Рефераты на украинском
Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності - Маркетинг -ДОПОВІДЬ

ДОПОВІДЬ

Проаналізувавши діяльність ВАТ „ Київхімволокно” можна зробити деякі висновки. Головним завданням підприємства є здійснення підприємницької діяльності спрямованої на отримання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів членів трудового колективу.

В наш час Україна прямує до європейського стилю господарювання, включаючи в апарат керування службу маркетингу. Але на жаль, саме на маркетингу виробники вирішують заощадити. Це пояснюється тим, що українські виробники більше покладаються на власні сили та все ще недостатньо орієнтовані на споживача. Позначається роками сформована психологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили - усе куплять. Реальна ж картина прямо протилежна - товарів достатньо. Конкуренція зростає, ефективність просування знижується, а могутні зарубіжні виробники добре володіють всіма засобами і методами для завоювання симпатій споживача. Все це практично не залишає шансів на успіх тим, хто вкладає чималі засоби в розробку і виробництво нових товарів без серйозної маркетингової підтримки.

В наш час роль маркетингової діяльності в підвищенні ефективності функціонування підприємства набуває досить великого значення і на сьогоднішній день ця тема досить актуальна, тому що тільки з гарною обізнаністю ринку товарів, бажаннями споживачів та ефективною рекламою діяльність підприємства має шанс на успіх.

В даній дипломній роботі я розглянула можливість підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності на прикладі ВАТ „Київхімволокно”. Метою моєї роботи являється аналіз техніко - економічної діяльності ВАТ „Київхімволокно”. Я розглянула характеристику підприємства та його техніко - економічні показники, проаналізувала обсяги виробництва та асортименту продукції, використання потужності підприємства. Для покращення ефективності роботи ВАТ „Київхімволокно” необхідно створити якісний маркетинговий план, що і є частиною роботи.

Одним з головних завдань моєї дипломної роботи є вибір оптимальних шляхів маркетингової стратегії для покращення діяльності ВАТ „Київхімволокно”, визначити перспективи розвитку асортименту продукції, створити ефективну рекламну кампанію по просуванню нових впроваджених видів продукції, а також розрахувати економічну ефективність за рахунок впроваджених заходів. В результаті проведених аналізів визначити, як найкраще й ефективніше реалізовувати продукцію даної компанії в умовах конкретного ринку, хто може стати торговельним посередником.

Для удосконалення збуту продукції і, як результат цього, підвищення ефективності функціонування підприємства планується впровадження інформаційної системи Customer Relation Management - система управління відношеннями із замовником. І як результатом заснування такої системи планується створення позитивного іміджу фірми чи товарів (послуг), що дуже важливо для ВАТ „Київхімволокно”, забезпечення доступності інформації по фірму і її продукцію для багатьох мільйонів людей, в тому числі і географічно віддалених від України, реалізація всіх можливостей подання інформації про товар. Також, з метою підвищення ефективності підприємства було б найбільш бажаним використання баннерної реклами. Основною метою цієї компанії буде збільшення кількості покупців.

Впровадження всіх цих заходів, на мою думку, суттєво підвищить економічний стан підприємства. Завдяки впровадженню ефективної реклами зросте обізнаність споживачів про продукцію, що виготовляє ВАТ „Київхімволокно”. А при створенні свого сайту в Інтернеті інформація про продукцію буде доступна великій кількості споживачів не лише на території України, а й далеко за її межами, так як Інтернет не має ніяких територіальних та часових обмежень, що і дає змогу безперебійної подачі інформації безпосередньо до користувача..

Виникнення маркетингу тісно пов'язане з виникненням обміну й виникненням ринку. Маркетинг - комплекс заходів в галузі досліджень торгівельно-збутової діяльності підприємства, по вивченню усіх чинників, здійснюючих вплив на процес виробництва та просунення товарів та послуг від виробника до споживача.

Основу діяльності маркетингу становлять такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, установлення цін, розгортання служби сервісу.

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять метою дослідження таких питань, як: вивчення споживача; дослідження мотивів його поводження на ринку; аналіз властиво ринку підприємства; дослідження продукту (виробу або виду послуг); аналіз форм і каналів збуту; аналіз обсягу товарообігу підприємства; вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції; дослідження рекламної діяльності; визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку; вивчення «ніші» ринку.

"Ніша" ринку - область виробничої і комерційної діяльності, в якій підприємство має найкращі можливості (у порівнянні з потенційними конкурентами) по реалізації своїх переваг для збільшення товарообігу.

При проведенні маркетингових досліджень керівництво компанії одержує необхідну інформацію про те, які вироби й чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, у яких регіонах попит на дані вироби, тобто місткість ринку, найбільш високий, де збут продукції компанії, може принести найбільший прибуток. За допомогою проведення маркетингових досліджень визначається, у які види виробництва, яку галузь найбільше вигідно вкласти капітал, де заснувати своє підприємство. Проведені маркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, яким чином компанія повинна організувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію по просуванню на ринки нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, які види продукції, продані якому споживачеві й у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу.

Концепції керування маркетингом. Керування маркетингом - це аналіз, планування, перетворення в життя й контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення й підтримку вигідних обмінів із цільовими покупцями заради досягнення цілей організації.

Керування маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти різних підходів:

концепція вдосконалювання виробництва;

концепція вдосконалювання товару;

концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

концепція маркетингу;

концепція соціально-етичного маркетингу.

Концепція вдосконалювання виробництва затверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів, які широко поширені й доступні за ціною, а як слідство компанія повинна зосередити свої зусилля на вдосконалюванні виробництва й підвищенні ефективності системи розподілу.

Концепція вдосконалювання товару - затверджує, що споживачі будуть прихильно ставитися до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі експлуатаційні характеристики й властивості, а отже - компанія повинна зосередити свої зусилля на постійному вдосконалюванні товару.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль - стверджує, що споживачі не будуть купувати товари компанії в достатніх кількостях, якщо компанія не докладе достатніх зусиль у сфері збуту й стимулювання. Сфера застосування згаданої концепції - просування на ринок товарів так названого пасивного попиту ( страховки, енциклопедичні словники та інше ).

Концепція маркетингу - стверджує, що заставою досягнення цілей організації є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективним і більше продуктивним, чим у конкурентів способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів.

Концепція соціально-етичного маркетингу - стверджує, що завданням компанії є встановлення потреб й інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними й більш продуктивними способами з одночасним зміцненням благополуччя споживача й суспільства в цілому.

Виявлення потреб - одна із ключових цілей маркетингового дослідження. Коли маркетолог довідається потребу споживача, він може спрогнозувати його подальше поводження й можливість його покупки даного товару.

Важливу роль у дослідженні споживачів грають мотиваційні фактори покупки товару. До таких факторів зараховуються: мотив вигоди (бажання людини розбагатіти), мотив зниження ризику (потреба в безпеці), мотив визнання (потреба в статусі, престижі), мотив зручності (прагнення скрасити своє існування), мотив волі (потреба в незалежності) і, нарешті, мотив пізнання (потреба в розвитку).

Дослідження конкурентів і фірмової структури ринку. Першим етапом у дослідженні конкурентів повинна з'явитися оцінка ступеня конкуренції на обраному ринку (зроблена, недосконала конкуренція або монополія).

Дослідження товарного ринку. Під дослідженням товарного ринку розуміється дослідження ринку окремого товару або групи товарів, наприклад масло (окремий товар) і продукти споживання (група товарів). Дослідження ринку ставить своїми цілями вивчення співвідношення попиту та пропозиції на товар, визначення місткості ринку, визначення частки конкурентів на ринку, сегментацію ринку, визначення кон'юнктури ринку.

Під місткістю ринку розуміється обсяг продукції, що може «умістити» ринок без істотних змін у своїй структурі. Маркетингова служба досліджує показники потенціалу ринку, обробляє й аналізує дані й на їхній основі прогнозує збільшення або зменшення потенціалу ринку, що веде до збільшення або зменшення обсягу продукції, що випускає підприємством.

Сегментація ринку - це поділ ринку на окремі області для збуту товарів.

Таким чином, вивчаючи різні аспекти, з якими доводиться зіштовхуватися підприємству, маркетинг допомагає заощадити коштів на пробні випуски товарів у заздалегідь неефективних зонах. Хоча підприємство затрачає певні суми на дослідження, вони потім себе повністю окупають. У цьому проявляється роль досліджень маркетингу для підвищення ефективності.

Маркетингова політика підприємства містить у собі товарну, цінову, збутову політику, а також політикові просування товару на ринку. Саме за такою схемою буде викладена політика підприємства: від вибору товару, визначення його ціни, різних методів збуту до кінцевого етапу - просування товару, етапу на якому накопичується прибуток підприємства від продажу товару.

Товар для маркетолога складається із продукту, його підтримки й інструментів маркетингу. Підтримкою продукту називається сукупність заходів щодо транспортування, упакуванню, зберіганню й використанню продукту. У групу підтримки продукту входять наступні міри: усе, що допомагає продукту зберегти свої споживчі якості до продажу (консервація, упакування, зберігання), заходу для правильного використання продукту (інструкції, спосіб готування), що супроводжують товари (адаптери, акумулятори, шнури). До інструментів маркетингу відноситься дизайн, реклама, правильно налагоджений збут, міцний зв'язок із громадськістю.

Насамперед варто визначити який товар може називатися новим:товар, що не має аналогів на ринку, що є практичним втіленням наукового прориву природно називається новим товаром. Товар, що має якісну відмінність від свого попередника товару-аналога. Товар новий для певного ринку. Старий товар, що вже був на ринку, але знайшовши собі нове застосування.

Концепція життєвого циклу товару:

Дослідження й розробка. На цьому етапі відбувається зародження товару, його ідеї. Збут товару поки ще нульовий, прибутки негативні.

Впровадження. На цьому етапі товар починає своє просування до споживача, відбувається активна рекламна кампанія, але при росту збуту прибуток продовжує рости в негативну сторону.

3) Етап росту. Найсприятливіший етап для виробника. Підприємство дістає значний прибуток, збут товару продовжує рости.

4) Етап зрілості. Товар випускається більшими партіями, збут росте вже не такими високими темпами, прибуток потроху знижується, тому що починається конкуренція.

5) Етап спаду. Збут різко падає, підприємство перестає випускати товар, прибуток дуже низький.

Одним з пунктів збутової політики підприємства є вибір оптимального каналу збуту. Канал збуту (розподілу) товару - це організація або людина, що займається просуванням й обміном конкретного товару (декількох груп товарів) на ринку.

Канали розподілу можуть бути трьох видів: прямі, непрямі й змішані.

В область цінової політики підприємства входять питання оптових і роздрібних цін, всі стадії ціноутворення, тактика визначення початкової ціни товару, тактика корекції ціни. Вирішуючи ці питання маркетологи встановлюють на товар найбільш сприятливу ціну.

До зовнішніх факторів процесу ціноутворення відносяться:

1) Споживачі. 2) Ринкове середовище.3) Учасники каналів руху товарів.

Основні методи визначення вихідної ціни:

Витратний метод. Метод заснований на орієнтації ціни на витрати на виробництво. При цьому методі ціна складається із собівартості й фіксованого відсотка прибутку. Цей метод більше враховує мету підприємця, ніж покупця.

Агрегатний метод. Цей метод підраховує ціну, як суму цін на окремі елементи товару, а також як ціну загального (агрегатного) блоку й надбавки або знижки за відсутність або наявність окремих елементів.

Параметричний метод. Суть даного методу полягає в тому, що з оцінки й співвідношення якісних параметрів товару визначається його ціна.

Ціноутворення на основі поточних цін. По цьому методі ціна на конкретний товар установлюється залежно від цін на аналогічні товари, вона може бути й більше, і менше.

Стратегія ціноутворення - це вибір підприємством стратегії, по якій повинна змінюватися вихідна ціна товару з максимальним для нього успіхом, у процесі завоювання ринку. Варто виділити різні стратегії залежно від товару (нового або вже існуючого).

Стратегія "зняття вершків" (skim pricing) припускає спочатку продаж товару по дуже високій ціні для тієї верстви суспільства, що не піклується про фінансовий крах, далі ціна поступово знижується до рівня середнього класу, а потім і до рівня масового споживання.

Під просуванням розуміється сукупність різних видів діяльності по доведенню інформації про достоїнства продукту до потенційних споживачів і стимулюванню виникнення в них бажання його купити. Сучасні організації використовують складні комунікаційні системи для підтримки контактів з посередниками, клієнтами, з різними громадськими організаціями й верствами.

Просування продукту здійснюється шляхом використання в певній пропорції реклами, методів стимулювання збуту (продажів), персонального продажу й методів зв'язку із громадськістю.

Реклама - будь-яка оплачувана форма не персональної презентації й просування ідей, товарів і послуг, здійснювана конкретним замовником.

Виділяють наступні види реклами: інформативна, спонукальна (може ставати порівняльною) і реклама-нагадування.

Інформативна реклама використовується для інформування споживачів про нові продукти з метою створення первісного попиту.

Спонукальна реклама використовується для створення в обраного сегмента споживачів попиту на якийсь продукт шляхом переконання споживачів, що рекламований продукт є найкращим у рамках наявних у них коштів.

Порівняльна реклама здійснює пряме або непряме порівняння певної марки продукту з іншими марками.

Стимулювання збуту (продажів) - це короткострокові заохочувальні міри, що сприяють продажу або збуту продукції й послуг.

Стимулювання споживачів спрямоване на збільшення ними обсягу покупок. Використовуються наступні основні методи: надання зразків для випробувань; використання купонів, повернення частини ціни або торговельна знижка; пакетні продажі за зниженими цінами; премії; сувеніри з рекламою; заохочення постійної клієнтури; конкурси, тоталізатори й ігри, що дають споживачеві шанс що-небудь виграти - гроші, товари, подорожі; експозиції й демонстрації вивісок, плакатів, зразків і т.п. у місцях реалізації продуктів.

2.1. Коротка характеристика підприємства та його техніко-економічні

показники

Головним завданням підприємства є здійснення підприємницької діяльності спрямованої на отримання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів членів трудового колективу.

ВАТ „Київхімволокно” - одне з найбільших підприємств України по виробництву синтетичних ниток та волокон, без яких неможливий розвиток авіа - та автомобілебудування, легкої промисловості, а також товарів народного вжитку.

Основні техніко - економічні показники ВАТ „Київхімволокно”

п/п

Найменування показників

2004 рік факт.

2005 рік очікуван.

2006 рік прогноз.

В тому числі

1 кв

Півріччя

9 міс.

1

Обсяг виробництва промислової продукції в порівняних цінах на 1.01.2005 р., тис. грн.

1184

1400

10800

1700

3400

7100

2

Темп приросту, %

1,18

7,7

3

Обсяг реалізації продукції без ПДВ (чистий дохід), тис. грн.

2988

9048

15600

2900

5900

10900

4

Обсяг реалізації на 1-го працюючого, тис. грн.

4,3

14,8

20,8

5

Рентабельність виробництва, %

-244

-30,6

8,3

6

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

7300

13000

14400

2630

5360

10000

7

Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей

0,08

0,15

0,7

8

Введення додаткових потужностей, тис. грн.

9000

9

Поставки продукції на експорт у діючих цінах, тис. грн.

500

3000

500

1000

2000

10

Частка продукції на експорт в обсязі реалізованої продукції, %

35,7

37,5

11

Частка інноваційної

продукції в обсязі реалізованої продукції, %

30

60

12

Загальна площа земельної ділянки, га

61,6

50

40

13

Виробнича площа, га

2,3

1,8

1,4

15

Площа незадіяних земельних ділянок у виробництві, кв. м

114000

71000

45000

60000

55000

50000

16

Частка незадіяних виробничих площ, %

80

60

37,5

18

Фонд оплати праці, тис. грн.

3479

4000

7200

1700

3500

5500

19

Середня заробітна плата, грн.

403

546

800

755

778

815

20

Частка заробітної плати у собівартості продукції, %

47,6

44,2

23,5

21

Заборгованість у виплаті заробітної плати, грн.

-

-

-

-

-

-

22

Темпи росту середньої заробітної плати, %

-

135,5

146,5

23

Темпи росту продуктивності праці, %

-

3,4 раз

24

Кредиторська заборгованість, тис.грн.

37700

18000

7000

16000

12000

9000

25

Дебіторська заборгованість,.

5400

5000

2000

4000

3000

2000

26

Основні засоби(залишкова вартість), тис.грн.

78072

66000

53000

60000

56000

54000

27

Валовий

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Вы думаете, я за вас буду свою работу делать?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100