволяє автоматично формувати пакет документів по картах. Учасники акції одержують 20-процентну знижку на встановлення обробки.
Переможці акції дістають можливість самостійно вибрати один із запропонованих пакетів послуг або дисконту, залежно від своїх потреб; термін дії тарифу - 1 рік.
Підсумки акції будуть підведені 20-го квітня 2006-го року.
В Додатку Д наведені порівняльні характеристики корпоративних карток банку Приват.

 

 

 

 

 

 

 

Висновки
Корпоративна платіжна карта - це неодмінний атрибут процвітаючої компанії, її «візитна картка», свідоцтво високого рівня менеджменту, надійності й фінансового благополуччя. Корпоративна платіжна карта - це оптимальний шлях організації та контролю представницьких витрат, витрат на відрядження співробітників підприємства та розрахунків, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю.
На підставі викладеного можна зробити такі висновки:
1) Корпоративні картки органічно доповнюють інши види платіжних карток (зарплатні картки, індивідуальні картки) та сприяють зміцненню стосунків банку з клієнтами;
2) Подальший розвиток корпоративних карток пов'язаний в Україні з конкуренцією Національної системи масових елетронних платежів (під егідою НБУ) та міжнародних пдтіжних систем (VISA, Europay/Mastecard), а в перспективі – їх інтеграцію;
3) Удосконалення цього платіжного інструменту відбувається в напрямку підвищення надійності та безпеки, зокрема вбудований в картку чип;
4) Банки активно сприяють розишернню еквайрінгу, що стимулює подальше використання карток не лише для здняття готівки, але й для придбання товарів;
5) Корпоративні картки використовуються українськими підприємствами переважно для відряджень, оскільки дозволяють спрощувати процедуру фінансування поїздок представників фірм за кордон (керівників, водіїв, делегацій);
6) Подальший розвиток зовнішньоекономічних відносин буде сприяти активізації цього виду бізнесу, а ще одним перспективним шляхом є використання картко приватними підприємцями;
7) Слід враховувати, що платіжні картки також є інструментом для тотального контролю над розрахунками: часом, обсягами, напрямами, контрагентами.    
 
Додатки
Додаток А
Тарифи Приватбанку на обслуговування корпоративних карток
  Тариф Виконання розрахункових операцій по рахунку протягом першого року Виконання розрахункових операцій по рахунку при продовженні терміну дії договору Зняття готівки в системі Приватбанк
Visa Blitz Business Electron/EC/MC Blitz Business Card
що не персоналізується (термін дії - 2 роки) 5 гривен 25 гривен 0.75%
   
Visa Blitz Business Electron,  що  персоналізується 25 гривен (5 долларов США) 25 гривен (5 долларов США) 
Visa AutoCard Business Domestic 30 гривен 20 гривен 
Visa AutoCard Business  200 гривен (40 долларов США) 200 гривен (40 долларов США) 
Visa Business/EC/MC Corporate 200 гривен (40 долларов США, ЕВРО) 200 гривен (40 долларов США, ЕВРО) 
Visa Business Gold/EC/MC Business Gold 850  гривень (170 доларів США, ЄВРО) 600 гривень (120 доларів США, ЄВРО) 
Visa/EC/MC Platinum 200 доларів США +
25 доларів США
(щомісячно) 100 доларів США +
25 доларів США
(щомісячно) 

Тарифи на випуск і обслуговування платіжних карток у банку «Аваль»
 MasterCard Standard (корпоративна) і MasterCard Gold (корпоративна)
Найменування тарифу MasterCard Standard (корпоративна) MasterCard Gold (корпоративна)
Надання картки в користування безкоштовно безкоштовно
Комісія за терміновий випуск картки (3 дні) $10 $50
Відкриття карткового рахунка (КС)  $10  $10
Оформлення основної картки (за перший рік користування)  $15  $50
Минимальний первісний внесок на КС  $100  $2000
Незнижуваний залишок  
1 картка  $100  $2000
2 картки  +$100  +$1500
3-5 карток  +n$80  +n$1300
6 і більше карток  +n$60  +n$1100
Заміна картки:    
загубленої/украденої  $5  $10
испорченой у процесі використання  $5  $10
за бажанням клієнта  $10  $20
Поновлення Пин-кода (якщо клієнт його забув)  $1  
Оформлення картки на наступні роки  $10  $60
Плата за надання щомісячного звіту (за один звіт)  
у банку безкоштовно  
e-mail безкоштовно 
факсом у межах України  5 грн. 
факсом за кордон  $5 
поштою по територии України  2 грн. 
поштою за кордон  20 грн. 
Надання додаткового звіту по КС (по окремій письмовій заяві клієнта при особистому звертанні в Банк) $1
 
Плата за безготівкові розрахунки карткою безкоштовно
 
Поповнення карткового рахунка безкоштовно 
Плата за одержання наявних (без обліку комісії інших банків):  
у ПВН/банкоматах Банку 0,75% min 1 грн. 
у ПВН/банкомтах системи АППБ "Аваль" і його банков-афилиатов 1,2% min 2 грн. 
у ПВН/банкоматах інших банків на території України 1,5% + 4 грн.
 
у ПВН/банкоматах інших банків зарубежем 1,5% min $3 
Плата за одержання наявних у кредит (без обліку комісії інших банків):  
у ПВН/банкоматах Банку  0,75% min 2 грн.  
у ПВН/банкомтах системи АППБ "Аваль" і його банков-афилиатов  1,5% min 4 грн.  
у ПВН/банкоматах інших банків на території України  2% min 7 грн.  
у ПВН/банкоматах інших банків зарубежем  2% min $6  
Плата за надання копій документів, що підтверджують здійснення платежу (по окремій письмовій заяві клієнта)  $20  
Плата за постановку (вилучення) картки в (з) Стоп-списку:  
у системі авторизації (локальний електронний стоп-список)   $3
в альтернативному модулі (міжнародний електронний стоп-список)   $6
у міжнародному паперовому стоп-списку По факті списання коштів платіжною системою   + $20 за кожен місяць нахождення картки в стоп-списку
Штраф за несвоєчасне повідомлення Банку про втрату картки (більш ніж 24 години з моменту виявлення факту її зникнення)  $20  $50
Плата за дозволений кредит, наданий клиетну  Згідно умов договору про надання кредиту
Плата за перевитрату дозволеного кредиту  Згідно умов договору про надання кредиту
Плата за несвоєчасне погашенние запосади по кредиту/відсоткам  Згідно умов договору про надання кредиту
Плата за несвоєчасне поповнення КС до незнижуваного залишку  $20  $50
  
Плата за овердрафт по КС (% річних)  20% у валюті / 30% у гривні
Плата за несвоєчасне погашення овердрафта/нарахованих відсотків  0,1% у день у валюті / 0,15% у день у гривні
Комісія за конвертацію валюти  0,5%
за розблокування кожної суми (додатково до комісії за розслідування)  $3
Відсотки, що нараховуються на картковий рахунок:   у валюті 2%у гривнях 3%
  
Термінове поповнення КС  0,1% не менш $5
Конвертація при безготівковому надходженні на КС валюти, що не відповідає валюті КС (тільки для валюти першої групи класифікатора)  За курсом на міжбанківському валютному ринку плюс 1%, але не менш $5
Надання довідки про наявність/стан КС  10 грн.
Інформування клієнта по телефоні: 
про стан КС  $0,3
про історію операцій по карті  $1

сума незнижуваного залишку збільшується в залежності від кількості платіжних карток, випущених до КС. Наприклад, при випуску 3 корпоративних платіжних карток MasterCard Gold сума незнижуваного залишку буде складати: $2000 + 2 x $1300 = $4600. У випадку випуску ще 3 карток (загальна кількість - 6), незнижуваний залишок буде складати $2000 + 5 х $1100 = $7500, клієнт повинний збільшити залишок на КС на $2900.

Дані Тарифи не є вичерпними і фіксованими. Банк залишає за собою право в однобічному порядку змінювати і доповнювати дані Тарифи.

Комісії, встановлені в доларах США оплачуються за курсом НБУ на дату проведення операції. У випадку відкриття КС у гривні, суми первісного внеску і незнижуваного залишку вносяться Клієнтом у гривні за курсом НБУ на день внесення.
Тарифи АКБ Укрпромбанк
Джерело: Веб=-сайт банку.
ТАРИФЫ АКБ Укрпромбанк ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD/VISA

Код тарифа Услуги и операции Тарифи Срок оплаты
  MC Business Cirrus Maestro /MC Electronic/VISA ELECTRON 
  UAH USD EURO UAH USD EURO 
801 Оформление БПК (основной и дополнительной) тариф не предусмотрено -
802 Срочное оформление БПК (на протяжении 4-х часов): основной и дополнительной 60,00 грн. (в т.ч.НДС 10,00 грн.) 12,00 грн. (в т.ч. НДС 2,00грн.) при оформлении БПК
803 Переоформление БПК (основной и дополнительной):
 - в срок действия БПК по инициативе клиента 51,00 грн. (в т.ч. НДС 8,50 грн.) 6,00 грн. (в т.ч. НДС 1,00 грн.) при переоформлении БПК
 - изменение Пин- к ода через банкомат, переоформление Пин- к онверта с Пин-кодом, восстановление магнитной ленты (по инициативе клиента) 9,00 грн. (в т.ч. НДС 1,50 грн.) 
 - в срок действия БПК по инициативе банка тариф не предусмотрено 
 - по истечению срока действия БПК тариф не предусмотрено 
 - в случае потери БПК 51,00 грн. (в т.ч. НДС 8,50 грн.) 21,00 грн. (в т.ч.НДС 3,5 грн.) 
804 Сумма неснижаемого остатка на картсчёте 400 80 80 40 8 8 вносится при открытии картсчета
805 Комиссия за возникновение несанкционированной задолженности (% годовых) 150% текущей ставки кредитования в последний день расчетного периода
806 Комиссия за несвоевременное погашение несанкционированной задолженности (% годовых) 200% текущей ставки кредитования 
807 Проценты, которые начисляются на среднемесячный остаток средств на картсчёте (% годовых) 5% 3% 2% 5% 3% 2% 
808 Открытие картсчёт а и осуществление расчетов клиентов по картсчёт у :
 - ежегодная плата за обслуживание основной БПК 80 10 10 10 2 при открытии картсчета и ежегодно
 - ежегодная плата за обслуживание дополнительной БПК (за каждую дополнительную БПК) 30 5 5 5 1 в последний день расчетного периода
809 Перечисление безналичных средств с картсчёт а с использованием БПК 0,50грн . (за операцию) при списании средств
810 Пополнение картсчёт а :
 -наличными или безналичными средствами тариф не предусмотрено -
   
 - срочное пополнение картсчёт а через POS- т ерминал (на протяжении 1 часа) 1 % от суммы в день пополнения
811 Конвертация валюты картсчёт а :
 - для БПК по картсчёт у в иностранной валюте - 0,5% от суммы - 0,5% от суммы в день проведения операции
 - для БПК по картсчёт у в национальной валюте 2% от суммы - 2% от суммы - 
812 Выдача денежной наличности в банкоматах и пунктах выдачи денежной наличности:
 - в банкоматах и учреждениях ООО "Укрпромбанк" 0,6 %, min 1 0,6 %, min 0,20 0,60% min 1 0,60% min 0,20 в день проведения операции по картсчету
 - в банкоматах и учреждениях других банков в Украине 1,5 % + 4 1,5 % + 0,8 1,5 % + 4 1,5 % + 0,8 
 - в банкоматах и учреждениях банков за пределами Украины 1,5 % min 15 1,5 % min 3 1,5Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Счастье - когда тебя понимают, несчастье - когда тебя раскусили...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100