Рефераты на украинском
Робота з економетрії - Економіка підприємства -[[X]T[X]]-1, то для оцінки параметрів вектора ā отримаємо формулу:

ā=[[X]T[X]]-1[X]Ty, звідки а1 =0,0603; а 2=0,151;а3=0,859.

Складемо таблицю:

І

D(i)

S(i)

L(i)

C(i)

Cроз (i)

1

1

10,11

12,29

9

9,08

10,1954

1,1154

2

12,72

11,51

8,03

10,92

9,4018

-1,5182

3

11,78

11,46

9,66

12,42

10,7376

-1,6824

4

14,87

11,55

11,34

10,9

12,3803

1,4803

5

15,32

14

10,99

11,52

12,4768

0,9568

6

16,63

11,77

13,23

14,88

14,1429

-0,7371

7

16,39

13,71

14,02

15,2

15,1

-0,1

8

17,93

13,4

12,78

14,08

14,0809

0,0009

9

19,6

14,01

14,14

14,48

15,4418

0,9618

10

18,64

16,25

14,67

14,7

16,1774

1,4774

11

18,92

16,72

15,36

18,34

16,8579

-1,4821

12

21,22

14,4

15,69

17,22

16,9296

-0,2904

13

21,84

18,19

17,5

19,42

19,0939

-0,3261

Коефіцієнт множинної детермінації:

13 13

R2=1-Σ(yi-ŷi)2/Σ(y-ỳ)2=0.863

I=1 i=1

Визначимо автокореляцію за формулою:

13 13

d=Σ(lt–lt-1 )2/Σlt2=2.0531.

t=2 t=1

Оскільки значення d-статистики близьке до 2 то можна вважати автокореляцію відсутньою.Для визначення мультиколінеарності використаємо критерій Х2 . Розрахункове значення Х2 знаходимо за формулою:

Х2р=[n-1-1/6(2m+5)]ln│[X]T [X]│=3.1025

Для довірчої ймовірності р=0.95 і числа ступенів волі 1/2m(m-1)=3 X2=7.8.Оскільки розрахункове значення менше критичного,то можна вважати,що загальноі мультиколінеарності не існує.

Відповідь:

Коефіцієнт детермінації R2=0.863,автокореляція та загальна мультиколінеарність відсутні.

Завдання 4.

Проаналізуйте модель виробничої функції типу Кобба-Дугласа,що описує залежність між продуктивністю праці y=y/l та фондоозброєністю x=k/l з урахуванням впливу технічного прогресу у виробництво регіону.Оцініть параметри моделі,коефіцієнти детермінації та автокореляції за такими статистичними показниками Y ,k та L за 12 років.

T

Y(t)

k(t)

L(t)

1

54,24

4,41

11,89

2

49,56

4,97

11,04

3

52,32

6,63

11,46

4

73,92

7,39

15,56

5

67,2

7,44

15,67

6

64,44

8,31

17,44

7

80,04

8,9

15,71

8

93,12

12,12

19,91

9

95,4

14,77

16,52

10

90,54

15,06

21,54

11

116,94

14,21

17,9

Рішення:

Виробничою функцією називають функцію,яка описує кількісну залежність причинно-наслідкових відносин між результатом економічного процесу і умовами його одержання,хоча б частина з яких керована.В загальному випадку функція Кобба-Дугласа має вигляд:ŷ=b0x1b1x2b2…xmbm,де ŷ -продуктивність ; x1, x2,…, xm –впливові фактори ;b0 -нормований множник ; b1, b2, bm -коефіціенти еластичності.

Припустимо ,що між показником у – продуктивність праці і фактором х- фондоозброєність існує стохастична залежність : ŷ=bx2 (виробнича регресія Кобба-Дугласа).для оцінки параметрів виробничої регресії приводимо її до лінійної форми. Після логарифмування і заміни величин Y1=Ln(y), X1=Ln(x) та b1=lnb отримаємо приведену лінійну регресію Y1= b1+a X1 . Оцінки параметрів і для цієї регресії визначаються за формулами:

n n n n n

a=(nΣX1i Y1i - Σ X1i Σ Y1i)/(n Σ X 21i - (Σ X1i)2 ) =0.3695

i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

- -

b1=Υ1-aΧ1=1.7655,b=exp(b1)=5.8444.

Складемо таблицю:

t

Y(t)

k(t)

L(t)

x=k/l

x

y

y

y

1

54.24

4,41

11,89

0,3709

-0,9918

1,5177

1,39896

4,0651

2

49.56

4,97

11,04

0,4502

-0,7981

1,5017

1,470543

4,3516

3

52.32

6,93

11,46

0,6047

-0,503

1,5185

1,579598

4,853

4

73.92

7,39

15,56

0,4749

-0,7446

1,5583

1,490325

4,4385

5

67.20

7,44

15,67

0,4748

-0,7449

1,4559

1,490214

4,438

6

64.44

8,31

17,44

0,4765

-0,7413

1,307

1,491533

4,4439

7

80.04

8,90

15,71

0,5665

0,5682

1,6282

1,555488

4,7374

8

93.12

12,12

19,91

0,6087

-0,4964

1,5427

1,582051

4,8649

9

95.40

14,77

16,52

0,8941

-0,112

1,7535

1,724102

5,6075

10

90.64

15,06

21,54

0,6992

-0,3579

1,4359

1,633232

5,1204

11

116.94

14,21

17,9

0,7939

-0,2309

1,8769

1,68017

5,3665

Коефіцієнт множинної детермінації

11 11

R2=1-Σ(y1i-ŷ1i)2/Σ (yl1-ý1)2 =0,4370.

t=1 t=1

Визначемо наявність автокореляції обчисливши d-статистику за формулою:

11 11

d = Σ(lt- lt-1 )2/Σ lt2 = 2,4496.

t=2 t=1

Оскільки значення d-статистики наближене до 2 то можна вважати автокореляцію відсутньою.

Відповідь:

Статистичним показникам відповідає класична модель Кобба-Дугласа з параметрами:

Y=5.8444*X0.3695

Коефіцієнт множинної детермінації R =0.437, при цьому автокореляцію можна вважвти відсутньою.

Завдання 5.

Визначить параметри найпростішої мультиплікативної моделі споживання Кейнса для певного регіону на підставі статистики за 12 років:

,

,

де e(t) – стохастичне відхилення, похибка; C(t) – споживання; Y(t) – національний дохід; I(t) – інвестиції (всі дані у тис.$).

Дано:

t

C(t)

Y(t)

I(t)

1

58,8

7,3

9,22

2

67,4

9,56

13,82

3

68,9

11,1

15,02

4

80,1

12,04

17,08

5

70,45

13,34

18,94

6

84,35

13,26

20,36

7

77,25

15,4

21,56

8

81,4

13,98

22,2

9

73,35

16,86

27,56

10

77,95

15,88

30,36

11

77,65

18,98

28,14

12

82,35

17,18

31,46

Рішення.

Введемо гіпотезу про те, що змінну C(t) розподілено за законом лінійної парної регресії, тобто . Визначимо параметри цієї регресії:

.

Складемо таблицю:

T

назад |  3  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Самое трудное для холостяка – это раздеть женщину, а для женатого человека – ее одеть.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100