Рефераты на украинском
Особливості англійського сленгу у ВНЗ - Іноземна мова -«feesh»): Нісенітниця, те ж саме, що неправда, e.g.: That is utter fiche.

· Meats (Alternative pronunciation: «moits»): цей термін показує невдачу або помилку іншого, e.g.: Meats you have more toytime (home work) than me! - a hand gesture is usually used also (an open palm with the thumb stuck upwards pointing towards the person you have just given meats to).

· Chunks: (this is pronounced with an 'oo' vowel sound) an extension of 'meats'. This is a modern allusion of the notion 'meats', deriving from the phrase 'meaty chunks'.

· Naize: Exclamation signifying happiness at something, e.g.: he forgot to give us toytime - Naize! (Also adjective describing something in a generally good way, or as good in its own area e.g.: That's naize!; That was a naize play; That concert was naize!) [11].

Отже, арго є підвидом спеціального сленгу, так само як і римований сленг. Арго – це мова вузької соціальної групи, справжній таємний код. Інколи арготизми проникають у сферу літературної мови, а інколи якесь слово літературної мови починає використовуватись в арго. Римований сленг є близьким до арго [35, 9 ] – це жартівливі висловлювання в буденній мові, займаї ніби проміжне місце між загальним сленгом та арго. Студентський англійський сленг – динамічне утворення. В його утворенні приймають участь такі зміни: зміни однієї голосної у слові для створення саркастичного ефекту, зміна однієї чи кількох приголосних, можуть бути простий набір лтер, які цікаво звучать і можуть просто звуком показати певну емоцію тощо.

Висновки

В результаті виконаної курсової роботи ми розглянули особливості англійського сучасного сленгу, дослідили його склад та принципи утворення, класифікацію, бачення різних авторів на проблему його зародження, значення сленгу в мові та розглянули приклади сучасного студентського сленгу. Таким чином, мету та завдання роботи було досягнуто.

В першому розділі ми прослідкували та розповіли історію розвитку сленгу, саме терміну та певних його особливостей. Розглянули класифікацію, проаналізували наукову літературу, визначили головні поняття та дослідили роль сленгу у мові різних сфер суспільства.

Спочатку сленг використовувався лише в окремих соціальних групах, а потім перейшов у загальне використання. Таким чином, сленгізми є загальнозрозумілими для всіх соціальних груп того чи іншого мовного суспільства. Спочатку вчені не виділяли сленг як окреме лексикологічне поняття. Цей термін використовувався лише в якості синоніму терміну «кент», потім – «жаргон». В кінці 19 ст. ці три поняття розділилися і стали позначати різні мовні явища. Деякі вчені до цього часу вважають, що сленг – це груба мова або жаргон окремих соціальних груп. Але насправді сленг є особливою нелітературною мовою зі своєрідним вокабуляром. Він є компонентом просторіччя.

За класифікацією В. Г. Вілюмана сленг поділяється на дві групи: загальний сленг та спеціальний сленг. Загальний сленг знаходиться поза межами літературної мови, але він є загальнорозповсюдженим розмовним варіантом лексики, і щоденно використовується всіма соціальними групами того чи іншого мовного суспільства. Спеціальний сленг доступний для розуміння лише окремих професійних та соціальних груп, він відображає ціннісні орієнтації та норми, спрямованість тієї чи іншої субкультури.

Отже, термін сленг є багатозначним. Він належить до лексики обмеженого вжитку: має неофіційний характер та емоційну забарвленість. До лексики обмеженого вжитку також належать професіоналізми, жаргонізми, арго, вульгаризми (останнім часом все більше вживається термін сленг). Сленг, за В. Г. Вілюманом, поділяється на загальний та спеціальний. Загальний – загальнозрозуміла, розповсюджена соціальна мовна мікросистема. Спеціальний сленг – це більш специфічна лексика та фразеологія соціальних жаргонів, професійних говорів, арго тощо.

У другому розділі ми більше звернули увагу на лінгвістичне дослідження таких підсистем спеціального сленгу, як арго та римований сленг. Дослідили та показали на прикладах студентський англійський сленг.

Отже, арго – це мова вузької соціальної групи. відзначається наявністю слів, незрозумілих для сторонніх. Римований сленг – це жартівливі висловлення в буденній мові, є дуже розповсюдженим.

Важливими є дослідження сленгу, який найбільш розповсюджений серед молоді, а особливо серед школярів та студентів. Молоді люди більш емоційні, їм важливо мати певну свою створену мову важко зрозумілу для інших – мати свій особистий код для спілкування. Саме тому у сленгу весь час виникають нові слова, а інші зникають, або продовжують використовуватися лише в дуже вузьких колективах та групах. Таким чином, ми можемо стверджувати, що англійський студентський сленг та сленг загалом є дуже різноманітним та цікавим для дослідження, адже в ньому присутні запозичення зі сленгів багатьох інших мов: з німецького, французького, іспанського, єврейського, хінді тощо.

Студентський сленг – динамічне утворення. В утворенні сленгізмів приймають участь такі зміни, як: зміни голосної чи приголосної, чи двох приголосних та двох голосних, можуть створюватись слова, які за змістом нічого не несуть, але при вигуку мають специфічне емоційне забарвлення тощо.

Це все для того, щоб полегшити мову, робити її «живою», змінливою, цікавою та легкою.

Отже, наша наукова робота виконала усі раніше поставлені завдання.

Список використаної англомовної літератури та інших джерел:

1. AK – A. H. King: The Language og Satirized Characters in Poetaster`, Lund, 1941.

2. ATS – The American Thesaurus of Slang by Lester V. Berrey and Melvin Van den Bark, N. Y., 1962

3. BAL – S. J. Baker. The Australian Language, Sydney – London, 1945

4. BL – H. Baumann. Londinismen – Slang and Cant, Berlin, 1887

5. DAS – Dictionary of American Slang. Compiled by H. Wentworth and S. B. Flexner, N. Y., 1960

6. E. Partridge. A Dictionary of Slang and Unconventional English. London, 1963, vol. 1, p. 782

7. E. Partridge. Slang To-Day and Yesterday. London, 1960, p. 2-3

8. F. Grose. A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue. London, 1796. В роботі використовужться третє видання цього словника.

9. H. L. Mencken. The American Language. New York, 1960, p. 555

10. HD – J. C. Hotten. A. Dictionary of Modern Slang, Cant and Vulgar Words, London, 1860

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Notions

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Winchester_College

13. J. Hotten. A Dictionary of Modern Slang. Cant and Vulgar Words. London. 1860.

14. MAL – H. L. Mencken. The American Language. N. Y., 1960

15. MSE – M. Schlauch. The English Laguage in Modern Times, Warszawa; 1964

16. PD – J. Platt. The Development of English Colloquial Idiom during the Eighteenth Century, The Review of English Studies, Vol 2, London, 1926, pp. 70-81, 189-196.

17. PDS1 – E. Partridge. A Dictionary of Slang and Unconventional English, Vol. one, London, 1967

18. PDS2 - E. Partridge. A Dictionary of Slang and Unconventional English, Vol. two, London, 1967

19. PS - E. Partridge. Slang To-Day and Yesterday, London, 1960

20. RC – R. S. Carter. “Those Devils in Baggy Pants”, N. Y., 1962

21. SS – Service Slang. Collected by J. L. Hunt and A. G. Pringle, London, 1943

22. SSD - E. Partridge. Smaller Slang Dictionary, London, 1964

23. VG – V. K. Gokak. The Poetic Approach to Language, Oxford, 1952

24. WA – W. H. Ainsworth “Jack Shoppard”, London, (no date).

Список використаної вітчизняної літератури:

25. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка: Учебн. пособие для студентов. - 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.

26. Арнольд И. В. Экспрессивные средства английского языка: сборник научных робот/ Ленинград. гос. ин-т им. А. И. Герцена; - Л.: ЛТПИ, 1975, С. – 123-126.

27. Вилюман В.Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке//Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1955. – Т.ІІІ. – С.47-50.

28. Гальперин И. Р. О термине «слэнг». «Вопросы языкознания», 1956, №6.

29. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. – Ленинград, 1936.

30. Грачев М.А. Механизм перехода арготизмов в общенародный язык// Русский язык в школе. – 1996. - № 5. - С. 34-37.

31. М. М. Маковский. Языковая сущность современног английского «слэнга». «Иностранные языки в школе», 1962, №4, С. – 104

32. Скворцов Л.И. Литературный язык, просторечие и жаргоны в их взаимодействии. – Л., 1970. – 132с.

33. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів/За заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 с.

34. Хомяков В. А. Введение в изучение основного компонента англ. просторечия. – Вологда, 1971, С. – 29-39, 104.

35. Хомяков В. А. О специальном слэнге. Вологда, 1968, С. – 6-22.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Есть две бесконечности - Вселенная и глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной. (Альберт Эйнштейн)
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100