Рефераты на украинском
Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності - Маркетинг -прибуток (збиток), тис. грн.

-3043

2500

1200

270

540

900

28

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-

-

-

-

-

-


Основними напрямками господарської діяльності підприємства є: виробництво товарів народного споживання для задоволення потреб громадян та організацій, надання послуг по їх виготовленню; ремонт, модернізація, реставрація товарів народного споживання, засобів виробництва та продукції; організація оптової та роздрібної торгівлі; надання складських послуг; проведення науково-дослідних робіт; здійснення експортно-імпортних операцій.

В теперішній час на підприємстві організовано випуск поліпропіленового штапельного волокна потужністю 1500 т./год., налагоджується виробництво поліефірного штапельного волокна потужністю до 1500 т./год., освоєні потужності (до 600 т./год) по випуску синтетичних наповнених полімерів для електротехнічної промисловості, товарів господарського призначення.

2.2 Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції

На виконання виробничої програми впливає ряд факторів, які поділяють на три групи:

• пов'язані з організацією праці та використанням робочої сили;

• з наявністю та використанням засобів праці;

• з наявністю і використанням предметів праці

Між цими факторами існують певні залежності, які слід розглянути та проаналізувати. Розглянемо вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Дані для аналізу наведено в табл. 2.4

Вплив трудових факторів

Показники

2003 рік

2004 рік

Абсолютне відхилення(+/-)

1. Товарна продукція тис. грн.

1184

1400

+216

2. Середньо списочна чисельність ПВП, чол.

696

610

-86

3. Середньорічний виробіток ТП на 1 працюючого тис,грн.

4,3

14,8

+10.5

З даних табл. 2.4 видно, що на збільшення виробничої програми вплинули:

зміна чисельності :ТП = - 86* 4.3= - 369 тис.грн.

зміна продуктивності праці: ТП = 10.5* 610= 6405 тис.грн.

Загальна зміна ТП АТП = - 369 + 6405 = +6036 тис. грн.

2.4. Планування маркетингового бюджету

Для покращення ефективності роботи ВАТ „Київхімволокно” необхідно створити якісний маркетинговий план. Далі наведу приклад побудови маркетингового плану, який повинен містити:

1) Перелік основних заходів ( виставки, презентації, засідання „круглих столів”, прес-конференції, акції тощо).

2) Перелік основних комунікаційних каналів (ТВ, радіо, газети, журнали, спец. довідки, зовнішні рекламні носії тощо).

3) Перелік матеріалів, необхідних для наповнення комунікаційних каналів (поліграфія, текстові матеріали, сувенірна продукція, інформаційні папки тощо).

4) Календарний план,Бюджет.

Спираючись на наведений вище приклад плану можна розрахувати маркетинговий бюджет на січень 2006 року.

План заходів маркетингової діяльності

Січень

Загальний опис

Розмір

Дата

Заходи

Виставка-ярмарок „Хімічна промисловість України” в м. Києві

Виставка товарів хімічної промисловості, презентація нового виду продукції ВАТ Київхімволокно” поліефірних волокон

2 дні

15, 16 січня

Поліграфія

Брошура

Дизайн

15 січня

Листівки

Формат А-5, тираж 50 тис. екз.

15 січня

ЗМІ

Газети

„Галицькі контракти”. Прайси

Рекламний блок

2 подачі

20 січня

„Київ на долонях”

Рекламний блок

2 подачі

20 січня

Журнали

„Маркетинг в Україні”

Стаття за результатами виставки-ярмарку

½ полоси

20 січня

Радіо

Радіо Ера

Інформаційний блок за підсумками проведення виставки-ярмарку

25 січня

ТВ

УТ-1

Інформаційний блок виставка-ярмарок „Хімічна промисловість України”

30 хвилин

26 січня

Найбільш ефективною рекламою для товару, на мій погляд, є реклама надрукована в газеті. Ця реклама відносно не дорога (вартість 20 букв - 300 грн.) і досить ефективна, особливо в газетах, які безкоштовно розповсюджуються серед споживачів.

За рахунок підвищення коштів на проведення маркетингових заходів значно підвищиться рівень популярності підприємства, реклама дає змогу дізнатися про продукцію не лише на території України, а й за її межами.

3.1. Перспективи розвитку асортименту

Аналізуючи роботу підприємства за останні 3 роки слід відмітити не тільки спад обсягів виробництва, а також відсутність конкурентоспроможного асортименту продукції.

Перед маркетинговою службою підприємства стоять слідуючи задачі, які вимагають негайного вирішення:

- аналіз внутрішнього та зовнішнього ринків потреби хімічних ниток та волокон;

- визначення перспективного асортименту продукції на 2005 - 2011 рр.;

- дослідження цінової політики та факторів впливу на неї;

- формування пропозицій стосовно рівня техніки та нових технологій.

Підприємство має потужній виробничий потенціал, і незважаючи на труднощі, що його супроводжують на протязі останніх років, змогло зберегти свій профіль, освоїти випуск нової продукції, в тому числі нетрадиційних для підприємства.

Одним із найпрогресивніших методів вдосконалення результативної роботи підприємств по реалізації продукції, на сучасному рівні є впровадження інформаційної системи Customer Relation Management - система управління відношеннями із замовником.

Як одна із ланок такої системи CALL - центр комунікаційних зв’язків.

Його основна функція - дати вичерпну консультаційно - інформаційну справку про продукцію, яка випускається, її технічні характеристики, асортимент, порівняльні характеристики, тарифи, цінову політику, акції, соціальні питання та інше.

Створення такого центру можна здійснити за допомогою організації WEB - сайту в Інтернеті.

Для організації центру потрібно:

- приміщення;

- телефонне обладнання;

- багатоканальну телефонну лінію;

- кваліфікування кадри;

- навчання персоналу.

Розрахуємо можливі витрати для створення центру:

- приміщення - 0

- ремонтні роботи - 20,0 тис.грн.

- вартість телефонного обладнання - 60,0 тис. грн.

- основна заробітна плата працівників з нарахуванням (10 чол.)- 25,0 тис.

- навчання співробітників (за кордоном) - 20,0 тис.грн.

Всього витрати - 125,0 тис. грн.

Як показує досвід створення такого центру і вкладені в нього гроші прибуток приблизно в 2 рази більше, ніж якби вони були просто використані на виробництво продукції.

З метою збільшення об’ємів випуску продукції, а значить і прибутку виконаємо розрахунок:

Мінімальна партія волокна - 20 тонн

Прибуток від продажу складатиме:

За 1000 дол. США маємо 10000 *10,0 = 100000грн.

100000*2,11 = 21100 (відвідувачів)

Але куплять товар 0,03% (статистичні дані по Інтернету), тобто 6 відвідувачів:

100000*6 = 600000 грн.

Прибуток складе: 600000*0,034 = 20400 грн. ( 3,4% прибуток від оптової торгівлі).

Таким чином, ми заробили витративши всього 2000 дол. США = 10,0 тис.грн.

Прорахуємо рентабельність цієї рекламної компанії.

Рентабельність реклами - це відношення одержаного прибутку до витрат. Рентабельність склала 20,4%.

Для ВАТ „Київхімволокно” з метою підвищення ефективності підприємства було б найбільш бажаним використання баннерної реклами. Основною метою цієї компанії буде збільшення кількості покупців.

Що ж таке баннер? Як правило, він представляє собою графічне зображення. Баннер розміщується на Web- сторінці і має гіперссилку на сервер нашої фірми. На даний час не існує офіційно прийнятих стандартів по розміру банне рів, хоча найбільш поширеним є розмір 468 * 60пікселів.

По справжньому ефективний баннер повинен бути художньо і технічно оформлений ( не якісний дизайн відразу говорить про несерйозність і несолідність сервера, що рекламується). Він повинен бути оригінальним (запам’ятатися), можливо бути інтригуючим ( збуджувати зацікавленість), але одночасно і давати чітку уяву про сайт, який рекламується. Але „сухий баннер” з чітким текстовим викладом змісту сайту також не є правильним рішенням. Він не запам’ятовується і не створює позитивного іміджу.

Зокрема планується випуск наступних видів продукції: мішків трьох типо- розмірів для упакування твердого побутового сміття; поліпропіленового сіновязального шпагату; дорожніх знаків; дитячих ігрових площадок; огороджень для будівельних дорожніх робіт; системи транспортування сміття для житлового будівництва; будівельного шиферу; будівельних прозорих перегородок; пакувальної тари для рідин; будівельних матеріалів.

Виконання плану реструктуризації ВАТ „Київхімволокно” в основному розраховано на залучення внутрішніх фінансових резервів (близько 60%) і відповідно зовнішніх фінансових ресурсів (близько 40%).

3.2. Розрахунок економічної ефективності за рахунок впроваджених заходів

В перспективі розвитку підприємства також пропонується виробництво поліпропіленового та поліефірного штапельного волокна з відходів поліпропілену та поліефіру (пляшки ПЕТФ) .

Обсяг витрат на закупівлю обладнання складає 1 млн.дол.США ( 5 млн.грн.). При обсягу випускаємої товарної продукції 22 млн.грн./рік. та рентабельності 10% (абож 2,2 млн.грн.) срок окупності складе:

5млн.грн./ 2,2 млн. грн. = 2,2 роки

Таким чином, можемо розрахувати економічний ефект від проведених заходів

Найменування показників

Впровадження новітніх технологій

Створення CALL - центру

Всього

Додаткові капітальні вкладення, тис. грн..

500,0

1,25

501,25

Умовне вивільнення чисельності, чол..

1,48

1,01

2,49

Ріст продуктивності праці, %

20,4

20,4

40,8

Річний економічний ефект, тис. грн..

236

0,52

236,52

Термін окупності, років

2,2

0,52

2,72

Розпишемо розрахунок річного економічного ефекту від виробництва продукції і збільшення її в об’ємі за рахунок впровадження новітніх технологій. Для цього використаємо показники (табл..3.5):

Показники

До впровадження

Після впровадження

Річний випуск, тис.грн.

1184

1420

Додаткові капіталовкладення пов’язані із освоєнням нової технології, тис.грн.

__

500,0

Собівартість волокна

7

9

Гуртова ціна волокна, грн..

8,0

10,0

Продуктивність, грн./чол..

7104

8524

Тоді приріст прибутку за рік від виробництва продукції за вимогою нової техніки визначається за формулою:

Р = ( Ц2 - С2) * N2 - (Ц1 - С1) *N1, грн., (3.1.)

С1, С2 - собівартість одиниці продукції, виготовленої за допомогою базової і нової техніки , грн./од;

Ц1, Ц2 - гуртова ціна одиниці продукції при використані базової і нової техніки, грн./од.

(10 - 9) * 1420 - ( 8 - 7) *1184 = 1420 - 1184 = 236 грн.

Умовне вивільнення працюючих (Ч) у зв’язку із впровадженням нової техніки визначається із залежності:

Ч = (Ц2 * N2) /В1 - (Ц2 * N2) /В2 , чол.. (3.2.)

В1,В2 - продуктивність праці до і після впровадження новітніх технологій.

Ч = 10 * 1420 /7104 - 10 *1420 /8524 = 1,9 - 0,42 = 1,48 чол.

Термі окупності додаткових капіталовкладень Т можна знайти як відношення величини цих витрат до величини річного економічного ефекту:

Т окупн. = 500,0/236 = 2,2 роки

ВИСНОВКИ: Позитивним моментом діяльності підприємства є зростання обсягів виробництва промислової продукції, введення додаткових потужностей, зростання частки продукції на експорт, частка інноваційної продукції в обсязі реалізованої продукції збільшилася на 50%, в 3,4 рази збільшились темпи продуктивності праці. В теперішній час на підприємстві організовано випуск поліпропіленового штапельного волокна потужністю 1500 т./год., налагоджується виробництво поліефірного штапельного волокна потужністю до 1500 т./год., освоєні потужності (до 600 т./год) по випуску синтетичних наповнених полімерів для електротехнічної промисловості, товарів господарського призначення.

Підприємство має потужній виробничий потенціал, і незважаючи на труднощі, що його супроводжують на протязі останніх років, змогло зберегти свій профіль, освоїти випуск нової продукції, в тому числі нетрадиційних для підприємства.

Необхідно удосконалити збут продукції. Для цього необхідно встановити контакти з підприємствами вітчизняних галузей промисловості таких як текстильна, машинобудівна, будівельна, сільськогосподарська; впровадження нової техніки та технології. В цьому напрямку необхідно досконало вивчити останні розробки в галузі виробництва хімічних волокон та ниток в світовій практиці; комп’ютеризація і переоснащення виробництва.

Найефективнішим заходом для удосконалення збуту продукції і, як результат цього, підвищення ефективності функціонування підприємства є впровадження інформаційної системи Customer Relation Management - система управління відношеннями із замовником. Її основна функція - дати вичерпну консультаційно-інформаційну довідку про продукцію, яка випускається, її технічні характеристики, асортимент, порівняльні характеристики, тарифи, цінову політику, акції, соціальні питання та інше. На створення такого центру ми витратили 125,0 тис. грн. Але як показує досвід створення такого центру і вкладені в нього гроші прибуток приблизно в 2 рази більше, ніж якби вони були просто використані на виробництво продукції. Рентабельність цієї реклами (це відношення одержаного прибутку до витрат) склала 20,4%.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
30 лет и 3 года лежал на печи Илья Муромец... Такого бодуна Русь еще не знала!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100