–ефераты на украинском
ќхорона грунт≥в - √еограф≥€ -√рунт - основний компонент наземних екосистем, що утворивс€ прот€гом геолог≥чних епох в результат≥ пост≥йноњ взаЇмод≥њ б≥отичних ≥ аб≥отичних фактор≥в. як складний б≥оорганом≥неральний комплекс грунти Ї природною основою функц≥онуванн€ еколог≥чних систем б≥осфери.

¬ажливою властив≥стю грунт≥в Ї њх родюч≥сть. «авд€ки њй грунти Ї основним засобом виробництва в с≥льському та л≥совому господарствах, головним джерелом с≥льськогосподарських продукт≥в та ≥нших рослинних ресурс≥в, основою забезпеченн€ добробуту населенн€. “ому охорона грунт≥в, рац≥ональне використанн€, збереженн€ та п≥двищенн€ њх родючост≥ Ш неодм≥нна умова дальшого економ≥чного прогресу сусп≥льства.

ќхорона грунт≥в стаЇ нин≥ особливо актуальною в зв'€зку ≥з зростаючим приростом населенн€ «емл≥ та продовольчою проблемою, €ка дл€ багатьох крањн ≥, насамперед дл€ крањн јз≥њ, јфрики та ѕ≥вденноњ јмерики, що економ≥чно розвиваютьс€, Ї досить гострою.

—в≥тов≥ продовольч≥ ресурси складаютьс€ з рослинних продукт≥в, продукт≥в тваринництва ≥ б≥олог≥чних запас≥в мор≥в. «б≥льшенн€ продукт≥в перших двох груп можливе лише при рац≥ональному землекористуванн≥.

“им часом людство використовуЇ дл€ с≥льського господарства лише 1,43 млрд. га орних земель, що становить близько 10,4% суш≥, або 2,95% вс≥Їњ поверхн≥ земноњ кул≥. ЌагадаЇмо, що пустин≥ (гар€ч≥ ≥ холодн≥) займають 45% суш≥. «а агрикультурний пер≥од втрати земельних ресурс≥в внасл≥док ероз≥њ, засоленн€, буд≥вництва м≥ст ≥ населених пункт≥в, дор≥г ≥ промислових комплекс≥в дос€гли в св≥т≥ величезних розм≥р≥в Ш до 2 млрд. га, тобто вони набагато перевищують сучасну орну площу планети. «араз щороку з обороту випадаЇ 5Ш7 млн. га р≥зних земельних уг≥дь. “ому охорона грунт≥в Ш основна народногосподарська проблема дл€ вс≥х крањн св≥ту.

ќсновоположником вченн€ про грунти Ї в≥домий рос≥йський учений ¬. ¬. ƒокучаЇв. ¬≥н сформулював основн≥ закони ірунтоутворенн€, встановив географ≥чн≥ законом≥рност≥ поширенн€ грунт≥в. —творив науку про рац≥ональне використанн€ грунт≥в дл€ потреб землеробства. ("√оловними факторами ірунтоутворенн€ Ї материнська порода, кл≥матичн≥ умови, рослинн≥ ≥ тваринн≥ орган≥зми, рельЇф ≥ в≥к крањни та господарська д≥€льн≥сть людини.

ћатеринська, або грунтоутворююча порода, входить до складу грунту €к його м≥неральна частина, впливаючи тим самим на процес ірунтоутворенн€, на на€вн≥сть поживних речовин, на ф≥зичн≥ й х≥м≥чн≥ властивост≥ грунт≥в. Ќа багатих на зольн≥ речовини материнських породах Ш продуктах зв≥трюванн€ долом≥т≥в, д≥абаз≥в, глинистих сланц≥в, вапн€к≥в Ш формуютьс€ родюч≥ грунти, на п≥сковиках, кремнистих породах Ш грунти, б≥дн≥ на поживн≥ речовини.

 л≥мат впливаЇ на процес ірунтоутворенн€ д≥Їю температури ≥ вологи. “емпература д≥Ї на ф≥зичн≥, х≥м≥чн≥, б≥ох≥м≥чн≥ ≥ б≥олог≥чн≥ процеси грунт≥в. ¬она зумовлюЇ також ф≥зичне зв≥трюванн€ материнських пор≥д, впливаЇ на режим випаровуванн€ вологи з грунту.

ќпади впливають на грунт €к механ≥чно, так ≥ х≥м≥чно. ¬они руйнують структуру грунту, вимивають з грунту орган≥чн≥ та ≥нш≥ поживн≥ речовини, зумовлюють процес оп≥дзоленн€. ѕ≥дземна волога також впливаЇ на процес ірунтоутворенн€. ¬исокий р≥вень ірунтових вод спричин€Ї утворенн€ горизонту, неспри€тливого за своњми ф≥зико-х≥м≥чними та б≥олог≥чними особливост€ми дл€ росту рослин.

–ослини ≥ тварини внасл≥док активного б≥олог≥чного впливу Ї найважлив≥шим фактором ірунтоутворенн€. ¬ цьому процес≥ беруть участь €к вищ≥, так ≥ нижч≥ рослини й тварини Ш бактер≥њ, водорост≥, гриби, дощов≥ черви та ≥нш≥ представники ірунтовоњ флори ≥ фауни. Ќа процес ірунтоутворенн€ впливають орган≥чн≥ рештки рослин, за рахунок €ких утворюЇтьс€ гумусовий Ш найб≥льш родючий шар ірунтового проф≥лю, д≥€льн≥сть кореневих систем. ќстанн≥ спричин€ють б≥олог≥чне вив≥трюванн€ материнських пор≥д ≥ Ї важливим фактором, що впливаЇ на структуру грунту. «а допомогою рослинного покриву можна пол≥пшувати ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ грунт≥в, впливати на њхню родюч≥сть.

–ельЇф м≥сцевост≥ впливаЇ на процес ірунтоутворенн€ д≥Їю експозиц≥њ та висоти над р≥внем мор€. Ќа схилах звичайно формуютьс€ менш потужн≥ грунти, н≥ж у п≥дн≥жж≥ г≥р. ’арактер рельЇфу впливаЇ на поверхневий геох≥м≥чний ст≥к. “ак, на крутих схилах грунт змиваЇтьс€ ≥нтенсивн≥ше, н≥ж на р≥внинах.

¬ажливим фактором ірунтоутворенн€ Ї в≥к крањни. Ѕагато тис€чол≥ть минуло в≥дтод≥, €к утворилис€ основн≥ типи грунт≥в, адже процес ірунтоутворенн€ в природ≥ в≥дбуваЇтьс€ надзвичайно пов≥льно.

•рунтознавц≥ встановили, що при доброму рослинному покрив≥ й за спри€тливих кл≥матичних умов дл€ утворенн€ шару грунту завтовшки 2Ш3 см у р≥зних кл≥матичних зонах потр≥бно в≥д 200 до 700 рок≥в. Ќа твердих материнських породах процес ірунтоутворенн€ в≥дбуваЇтьс€ пов≥льн≥ше, н≥ж на таких, що швидко вив≥трюютьс€.

Ќа процес ірунтоутворенн€ значною м≥рою впливаЇ господарська д≥€льн≥сть людини. ÷ей вплив може бути €к безпосередн≥й Ш спос≥б оброб≥тку грунту, мел≥оративн≥ заходи, збиранн€ л≥совоњ п≥дстилки тощо, так ≥ поб≥чний, наприклад вирубуванн€ л≥с≥в на крутосхилах, що веде до ероз≥њ, безсистемне випасанн€ худоби, вогнева система землеробства тощо. √осподарська д≥€льн≥сть людини маЇ спр€мовуватис€ на рац≥ональне використанн€ земель, п≥дтриманн€ й зб≥льшенн€ њхньоњ продуктивност≥.

ѕри вс≥х способах землекористуванн€ найб≥льшоњ шкоди с≥льському господарству завдаЇ ероз≥€ грунт≥в. Ќеправильне землекористуванн€ посилюЇ д≥ю еродуючи фактор≥в. ≈роз≥€ грунт≥в в≥дбуваЇтьс€ на вс≥х континентах св≥ту.

«алежно в≥д характеру й тривалост≥ процес≥в руйнуванн€ верхн≥х шар≥в грунту та материнськоњ породи розр≥зн€ють геолог≥чну ероз≥ю ≥ ероз≥ю прискорену. ќстанн€ часто посилюЇтьс€ в зв'€зку з господарською д≥€льн≥стю людини.

√еолог≥чна ероз≥€ Ш це природний процес, €кий в≥дбуваЇтьс€ прот€гом геолог≥чних епох ≥ завд€ки €кому сформувавс€ сучасний характер земноњ поверхн≥. √оловн≥ фактори, що зумовлюють геолог≥чну ероз≥ю Ш опади, в≥тер, крутизна схилу, температурн≥ коливанн€, ф≥зичн≥ властивост≥ пор≥д, часткове п≥дн€тт€ земноњ кори ≥ землетруси. ¬ наших широтах ц€ ероз≥€ не Ї небезпечною дл€ с≥льського чи л≥сового господарства, бо швидк≥сть процесу руйнуванн€ грунту дор≥внюЇ швидкост≥ процесу ірунтоутворенн€. Ѕ≥льш небезпечний цей вид ероз≥њ в пустин€х, де в≥дсутн≥й рослинний покрив, ≥ н≥що не може перешкодити в≥тру, €кий зносить верхн≥ шари грунту.

Ўкоди народному господарству завдаЇ водна та в≥трова ероз≥€.

¬одна ероз≥€ буваЇ внасл≥док змиванн€ й вимиванн€ частин грунту опадами, талими та проточними водами. ¬она залежить в≥д к≥лькост≥ й ≥нтенсивност≥ опад≥в, рельЇфу, властивостей грунту, рослинного покриву.

Ќебезпека водноњ ероз≥њ пол€гаЇ не лише в зниженн≥ родючост≥ орного горизонту, а й замулюванн≥ р≥чок, ставк≥в, водойм, заплавних земель. ÷ей вид ероз≥њ поширений на схилах, переважно розораних, ≥ найб≥льш небезпечний у г≥рських ландшафтах, в €ких знищений л≥совий покрив.

ƒуже небезпечна €ружна ероз≥€. Ћ≥кв≥дувати њњ можна лише зал≥сненн€м та буд≥вництвом спец≥альних г≥дротехн≥чних споруд. «начних усп≥х≥в у боротьб≥ з €ружною ероз≥Їю дос€гла –жищ≥вська г≥дрол≥сомел≥оративна станц≥€ в  ињвськ≥й област≥, €ка застосувала комплекс агротехн≥чних, г≥дротехн≥чних ≥ л≥сомел≥оративних заход≥в: захисн≥ л≥сонасадженн€, спорудженн€ водорегулю-ючих ≥ водозатримуючих вал≥в, донних загат. «авд€ки застосуванню науково обгрунтованоњ системи захисних заход≥в вдалос€ припинити дальше розмиванн€ багатьох €р≥в ≥ зберегти таким чином велик≥ площ≥ орних земель.

ѕри р≥чков≥й ероз≥њ внасл≥док швидкоњ теч≥њ води зноситьс€ грунт з дна р≥чок ≥ незакр≥плених берег≥в. ўоб запоб≥гти цьому, треба обер≥гати л≥сов≥ насадженн€ в прируслов≥й смуз≥, закр≥плювати береги за допомогою спец≥альних г≥дротехн≥чних прийом≥в.

«ахисна роль л≥с≥в, особливо на г≥рських схилах, вин€тково важлива, њњ не можна зам≥нити н≥€кими г≥дротехн≥чними спорудами.

ќтже, збереженн€ грунту, рослинного покриву й вологи т≥сно зв'€зан≥ м≥ж собою. –ослинн≥сть переводить поверхневий ст≥к вологи у внутр≥шньогрунтовий ≥ тим самим спри€Ї кращому збереженню й використанню вологи, нормал≥зуЇ г≥дролог≥чний режим водних артер≥й, перешкоджаЇ виникненню ероз≥йних процес≥в. ” районах з малопорушеним рослинним покривом руйн≥вна д≥€ водноњ ероз≥њ незначна.

¬≥трова ероз≥€ поширена там, де немаЇ перешкод сильним в≥трам, ≥ де в≥дсутн≥й природний рослинний покрив, що захищаЇ поверхнев≥ шари грунту, розораного на великих площах. Ћокальна в≥трова ероз≥€ спостер≥гаЇтьс€ ≥ на безструктурних п≥щаних грунтах. ќсобливо небезпечн≥ п≥ски б≥л€ озер та на узбережж€х мор≥в, де часто дмуть сильн≥ в≥три.

ѕричиною в≥тровоњ ероз≥њ, кр≥м неспри€тливих кл≥матичних умов, Ї руйнуванн€ зернистоњ структури грунту внасл≥док неправильного оброб≥тку та в≥дсутност≥ над≥йного його захисту. Ќадм≥рне випасанн€ худоби в посушливих степах, €ке призводить до знищенн€ дернини, теж може спричинити в≥трову ероз≥ю.

«алежно в≥д швидкост≥ в≥тер видуваЇ р≥зноњ величини др≥бнозем (≥нод≥ д≥аметром до 1 мм) ≥ переносить його на значну в≥дстань. ѕри ≥нтенсивн≥й в≥тров≥й ероз≥њ виникають так зван≥ чорн≥ бур≥, п≥д час €ких у пов≥тр€ п≥дн≥маютьс€ м≥льйони тонн грунту. „орн≥ бур≥ катастроф≥чне знижують родюч≥сть грунту не т≥льки в тих м≥сц€х, де вони виникають, а й завдають шкоди с≥льському господарству в тих районах, де в≥дкладаютьс€ пилов≥ маси.

Ќа ”крањн≥ найб≥льш небезпечн≥ щодо виникненн€ в≥тровоњ ероз≥њ степов≥ та де€к≥ л≥состепов≥ райони.ѕричини цих ероз≥йних процес≥в не лише в неспри€тливих породних умовах, а й у знищенн≥ в минулому грунто-закр≥плюючоњ рослинност≥, руйнуванн≥ структури грунт≥в, зменшенн≥ загальноњ л≥систост≥.

 р≥м водноњ та в≥тровоњ ероз≥њ, ≥нод≥ на схилах р≥зноњ крутост≥ спостер≥гаЇтьс€ спливна ероз≥€. •рунтовий покрив перенасичений ірунтовими або талими водами, може поступово або й раптово спливати, внасл≥док чого знос€тьс€ його родюч≥ шари. ѕ≥зн≥ше це може призвести до €ружноњ ероз≥њ.

ќстанн≥м часом у де€ких районах зрошуванн€ спостер≥гаЇтьс€ ≥ригац≥йна ероз≥€ в≥д зрошуванн€ грунту напуском води й, зокрема, в≥д його дощуванн€. Ќеправильне зрошуванн€ може призвести до засолюванн€ грунт≥в. √рунтов≥ води п≥дн≥маютьс€ до поверхн≥. ѕ≥сл€ випаровуванн€ води розчинн≥ сол≥, що м≥ст€тьс€ в н≥й, залишаютьс€ в приповерхневих шарах, що зумовлюЇ њх засоленн€. ўоб запоб≥гти цим €вищам, треба проводити х≥м≥чний анал≥з вод ≥ в≥дпов≥дно визначати спос≥б зрошуванн€.

«авданн€ охорони грунт≥в пол€гають у вт≥ленн≥ в житт€ науково обгрунтованоњ системи орган≥зац≥йно-господарських, агротехн≥чних л≥сомел≥оративних та г≥дротехн≥чних заход≥в, спр€мованих на рац≥ональне використанн€ земельних ресурс≥в, збереженн€ й п≥двищенн€ родючост≥ грунт≥в, в≥дтворенн€ њхньоњ продуктивност≥ з метою найкращого використанн€ вс≥х б≥олог≥чних можливостей наземних екосистем. ≈фективн≥сть цих заход≥в залежить в≥д глибини €к≥сних зм≥н у ірунтовому покрив≥, викликаних стих≥йним або антроп≥чним впливом, а також в≥д ф≥зико-географ≥чних ≥ насамперед грунтово-кл≥матичних умов.

ќрган≥зац≥йно-господарськ≥ заходи передбачають вирощуванн€ на крутосхилах л≥с≥в, €к≥ њх над≥йно захищають, або сад≥в. ¬здовж водних артер≥й вид≥л€ютьс€ спец≥альн≥ захисн≥ л≥си водорегулюючого значенн€. Ќа схилах з малопотужним грунтом, що легко руйнуЇтьс€, не можна вирощувати просапн≥ культури, не допускаЇтьс€ випас худоби на легких, слабко закр≥плених дерниною грунтах.

јгротехн≥чн≥ заходи визначаютьс€ видом ероз≥њ грунт≥в ≥ типом ландшафту. “ак, на земл€х, €к≥ зазнають водноњ ероз≥њ, оранку, с≥вбу, культивац≥ю грунту провод€ть поперек схилу. “ака оранка зменшуЇ в 3Ш4 ≥ б≥льше раз поверхневий ст≥к.

. ≈фективним способом боротьби з водною ероз≥Їю Ї розм≥щенн€ борозен ≥ р€д≥в рослин п≥д пр€мим кутом до поверхневого стоку. « ц≥Їю метою в умовах слабо-розс≥ченого рельЇфу застосовують контурний оброб≥ток грунту. ƒобр≥ протиероз≥йн≥ результати дають ірунтозахисн≥ с≥возм≥ни, розм≥щенн€ с≥льськогосподарських культур смугами, поперек схилу, залуженн€ грунт≥в на схилах. ƒуже еродован≥ земл≥ треба переводити з орних на луки.

” районах поширенн€ в≥тровоњ ероз≥њ застосовують ірунтозахисн≥ с≥возм≥ни, розм≥щують смугами пос≥ви й пари, вис≥вають буферн≥ смуги з багатор≥чних трав, провод€ть сн≥гозатриманн€, безв≥двальний оброб≥ток

рунту ≥з залишенн€м стерн≥ на поверхн≥ пол≥в, залуженн€ еродованих земель. ≤стотне значенн€ дл€ боротьби з в≥тровою ероз≥Їю ијЇ пол≥пшенн€ структури грунту.

ƒл€ боротьби з водною або в≥тровою ероз≥€ми з усп≥хом застосовують мульчуванн€ грунт≥в. ћатер≥алом дл€ мульч≥ може бути стерн€, п≥сл€жнивн≥ та п≥сл€збиральн≥ рештки, стружка, тирса, спец≥альний пап≥р, пластмасова пл≥вка тощо.

ƒл€ охорони грунт≥в в≥д в≥тровоњ ероз≥њ останн≥м часом застосовують ≥ х≥м≥чн≥ методи, €к≥ пол€гають у захист≥ поверхневого шару спец≥альними х≥м≥чними речовинами.

” г≥рських районах протиероз≥йн≥ заходи пол€гають у терасуванн≥ схил≥в, њх залуженн≥ (в посушливих районах), буд≥вництв≥ протисельових споруд, регулюванн≥ випасанн€ худоби. ќсобливе значенн€ маЇ збереженн€ л≥сових ф≥тоценоз≥в, вирощуванн€ м≥шаних насаджень, практикуванн€ виб≥ркових ≥ нас≥ннЇво-л≥сос≥чних рубок л≥су.

јгрол≥сомел≥оративн≥ заходи мають важливе значенн€ дл€ пол≥пшенн€ м≥крокл≥матичних умов, сн≥гозатриманн€ та боротьби з в≥тровою ероз≥Їю. Ќа роль полезахисного л≥сорозведенн€ в боротьб≥ ≥з засухою та ероз≥йними процесами вказував ще ¬. ¬. ƒокучаЇв. «а рад€нський пер≥од у крањн≥ створено систему полезахисних л≥сових смуг, €ка захищаЇ пос≥ви в≥д сухов≥њв ≥ чорних бур, пол≥пшуЇ водний режим грунт≥в ≥ запоб≥гаЇ ероз≥њ. ”рожайн≥сть зернових на захищених смугами пол€х п≥двищуЇтьс€ на 2Ш3 ц/га.

ўоб зменшити руйн≥вну д≥ю зливових ≥ талих вод на пол€х, що прил€гають до балок ≥ €р≥в, створюють прибалков≥ ≥ при€ружн≥ л≥сов≥ смуги. яружн≥ системи зал≥снюютьс€ кущовими породами, €к≥ своњм кор≥нн€м захищають грунт в≥д дальшого розмиванн€.

√≥дротехн≥чн≥ споруди дл€ боротьби з ероз≥Їю грунт≥в застосовують у тих випадках, коли ≥нш≥ заходи не дають належного ефекту. ¬они створюютьс€ в комплекс≥ з протиероз≥йними насадженн€ми. ƒл€ перехопленн€

зливових вод споруджуютьс€ спец≥альн≥ колектори, €к≥ в≥двод€ть поверхневий ст≥к. ” руслах р≥чок, де швидка теч≥€ води руйнуЇ береги, використовують берегозакр≥плююч≥ бетонн≥ плити, блоки тощо.Ќазад

 ѕоиск рефератов
 
 –еклама
 –еклама
 јфоризм
— помощью бутылки водки табуретка легко превращаетс€ в кресло-качалку.
 √ороскоп
√ороскопы
 «накомства
€  
ищу  
   лет
 –еклама
 —чЄтчики
bigmir)net TOP 100