Рефераты на украинском
Роль банків в організації та забезпеченні операцій електронного бізнесу - Банківська справа -
Міжнародний центр інформаційних технологій INT, що зайнявся розробкою й впровадженням інтернет-комерції зараз найбільш відому й реально працюючу систему, яку можна було б класифікувати як Е-mall.
Система Інтернет-комерції або скорочено СІК. СК, а в англійському варіанті SIC (System for Internet Commerce) - це проект, розроблювальний INT за підтримкою Національного банку України, що передбачає проектування, розробку й впровадження інфраструктурних компонентів Інтернет-комерції в Україні, а також операційну діяльність у цій сфері.
7. Такі специфічні форми електронної комерції, як  використання Інтернет-бакінгу, яка є досить  новою  для  вітчизняної  банківської  системи,  особливо  при роботі  з  фізичними  особами, та Інтернет-еквайрінгу. Послуга інтернет-банкінгу почала розвиватися в Україні з 2005 року, але активне її використання спостерігається тільки з початку поточного року. Системи інтернет-банкінгу в Україні пропонують великі банки ПриватБанк , УкрСиббанк, Укрексімбанк, Імексбанк , Правекс-Банк , Надра , Фінанси і Кредит і деякі середні, при цьому спектр онлайн-послуг у всіх різний. Максимальну кількість можливостей надають три банки: Приват (система Приват 24 ), Укрексімбанк (система Фінансовий портал ) і УкрСиббанк (система Інтернет-банкінг).Інтернет-еквайрінг — це прийом до оплати за товари й послуги у  Інтернет магазині пластикових карт міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard
8. Основні проблеми та шляхи подальшого розвитку електронної комерції в Україні. Українське суспільство демонструє готовність до використання електронних методів ведення бізнесу. Для підтримки потрібно організувати підготовку фахівців з електронного бізнесу і законодавче розв'язати основні питання регулювання електронного бізнесу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001, N 5-6. – ст. 30 ).
2. Закон України “Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. –1999, № 29. – ст.238 Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1458-14 від 17.02.00 // ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121; № 1658-14 від 20.04.00 // ВВР, 2000, № 29, ст.230; № 1919-14 від 13.07.00 // ВРР, 2000, № 42, ст.351; № 2121-14 від 07.12.00 // ВВР, 2001, N 5-6, ст.30. Закон України “Про електронний документ та електронний документообіг”
3. Закон України “Про електронний цифровий підпис”
4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 № 2346-ІІІ
5. Проект Закону України “Про електронну торгівлю”
6. Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181–183.
7. Указ Президента “Про міри щодо розвитку Національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”
8. Положення “Про порядок емісії платіжних карт та здійснення операцій з їх застосуванням”, затверджено Постановою Правління НБУ 24.09.1999
9. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджено Постановою №22 Правління НБУ від 21.01.2004
10. Балабанов И.Т. Интерактивный бизнес. – СПб., 2001. – С. 73; Руденко И., Капица Ю. Новое платье для короля – электронное // Телеком. Телекоммуникации и сети. – К., 2001. – № 3–4. – С. 40.
11. Вісник Національного банку України 11\2005
12. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете. – Спб.: Питер, 2001. – 240с.
13. Гуцалюк М.В. Інформаційні технології у професійній підготовці працівників правоохоронних органів // Наук. вісник Національної акад. внутрішніх справ України. – К., 2000. – № 1. – С. 145–147.
14. Директива ООН “Про деякі аспекти електронної торгівлі на внутрішньому ринку” http://rechten.kub.nl/simone/Eu-sig.htm
15. Дриганов В. Основні аспекти правового регулювання електронної комерції в Бєларусі і за рубежем // http: www.russianlaw.net/law/doc/a116.htm
16. Желіховський В.М. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні
17. Запорожець З. Сучасні тенденції у сфері банківських інформаційних технологій // Вісник НБУ. - 2004 - №3. – С.38-39
18. Зарипов И.А., Петров А.В. Электронные финансы, интернет - банкинг: мировые тенденции и российская специфика // Международные банковские операции.- 2006.- № 3.-C. 70-82
19. Захарченко В. Банки віртуального мира // Інтернет-публікація. – 14.05.2004. – http://www/uabankir.com
20. Ларин В.В., Лебедев А.Н.,щ Соловьяненко Н.И. Правовое регулирование заключения сделок на современном этапе http://www.vlarin.chat.ru/larin/diplom.htm 
21. Лямин Л.В. Анализ факторов риска, связанных с интернет - банкингом // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.- 2006.- № 7.- С.37-55
22. Лямин Л.В. Интернет-банкинг // Деньги и кредит.- 2005.- № 5.- С.48-58
23. Міщенко В.І. Шаповалов А.В. Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практич. посіб. – К.: Т-во „Знання”,КОО, 2003. – 278с. – (Вища освіта XXI століття)
24. Симонович С.В. Інформатика для юристів та економістів. – СПб., 2001. – С. 345.
25. . Соловьяненко Н.И. Правовые проблемы электронной коммерции в РФ // http: www.fe.msk.ru/otstavnov/Compunomika/vOn05a03.html.
26. Тедеев А.А. Электронные банковские услуги и Интернет-банкинг
27. Типовий закон ООН “Про електронну торгівлю” (ЮНСІТРАЛ). http://www.unictral.org/english/documents/.
28. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – Спб.: Питер, 2001. – 432с.
29. Чучковська А. Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання // Право України. – 2003. – № 1. С. 111–116.
39. Інтернет-сайт Міжнародного комерційного банку // www.icb.com.ua
40. Історія українського бізнесу  http://businessstory.com.ua/?id=902&act=anonce
41. Бізнес портал Івано-Франківщини http://www.business.if.ua/themes/business/material.asp?folder=1984&matID=2062
42. В.В.Ковтунець, к. ф.-м. н СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ http://www.nam.kiev.ua/ape/n_01_1-2/kovtun.htm
43. Всеукраїнський журнал для молодих підприємців http://www.mipmagazine.com.ua/index.php?material=196
44. Кирилюк Дмитро Юрист ЗАТ комерційний банк «ПриватБанк» Київ http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1962  

 

 


 

назад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Водка, водка, огуречик. Вот и спился человечек!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100