Рефераты на украинском
Особливості обслуговування банками карткових рахунків суб’єктів господарювання, облік та методика аналізу розрахунків - Банківська справа -% min 15 1,5 % min 3 
813 Предоставление выписок с картсчёт а :
 - информации о состоянии картсчёт а (через банкоматы и POS – терминалы ООО “Укрпромбанк”) 0,30 грн( за операцию ) при получении информации
 - ежемесячной выписки тариф не предусмотрено -
 - дополнительной выписки 6,00 грн (за документ) при получении документа
814 Возвращение БПК, изъятой банкоматом:
 - срочно (на протяжении операционного дня) 12,00грн . (в т.ч. НДС 2,00грн . ) (за каждую БПК) при возвращении БПК
 - после плановой инкассации тариф не предусмотрено -
815 Блокирование картсчёт а с внесением БПК в С ТОП - лист : (по инициативе клиента в случае потери или похищени я БПК)
 - в ООО “Укрпромбанк” тариф не предусмотрено -
 - в международный (электронный и бумажный): 420,00грн . (в т.ч. НДС 70,00грн . ) (за 1 регион срок ом в 1 месяц) в день предоставления клиентом заявления
820 Комиссия банка за уведомление держателей карточек о выполненной трансакции на базе SMS через канал GSM в режиме on-line за каждое сообщение 1,00 грн в день проведения операции по картсчету
 
Додаток Б
Зразок заяви на відкриття карткового рахунку
 
Додаток В.
Облік операцій, здійснених  в Україні по поточному рахунку в гривні, на якому враховуються операції по корпоративних платіжних картах
 
    Джерело: назета «Бухгалтер, 2005, № 10.
В  прикладі облік для юридичної особи платника податку на прибуток і ПДВ, використовуючого План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291.
 
№ п/п Дата Операція Дт Кт Сума, грн. Валовий дохід, грн. Валові витрати, грн. Податкові зобов'язання (ПДВ), грн. Податковий кредит (ПДВ), грн. Примітка
1 15.06.05 Нарахована оплата банку за відкриття картрахунку 92 685 1 - 1 - - Дана операція не є об'єктом обкладення ПДВ згідно пп.3.2.5 Закону України «Про податок на додану вартість (далі - Закону про ПДВ) з урахуванням Переліку типових операцій по розрахунково-касовому обслуговуванню, які здійснюються банками України і які згідно пункту 3.2 статті 3 Закону України «Про податок на додану вартість» не є об'єктом оподаткування, доведеного листом НБУ від 25.02.05 №12-112/310-1811
Тут і далі суми тарифів умовні.
2 15.06.05 Підприємством проведена оплата банку 685 3111 1 - - - -  
3 16.06.05 Перераховані засоби з іншого поточного рахунку на відкритий картрахунок 3112 3111 1000 - - - - Вводяться субрахунки (рахунки третього порядку):
3111 – поточний рахунок, засобами на якому згідно з угодою не можна розпоряджатися за допомогою корпоративних платіжних карт;
3112 – поточний рахунок, засобами на якому згідно з угодою можна розпоряджатися за допомогою корпоративних платіжних карт (не блоковані засоби);
3113 – поточний рахунок, засобами на якому згідно з угодою можна розпоряджатися за допомогою корпоративних платіжних карт (блоковані засоби)
Субрахунки 3112 і 3113 відносяться до одного поточного рахунку в банку (картрахунку)
Незнижуваний залишок на картрахунку не передбачений
4 16.06.05 Списана банком з картрахунку платня за оформлення корпоративної картки/ виконання  операцій по розрахунках (договірне списання) 92 3112 30 - 30 - - Примітка аналогічно п.1
5 16.06.05 Отримані в банку по акту прийому-передачі платіжні карти і конверти з ПІН -кодами 023 - 30 - - - - Якщо в акті прийому-передачі не вказана вартість, то враховуються по вартості оформлення.
Платіжні карти  продовжують залишатися власністю банку
7 29.06.05 Направлений співробітник у відрядження (видана корпоративна карта) по Україні на термін по 05.07.05 - - - - - - - Аналітичний облік виданих карт (встановлених лімітів) ведеться в розрізі довірених осіб підприємства
8 29.06.05 В отриманій 30.06.05 підприємством виписуванні  в 29.06.05 числі відображена списана сума оплати за проїзні документи 372 3112 240 - - - - Валові витрати і податковий кредит відображаються в податковий період на який доводиться дата затвердження Звіту про використовування засобів, наданих на відрядження або в черінь звіт (далі - авансового звіту) (п.19).
В даному випадку не розглядається варіант можливості віднесення валових витрат/ податкового кредиту до податкового періоду на який доводиться 29.06.05 число (за наявності затвердженого в наступному податковому періоді авансового звіту).
9 29.06.05 В отриманій 30.06.05 підприємством виписуванні в 29.06.05 числі відображена блокована сума оплати за готельні послуги 3113 3112 600 - - - - Тут і далі під виписуванням мається на увазі сукупність двох виписувань – по рахунку і по платіжній карті. До одного рахунку може бути оформлено декілька карт.
10 29.06.05 В отриманій підприємством 30.06.05 виписуванні в 29.06.05 числі відображена блокована сума оплати товарів (на господарські потреби) 3113 3112 120 - п.17 - п.17 Залежно від прийнятого на підприємстві підходу (у тому числі пріоритетності норм пп.11.2.2 або 11.2.3 Закони України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі – Закон про прибуток)),  валові витрати відображаються згідно п.17 і відносяться до податкового періоду на який доводиться 29.06.05 число, за наявності затвердженого в наступному податковому періоді авансового звіту.
Або ж - варіант віднесення валових витрат до податкового періоду на який доводиться дати оприходувания/ затверждення авансового звіту (пп.17, 19).
Дата виникнення права на податковий кредит – пп.7.5.1 Закону про ПДВ, за наявності затвердженого в наступному податковому періоді авансового звіту.
 
11 30.06.05 В отриманій 01.07.05 підприємством виписуванні в 30.06.05 числі відображена блокована сума у розмірі 10 грн. в загальній сумі зняття готівки в банкоматі (300 грн.) і суми оплати за зняття готівки в банкоматі (2,25 грн.)  3113 3112 10
   - - - - Сума блокованих коштів на рахунку = 1000 – 30 – 240 – 600 – 120  = 10
12 30.06.05 По операції в 30.06.05 числі зняття готівки в банкоматі (300 грн.) і суми оплати за зняття готівки в банкоматі (2,25 грн.) на підставі виписування по карті відображено зменшення доступного ліміту кредитування - - 292,25 - - - - Сума зменшення доступного кредитного ліміту = 302,25 – 10 = 292,25
Зменшення доступного ліміту кредитування за рахунок його вибірки проводиться в аналітичному обліку в розрізі платіжних карт.
Витратна операція по рахунку в банку реально проведена в даному випадку 05.07.05
13 04.07.05 Списана блокована сума п.9 (оплата за готельні послуги) 372 3113 600 - - - -  
14 05.07.05 Списана блокована сума п.11 (оплата за зняття готівки в банкоматі) 92 3113 2,25 - 2,25 - - Примітка аналогічно п.1
Валові витрати - по даті списання з рахунку, з урахуванням  наявності затвердженого в наступному податковому періоді авансового звіту, що включає суму знятих в банкоматі готівки
У випадку якщо у виписуванні сума оплати по операції зняття готівки окремо не виділяється і списання з картрахунку відбувається після затвердження авансового звіту, то при затвердженні авансового звіту здійснюються проводки Дт 92/281/ 641  Кт 372 на суму витрат, проведених за рахунок знятої готівки (з віддзеркаленням валових витрат по даній даті), а також на суму внесеного в касу залишку Дт 301  Кт 372, а при списанні з картрахунку на вищезгадані суми - Дт 372  Кт 3113. По сумі ж оплати за зняття готівки при списанні засобів з картрахунку проводиться проводка Дт 92  Кт 3113 (з віддзеркаленням валових витрат по даній даті).
15 05.07.05 Списана блокована сума п.11 і частково сума п.12 (зняття готівки в банкоматі) за рахунок загального блокованого залишку засобів 372 3113 127,75 - - - -  
16 05.07.05 Списана сума п.12 (зняття готівки в банкоматі) за рахунок наданого банком короткострокового кредиту 372 601 172,25 - - - -  
17 06.07.05 Оприбутковувані товари (п.10) 281 372 100    100 - - На підставі первинних документів, з урахуванням норм пп.7.2.6 Закону про ПДВ.
Тут і далі мається на увазі, що товари використовуватимуться в господарській діяльності в операціях, а також застосування пп.5.9 Закону про прибуток
Валові витрати і податковий кредит відображаються з урахуванням затвердження авансового звіту.
   641  20    - - 20 
18 06.07.05 Оприбутковувані товари, куплені за рахунок готівки, знятої в банкоматі (п.11-12) 281 372 50 - 50 - - На підставі первинних документів, з урахуванням норм пп.7.2.6 Закону про ПДВ і пп.11.2.3 Закону про прибуток. Пп.11.2.2 Закону про прибуток не застосовується, оскільки платіжна карта застосовувалася тільки для зняття готівки, а не для оплати за товари.
Валові витрати і податковий кредит відображаються з урахуванням затвердження авансового звіту.
   641  10        10 
19 07.07.05 Затверджений авансовий звіт  92 372 826 - 826 - - Суми вартості проїзних документів (п.8) і готельних послуг (п.13) і добових (п.15 і 16 в сумі 126 грн.).
В даному випадку передбачається, що витрати на відрядження не включаються в первинну вартість запасів, оскільки основною метою відрядження представника адміністративно-управлінського персоналу була не закупівля товарів
   641  140  - - 140 
20 07.07.05 Внесений співробітником залишок готівки в касу 301 372 114 - - - - Сума знятих в банкоматі готівки (300) – куплений товар (60) – добові (126) = 114 грн.
21 08.07.05 Списана сума п.10 (оплата товарів) за рахунок наданого банком короткострокового кредиту 372 601 120 - - - -  
22 25.07.05 Нараховані відсотки по кредиту 951 684 4 - 4 - - Дата нарахування і дата сплати згідно умов договору.
23 25.07.05 Повернення кредиту 601 3111 292,25 - - - -  
24 25.07.05 Погашення відсотків  684 3111 4 - - - -  
 
Облік операцій, здійснених по поточному рахунку в іноземній валюті, на якому враховуються операції по корпоративних платіжних картах
 
 
 
В прикладі облік для юридичної особи платника податку на прибуток і ПДВ, використовуючого План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291.

№ п/п Дата Операція Дт Кт Сума, UAH/USD Курс Валовий дохід, грн. Валові витрати, грн. Податкові зобов'язання (ПДВ), грн. Податковий кредит (ПДВ), грн. Примітка
1 15.06.05 Нарахована оплата банку за відкриття картрахунку 92 685 1    - 1 - - Дана операція не є об'єктом обкладення ПДВ згідно пп.3.2.5 Закону України «Про податок на додану вартість (далі - Закону про ПДВ) з урахуванням Переліку типових операцій по розрахунково-касовому обслуговуванню, які здійснюються банками України і які згідно пункту 3.2 статті 3 Закону України «Про податок на додану вартість» не є об'єктом оподаткування, доведеного листом НБУ від 25.02.05 №12-112/310-1811
Тут і далі суми тарифів умовні.
2 15.06.05 Підприємством проведена оплата банку 685 3111 1    - - - -  
3 16.06.05 Перераховані засоби з іншого поточного рахунку на відкритий картрахунок 3122 3121 5000/1000 5,0 - - - - Вводяться субрахунки (рахунки третього порядку):
3121 – поточний рахунок, засобами на якому згідно з угодою не можна розпоряджатися за допомогою корпоративних платіжних карт;
3122 – поточний рахунок, засобами на якому згідно з угодою можна розпоряджатися за допомогою корпоративних платіжних карт (не блоковані засоби);
3123 – поточний рахунок, засобами на якому згідно з угодою можна розпоряджатися за допомогою корпоративних платіжних карт (блоковані засоби)
Субрахунки 3122 і 3123 відносяться до одного поточного рахунку в банку (картрахунку)
Незнижуваний залишок на картрахунку не передбачений
Тут і далі курси умовні
4 16.06.05 Списана банком з картрахунку платня за оформлення корпоративної картки/ виконання  операцій по розрахунках (договірне списання) 92 3122 25/5 5,0 - 25 - - Примітка аналогічно п.1
5 16.06.05 Отримані в банку по акту прийому-передачі платіжні карти і конверти з ПІН - кодами 023 - 25    - - - - Якщо в акті прийому-передачі не вказана вартість, то враховуються по вартості оформлення.
Платіжні карти  продовжують залишатися власністю банку
7 24.06.05 Направлений співробітник у відрядження (видана корпоративна карта) за межу на термін по 05.07.05 - - -    - - - - Аналітичний облік виданих карт (встановлених лімітів) ведеться в розрізі довірених осіб підприємства
8 29.06.05 Відображена курсова різниця на дату здійснення операції 3122 714 49,75 5,05 - - - - По монетарній статті (залишок на картрахунку)
995* (5,05 - 5,0) = 49,75
9 29.06.05 В отриманій 30.06.05 підприємством виписуванні  в 29.06.05 числі відображена списана сума оплати за проїзні документи, проведеної за межею  372 3122 505/100 5,05 - - - - Валові витрати по сплачених проїзних документах відображаються в податковий період на який доводиться дата затвердження авансового звіту (п.19).
10 29.06.05 В отриманій 30.06.05 підприємством виписуванні в 29.06.05 числі відображена блокована сума оплати за готельні послуги, проведеної за межею  3123 3122 1515/300 5,05 - - - - Тут і далі під виписуванням мається на увазі сукупність двох виписувань – по рахунку і по платіжній карті. До одного рахунку може бути оформлено декілька карт.
 
11 30.06.05 Відображена курсова різниця по субрахунку 3122 3122 714 2,98 5,055 - - - -  (1000 – 5 – 100 – 300)*(5,055 – 5,05) = 2,98 UAH
12 30.06.05 Відображена курсова різниця по субрахунку 3123 3123 714 1,5 5,055 - - - - 300*(5,055 – 5,05)= 1,5 UAH
Дебіторська заборгованість по рахунку 372 не перераховується, оскільки є немонетарною.
13 30.06.05 В отриманій 01.07.05 підприємством виписуванні в 30.06.05 числі відображена блокована сума у розмірі 595 USD в загальній сумі зняття готівки в банкоматі (670 USD) і суми оплати за зняття готівки в банкоматі (8 USD)  3123 3122 3007,73/595
   5,055 - - - - Сума блокованих коштів на рахунку = 1000 – 5 – 100 – 300  = 595 USD
14 30.06.05 По операції в 30.06.05 числі зняття готівки в банкоматі за межею (670 USD) і суми оплати за зняття готівки в банкоматі (8 USD) на підставі виписування по карті відображено зменшення доступного ліміту кредитування - - 419,57/83 5,055 - - - - Сума зменшення доступного кредитного ліміту = 678 – 595 = 83 USD
Зменшення доступного ліміту кредитування за рахунок його вибірки проводиться в аналітичному обліку в розрізі платіжних карт.
Витратна операція по рахунку в банку реально проведена в даному випадку 05.07.05
15 30.06.05 Перерахунок балансової вартості валюти на кінець звітного періоду - - 49,23 5,055 49,23 - - - Приймемо, що балансова вартість валюти на початок звітного періоду або на дату оприходувания, залежно від того яка подія відбулася пізніше, визначалася по курсу 5,0
(1000 – 5 – 100)*(5,055 – 5,0) = 49,23 UAH
16 05.07.05 Відображена курсова різниця на дату здійснення операції  945 3123 13,43 5,04 - - - - (595 + 300) *(5,04 – 5,055) = 13,43 UAH
 
17 05.07.05 Списана блокована сума п.13 (оплата за зняття готівки в банкоматі) 92 3123 40,32 / 8 5,04 - 40,32 - - Примітка аналогічно п.1
18 05.07.05 Списана блокована сума п.13 і сума п.14 (зняття готівки в банкоматі) за рахунок загального блокованого залишку засобів 372 3123 3376,8/670 5,04 - - - -  
19 07.07.05 Затверджений авансовий звіт  92
   372 505/100 5,045 - 504,5
   -
   - Суми оплати проїзних документів (п.9) по курсу 29.06.05 (5,05), оскільки стаття (рахунок 372) в даному випадку немонетарна.
Валові витрати по курсу затвердження авансового звіту (5,045)
Залежно від прийнятого на підприємстві підходу може бути розглянутий варіант віддзеркалення валових витрат в сумі балансової вартості валюти, списаної з рахунку 29.06.05
     1513,5/300   1513,5   Сума вартості готельних послуг (п.10) з курсу затвердження авансового звіту, оскільки списання коштів з картрахунку по даній операції ще не здійснювалося
Валові витрати по курсу затвердження авансового звіту (5,045)
В даному випадку приведений підхід коли валові витрати не коректуються  до суми балансової вартості валюти, списаної з рахунку (п.22)/
За рамки даного прикладу виведено питання необхідності/правомірності віддзеркалення податкових зобовязань/ податкового кредиту по послугах, отриманих від нерезидентів, представником підприємства, що відряджається.
     3356,64//666   3359,97   Добові (із знятої готівки в банкоматі) по курсу на дату списання з рахунку суми знятої готівки (п.18) по курсу 05.07.05 (5,04), оскільки стаття (рахунок 372) в даній сумі немонетарна.
Валові витрати по курсу затвердження авансового звіту (5,045)
20 07.07.05 Внесений співробітником залишок готівки в касу 302 372 20,18/4 5,045 - - - - Сума знятих в банкоматі готівки (670) – добові (666) = 4 USD
21 07.07.05 Відображена курсова різниця на дату здійснення операції 372 714 0,02 5,045 - - - - Актив по рахунку 372 (в сумі 4 USD) – монетарна стаття
4*(5,045 – 5,04)= 0,02
22 08.07.05 Списана блокована сума п.10 (оплата за готельні послуги) 372 3123 1095,42/ 217 5,048 - - - -  
23 08.07.05 Списаний залишок суми п.10 (оплата за готельні послуги) за рахунок наданого банком короткострокового кредиту 372 602 418,98/83 5,048 - - - - 300 - 217 = 83
24 08.07.05 Відображена курсова різниця на дату здійснення операції по рахунку 3123 3123 714 1,74 5,048 - - - - 217*(5,048-5,04)= 1,74
25 08.07.05 Відображена курсова різниця на дату здійснення операції по рахунку 372 945 372 0,9 5,048 - - - - 300*(5,048-5,045)= 0,9
в даному випадку зобов'язання по рахунку 372 – монетарна стаття
26 25.07.05 Нараховані відсотки по кредиту 951 684 5,05/1 5,05 - 5,05 - - Дата нарахування і дата сплати згідно умов договору.
27 25.07.05 Повернення кредиту 602 3121 419,15/83 5,05 - - - -  
28 25.07.05 Відображена курсова різниця на дату здійснення операції, а також перерахунок балансової вартості заборгованості, що погашається  974 602 0,17 5,05 - 0,17 - - 83*(5,05 – 5,048)= 0,17
29 25.07.05 Погашення відсотків  684 3121 5,05/1 5,05 - - - -  


 
Додаток В
Таблиця В.1.
Бухгалтерські проведення при використанні корпоративних картки  [  23  ]

Зміст  Бухгалтерські проведення
операції Сума, грн Д-т К-т 
1. Перераховано кошти на картрахунок корпоративної картки   313 311 10000,00
2. Оплачено банку витрати на випуск (емісію) картки 92   311 50,00 

3. Відображені витрати на емісію картки 791 92 50,00
4. Знято кошти з картрахунка корпоративної картки підзвітною особою 372* 313 4005,00 

5. Відображені витрати на відрядження на підставі авансового звіту і документів, доданих до нього:           
на придбання матеріальних цінностей і витрат, пов'язаних з відрядженням 
сума без ПДВ 92(93) 372 2500,00
сума ПДВ 641 372 500,00
добові 92 (93) 372 500,00
6. Повернені підзвітною особою невикористані грошові кошти в касу підприємства (наприклад, не повністю використані грошові кошти, зняті з картрахунка) 301 372 5,00
7. Повернені в касу підприємства підзвітною особою грошові кошти, витрачені під час відрядження, але не визнані підприємством обгрунтованими (наприклад, перевищують встановлені норми витрат), а тому не списані з підзвітної суми   301 372 500,00 

8. Перерахована банку плата за обслуговування картрахунка корпоративної картки відноситься на адміністративні витрати   92 311 100,00 

9. Віднесені на фінансові результати витрати на обслуговування картрахунка банком 791 92 100,00 

* У разі виникнення овердрафту при використанні корпоративної картки необхідно вказувати проведення, подані у таблиці 2.


Таблиця 2.2
Бухгалтерські проведення овердрафту при використанні картки
Зміст  Бухгалтерські проведення
операції Сума, грн Д-т К-т 
1. Перераховано кошти на картрахунок корпоративної картки   313 311 4005,00 

2. Оплачено банку витрати на випуск (емісію) картки 92   311 50,00 

3. Віднесені на фінансові результати витрати на емісію картки   791  92  50,00 
4. Зняті кошти з картрахунка корпоративної картки підзвітною особою в межах ліміту картки   372  313  4005,00 
5. Зняті кошти з картрахунка корпоративної картки підзвітною особою в сумі, що перевищує ліміт картки (овердрафт)   372  601  1200,00 
6. Відображені витрати на відрядження в межах ліміту корпоративної картки:       
на придбання матеріальних цінностей і витрат, пов'язаних з відрядженням 
сума без ПДВ 92 (93) 372 2500,00
сума ПДВ 641  372   500,00
добові  92 (93)  372   500,00
7. Відображені інші витрати, пов'язані з відрядженням, у сумі, що перевищує ліміт корпоративної картки:   
сума без ПДВ  92 (93)  372  500,00
сума ПДВ  641  372   100,00
8. Повернені підзвітною особою невикористані грошові кошти в касу підприємства в межах ліміту картки (наприклад, не повністю використані грошові кошти, зняті з картрахунка)   301  372  5,00
9. Повернені в касу підприємства підзвітною особою грошові кошти, витрачені нею під час від-рядження (в межах ліміту картки), але не визнані підприємством обгрунтованими (наприклад, перевищують встановлені норми витрати), а тому не списані з підзвітної суми   301  372  500,00 
10. Повернені в касу підприємства підзвітною особою грошові кошти, витрачені нею під час відрядження (картки, що перевищили ліміт), але не визнані підприємством обгрунтованими (наприклад, перевищують встановлені норми витрати), а тому не списані з підзвітної суми 301  372  600,00
11. Внесені підприємством в касу банку грошові кошти для погашення овердрафту 601  311  1200,00 
12. Нарахований відсоток банком за використання овердрафту  951  684  5,00
13. Оплачений відсоток за обслуговування овердрафту 684  311  5,00 
14. Перерахована банку плата за обслуговування картрахунка корпоративної картки   92  311  100,00
15. Віднесені на фінансові результати витрати на обслуговування картрахунка банком 791  92  100,00 
     

Таблиця В.3

Бухгалтерські операції за іншими операціями з платіжними картками

Зміст  Бухгалтерські проведення
операції Сума, грн Д-т К-т 
1. Перераховані кошти на картрахунок корпоративної картки   313  311  10000,00 
2. Оплачено банку витрати на випуск (емісію) картки   92  311  50,00 
3. Списані витрати на емісію картки  791   92  50,00
4. Оплачено банку витрати на випуск (емісію) додаткової картки для використання грошових коштів, що є на тому ж картрахунку   92  311  25,00 
5. Відображені витрати на емісію додаткової картки   791  92  25,00 
6. Оплачено банку витрати на випуск (емісію) нової картки замість загубленої (украденої) у разі якщо винна особа не встановлена   92  311  35,00 
7. Відображені витрати на емісію нової картки замість загубленої (украденої) у разі якщо винна особа не встановлена   791  92  35,00 
8. Оплачено банку витрати на видачу нового ПІН-коду для картки у разі якщо винна особа не встановлена   92  311  25,00 
9. Відображені витрати на видачу нового ПІН-коду для картки у разі якщо винна особа не встановлена   791  92  25,00 
10. Виникнення заборгованості працівника перед підприємством за втраченою карткою в сумі, необхідній на поновлення самої картки і ПІН-коду 375  377  60,00 
 11. Оплачено банку витрати на випуск (емісію) нової картки замість загубленої (украденої) у разі якщо винна особа встановлена    377  311  35,00 
12. Відшкодовані витрати винною особою за її згодою на емісію нової картки замість загуб- леної (украденої) 301 (311)  375  35,00 
13. Оплачено банку витрати на видачу нового ПІН-коду для картки у разі якщо винна особа не встановлена 377  311  25,00 
14. Відшкодовані витрати винною особою за її згодою на видачу нового ПІН-коду для картки 301/311  375  25,00 
15. Отриманий безплатно страховий поліс при придбанні платіжної картки (ринкова вартість згідно з прайс-листами - 100,00 грн) 112 745  100,00 

    Таблиця В.4

Бухгалтерські проведення за операціями торгівліз викопистанням картки
Зміст  Бухгалтерські проведення
операції Сума, грн Д-т К-т 
1. Оформлений продаж товару (робіт, послуг) - виписані сліп або квитанція  331  702,703  12000,00
2. Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ  702, 703  641  2000,00 
3. Передано сліп або платіжне повідомлення банку-еквайру 333  331  12000,00
4. Зараховано на поточний рахунок підприємства торгівлі платіж банком 311  333  11500,00 
5. У момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства торгівлі банком утримана комісійна винагорода згідно з договором  93  333  500,00
6. Списана комісійна винагорода, утримана банком 91  93  500,00 
 

Додаток Д

Таблиця Д.1.
Порівняльні характеристики корпоративних пластикових карт Приватбанку [ 12 ]
Название  Валюта  Выпуск и обслуживание  Где можно использовать? Дополнительный сервис
Blitz Business Card -неперсонализированная Между-
народная UAH  Оформление и обслуживание в течении первых двух лет 5 грн.  Банкоматы , отделения банка, POS-терминалы Mobile-banking, Internet-banking, Приват 24
    
Visa Business Electron -персонализированная Между-
народная UAH  5 долл. США (при открытии текущего счета бесплатно)  Банкоматы , отделения банков, POS-терминалы Mobile-banking, Internet-banking, Приват 24
 USD    
Eurocard/ Mastercard Corporate Между-
народная EURO 40 EURO Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  Mobile-banking, Internet-banking, Приват 24 
•  страхование для выезжающих за рубеж
с покрытием до 40 000 USD
•  бесплатный страховой полис
 UAH 200 грн.   
 USD 40 долл. США 
 
Visa Business AutoCard Domestic Локальная UAH  30 грн.

Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  Mobile-banking, Internet-banking, Приват 24 
Скидки в торгово-сервисной сети AutoCard
Услуги пакета "экстренной технической помощи"
Visa Business AutoCard Между-
народная UAH  200 грн. Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  Mobile-banking, Internet-banking, Приват 24
Услуги пакета "экстренной технической помощи"
•  страхование для выезжающих за рубеж
с покрытием до 40 000 USD
•  бесплатный страховой полис
 USD 40 долл. США
 
Visa Business Между-
народная UAH  200 грн. Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  Mobile-banking, Internet-banking, Приват 24 
•  страхование для выезжающих за рубеж
с покрытием до 40 000 USD
•  бесплатный страховой полис
 USD 40 долл. США   
Eurocard/ Mastercard Gold Между-
народная  EURO 170 EURO Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  • Mobile-banking, ,
• Internet-banking,
• страхование для выезжающих за рубеж
с покрытием до 129 000 USD
• бесплатный страховой полис
• клубная карта Silver от "Genesis System"
• дисконтная программа "ПриватБанк VIP".
• бесплатная замена карт и срочная выдача наличных в чрезвычайной ситуации
• перечень дополнительных услуг, который обеспечивается всемирным центром поддержки платежной системы MasterCard International
 UAH 850 грн.  
 USD 170 долл. США   
Visa Gold Между-
народная UAH  850 грн. Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  •  Mobile-banking, ,
•  Internet-banking,
•  страхование для выезжающих за рубеж
с покрытием до 129 000 USD
•  бесплатный страховой полис
•  клубная карта Silver от "Genesis System"
•  дисконтная программа "ПриватБанк VIP".
•  бесплатная замена карт и срочная выдача наличных в чрезвычайной ситуации
•  перечень дополнительных услуг, который обеспечивается всемирным центром поддержки платежной системы Visa International
 USD 170 долл. США   
Visa / MasterCard Platinum Между-
народная  UAH  200 долл. США + 25 долл. США ежемесячно (эквивалент)  Банкоматы, отделения банков, POS-терминалы, импринтеры  Все преимущества карты Gold, карта Visa или EC/MC GOLD для владельца картсчета страхование для членов семьи владельца карт-счёта выезжающих за рубеж с покрытием до 260 000 USD
одна из международных дисконтных или сервисных карт (IAPA, ETN, Priority Pass, Prestige Card, Countdown) - на выбор дисконтная программа "ПриватБанк VIP". перечень дополнительным услуг
 USD/EUR 200 долл. США + 25 долл. США ежемесячно
(эквивалент)
  
 
Література

1.  Закон України про банки та банківську діяльність. - Ред. 2005 р.
2.  Інструкцією №527. Національного банку України
3.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (Постанова Правління НБУ від 17/06/2004).
4.  Інструкція про порядок регулювання діяльності банків. НБУ. З доповн. Ред 2004 р..
5.  Положення №37 від 24.02.97 р. , редакція 2000 р. «Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки».
6.  Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їхнім застосуванням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 N 367.
7.  Про систему валютного регулювання і валютного контролю. – Декрет Кабінету Міністрів України от 19.02.93 N 15-93

8.  Постанова КМУ від 23.04.99 р. №663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон".
9.  Результати діяльності українських банків за 2005 р. - Вісник НБУ, № 1, 2006. 
10.  Банківські операції. Під ред. В.І. Міщенко та Н.Г. Славянської . - К.: Знання. - 2006 . - 710 с.
11.  Банківська діяльність. Т. VII. Навчальний посібник. Ред. Денисенко, Лаптєв. - К. , 2004. - 320 с.
12.  Банковское  дело / Под. ред. Г.Г. Коробовой – М.: Юрист, 2002. - 450 с.
13.  Згурський О. Безготівкові розрахунки. – Дебет-Кредит, 2004. 
14.  Банковское дело. Под ред. А. М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ. - 2001. - 455 с.
15.  Сайт банку "УкрПромБанк": www.ukrprombank.ua
16.  Сайт банку "ПриватБанк": http://www.privatbank.ua
17.  Сайт НБУ- http://bank.gov.ua/Bank_supervision/ 

 

 

 

 

 


Література

18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  Закон України про банки та банківську діяльність. - Ред. 2005 р.
24.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (Постанова Правління НБУ від 17/06/2004).
25.  Інструкція про порядок регулювання діяльності банків. НБУ. З доповн. Ред 2004 р.
26.  Результати діяльності українських банків за 2005 р. - Вісник НБУ, № 1, 2006. 
27.  Сайт банку "УкрПромБанк": www.ukrprombank.ua
28.  Сайт банку «Банк Південний»: www.bank.com.ua/legal_entities/payments_and_settlements/acquiring/
29.  Сайт банку "ПриватБанк": http://www.privatbank.ua
30.  Сайт НБУ- http://bank.gov.ua/Bank_supervision/ 

31.  Положення №37 від 24.02.97 р. , редакція 2000 р. «Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки».
32.  Інструкцією №527. Національного банку України
33.  Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їхнім застосуванням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 N 367.
34.  Про систему валютного регулювання і валютного контролю. – Декрет Кабінету Міністрів України от 19.02.93 N 15-93

35.  Лист НБУ від 16.08.2004 р. N 46-009/285-8297.
36.  Постанова КМУ від 23.04.99 р. №663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон".
37.  

 

 

 

 

 


 

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Канализация! - вот, что нас объединяет.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100