Рефераты на украинском
Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ - Військова справа, ДПЮ -none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Додаток 10

Таврування інструменту та пристосувань.

Порядок таврування інструменту (пристосувань) наступний:

тавро наноситься на неробочу поверхню металевої частини інструменту керном або електрохімічним способом;

на неметалічний інструмент тавро наноситься методом випалення;

якщо інструмент розборний, тобто складається з декількох частин, то тавро наноситься на кожну частину окремо (також тавро наноситься окремо на ті частини інструменту, котрі із досвіду експлуатації часто відломлюються при використанні інструменту);

на кожний предмет інструменту наноситься тільки одне тавро, яке повинне бути розбірливим та добре видимим;

при необхідності нанесення нового тавра старе має бути виведено;

інструмент індивідуального користування повинен тавруватись по групах регламенту і ремонту ТЕЧ.

Тавро на інструменті індивідуального користування груп ТЕЧ складається із цифр та літер, які визначають (зліва направо):

перші дві цифри - дві останні цифри номера військової частини;

наступні за ними літери - умовне позначення групи у підрозділі та підрозділу у військовій частині, які установлюються начальником озброєння частини;

наступні дві цифри - порядковий номер фахівця за списком особового складу групи (таблиця 1);

дві останні цифри - порядковий номер інструменту згідно опису (таблиця 2).

Таблиця 1

Список особового складу групи регламенту і ремонту ТЕЧ (зразок заповнення)

Порядко-вий номер фа-хівця

Посада

Військове звання

Прізвище, ім"я, по-батькові

Номер ящика або сумки

Примітка

01

старший технік

лейте-нант

Лучко

А. М.

1

02

технік

прапор-щик

Дудко

О.П.

2

03

механік

сержант надстро-кової служби

Вторак А. С.

3

Начальник групи_________________________

(військове звання, підпис)

Примітка : Список особового складу групи вивішується у службовому приміщенні групи. При відбутті фахівців групи в примітці до списку робиться відмітка "відбув" та проставляється дата відбуття. При прибутті в групу фахівця, його прізвище вноситься у список та йому присвоюється номер фахівця, який відбув і закріплюється за ним ящик (сумка) з інструментом.

Таблиця 2

Опис інструмента, який зберігається на стелажі №___

(в ящику №___ , сумці №___)

(Зразок заповнення)

Поряд-ковий номер інструм.

Наймену-вання інстру-мента

Номенклатурний номер

Кіль-кість

Тавро

При-мітка

1

2

3

4

5

6

1

Ключ 9х11

314115-0

1

47ЛДТЗК01

2

Ключ 14х17

447564-6

1

47ЛДТЗК02

3

Вороток

538475-8

1

47ЛДТЗК28

Начальник групи_______________________________

(військове звання ,підпис)

Інструмент загального користування таврується по групах також, як і інструмент індивідуального користування, але замість цифр, які позначають порядковий номер фахівця, наносять букви ЗК (ОП) - "загального користування" ("общего пользования").

Умовні позначки на таврі підрозділів, груп в них установлюються начальником озброєння частини.

Група ТЕЧ частини

Тавро 47РЕТО203

47 - дві останні цифри номера військової частини;

РЕ - група регламенту і ремонту радіоелектронного обладнання;

Т - ТЕЧ частини;

02 - другий номер, який присвоєний фахівцю в групі;

03 - третій номер інструменту згідно опису.

Приклад таврування інструменту загального користування:

Тавро 47ЛДТЗК21

47 - дві останні цифри номера військової частини;

ЛД - група літака і двигуна;

Т - підрозділ ТЕЧ;

ЗК - інструмент загального користування;

21 - двадцять перший номер інструмента згідно опису.

Тавро на інструменті спецавтомобілів.

Тавро на інструменті водія складається із трьох перших цифр - останніх цифр номеру шасі, двох цифр - номеру ящика (сумки) та двох цифр - номеру інструменту згідно опису.

Наприклад 4270216:

427 - три останні цифри номеру шасі;

02 - номер ящика (сумки);

16 - номер інструменту згідно опису.

Тавро на інструменті та пристосуваннях, які належать до комплекту кузова спецавтомобіля, складається з трьох перших цифр - останніх цифр номеру кузова, двох цифр - номеру ящика (сумки) та двох цифр - номеру інструменту згідно опису.

Наприклад 0310321:

031 - три останні цифри номеру кузова спецавтомобіля;

03 - номер ящика (сумки);

21 - номер інструменту згідно опису.

Додаток 11

Норми контрольних оглядів спецавтомобілів та спецпричепів посадовими особами служби озброєння

Посадова особа

Кількість спецавто- мобілів (спецприче- пів)

Періодичність огляду

Начальник літаючої авіаційно-технічної лабораторії ВПС (начальник відді-лення ЛАТЛ по напрямку )

4 - 5 спецавтомобі- лів (спецпричепів)

При перевірках організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

Головні інженери (старші інженери) по спецільності авіаційних корпусів

По плану начальни- ка озброєння авіаційного корпусу

______

Заступник коман- дира з"єднання по озброєнню (старші інженери з"єднання)

Не менше двох спецавтомобілів (спецпричепів) в кожній частині з"єднання

Один раз в півріччя

Заступник коман- дира частини по озброєнню (старші інженери частини)

Не менше 20% спецавтомобілів (спецпричепів) частини

Один раз в півріччя

Начальник ТЕЧ частини

Не менше 50% спецавтомобілів (спецпричепів) підрозділу

Один раз в півріччя

Начальник групи регламенту і ремонту

Всі спецавтомобілі (спецпричепи) групи

Один раз в місяць

Додаток 12

Періодичність комплексних перевірок організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

Комісія

Періодичність перевірок

ЛАТЛ ВПС

Згідно з планом перевірок, але з таким розрахунком, щоб були перевірені всі ТЕЧ частин ВПС один раз в два роки

Начальника озброєння з"єднання

Всі ТЕЧ частин з"єднання один раз в рік

Начальника озброєння частини

Два рази в рік

Додаток 13

Типовий перелік документації ТЕЧ

№ з/п

Найменування документації

Ким ведеться

При-мітка

НТ

НГ

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

План роботи ТЕЧ на рік.

Місячні плани робіт.

Плани робіт на день.

Виробничий план роботи ТЕЧ на рік.

Щомісячні виробничі плани роботи ТЕЧ.

Розрахунки на перебазування.

Бойовий розрахунок.

Журнал начальника ТЕЧ.

Журнал начальника групи регламенту і ремонту (СМГ, групи ВАРМ).

Журнал обліку особового складу.

Книга обліку озброєння і техніки по номерах та технічному стану (для автомобільної техніки).

Книга обліку технічного стану , перевірки та ремонту засобів вимірювання ("Журнал обліку КПА").

Журнал обліку результатів вимірювання параметрів.

Журнал обліку виконання робіт по бюлетенях на АТ у військовій частині.

Журнал обліку інструмента та пристосувань, які зберігаються в спеціальних приміщеннях (шафах).

Журнал видачі інструменту.

Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів (журнал обліку матеріальних засобів)

Журнал обліку наявності та витрати піротехнічних засобів

Книга обліку, ремонту озброєння, техніки.

Журнал обліку фотоконтролю.

Журнал обліку результатіів дефектоскопічного контролю

Журнал обліку промивки фільтроелементів.

Жунал обліку балонів, які працюють під тиском.

Журнал обліку та огляду вантажнопідйомних машин.

Журнал обліку літаків(вертольотів), на яких регламентні роботи виконані не в повному обсязі.

Журнал обліку та витрати спирту.

Журнал обліку видачі спирту.

Журнал прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службових приміщень ТЕЧ.

Журнал інструктажу добового наряду.

Журнал обліку порушень військової дисципліни.

Журнал щоденного інструктажу по мірам безпеки.

Контрольні листи проведення інструктажу по техніці безпеки.

Журнали обліку занять:

- по командирській підготовці;

- по інженерно-технічній підго-товці.

Журнал обліку і контролю виконання наказів та розпоряджень по експлуатації авіаційної техніки.

Журнал обліку сповіщень про введені режими.

Журнал обліку фактичної витрати запасних частин та витратних матеріалів.

Плани паркових днів.

Плани-графіки:

- відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи;

- контрольних оглядів АТ;

- перевірки інструмента, КПА ;

- контрольних оглядів ПЗВР;

- обліку тренувань на АТ;

- відпусток особового складу.

Графіки вводу в стрій несправної АТ з будь-якого етапу виконання регламентних робіт з розрахунком потрібної кількості виконавців.

Графіки виконання комплексів доробок та бюлетенів по всіх спеціальностях.

Робочий зошит.

Журнал обліку ремонту в ТЕЧ.

Журнал обліку перевірок контрольних показників швидкості установок КПА- ПВД(КПУ-3).

Журнал обліку спеціальних РЕЗ (ОЕЗ) на опромінення.

Технологічна документація.

Технологічні графіки виконання регламентних робіт.

Технологічні графіки заміни двигуна.

Звіт з військового ремонту.

Витяги з інструкції по КПД ІТР при експлуатації АТ.

Копії наказів по частині.

Журнал перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння.

Журнал обліку помилок особового складу під час експлуатації АТ.

Графік виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ф. ІВП

Ф.31

Ф.34

По всіх спеціа-льност.

Вед.осо-бою яка відп. за

утрим. та видачу інстр.

- // -

Ф.26

Вед. в групі ЗАПЛ

Ф.36

Вед. в лабораторії ДК

Вед. в лабор.УЗУ

Вед. в групі АО

Вед. в групах за фах., як-що РЕЗ

(ОЕЗ) повинні мати захист

Ф.32/

ВПС

Вед.в гр. за фахом

Додаток 14

Журнал перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння

№ п/п

Назва системи (виробу) № пункту згідно ЄРТО №10- 98року.

Вид регл. робіт

Дата перевір.

Борто-вий № ЛА, на якому викон. перев.

Посада переві- ряючо- го

Пріз- вище

Підпис

Рез. пере- вірки

24

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Група літака

І

ІІ

Планер ЛА 02.03.01.01.

02.03.01.02.

02.03.01.03.

Кондиціюван- ня, охолодження і надуву блоків

02.03.01.41.

+

+

+

+

+

20.01.98

28.06.98

28.06.98

28.06.98

49

77

77

77

Ст.інж. по Л і Д

Інжен. по Л і Д

Інжен. по Л і Д

Інжен. по Л і Д

Сав-чук

Міся-чний

Міся-чний

Міся-чний

Заув. Немає

Не пер.

Тар.ключ №...

Заув. Немає

Заув. Немає

Група ЗАПЛ

І

Аварійного покидання літака і фонар

02.03.01.04.

02.03.01.05...

02.03.01.40.

+

+

+

23.05.98

23.05.98

23.05.98

38

38

38

Нач від- ділу ІАЗ

Нач.від- ділу ІАЗ

Нач. від- ділу ІАЗ

Соколов

Соколов

Соколов

Заув. немає

Заув. немає

Заув.

немає

Група авіаційного озброєння

І

Гарматне озброєння

02.03.02.01

02.03.02.02

+

+

+

03.02.98

20.01.98

22

45

Ст.інж. по АОз

Інженер по АОз

Мар-чук

Калінкін

Заув. немає

Заув.

немає

Додаток 15

Зразок

оформлення наказу по частині про допуск до виконання регламентних робіт на АТ особового складу ТЕЧ

НАКАЗ

КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ______

№ ____

"___" _______ 199_ Р.

Про допуск особового складу

ТЕЧ в/ч ___ до виконання

регламентних робіт на АТ

Відповідно до статті 169 Тимчасової настанови по інженерно-авіаційному забезпеченню авіації Збройних Сил України частина перша введеної в дію наказом Командувача ВПС від 23 грудня 1992 року № 75 і на підставі акту перевірки знань від "___" ___________ 199__ року НАКАЗУЮ:

1.Допустити до виконання регламентних робіт на літаках (вертольотах) ______ згідно ЄРТЕ ( РТЕ, РТО) № ___ частина __

( тип АТ)

особовий склад групи регламенту і ремонту літака:

капітана Смоляр Ю.П. - начальника групи;

капітана Хмару І.В. - старшого техніка групи;

лейтенанта Ненько О.І. - техніка групи;

прапорщика Шкопяк Ю.Р. - техніка групи...

по пунктах згідно додатку №1.

2.Допустити до виконання регламентних робіт на двигунах ____ літаків (вертольотів) ____ згідно ЄРТЕ (РТЕ, РТО) № ___ частина ___ особовий склад групи регламенту і ремонту двигунів:

старшого лейтенанта Кожуріна А.М. - начальника групи;

капітана Нечипоренко С.В. - інженера групи...

молодшого сержанта Кізь Л.М. - авіаційного механіка по пунктах згідно додатку № 1.

3.Допустити до виконання регламентних робіт по авіаційному обладнанню літаків (вертольотів) ___ згідно ЄРТЕ (РТЕ, РТО) № ___ частина ___ особовий склад групи регламенту і ремонту авіаційного обладнання:

капітана Бондарчука В.Д. - начальника групи...

прапорщика Світенко Б.М. - техніка групи по пунктах згідно додатку № 1.

4.Наказ довести до всього особового складу.

Командир військової частини ____

полковник Л.ДОЦЕНКО

-

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Командир військової частини ____

полковник Л. ДОЦЕНКО

"___" ________ 199__ р.

АКТ

перевірки знань на допуск особового складу ТЕЧ в/ч ___ до виконання регламентних робіт на АТ.

Комісія, призначена наказом командира військової частини ___ від "___" ______ 199_р. №__ , в складі: голови комісії _________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище, ініціали)

та членів комісії ________________________________________

_______________________________________________________

провела перевірку знань на допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт.

Висновок комісії про допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт:

на підставі статті 169 ТНІАЗ-92 року та показаних знань по мірам безпеки, конструкцій АТ, технологій виконання регламентних робіт, практичного виконання регламентних робіт, комісія вважає, що особовий склад ТЕЧ в/ч ____ має бути допущений до виконання регламентних робіт по пунктах ЄРТЕ (РТО, РТЕ) згідно списка - відомості (додаток №1).

Голова комісії ___________________________________

(військове звання, прізвище, підпис)

Члени комісії ____________________________________

_________________________________________________

ЗМІСТ

Вступ - 3

1.Заслуховування начальника ТЕЧ - 4

2.Готовність ТЕЧ до інженерно-авіаційного

забезпечення бойових дій - 5

3.Планування роботи ТЕЧ - 5

4.Організація виконання регламентних

(ремонтних) робіт на АТ - 6

Допуск особового складу до виконання

робіт на АТ - 6

Стан та достатність технологічної

документації - 7

Знання виконавців технологічної

документації та їх практичні навички - 9

Організація та стан поопераційного

контролю - 9

Стан непорушуючого (дефектоскопічного)

контролю - 18

Стан та облік КПА. інструменту та

обладнання - 19

Стан виробничої бази ТЕЧ - 21

Диспетчерування виробничого процесу

ТЕЧ - 23

Організація проведення об"єктивного

контролю в ТЕЧ - 24

Експлуатація авіаційних двигунів - 24

Обладнання лабораторії УЗУ - 25

Експлуатація засобів аварійного

покидання літака (ЗАПЛ) - 25

5.Підготовленість ТЕЧ до військового

ремонту АТ - 26

6.Організація виконання доробок,

періодичних робіт на АТ згідно з

бюлетенями МАП, облік бюлетенів - 28

7.Ведення робочої документації - 29

8.Організація інженерно-технічної підготовки - 30

9.Організація охорони ТЕЧ, служби ЧСП - 31

10.Підсумки та звітність роботи ТЕЧ - 32

11.Організація контролю повноти і якості

виконання регламентних робіт на авіаційній

техніці керівним складом озброєння

військових частин - 32

Додатки:

Додаток 1 Зразок запису змін та доповнень до

регламенту - 34

Додаток 2 Зразок запису в розділ регламенту

"Облік звірок з еталоном" - 34

Додаток 3 Зразок типового листа реєстрації

змін в технологічних картах - 35 Додаток 4 Зразок запису в розділ технологічних

карт "Облік звірок з еталоном" - 35

Додаток 5 Перелік контрольних операцій - 36

Додаток 6 Типова технологічна карта - 37

Додаток 7 Карта поопераційного контролю - 38

Додаток 8 Зразок заповнення розділу У

"Журналу начальника групи" - 38а

Додаток 9 Журнал обліку фотоконтролю - 39

Додаток 10Таврування інструменту та пристосувань - 39

Додаток 11 Норми контрольних оглядів спецавто-

мобілів та спецпричепів посадовими

особами служби озброєння - 43

Додаток 12 Періодичність комплексних перевірок

організаторської та технологічної

діяльності ТЕЧ - 44

Додаток 13 Типовий перелік документації ТЕЧ - 44

Додаток 14 Журнал перевірки повноти

і якості виконання регламентних

робіт на АТ керівним складом

озброєння - 49

Додаток 15

назад |  3  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Переходный возраст, это когда: пенсию не дают по молодости, а женщины не дают по старости.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100