Рефераты на украинском
Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ - Військова справа, ДПЮ -кімната для зберігання катапультних установок (крісел);

б) друга кімната для виконання регламентних робіт та робіт з піротехнічними засобами;

- наявність стелажів для розташування інструменту та деталей катапультних установок;

- наявність металевих шаф для зберігання пірозасобів та їх облік;

- наявність металевої шафи (ящика) для зберігання зрізних елементів катапультних установок;

- температуру повітря, яка повинна бути не нижче 10 град.С,а відносна вологість не більше 75%;

- наявність вибухобезпечного освітлення;

- проведення інструктажу по заходам безпеки один раз в місяць із записом в контрольний лист;

- наявність наказу по частині про допуск спеціалістів до роботи на катапультних установках;

- наявність плана-графіка заміни пірозасобів катапультних установок, переукладки НАЗ та рятівних парашутів;

- наявність виписки з "Довідника по гарантійних і назначених термінах служби піротехнічних засобів авіації"- випуска №6114-1989р. ч.6.

ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТЕЧ ДО ВІЙСЬКОВОГО РЕМОНТУ АТ

Для оцінки підготовленості ТЕЧ до військового ремонту АТ перевіряється:

- обладнання класу (майданчика) військового ремонту (Згідно вказівки ГІ ВПС № 671-74р. випуску 3640-75р);

- наявність інструкторів практичного навчання за всіма фахами, наявність витягу (копії) наказу по частині про призначення інструкторів практичного навчання по військовому ремонту (згідно ТНІАЗ-92 ст.570);

- укомплектованість та рівень підготовки фахівців слюсарно-механічної групи (групи регламенту і ремонту наземного обладнання і планеру) ТЕЧ;

- наявність зразків списаної авіаційної техніки, на якій проводиться навчання фахівців методам ремонту (згідно випуску 5007-83р.);

- тематики занять з військового ремонту;

- індивідуальних планів підготовки фахівців з військового ремонту за фахом (виконуються виходячи відповідно підготовленості особового складу);

- практичні навички фахівців з військового ремонту;

- технологічні карти виконання ремонтних робіт;

- атестацію робочих місць, які входять до складу засобів військового ремонту (згідно ТНІАЗ-92р. ст.543, випуску 5550-86р.);

- ведення журналу обліку ремонту в ТЕЧ частини;

- ведення журналу обліку відремонтованих агрегатів в групах регламенту і ремонту ;

- наявність груп військового ремонту (згідно ТНІАЗ частина друга, введеного в дію наказом Командувача ВПС № 94 від 28.06.93р., гл.4. ст.4.3.);

- наявність пересувних засобів військового ремонту (ПЗВР), які повинні бути укомплектовані обладнанням, що потрібне для забезпечення військового ремонту АТ та усунення несправностей.

Перевіряється організація утримання ПЗВР:

- наявність витягу (копії) наказу по частині про закріплення спецавтомобілів (спецпричепів) за начальниками груп та водіями, які відповідають за технічний стан автомобілів (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 766);

-укомплектованість водіївським складом та його підготовленість ;

- своєчасність виконання технічного обслуговування №1 та №2, сезонного обслуговування, чергових перевірок та регламентних робіт на спеціальному обладнанні (згідно випуску 4343-80р. гл. 1);

- порядок збереження автомобілів (згідно випуску 4343-80р. гл. 2);

- виконання перевірок стану ПЗВР у паркові дні (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 152);

- дотримання норм контрольних оглядів спецавтомобілів посадовими особами служби озброєння (додаток 11).

При огляді ПЗВР перевіряється:

- переобладнання ПЗВР під тип АТ, що стоїть на озброєнні частини (згідно вимог вказівки ГІ ВПС №623-1975р.);

- укомплектованість КПА, пристосуваннями та інструментом для виконання регламентних і ремонтних робіт, а також технологічною та робочою документацією;

- таврування інструменту;

- наявність опису майна та обладнання ПЗВР;

- наявність схеми розміщення майна та обладнання ПЗВР;

- наявність опису майна, обладнання, документації, яка завантажується перед перебазуванням власним рухом;

- наявність додаткових ємкостей для забезпечення пробігу 800-1000 км;

- наявність медичної аптечки;

- своєчасне заповнення всіх розділів паспортів та формулярів ПЗВР.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОРОБОК,

ПЕРІОДИЧНИХ РОБІТ НА АТ ЗГІДНО З БЮЛЕТЕНЯМИ МАП, ОБЛІК БЮЛЕТЕНІВ

Перевіряється:

- наявність плана-графіка подачі літаків (вертольотів) на доробки, відповідності фактичної подачі даному плану-графіку та витримання встановленого терміну доробок (комплексу доробок) (згідно ТНІАЗ-92р. ст.664);

- наявність у начальників груп політакового обліку доробок і періодичних робіт, які виконуються при виконанні регламентних робіт та в міжрегламентний період;

- наявність технологічних карт демонтажних та монтажних робіт по яких виконується комплекс доробок, з вказанням операцій, що підлягають поопераційному контролю;

- організація виконання періодичних робіт і доробок на АТ згідно бюлетенів МАП та організацію поопераційного контролю.

Особовий склад, який виконує дані роботи, повинен бути допущений наказом по частині.

Після виконання періодичних робіт виконавець робить запис у відповідній частині формуляру та у "Журналі начальника групи" з вказанням дати та номеру пункта бюлетеня, який був виконаний та розписується;

- наявність повного обліку бюлетенів (по зростанню їх порядкових номерів) за всіма спеціальностями та організацію перевірки їх фактичного виконання при виконанні регламентних робіт на літаку (вертольоті) (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 665);

- порядок обліку та допуску представників МАП на об"єкти частини для виконання робіт по бюлетенях (згідно ТНІАЗ-92р. ст.665).

ВЕДЕННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Перевіряється наявність документації (додаток 13):

- начальника ТЕЧ;

- начальника групи регламенту і ремонту.

Крім цього перевіряється:

- правильність документального оформлення виконання регламентних та інших робіт у "Журналі начальника групи регламента і ремонту" ф4 (згідно випуску 2735-77р., вказівки ГІ ВПС №941-1985р. та данних методичних рекомендацій щодо організації поопераційного контролю) (для ТЕЧ ДА та ВТА дозволяється вести в окремих частинах:

- "Журналі обліку використання робочого часу";

- "Журналі обліку виконання регламентних робіт група № __";

- "Журналі обліку несправностей групи № __");

- облік несправностей АТ у "Журналі начальника групи регламенту і ремонту" (згідно вимог ст.651 ТНІАЗ-92р.) та оформлення карток обліку несправностей на всі несправності, що виявлені в ТЕЧ (згідно вимог випуску 1001-93р.);

- своєчасність та правильність заповнення "Журналів обліку результатів вимірювання параметрів" (згідно випуску 2467-69р.);

- правильність ведення "Журналу начальника ТЕЧ" ;

- своєчасність виконання вимог та заповнення "Журналу обліку і контролю виконання наказів, директив, вказівок та розпорядженнь по експлуатації авіаційної техніки" ;

- ведення "Журналу обліку матеріальних засобів", наявність щоквартальних звірок в бугалтерії АТЧ (згідно наказу МО №260-79р.);

- ведення "Журналів обліку командирської та інженерно-технічної підготовки", наявність звітного матеріалу (згідно організаційно-методичних вказівок на навчальний рік);

- ведення (згідно вимог ГІ ВПС №18 -1993р. та Керівництва по комплексним протидіям ІТР -92 року):

а) "Журналу обліку сповіщень про введені режими" ;

б) "Журналу обліку роботи РЕЗ та ОЕЗ на випромінювання";

в) "Книги пономерного обліку грифованих блоків";

- своєчасне заповнення планів-графіків огляду літаків (вертольотів), ПЗВР, КПА та інструменту;

- своєчасність проведення інструктажів по мірам безпеки по відмітках у "Контрольних листах проведення інструктажу по техніці безпеки";

- ведення "Журналу обліку балонів, які працюють під тиском" ;

- ведення "Журналу обліку та огляду вантажнопідйомних машин" (згідно наказу МО № 68 від 19.03.74 року, вказівки № 16 ГІ ВПС від 19.03.93 року).

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ІТП)

Перевірити :

- наявність плану ІТП на навчальний рік (згідно ТНІАЗ-92р., ст.620);

- наявність звітного матеріалу по виконанню плану ІТП;

- наявність навчальних груп по ІТП, які комлектуються особовим складом за рівнем знань та практичних навичок (згідно ТНІАЗ-92р. ст.623);

- виконання індивідуальних завдань інженерно-технічним складом (згідно ТНІАЗ-92р. ст.625);

- наявність витягу (копії) наказу по частині про призначення інструкторів практичного навчання (згідно ТНІАЗ-92р. ст.631);

- наявність навчальної бази (навчальних класів, макетів та зразків АТ) в частині (згідно ТНІАЗ-92р. ст.640);

- наявність тематики (планів-графіків) тренувань на АТ особового складу груп регламенту і ремонту (згідно випуску 6036-88р.);

- наявність ілюстрованого альбому по спеціальності з характерними несправностями АТ та помилками особового складу;

- наявність карток тренажів;

- організацію підготовки спеціалістів ТЕЧ до здачі іспитів на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

9.ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТЕЧ

Охорона проводиться згідно додатку до наказу НГШ ЗСУ № 48 від 4.06.94 року "Інструкція по організації охорони й оборони авіаційної техніки та військових об"єктів на аеродромах Військово-Повітряних Сил та Сил Повітряної Оборони України" та додатку № 1 до Д-8 НШ ВПС від 30.07.97 року "Інструкція по запобіганню несанкціоноваого зльоту літаків (вертольотів) з аеродрому ВПС України".

Перевірити:

- форму одягу ЧСП (згідно гл.2 ст.12 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

- порядок несення служби (згідно гл.2 ст.13 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

- наявність пристроїв проти викрадення ЛА (згідно гл.3 ст.22 наказу НГШ ЗСУ № 48-94 року);

- порядок зберігання ключів від РУД;

- наявність затвердженого плану (командиром частини) запуску і випробування двигунів ІТС (згідно гл.ІІ ст.6 Д-8 НШ ВПС -97р.);

- порядок опломбувань літаків (вертольотів), ПЗВР, службових приміщень, сховищ та наявність схем пломбувань (згідно гл.4 ст.24 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94 року , гл.ІІ Д-8 НШ ВПС -97р.);

- обладнання стоянки ТЕЧ (згідно гл.6 ст.36,37 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- наявність інструкції ЧСП, планшета з відбитками печаток посадових осіб ТЕЧ, акумуляторного ліхтарика (згідно гл.10 ст.40 наказу НГШ ЗСУ № 48 - 94р. гл.ІІ ст.8 Д-8 НШ ВПС -97р.);

- обладнання кімнати ЧСП (згідно гл. 11 ст. 41 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- порядок передачі на збереження, збереження та прийом ключів, печаток і планшетів (згідно гл. 12 ст. 43-48 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- правильність ведення "Журналу прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службових приміщень ТЕЧ і допуску особового складу до робіт на АТ".

ПІДСУМКИ ТА ЗВІТНІСТЬ РОБОТИ ТЕЧ

Перевірити :

- наявність щомісячних доповідей начальника ТЕЧ про виконання виробничого плану та стану АТ, яка поступає на регламентні роботи (згідно ТНІАЗ-92р. ст.148);

- наявність щомісячного обліку показників ТЕЧ (згідно випуску 3540-75р. гл.2);

- відпрацювання звіту з військового ремонту (форма 32/ВПС) за минулий рік;

- проведення щоденних технічних розборів начальниками груп та щотижневих - начальниками ТЕЧ (згідно ТНІАЗ-92р. ст.106);

- проведення аналізу військової та технологічної дисципліни (згідно вимог наказу МО України №011-97р.).

11. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПОВНОТИ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.

За організацію перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на авіаційній техніці керівним складом озброєння військової частини відповідає заступник командира військової частини по озброєнню.

Старші інженери (інженери) озброєння по спеціальності зобов"язані на протязі року в обов"язковому порядку перевірити повноту і якість виконання регламентних робіт по кожному пункту регламенту технічного обслуговування (експлуатації) і виду регламентних робіт.

Про виконану перевірку старші інженери (інженери) по спеціальності роблять запис в "Журналі перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" напроти кожного з перевірених пунктів і в "Журналі начальника групи регламентних робіт" в розділі, де ведеться облік виконання пунктів регламентних робіт літака (вертольота), на якому виконувалась перевірка.

Зразок запису в "Журналі начальника групи регламентних робіт":

"Виконана перевірка повноти і якості виконання 48 м. регламентних робіт по пунктам 02.03.01.02 та 02.03.01.03 згідно ЄРТО № 10 1998р. частина 2.

Інженер по Л і Д в/ч А-2102

майор _______С. Місячний"

Зразок " Журналу перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" і його заповнення дивись в додатку 14.

Якщо в частині експлуатується декілька типів АТ, то журнал заводиться на кожний тип АТ. За наявність і ведення журналу відповідає начальник ТЕЧ.

Додаток 1

Зразок запису змін та доповнень до регламенту

Пункт регла-менту

Назва робіт

Періодичність виконання

Примітка

період. роботи

+2

12-1міс

реглам.

роботи

+4

24-2міс

110.81.

00 г

Перевірити параметри лампи Г1-31 в блоці А-312-002

-

+

(Підстава : вказівка НО ВПС України №___ від______________)

Додаток 2

Зразок запису в розділ регламенту "Облік звірок з еталоном"

№ п/п

Дата

Посада

Назва робіт

Підпис

1

20.01.98

нач. групи регл. і ремонту АД

Виконав звірку з еталоном

2

28.02.98

ст.інженер відділу ІАЗ по ЛіД

Перевірив внесення змін і доповнень

__

Додаток 3

Зразок типового листа реєстрації змін в технологічних картах

Змін

Номери аркушів (сторінок)

Всього арк. (стор.) в докум.

№ докум.

Вхідн. № супр. док-та та дата

Підпис особи, яка прово-дила зміни

Дата

зміне-них

заміне-них

нових

вилу-чених

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Додаток 4

Зразок запису в розділі технологічних карт "Облік звірок з еталоном"

№ п/п

Дата

Посада

Назва роботи

Підпис

1

20.01.98

Начальник групи регламенту і ремонту АД

Виконав звірку з еталоном

2

25.02.98

Ст.інженер відділу ІАЗ по Л і Д

Перевірив внесення змін і доповнень в технологічні карти № ...

_

Додаток 5

"Затверджую"

Заступник командира в/ч по озброєнню

підполковник С.Линюк

"___" _______ 199_ р.

Перелік

контрольних операцій при виконанні регламентних робіт по двигуну

Номер пункту ЄРТЕ (РТО), ТК

Зміст контрольної операції

Тривалість контрольної операції

Вид регламентних робіт

Контролюючі особи

+1

12 -1 міс.

+2

24-1

міс.

СТ

(Т)

НГ

(ІГ)

ЗНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

5.13.3.

130

5.13.5.в)

132

Оглянути маслофільтр двигуна

Перевірити установ-ку запалювачів ос-новної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань

1 хв.

4хв.

+

+

+

+

+

+

Примітка : В графах 4,5,6,7,8 проставляються знаки "+" напроти контрольних операцій, які виконуються на даному виді регламентних робіт.

Начальник ТЕЧ в/ч _____________

Старший інженер відділу ІАЗ по ЛД ___________

---

Додаток 6

Типова технологічна карта

к РО №6 ч.1

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 132

На 11 сторінках сторінка 9

Пукт РО 5.13.5.

ДЕМОНТАЖ І МОНТАЖ ЗАПАЛЮВАЧІВ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ ГОРІННЯ.

ПЕРЕВІРКА ВИТРАТИ ПАЛИВА ЧЕРЕЗ ЗАПАЛЮВАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ УПВ-3.

ПРОМИВКА ЗАПАЛЮВАЧІВ В БЕНЗИНІ Б-70.

ПЕРЕВІРКА ТИСКУ ПАЛИВА ПЕРЕД ЗАПАЛЮВАЧАМИ.

Працевитрати (люд.- год.)

Зміст операції і технічні вимоги (ТВ)

Роботи, які виконуються при відхиленнях від ТВ

Кон-троль

Встановити запалювач КГ на двигун для чого:

- промийте кисневі канали запалювача бензином Б-70...

- знімить з двигуна заглушку 89. 19. 40. 001;

-змінить ущілювальну прокладку 12 (85.03.00.070) під фланцем запалювача на нову. Встановити запалювач на двигун, затягнути болти стержнем 85.19.30.060 з головкою 85.19.20.568 і законтріть їх. Огляньте стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок. Задири, вм’ятини та інші механічні пошкодження не допускаються. Під’єднайте трійник 14 в лінію підводу палива і трубопровід 7 підводу кисню до запалювача і законтріть їх. Під’єднайте високовольтний провід 10 до свічки і законтріть його дротом діаметром 0,5мм.

УВАГА! Категорічно ...

- перевірте герметичність...

Якщо стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок не відповідають ТВ - змінить на нові.

СТ (Т)

Контрольно-перевірочна апаратура

Інструмент і пристосування

Витратні матеріали

Установка УПВ -3

джерело постійного струму 27В

Стержень 85.19.80.060 з головкою 85.19.20.568

Заглушки під запалювач 89.19.40.001

Пасатижи

Лампа переносна

Бензин Б-70 ГОСТ 1012-54

Азот ГОСТ 9293-59

Спирт ГОСТ 18300-72

Котровочний дріт діаметром 0,5 і 0,8 мм

Ущілювальна прокладка 85.03.00.070

Додаток 7

Карта поопераційного контролю старшого техніка (техніка) групи регламенту і ремонту двигунів.

До РО №6 ч.1

Карта №2 до технологічної карти 132

На 1 аркуші

5.13.5.в)

Найменування роботи: Демонтаж та монтаж запалювачів основної камери горіння

Працевитрати 0,07 люд.-год.

Зміст контрольних операцій

Технічні вимоги

Перевірити установку запалювачів основної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань.

Болти затягнуті і законтрені контровочним дротом діаметру 0,8мм.

Трійник та трубопровід під"єднані до запалювача та законтрені контровочним дротом діаметру 0.8мм.

Високовольтний провід під"єднаний до свічки та законтрений контровочним дротом діаметру 0,5мм.

Контрольно-перевірочна апаратура

Інструмент

Джерело постійного струму 27 В

Лампа переносна

-

Додаток 9

Журнал обліку фотокотролю


Т -6 № 46 (1615336)

Т -6 № 45 (1715301)

Дата

Вид ро-біт

Номера пунктів переліка місць (вузлів), які підлягають фотографуванню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

Кон-тро-лер

16.07.98

12 міс. р/р

+

+

19.07.98

ЗД лів.

+

+

+

+

+

+

назад |  2  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Бестселлером в этом месяце стала новая книга: «Как найти мужчину своей мечты и что потом делать с этим подонком».
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100