Рефераты на украинском
Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Бухгалтерський облік, оподаткування -5.4pt">

Постачальник

Покупець

Платіжні доручення

сума

Платіжні доручення

сума

Разом

п/п

дата

дата

1.

Фірма "Новинка"

-

-

-

20.02

48

800-00

800-00

2.

ВАТ "Міжрайбаза"

18.12

285

180-00

28.02

86

2580-00

2760-00

3.

МП "Берег"

26.01

18

500-00

-

-

-

500-00

4.

КСП "Україна"

-

-

-

25-02

18

850-00

850-00

і т.д.

Разом

х

х

1780-00

х

х

5880-00

7660-00

в т.ч. ПДВ

х

х

297-00

х

х

980-00

1277-00

Дт 68-Кт 67-2 - 980-00

Головний бухгалтер ____________________

Перевірка правильності складених сальдових відомостей здійснюється на підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум авансових платежів. Суми ПДВ можуть бути додатково перевірені розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120%) .

36. Перейти на такий спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно скласти сальдові відомості здійснених передоплат за цінності постачальникам і одержаних від покупців (замовників) на початок місяця і звірити, чи суми ПДВ за цими відомостями співпадають із сумами кінцевого сальдо по рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" і 67-2 "З податкового кредиту" за попередній місяць.

В цьому разі на початок звітного місяця, в якому здійснюється перехід на спрощений облік податкових розрахунків з ПДВ, необхідно скласти за формою таблиці 1 сальдові відомості авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам і отриманих від покупців і замовників в попередньому місяці і в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (60, 61, 62, 76, і інших). За вказаними сальдовими відомостями треба здійснити у звітному місяці контроль за надходженням і відвантаженням цінностей, оплачених раніше, та за оплатою цінностей, що одержані без передоплати, і скласти відповідні бухгалтерські проводки з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією порядку ( п.п. 3, 6 і 19 ).

Окремо складається за такою ж формою сальдова відомість по кредиту рахунку 60 , 76 і інших на цінності, що надійшли на підприємство від постачальників без попередньої оплати в минулі звітні періоди, з виділенням в тому числі сум ПДВ, які віднесені при надходженні цінностей на дебет рахунку 67-2 "З податкового кредиту".Ця сальдова відомість використовується тільки для контролю за оплатою цінностей, отриманих без оплати, і списання за даними платіжних документів ( Дт 60 , 76 - Кт 51) нарахованого по дебету рахунку 67-2 податкового кредиту (Дт 67-2 - Кт 60, 76) записом: Дт 68 - Кт 51 (п.п. 3, 8-10).

На цінності, отримані і оплачені та передоплачені постачальникам, відвантажені і оплачені та передоплачені покупцями (замовниками), відвантажені покупцям без передоплат в звітному місяці бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки" в порядку, що застосовувався до 1.10.97 р. (п 35 ).

На підставі сальдових відомостей на суми податку на додану вартість, отримані і сплачені підприємством в складі передоплат цінностей за станом на кінець звітного місяця, складають відповідні бухгалтерські проводки на нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ (відповідно: Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 68 - Кт 67-2).

37. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ на прикладах.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження цінностей від постачальників і податкових розрахунків з ПДВ:

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за цінності, здійснених у попередньому місяці - 800 грн.,

в т.ч. ПДВ - 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату цінностей постачальникам на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

3. Надійшли цінності від постачальників, оплачені в попередньому місяці, на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників цінності на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ - 1000 грн.

5. Надійшли цінності від постачальників на умовах наступної оплати на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передоплат, здійснених у звітному місяці, - 2000 грн., в т.ч. ПДВ - 333 грн.

За даними наведеного прикладу 5 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму цінностей, отриманих від постачальників в рахунок передоплат, здійснених у передньому місяці - 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.:

Дт 05, 41 і ін. - Кт 60 і ін. - на купівельну вартість отриманих цінностей без ПДВ (800 - 133) - 667

Дт 67-2 - Кт 60 - на суму ПДВ, нарахованого на купівельну вартість цих цінностей - 133

В результаті цього запису списується нарахований в попоредньому місяці по дебету рахунку 67-2

податковий кредит, що рахується на цьому рахунку до надходження цінностей.

2. На суму оплат цінностей постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

Дт 60 і ін. - Кт 51 - 8000

3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці , - 6000 грн., в.т.ч. ПДВ - 1000 грн.:

Дт 05, 41 і ін. - Кт 60 і ін. - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (6000 - 1000) - 5000

Дт 68 - Кт 60 і ін. - на суму ПДВ на ці (оплачені) цінності згідно з податковими накладними - 1000

4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах наступної оплати, на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 05, 41 і ін. - Кт 60 і ін. - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (1000 - 167) - 833

Дт 67-2 - Кт 60 і ін. - на суму ПДВ на ці (неоплапчені ) цінності

згідно з податковими накладними - 167

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, згідно із даними сальдової відомості за станом на кінець звітного місяця по дебету рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахується авансовий платіж постачальнику в сумі 2000 грн. (8000 - 6000), в т.ч. ПДВ - 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нараховання податкового кредиту:

Дт 68, субрахунок " З податку на додану вартість"

Кт 67-2 "З податкового кредиту" - 333

Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого автором спрощеного бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням цінностей, доцільно рознести складені за даними прикладу 5 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.

38. Аналогічно спрощується бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з відвантаженням цінностей покупцям і замовникам.

Приклад 6. На відображення в обліку відвантаження (реалізації) цінностей покупцям (замовникам) і податкових розрахунків з ПДВ.

1. Початкове сальдо передоплат цінностей, отриманих від покупців у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн.

2. У звітному місяці на розрахунковий рахунок підприємства надійшли платежі від покупців на суму 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.

3. Відвантажено цінності покупцям, оплачені в попередньому місяці, на суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн.

4. У звітному місяці оплачені покупцями і відвантажені їм цінності на суму 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн.

5. Кінцеве сальдо передоплат цінностей, отриманих від покупців у звітному місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

За даними наведеного прикладу мають бути складені бухгалтерські проводки:

1. На суму цінностей, відвантажених покупцям в рахунок передоплат, отриманих від покупців у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн.

Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей складає 920 грн.

1.1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - на вартість відвантажених цінностей за обліковими цінами (без ПДВ) - 920

1.2. Одночасно на договірну відпускну вартість цінностей, включаючи ПДВ:

Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених цінностей - 1200

1.3. Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму ПДВ на відвантажені цінності згідно з податковою накладною - 200

Запис Дт 46 - Кт 67-1 - на списання нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передоплат від покупців і замовників може бути зроблений тільки на суми ПДВ, що надійшов у складі авансових платежів в попередні звітні періоди. В результаті цього запису списується нараховане в попередньому місяці по дебету рахунка 67-1 податкове зобов’язання (Дт 67-1 -Кт 68), що рахується на цьому рахунку до відвантаження цінностей покупцям.

Фінансовий результат від реалізації цінностей відображається в обліку за загальною схемою ( п 18 ): Дт 46 - Кт 80 або Дт 80 - Кт 46 (п.п. 29-31).

2. На суму платежів, що надійшли від покупців цінностей на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:

Дт 51 - Кт 62 - 10000

3. На суму відвантажених цінностей в рахунок оплат покупців, здійснених у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн.

Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей складає 7200 грн.

3.1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - на вартість відвантажених цінностей за обліковими цінами (без ПДВ) - 7200

3.2. Одночасно на договірну відпускну вартість цінностей, включаючи ПДВ:

Дт 62 - КТ 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених цінностей - 9000

3.3. Дт 46 - Кт 68 - на суму ПДВ на відвантажені цінності згідно з податковими накладними -1500

( п.п. 22 - 25 ).

4. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за цінності в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця по дебету рахунка 62 (45 та ін.) - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 67-1 "З податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 167

Таким чином, записи в обліку на покупку і відвантаження цінностей, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією надходження чи відвантаження цінностей, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки". В наступному місяці рахунок 67 застосовується лише по відношенню до ПДВ на цінності, що були передоплачені за станом на початок звітного місяця, а також на цінності, що надійшли від постачальників у звітному мусяці на умовах наступної їх оплати.

Нетрудно прийти до висновку наскільки спроститься в цьому випадку облік податкових розрахунків з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено.

39. При спрощеному бухгалтерському обліку податкових розрахунків з ПДВ записи платежів в облікових регістрах по дебету і кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:

39.1. По дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку на надходження патежів від покупців і замовників (Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по дебету рахунка 51 - "в т.ч. ПДВ з виділенням сум ПДВ:

- в складі оплат за відвантажені цінності;

- в складі отриманих незбалансованих передоплат покупців.

На підставі підсумкових даних облікового регістру по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:

1. Дт 51 - Кт 62 і ін. на всю суму оплат, отриманих від покупців і замовників згідно з платіжними документами.

2. Дт 67-1 - Кт 68 - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців і замовників за даними скальдової відомості ( п. З5).

3. Дт 46 - Кт 68 - на суму ПДВ в складі отриманих платежів за цінності, відвантажені і оплачені в звітному місяці.

Запис Дт 46 - Кт 67-1 здійснюють по підсумку за місяць за документами на відвантаження цінностей в рахунок авансових платежів, отриманих в попередніх звітних періодах.

Записи за підсумками сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 - 4 ( п. 38).

39.2. По кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" суми платежів постачальникам необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по кредиту рахунка 51 - "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

- в складі оплат за отримані цінності;

- в складі незбалансованих передоплат постачальникам.

На підставі підсумкових даних облікового регістру по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:

1. Дт 60 і ін. - Кт 51 і ін. - на всю суму оплати постачальникам згідно з платіжними документами.

2. Дт 68 - Кт 67-2 - на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п. 35).

3. Дт 68 - Кт 60 і ін. - на суму ПДВ в складі платежів за цінності, отримані і оплачені в звітному місяці ( на підставі товарних документів і податкових накладних).

Записи за підсумками сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 і 3 (п. 37). Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів у відповідних графах облікових регістрів "в т.ч. ПДВ" є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту і податкових зобов’язань та для контролю записів ПДВ в кореспонденції з рахунками 46 і 60.

Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку розрахунків з ПДВ з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Очевидно, що аналітичний облік до рахунку 67 повинен вестись в розрізі субрахунків 1 "З податкових зобов’язань" і 2 "З податкового кредиту" із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів і податкових накладних або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків з бюджетом з ПДВ.

Враховуючи, що остаточні платежі до бюджету податку на додану вартість здійснюються за підсумком господарських операцій за звітний місяць або квартал, викладений вище порядок спрощегого обліку податкових розрахунків з ПДВ на повноту здійснення цих платежів не впливає. Такий порядок обліку вирішує лише питання спрощеного бухгалтерського обліку ПДВ та посилення контролю за платежами до бюджету, за наявністю заборгованості з ПДВ.

40. Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишається.

Ще простішим був би облік розрахунків з податку на додану вартість, якщо відмовитись від застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки". Функції цього рахунку вповні може виконувати рахунок 68, субрахунок "З податку на додану вартість", розрахунковий період якого настав і не настав.

ЗАМІСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЯ

41. Вище були викладені в розумінні автора проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ, про які автор старався написати як можна простіше. Та все-таки - це надто складний облік. І як розібратись в ньому рядовому бухгалтеру? Може подумають на цим творці Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ.

Вважаємо, що допущена суттєва методологічна помилка. Суть її в тому, що вибрано варіант бухгалтерського податкового обліку ПДВ, який в принципі не можна пов’язати з системним бухгалтерським обліком. Як можна поєднати подію, що відбулася раніше, з обліком реалізації, в основі якого може бути з серпня 1997 р. тільки однозначний принцип - спосіб нарахування реалізації за моментом відвантаження цінностей?

З теоретичної і практичної точок зору не було необхідності вводити рахунок 67 "Податкові розрахунки" з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість". Тим більше не портрібний цей рахунок після внесення до Закону змін від 26.09.97 р., за якими зобов’язання з ПДВ виникають з моменту надходження платежів за відвантажені цінності, а право на податковий кредит - з моменту оплати цінностей постачальнику.

Якщо б відразу виходили із неможливості поєднання податкового і бухгалтерського обліку, то можна було знайти більш простий варіант обліку ПДВ без застосування спеціального рахунку 67 "Податкові розрахунки". Цей рахунок за своїм економічним змістом призначений для обліку розрахунків з ПДВ, розрахунковий період якого не настав. То ж чи не краще було цей рахунок, пов’язаний з податковим обліком, не вводити, а всі розрахунки з ПДВ, розрахунковий період якого не настав, обліковувати на відповідному субрахунку до рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", який застосовувався до введення в дію Інструкції. Наскільки в цьому разі був би облік розрахунків з ПДВ простішим та зрозумілішим. Чи не варто подумати над цим варіантом обліку та ввести його з 1 січня 1999 р?

42. Необхідно мати нормативний критерій визначення сум податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав і не настав, та порядку відображення його в бухгалтерському обліку та звітності. Це необхідно також для того, щоб уникнути спорів з цього питання і сплати фінансових та штрафних санкцій, пов’язаних з недорозуміннями, що виникають через нечітке формулювання окремих положень нормативних документів. Якщо б до такого висновку прийшли творці Інструкції відразу (а вони зобов’язані були це зробити), то й Інструкція з бухгалтерського обліку ПДВ і порядок обліку, що з неї випливає, були б простішими та зрозумілішими, значно менше трудомістким був би облік ПДВ.

Коли вже Президент України в своєму виступі, переданому на всю країну, підкреслює, що надто ускладнений облік мішає розвитку і діяльності українського підприємництва, то можна бути впевненим, що це дійсно так, що в цьому плані ми дійшли до межі неможливого.

43. Враховуючи, що введений окремий податковий облік ПДВ ведеться не системно, за окремими податковими накладними з врахуванням моменту сплати ПДВ, що цей облік не враховує й практично не може врахувати всі операції, пов’язані з відображенням в обліку ПДВ (нестачі, надлишки цінностей, тощо); що не розроблені і практично не можуть бути розроблені способи системної перевірки правильності ведення податкового обліку і даних декларації про податок на додану вартість, можна з впевненістю стверджувати, що окремий податковий облік не слід було вводити. В принципі це надумана затія,яка жодної кориті не дала і дати не може. Раніше чи пізніше, але ми зрозуміємо, що не додатковий облік нам потрібний в теперішніх умовах господарювання, а необхідна більш детальна, краща розробка Інструкції з раціональноі організації і правильного ведення бухгалтерського обліку податку на додану вартість.

Чи не краще було ввести експериментально податковий облік ПДВ в 2-З районах м. Києва під керівницт- вом і контролем Державної податкової адміністрації України, в 2-3 інших районах під контролем обласних ДПА, подивитись, що з того вийшло, який економічний ефект, і тоді вже вводити податковий облік ПДВ для всіх підпримсив України.

Вважаємо, що тільки бухгалтерський облік може забезпечити належний і всесторонній контроль за виникненням податкових зобов’язань і податкового кредиту, за своєчасністю і повнотою сплати податку на додану вартість до бюджету. Додатковий податковий облік додаткових надходжень до бюджету ПДВ не дав, не дасть і дати не може. Слід було б творцям нормативних документів пам’ятати, що чим простіше, зрозуміліше вони написані, тим ефективніше їх застосування. І це для всіх сторін, що використовують такі документи в практичній роботі.

За майже півстоліття, що автор "живе на бухгалтерських хлібах", такої плутанини в бухгалтерському обліку як тепер ще не було. Сталось не спрощення обліку, яке бухгалтерам так обітцяли, а значне ускладнення системи бухгалтерського обліку.

44. Є ще достатньо часу та реальна можливість вивчити та проаналізувати практичний досвід ведення бухгалтерського обліку податкових розрахунків і до 1.01. 1999 р. уточнити Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ з таким розрахунком, щоб починаючи з 1999 р. можна було нормально, однозначно і ефективно користуватись нею. Доцільно також дати в цій Інструкції характеристику рахунків і субрахунків, що використовуются для обліку податку на додану вартість, з викладом всієї можливої кореспонденції цих рахунків і порядку визначення сум ПДВ до окремих бухгалтерських записів; визначити принципи раціональної організації та ведення аналітичного обліку податку на додану вартість на окремих субрахунках.

45. Лише системний бухгалтерський облік може врахувати всі нюанси розрахунків з бюджетом з ПДВ і дати точні, об’єктивні дані про зобов’язання підприємства з ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, і суми податкового кредиту. І як би не хотілось спроститит процес перевірки податкових розрахунків з ПДВ, уникнути необхідності перевірки правильності бухгалтерських записів з цих розрахунків не вдасться, бо вказівки з податкового обліку ПДВ обмежені тільки основними операціями з виникнення зобов’язань і надання податкового кредиту.

Начебто навмисно створено такі умови, щоб бухгалтери побільше допускали помилок в обліку податкових розрахунків з ПДВ, сплачували відповідні санкції за помилки і не могли доказати свою правоту. Все менше стає бухгалтерів, що погоджуються працювати в таких умовах на відповідальній посаді головного бухгалтера підприємиства.

Правильне і раціональне відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість має важливе значення для контролю за своєчасністю та повнотою сплати до бюджету ПДВ, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з помилками в бухгалтерському обліку.

Проф. І. Павлюк

12 квітня 1998 р.

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100