Рефераты на украинском
Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення - Військова справа, ДПЮ -всі виїзди варти ПЧ на ліквідацію пожеж, наслідків аварій або стихійних лих, що тралилися а адміністративному районі або районі виїзду, в будь-який час доби повідомляти керівництво частини (загону), повідомляти в РВВС, направляти до місць викликів інспекторів, на дільниці яких трапилася пожежа;

— постійно підтримувати радіозв'язок з вартою, що виїхала по тривозі, при необхідності давати орієнтир слідування до місць виклику,, вживати всіх необхідних заходів до своєчасного одержання інформації про обстановку з місця виклику, всю одержану інформацію про хід гасіння пожежі, її ліквідації передавати до чергової частини центру АСЗО УПО, безпосередньо вводячи її до ЕОМ або по каналах зв'язку;

— щоденно, шляхом рішення завдань оперативно-диспетчерського управління АСЗО УПО, передавати до чергової частини відомості про наявність сил і засобів в пожежній частині, інформацію про пожежі, 6-номерах та ін;

— слідкувати за технічним станом засобів зв'язку і і телемеханіки, встановлених в ПЧ, про всі виявлені недоліки ! І в їх роботі негайно доповідати черговому зміни технічної частини центру АСЗО УПО, домагатись безперебійної 'роботи обладнання;

— додержуватись правил експлуатації технічних засобів, правил техніки й пожежної безпеки і внутрішнього

розпорядку дня;

— заступаючи на чергування, перевіряти наявність і стан документації, оперативних планів (карток) пожежегасіння, справність засобів зв'язку і телемеханіки, пока­зання контрольних приладів, а також двобічний зв'язок з усіма абонементами, включеними до робочого місця, що обслуговується;

— вести обмін інформацією між ПЗЧ і черговою частиною центру АСЗО УПО, використовуючи телетайпний канал;

— при одержанні сигналів ЦО і введенні в дію оперативних планів УВС діяти згідно окремим інструкціям;

— додержуватись режиму таємності, не допускати до приміщень ПЗЧ сторонніх осіб. (Сторонніми є всі особи крім начальника варти та його прямих начальників, а також співробітників, як» прибули з метою інспектування (пе­ревірки) у встановленому порядку і осіб, які відповідають за технічний стан засобів зв'язку і ОТ);

— про необхідність залишити робоче місце повідомив ти начальника варти і чергову частину центру АСЗО УПО з обов'язковою реєстрацією по телетайпу (або іншому терміналу) прізвища підмінного радіотелефон І ста;

— при одержанні інформації про пошкодження (закриття)проїздів, виходу з ладу пожежного водопоста­чання та ін. обставинах, що можуть ускладнювати дії по гасінню пожеж, негайно доповідати начальнику варти і начальнику зміни чергової частини;

— про здачу чергування доповісти начальнику варти.

Радіотелефоніст має право:

— віддавати розпорядження на виїзд черговій варті частини;

— запросити у бойової обслуги ПЧ необхідну інформацію з місця пожежі, аварії або стихійного лиха;

— відпочивати у нічний час (при 3-х змінному чергуванні до 3-х годин) за умов підміни особою, яка допущена до самостійного несення служби на пункті зв'язку пожежної частини.

Радіотелефоністу забороняється:

залишати робоче місце без дозволу начальника варти, в також без замін особою, 'яка допущена до самосійного несення служби на ПЗЧ; аналогічно без реєстрації цієї заміни через АСЗО УПО;

— давати зведення оперативно-службового характеру і по телефону або особисто стороннім особам;

вести телефонні перемови, що не пов'язані з виконанням функціональних обов'язків;

допускати до приміщень ПЗЧ, а у випадку відсутності варти і до інших приміщень частини сторонніх і осіб.

Функціональні обов'язки чергового по караулу пожежної частини

Черговий по караулу навчальної пожежної частини призначається начальником караулу з числа курсантів, які заступають на чергування в НПЧ на стажування в посаді командира відділення, та штатні командири відділення, і підпорядковується начальнику караулу. Він відповідає за дотримання протипожежного режиму в гаражі, за пожежну техніку, пожежно – технічне озброєння, бойовий одяг та спорядження, майно, що знаходиться в гаражі пожежного депо.

Черговий по караулу зобов'язаний:

Знати обов'язки всіх осіб караулу та обов'язки чергового начальника караулу;

При відсутності або під час відпочинку начальника караулу виконувати його обов'язки;

Проводити зміну осіб внутрішнього наряду і перевіряти несення ними служби;

Відправляти по вказівці начальника караулу зміни на пости, в дозори, і перевіряти несення ними служби;

Слідкувати за статутним порядком в караулі, виконанням розпорядку дня особовим складом караулу, за справним дотриманням обладнання, інвентарю та майна, дотримання чистоти, порядку та правил техніки і пожежної безпеки в приміщеннях і на прилеглій території до навчальної пожежної частини, а також за опаленням і освітленням приміщень;

Про всі випадки і порушення, які виникли під час несення служби в наряді доповідати начальнику караулу;

Знати по прізвищу кожного підлеглого своєї зміни;

Підтримувати температурний режим в гаражі та службових приміщеннях;

Не допускати сторонніх осіб в гараж та службові приміщення;

Вміти користуватись вогнегасником;

Контролювати відкривання та закривання воріт в гаражі;

Знаходитись в гаражі пожежного депо;

Представлятись особам, які перевіряють службу караулів і іншим особам, які прибули в частину з питань, пов'язаних з діяльністю пожежної охорони;

Черговому по караулу забороняється:

Залишати місце поста без зміни;

Сидіти, читати, курити, займатись сторонніми справами.

Функціональні обов'язки командира відділення під час чергування

Під час служби у внутрішньому наряді, особистий склад зо­бов'язаний знати і виконувати вимоги цих ПРАВИЛ.

Забороняється у приміщеннях пожежної частини:

а) тримати інвентар та устаткування на майданчиках і сходо­вих маршах неподалік спускових стовпів та дверних проходів;

б) застилати ковдрою, килимком і т.ін. підлогу у вартовому приміщенні, навчальному класі, гаражі і на шляху руху особового складу за сигналом тривоги.

Паління у пожежній частині допускається тільки в установле­них місцях.

Під час служби на постах, на чатах під час роботи на об'єктах народного господарства, робітники пожежної охорони зо­бов'язані суворо дотримуватись загально-об'єктових, а також цехо­вих (у лабораторіях, на установках і т.ін.) правил охорони праці та виробничої санітарії.

Особи чергової варти, вперше направлені для служби на об'єкті, проходять інструктаж з безпеки праці і виробничої санітарії на ділянках постів і чатових маршрутах.

Інструктаж проводиться особисто начальником варти, про що робиться запис в журналі заліків (інструктажів).

Особовий склад, що несе караульну, постову, чатову службу повинен бути забезпечений плащ-накидкою, теплим одягом (валянки, кожух, рукавиці та т.ін.) відповідно до погодних умов.

Між особою, яка знаходиться в наряді та караульним приміщен­ням має бути налагоджений постійний зв'язок.

При гасінні пожеж

При гасінні пожежі можливо:

- наявність великої кількості людей, яким потрібна допомога і виникнення серед них паніки;

- складне планування приміщень;

- розповсюдження вогню по порожнечам конструкцій, каналам, системам пневмотранспорту, через вікна, лоджії, балкони, по зай­мистим матеріалам, технологічному обладнанню як вертикальному, так і горизонтальному напрямку;

- швидке зростання температури і переміщення теплових по­токів в напрямку відкритих прорізів;

- створювання газоповітряних і пароповітряних сумішей внаслідок термічної деструкції речовин та матеріалів;

- виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх розпов­сюдження;

- наявність обладнання під напругою;

- вибух балонів, посудин, апаратів, що знаходяться під тис­ком;

- деформація і обвалення конструктивних елементів будівель, споруд, технологічного обладнання;

- наявність в будівлях значної кількості матеріальних, нау­кових та інших цінностей.

На пожежі (під час аварії, стихійного лиха) в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежної охорони має вико­нувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпе­ки, установлених "Настанов по ГДЗС".

При недостатній видимості слід застосовувати додаткове освітлення.

У приміщенні (на ділянках), де застосовуються чи можуть виділятися (при гасінні пожеж чи ліквідації аварій) сильнодіючі отруйні речовини, робота особового складу здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах типу К-1, ізолюючих (фільтруючих, що застосовуються для робітників і службовців даного об'єкта) протигазах і спеціальному гумовому взутті. Для зниження концент­рації пари газів необхідно зрошувати об'єм приміщень (ділянок) розпиленою водою. Груповий захист, що складається з особового складу і техніки, що застосовується на ділянках сильної теплової радіації, забезпечується водяними завісами (екранами), які ство­рюються за допомогою розпилювачів турбінного (НТР) чи віяльного (РВ-12) типів, а індивідуальна - стволами-розпилювачами.

Не допускаються до роботи безпосередньо у зоні пожежі (на позиціях ствольників) і в задимлених приміщеннях особового складу пожежних частин, члени ДПД і ПСО, які прибули до місця пожежі без бойового одягу та спорядження.

Під час гасіння пожеж (ліквідації аварій і т.ін.) кожен пра­цюючий зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання і, у випадку виникнення небезпеки, негайно попередити усіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі.

Забороняється при гасінні пожежі використовувати вантажні та пасажирські ліфти для підіймання особового складу, пожеж­но-технічного озброєння і устаткування.

При визначенні позицій стволів керівник гасіння пожежі (КГП) передбачає зрошування стольників і вказує рубежі, куди відводити особовий склад на випадок створення вихорів нагрітого повітря або вогневих смерчів.

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні засоби, що виключають можливість падіння осіб, які працюють. При цьому:

а) робота на драбині з стволом (ножицями та ін.) дозволяєть­ся тільки після закріплення пожежника карабіном;

б) для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чо­ловік;

в) забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після подачі води, а також знаходження особового складу на покрівлі, що покрилася кригою, поряд з покриттями, що провисли, а також на ділянках перекрити з ознаками горіння;

г) забороняється одягати лямку ствола на плече.

У зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхн

ТАБЕЛЬ

обов'язків бойового розрахунку відділення на

насосно-рукавному автомобілі в складі 9 чоловік

Склад бойового розрахунку

Пожежно-технічне обладнання, що приймається при заступанні на чергування

Початкові дії при тривозі

Основні обов7 язки бойового розрахунку при бойовій роботі

1

2

3

4

Командир відділення

Автомобіль з пожежно-технічним обладнанням, рятівна мотузка, електроліхтар, лом легкий, протигаз, довідник вододжерел та вулиць, носимі радіостанції, резервний протигаз/ балони та регенеративні патрони.

Одягає бойовий одяг, спорядження, отримує путівку/ слідкує за посадкою особового складу, сідає в кабіну біля водія, повідомляє адресу, дає команду на виїзд , уточнює по довіднику розташування найближчих вододжерел.

Подає команду або розпорядження відділенню, йде в розвідку, керує роботою відділення по рятуванню людей, гасінню пожеж і та евакуації майна.

Пожежний №1 (ст. пожежний)

Приймає всі стволи «Б» та «А», ГПС-600, лафетний ствол, рукавні затримки, рятівну мотузку, електроліхтар, протигаз.

Одягає б/о та спорядження, відкриває ворота гаражу з пожежним N 2, сідає в автомобіль з лівого боку на перше сидіння.

Прокладає робочу лінію, працює зі стволом. Приймає участь у рятуванні людей, розбиранні конструкцій, в складі ланки ГДЗС йде в розвідку.

Пожежний №2

Приймає б/о та спорядження, рукава сі 51 мм, гумові прокладки, рукавні зажими, протигаз, Д-60.

Одягає б/о та спорядження, відкриває ворота гаражу з пожежним N 1, сідає в автомобіль на друге сидіння з правого боку.

Прокладає робочу лінію, працює зі стволом або підствольщиком у пожежного № 1. 3 пожежним № 7 переносить та встановлює висувну драбину. Прокладає Другу магістральну лінію. Бере участь у рятуванні людей, розбиранні конструкцій, в складі ланки ГДЗС йде в розвідку.

Пожежний №3

Приймає б/о та спорядження, рукава сі 66 і 77 мм, Г-600, електроліхтар рукавну котушку.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним N 1

3 пожежним № 4 прокладає магістральну і робочу лінію, працює зі стволом, або підствольщиком в пожежного М 2, виконує роботи по рятуванню людей, вскриттю та розбиранню конструкцій,

Пожежний №4

Приймає б/о та спорядження, штурмову драбину, драбину-палку, розгалудження, перехідні головки, нагрудний електроліхтар, гумові чоботи

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на друге сидіння поряд з пожежним N 2.

3 пожежним N 3 прокладає магістральну лінію, переносить та встановлює розгалудження, підносить і встановлює драбини, виконує роботи по рятуванню людей, вскриттю та розбиранню онструкцій.

Пожежний №5

Приймає б/о та спорядження, всмоктуючі рукава, колонку, ВЗ-125, гак для відкривання кришки гідранту, СВ-125, рукавні містки, відра.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним N 3

3 водієм встановлює автомобіль на вододжерело, встановлює рукавні містки, наглядає за маг. лінією, працює на розгалудженні, виконує тимчасовий ремонт рукавів.

Пожежний №6

Приймає радіостанцію, довідник телефонів, комплект для різання електродроту.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на друге сидіння поряд з пожежним N 4

Встановлює зв'язок з ЦППЗ(ПЗЧ) в нічний час підносить електроліхтар, працює з діелектричним комплектом.

Пожежний №7

Приймає б/о та спорядження. Шанцевий інструмент: багор, ломи, пилки, сокири, гак універсальний, пінозмішувач, відро.

Одягає б/о та спорядження, сідає в автомобіль на перше сидіння поряд з пожежним М 5

3 пожежним N 2 прокладає другу магістральну лінію/ переносить і встановлює Д-60 виконує роботи по рятуванню людей, вскриттю та розбиранню конструкцій, працює з шанцевим інструментом.

Водій

Приймає автомобіль (двигун, насос, ходову частину, кузов, інструмент, ключі для з'єднання рукавів, переносну низьковольтну електролампочку, аптечку, перевіряє наявність води та піноутворювача.

Сідає в автомобіль, заводить двигун, по вказівці командира відділення виїжджає з гаража. При слідуванні вмикає світлові і звукові сигнали

3 пожежним №4 встановлює автомобіль на вододжерело, перемикає роботу двигуна на насос, працює на насосі, забезпечує подачу води (розчину піноутворювача} в рукавну лінію.

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Ученые обнаружили пищевой продукт, на 90% снижающий потребность женщин в сексе! Это свадебный торт.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100