Рефераты на украинском
Внутрішні економіко-географічні відмінності США - Географія -Понад сто років тому територія США була поділена на три великі райони: Північ, Південь і Захід. Найбільш розвинутою виявилась Північ, де зрос­тання продуктивних сил не гальмувалося феодалізмом, осідав основний потік пере­селенців і капіталів з Європи. розвиток Півдня до 1865 року затримувався раб­ством, а після його скасування - пережитками рабовласництва. Колонізація Захо­ду, що займає великі простори гір і пустель, відбувалась пізніше, ніж Півночі і Півдня. З другої половини XX ст. розрив між цими районами поступово змен­шується, й нині рівень їх розвитку практично однаковий.

Maл. Територіальні відмінності США

У межах Півночі розрізняють Атлантичне узбережжя. Приозер'я і землі на захід від Міссісіпі (охоплює економічні райони: Нова Англія, Середньоатлантичні штати, Північноатлантичний центр, Північно-Західний центр).

Атлантичне узбережжя - це вузька смута низовин між океаном і Аппалачськими горами. Район не має власних ресурсів сировини, але користується пе­ревагами приморського розташування. Тут США зародилися як держава. Тепер це одна з найбільших міських зон світу. На неї припадає 1/5 населення і майже 1/4 промислової продукції і тільки 2 % площі США. Структура виробництва дуже різно­манітна. З-поміж матеріальних галузей виділяються електро- і електронне машино­будування, приладобудування, хімічна, паперова, поліграфічна і швейна промис­ловість. Велике значення має невиробнича сфера. Найбільшими містами є Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія і Вашингтон.

Нью-Йорк (18,0 млн чоловік) виник у гирлі річки Гудзон, вздовж долини якої пролягав єдиний зручний шлях через Аппалачські гори вглиб материка. Саме це і забезпечило йому перевагу серед міст узбережжя. За кількістю мешканців і як центр управлінської, фінансово-торговельної і міжнародної діяльності Нью-Йорк посідає перше місце в США. На його території розташовано більше 1/3 штаб-квартир аме­риканських корпорацій, п'ять із шести великих банків, фондова біржа, видавництво «Тайм», Американська радіомовна корпорація тощо. У Нью-Йорку розміщується та­кож штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Розростаючись, місто захопило землі одразу в трьох штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут. Центральним районом міста є острів Манхеттен. Ще наприкінці минулого століття у зв'язку з до­рожнечею землі тут почали споруджувати багатоповерхові будівлі. Гранітна основа острова надавала таку можливість. Поступово будівлі ставали все вищими, більш досконалими за формою. Нині у Нью-Йорку таких хмарочосів понад 100. Перше скупчення хмарочосів виникло на півдні острова. Тут міститься Уолл-Стріт - фінан­совий центр країни і всесвітній торговий центр. Друге скупчення утворилося в се­редній частиш острова - Мідтауні. Це торговий, культурний і розважальний центр. Вулиця Бродвей, яка перетинає Мідтаун, стала синонімом центрів міст взагалі. Тро­хи нижче від Манхеттена лежить малесенький острівець Елліс - колись перший притулок іммігрантів. Вважається, що предки 2/5 сучасних американців пройшли через ці «ворота Америки». Зараз тут музей.

На Манхеттені і дотепер збереглися іммігрантські квартали: китайський, європейський, пуерто-риканський та інші.

На північ від Нью-Йорка розташована Нова Англія. Тут у 1620 році була засно­вана перша англійська колонія. Понад два століття Нова Англія являла собою най­розвинутішу частину Півночі - ЇЇ промислову майстерню. Звідси почалась індустріалізація США. Район став класичним прикладом безперервної зміни струк­тури господарства, відмирання старих галузей і виникнення на їх місці нових. Нині Нова Англія є районом концентрації наукоємних і воєнних виробництв. Центром є місто Бостон, що відіграло виняткову роль в історії і культурному розвитку США. У його передмісті розташовані Гарвардський університет і Массачусетський техно­логічний інститут, які широко відомі як осередки досліджень з найновіших на­прямів науки і техніки.

Особливе місце на узбережжі посідає Вашингтон (3,9 млн чоловік). Місто засно­вано в кінці XVIII ст. як столицю Федерації. Тепер також це насамперед столиця, «продукцією» якої є постанови і розпо­рядження. Щодня понад 300 тис. чинов­ників сідають за столи в урядових устано­вах. У Вашингтоні знаходяться Білий Дім - резиденція президента, Капітолій - будинок Конгресу, Пентагон - військове міністерство, інші міністерства та іно­земні представництва (мол. 116). Вашинг­тон - науковий і культурний центр. Тут розташована найбільша у світі Бібліотека Конгресу США. Широко відомий комп­лекс музеїв і дослідницький заклад - СмітсонівськІ інститути - включає націо­нальний музей повітроплавання та космо­навтики. Серед численних історичних і культурних пам'яток столиці є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. У Ва­шингтоні знаходиться Національне гео­графічне товариство і видається географічний журнал “Нешинел Джеографін”.

Приозер'я - територія між Великими озерами і річками Міссісіпі і Огайо. Тут багате сільськогосподарське оточення, значні мінеральні ресурси водних і сухо­путних шляхів і центральне положення щодо ринків збуту усієї країни. Приозер'я - індустріальне серце США, де виробляють 1/4 промислової продукції. Типовими є важка індустрія і традиційні галузі: металургія, виробництво промислового устатку­вання, гірничих і будівельних машин, сільськогосподарської техніки і особливо ав­томобілів, а також харчова промисловість. Виникнення центрів чорної металургії на південних берегах Великих озер було зумовлене сировинно-транспортним чинником: їх положенням між родовищами вугілля і залізних руд. Наявність металу сприяла розвитку металомісткого машинобудування. "Кукурудзяний" і «пшеничний» пояси були ринками збуту сільськогосподарської техніки та давали сировину для харчової промисловості. Вже дев'яносто років тому місто Детройт стало славнозвісною «авто­мобільною столицею» і найбільшим центром автомобілебудування в світі. Цьому сприяли наявність металу і вдале розташування міста щодо транспортних шляхів і ринків збуту. Відіграв свою роль й історичний чинник - у Детройті вперше в світі виробництво автомобілів було поставлене на конвеєр і стало масовим.

Чикаго (8,0 млн чоловік) є найбільшим містом Приозер'я і внутріїїшіх штатів (мал. 117), Це величезний транспортний вузол. Великі озера з'єднані діючим кана­лом з Міссісіпі. Три десятки залізниць, у тому числі й основні трансконтиненталь­ні, як і десяток хайвеїв, сходяться сюди. Чикагський аеропорт О'Хара є най­більшим у світі, щороку ним користуються 60 млн пасажирці. Чорна металургія, важке машинобудування, виробництво засобів зв'язку і харчова промисловість б го­ловними в промисловості Чикаго. Одночасно це третій за своїми масштабами в США центр фінансів, торгівлі, послуг, науки і культури.

Там, де Міссурі впадає в Міссісіпі, знаходиться місто Сент-Луїс. Його про­мисловість дуже різноманітна. Провідною галуззю є транспортне машинобудуван­ня, особливо виробництво літаків, ракет і космічних апаратів. Тут була виготов­лена капсула, в якій американський космонавт вперше облетів навколо Землі.

Важка індустрія Приозер'я уособлюва­ла собою індустріальну велич США в пер­шій половині XX ст. Нині галузі важкої індустрії технологічно реконструйовані і є конкурентоспроможними, але їх роль у структурі зайнятого населення Приозер'я зменшується на користь наукоємних галу­зей і галузей невиробничої сфери.

Територію, що простягну­лась на захід від Міссісіпі аж до Скелястих гір, називають «хлібним кошиком». Це знамениті Великі рівнини і степи-прерії, де колись мандрували ста­да бізонів, а тепер вирощують пшеницю, кукурудзу, трави і відгодовують велику рогату худобу на м'ясо. Населення та міст тут мало, це типова фермерська Америка. Найбільше пшениці вирощують у штатах Канзас і Північна Дакота, кукурудзи - в штаті Айова.

До Півдня належать такі економічні райони: Південноатлантичні штати, Пів-денно-Східний центр і Південно-Західний центр. У другій половині XX ст. на Півдні сталися разючі зміни. Зникли пережитки рабовласництва. З аграрного він перетво­рився на індустріальний. Умови життя і діяльності населення стали такими, як і повсюди в США. Колись вільні пересе­ленці уникали Півдня, а негри тікали звідси в міста Півночі. Тепер благодатний субтропічний клімат, відсутність величез­них міст з їх соціальними і расовими проб­лемами, а також чисте природне середови­ще, сприяють переміщенню сюди населен­ня з Півночі, в тому числі й негрів. Струк­тура господарства Півдня також зазнала значних змін. Зникли монокультура бавов­нику і «бавовниковий пояс». Для землеробства стали характерним різноманіття спеціальних і технічних культур: соя, арахіс, рис, цукрова тростина, овочі й фрук­ти, бавовна, тютюн. Набули розвитку пасовищне тваринництво, бройлерна промис­ловість і промислове лісництво. Південь - головний постачальник нафти, природно­го газу і вугілля. Старі галузі обробної промисловості, що орієнтувалися на місцеву сировину і дешеву робочу силу, продовжують відігравати тут значну роль. Це текс­тильна, швейна, тютюнова, лісопильна, целюлозно-паперова і меблева промис­ловість, їх найбільша концентрація спостерігається на Аппалачському Підмонті.

На узбережжі Галфа від Міссісіпі до Ріо-Гранде утворився найбільший у світі нафтогазовий комплекс виробництв. До нього входять видобуток нафти і газу, нафтопереробка і очищення газу, нафтогазохімія, електроенергетика, алюмінієва промиг словість, виготовлення нафтогазового і хімічного обладнання. Великий енергетичний комплекс знаходиться в басейні річки Теннессі. Він об'єднує гідравлічні, теплові і атомні електростанції загальною потужністю понад 30 млн кіловат. Споживачами електроенергії є атомна промисловість і такі виробництва, як виплавка алюмінію, електрохімія тощо. Центрами авіаракетної промисловості стали Даллас - Форт-Уері і Атланта. На мисі Канаверал у Флориді побудований космодром. Це місце стартів більшості космічних апаратів США, включаючи всі польоти з космонавтами на бор­ту. Центр управління пілотованими польотами знаходиться поряд з Х'юстоном.

Найбільш відомими штатами Півдня, населення й економічний потенціал яких швидко зростає, є Техас та Флорида. Найбільшими містами - Даллас - Форт-Уерт, Х'юстон і Атланта. Техас відомий насамперед своїми розмірами. Його площа 699 тис. км2. Але за іншими показниками він є третім після Каліфорнії та Нью-Йор­ка штатом країни. Нафтогазовий комплекс і воєнна промисловість поєднуються тут з розвинутим сільським господарством. Техас є лідером за площею природних пасо­вищ, поголів'ям великої рогатої худоби, виробництвом м'яса і бавовни. Флорида з її вологим субтропічним кліматом відома космічною діяльністю, вирощуванням апель­синів і своїми пляжами та курортами.

Захід - майже половина території США, На його просторах розрізняють Гірські штати і Тихоокеанські штати (Каліфорнія, Тихоокеанський Північний Захід), Аляску і Гаваї.

Характерними рисами Гірських штатів, які займають найширшу части­ну Кордильєр, є гірський рельєф, посушливий клімат і незначна кількість населен­ня. Це 28 % площі і тільки 5 % населення США. Традиційними галузями господар­ства тут є пасовищне скотарство, зрошуване, оазисне землеробство, видобуток руд і виплавка кольорових металів. З-поміж нових - наукоємні і воєнні виробництва та туризм. Під час Другої світової війни в долині річки Ріо-Гранде в штаті Нью-Мекси.-ко була створена лабораторія, що дістала назву Лос-Аламос, де була сконструйована: перша атомна бомба. У цій лабораторії були створені й дві атомні бомби, які США скинули на японські міста Хіросіма і Нагасакі. В штаті Невада знаходиться полігон, на якому здійснюються підземні атомні випробування. Найбільші міста району — Солт-Лейк-Сіті, Денвер і Фінікс зв'язані з виробництвом електроніки і ракет. Ту-ристіе у Гірських штатах приваблюють екзотичні ландшафти в національних пар­ках, зимові види спорту, можливості полювання і рибальства.

Каліфорнія - штат, який відіграє нині виняткову роль не тільки на За­ході, а й у цілому в США. Він посідає перші місця за багатьма важливими еко­номічними показниками, в тому числі за вартістю промислової і сільськогосподар­ської продукції, за кількістю наукових працівників і витратами на наукові дослі­дження, за розмірами урядових воєнних контрактів і асигнувань на освоєння космо­су, за ступенем автомобілізації тощо. Населення штату за останні п'ятдесят років зросло з 6 до 30 млн чоловік і збільшується далі. Понад 45 % його жителів є «небілими». Вважають, що незабаром Каліфорнія стане першим штатом, де «білі» станови­тимуть меншість. Природа Каліфорнії різноманітна і мальовнича. Понад 4/5 площі займають гори і пустелі. На відстані 140 км одна від одної розташовані найвища і найнижча точки «суміжних штатів» - гора Уїтні і Долина Смерті. В штаті дванад­цять національних парків. Населення і господарство скупчені на невеликих при­морських низовинах і у Великій Каліфорнійській долині. Головне природне багатство Каліфорнії - її клімат. Це сухі субтропіки середземноморського типу. Саме клімат перетворив Каліфорнію на «сад і город» США, спричинився до виникнення тут кінематографії і літакобудування. Він же приваблює сюди і спеціалістів найви­щої кваліфікації. Каліфорнія дуже вдало розташована і має дешеву робочу силу (ле­гальні і нелегальні мігранти з Мексики).

Економіка штату надзвичайно різноманітна. Тут вирощують 2/5 всіх овочів і фруктів США. Є потужна консервна і виноробна промисловість. Проте більша час­тина зібраного врожаю в свіжому вигляді доставляється на ринки Приозер'я і Ат­лантичного узбережжя Півночі. Головну роль в обробній промисловості відіграють новітні наукоємні галузі і виробництво озброєння. Електронні компоненти, елек­тронна обчислювальна техніка, засоби зв'язку і прилади є найважливішою продук­цією. Третина авіаційно-космічної техніки і одна чверть американського озброєння виробляються в Каліфорнії. В штаті багато наукових лабораторій і університетів.

Головні урбанізовані зони сформувалися навколо Сан-Франциско і Лос-Андже­леса. Обидва міста є великими фінансово-торговельними, промисловими, транспорт­ними, науковими і культурними центрами.

Розквіт Сан-Франциско (6,2 млн чоловік) почався під час "золотої лихоманки" 1849 року. Місто виділяється своїми історичними і культурними традиціями. В 1945 році тут була створена Організація Об'єднаних Націй. У передмісті Сан-Фран­циско Берклі розташований знаменитий Каліфорнійський університет. Стендфордський університет в Сан-Хосе є базою «Кремнієвої долини» - величезного спеціалізо­ваного комплексу електронних виробництв на півдні агломерації. Каліфорнійська «кремнієва долина» стала класичним прикладом науково-промислового комплексу і зразком для аналогічних утворень в інших частинах США і за їх межами.

Лос-Анджелес (14,5 млн чоловік) за своїми розмірами і значенням випередив Чикаго і став другим містом США після Нью-Йорка. Більше того, він уже кидає ви­клик самому Нью-Йорку. Сюди зараз прямує найбільша хвиля мігрантів. «Сто пе­редмість у пошуках одного центру» - таку назву дано Лос-Анджелесу невипадково. Його швидке зростання відбувалося в епоху автомобіля і субурбаяізацп. Це величез­ний одноповерховий конгломерат восьми десятків міст, які злилися. Найхарак­терніша риса його внутрішнього ландшафту - переплетіння численних хайвеїв. Гос­подарська структура Лос-Анджелеса така ж сама, як і Каліфорнії в цілому. Одна з його частин - Голлівуд - славнозвісний центр кіноіндустрії, телебачення і радіо. У другій - Анахаймі - знаходиться «Діснейленд» - казкова країна, створена кіноре­жисером Уолтом Діснеєм.

Тихоокеанський Північний Захід - гірський район з помірним і вологим кліматом. Його багатства - ліси (майже 2/3 запасів деревини США) і гідроресурси. Найбільше значення тут мають лісозаготівлі, деревообробка, гідро­енергетика, електроенергетика і електромісткі виробництва, виплавка алюмінію. На річці Колумбія побудовано найбільший у світі каскад великих гідростанцій за­гальною потужністю 25 млн кіловат. З-поміж них - ГЕС Гранд-Кулі (9 млн кВт). Головним містом Тихоокеанського Північного Заходу є Сієтл - важливий центр авіакосмічної промисловості. В ньому розміщені заводи компанії «Боїнг».

Аляска - найбільший за територією і найменш заселений штат США. На площі 1,5 млн км! проживає тільки 600 тис. чоловік. Аляска дуже багата на при­родні ресурси: мінеральні, гідроенергетичні, лісові й рибні. Поки що дістав найбільшого розвитку видобуток нафти. Експлуатація родовищ нафти та її транспортуван­ня з північного на південний берег за допомогою трубопроводу в умовах субарктики пов'язана з розв'язанням складних технічних і екологічних проблем. Найбільше місто Аляски - Анкоридж - є вузлом повітряних сполучень через Північний полюс. Популярними стали туристські маршрути у цей суворий і водночас величний за свої­ми ландшафтами край. Крім природних національних парків тут створено історич­ний парк «Клондайська золота лихоманка», в якому відтворені пам'ятки того часу. Гаванські острови - штат невеликий як за площею, так і за кількістю жителів. Галузями його господарства є туристський бізнес і тропічне землеробство. Місто Гонолулу - важливий вузол морських і повітряних сполучень у басейні Тихо­го океану.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100