Рефераты на украинском
Місцеві збори - Бухгалтерський облік, оподаткування -style="width:61.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Об'єкт

Плата за послуги при реєстрації громадян установами, відповідальними за дотриманням правил паспортної системи

Ставка

Не більше 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Джерело

Власні кошти громадян

Курортний збір справляється з платників за місцем їх тимчасового проживання.

У разі зміни платником місця проживання в межах курортної місцевості курортний збір повторно не справляється. З осіб, які прибули в курортну місцевість, збір справляється не пізніш як у триденний термін від дня прибуття.

Курортний збір справляється:

- адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих;

- квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб (крім прибулих за путівками туристично-екскурсійних установ і організацій) на поселення в будинки (квартири), що належать громадянам за правом власності.

З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без сприяння квартирно-посередницьких організацій, а також з осіб (крім тих, що здійснюють подорож за і маршрутними книжками), які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється в порядку, визначеному Радами народних депутатів, що встановлюють цей збір.

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що курортний збір перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок курортного збору подається щомісяця. Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних І днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних) мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми курортного збору - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у курортну місцевість.

Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Від сплати курортного збору звільняються:

- діти віком до 16 років;

- інваліди та особи, що їх супроводжують;

- учасники Великої Вітчизняної війни;

- воїни інтернаціоналісти;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

- особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

- особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які здійснюють подорож за маршрутними книжками;

- чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.

Встановити, що на період функціонування спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" курортний збір справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець.

6.Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за участь у бігах на іподромі - це збір, який стягується з юридичних осіб та громадян, які виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру.

Збір за участь у бігах на іподромі

Платники

Юридичні особи та громадяни, які виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру

Об'єкт

Плата за участь у бігах при реєстрації учасників

Ставка

Не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Джерело

Для юридичних осіб - за рахунок прибутку; Для фізичних - власні кошти

Збір за участь у бігах на іподромі перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір за участь у бігах на іподромі стягується з юридичних осіб та громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру.

Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за участь у бігах на іподромі стягується адміністрацією іподромів до початку змагань.

7. Збір за виграш на бігах

Збір за виграш у бігах на іподромі - це збір, який стягується з осіб, які виграли на іподромі у грі на тоталізаторі.

Збір за виграш у бігах на іподромі

Платники

Особи, які виграли у грі на тоталізаторі, на іподромі

Об'єкт

Сума виграшу на бігах на іподромі

Ставка

Не повинна перевищувати 6% від суми виграшу

Джерело

Сума виграшу

Збір за виграш на бігах стягується адміністрацією іподромів з осіб, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати 6 відсотків від суми виграшу.

Збір за виграш у бігах на іподромі перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

8. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, стягується у вигляді відсоткової набдавки до плати, визначеної за участь у грі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 5 відсотків від суми цієї надбавки. Сума збору справляється адміністрацією іподромів з учасника гри під час придбання ним квитка на участь у грі.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Платники

Учасники гри на тоталізаторі на іподромі, які придбали білети на участь у грі

Об'єкт

Вартість білетів на участь у грі на тоталізаторі

Ставка

Не повинна перевищувати 5% від суми плати, визначеної за участь у грі на тоталізаторі

Джерело

Власні кошти фізичної особи, яка бере участь у грі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі - це збір, який стягується у виді процентної надбавки до плати, визначеної за участь у грі.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

9. Збір за право на використання місцевої символіки

Збір за право на використання місцевої символіки стягується з юридичних осіб і громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою.

Збір за право використання місцевої символіки

Платники

Юридичні особи та громадяни, як використовують місцеву символіку комерційних цілях

Об'єкт

Вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг

Ставка

Для юридичних осіб - 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із використанням місцевої символіки; Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість продукції (робіт, послуг);

Для фізичних осіб - витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю

Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або іншого населеного пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток) видається відповідними органами місцевого самоврядування.

Граничний розмір збору за право на використання місцевої символіки не повинен перевищувати з юридичних осіб - 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, з громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, -. п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Збір за право використання місцевої символіки - це збір за право використання цієї символіки у комерційних цілях

Дозвіл на використання місцевої символіки (гербу міста чи іншого населеного пункту, назви або зображення архітектурних, історичних пам'ятників і т.д.) видається уповноваженими організаціями строком на 1 рік, які і ведуть облік платників.

За використання місцевої символіки без дозволу юридичних осіб стягується вся сума прибутку, отримана від її реалізації, а з фізичних осіб - штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за право використання місцевої символіки перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування

10. Збір за право проведення кіно - і телезйомок

Збір за право проведення кіно - і телезйомок - це збір, який стягується за право проведення кіно - і телезйомок.

Збір за право проведення кіно - і телезйомок

Платники

Комерційні кіно - і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями, та зарубіжні організації, які проводять зйомки

Об'єкт

Фактичні витрати на проведення необхідних для здійснення зйомок додаткових заходів місцевими органами виконавчої влади

Ставка

Не повинна перевищувати фактичні витрати на проведення зазначених заходів

Джерело

Прибуток юридичних осіб

Нарахування суми збору та контроль за його сплатою до бюджету здійснюється органом, що видає дозвіл на проведення зйомок.

Збір за право проведення кіно - і телезйомок перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та зарубіжні організації, які проводять зйомки, що потребують від місцевих органів державної виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок тощо).

Граничний розмір збору за право на проведення кіно -і телезйомок не повинен перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів.

11. Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей - це збір, який стягується за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

Платники

Юридичні і фізичні особи, які мають дозвіл на проведення місцевого аукціону, конкурсного продажу і лотерей, що видається уповноваженою організацією

Об'єкт

Вартість заявлених на місцеві аукціони, конкурсний розпродаж товарів, виходячи з їх початкової ціни або сума, на яку випускається лотерея

Ставка

0,1% вартості заявлених товарів або суми, на яку випускається лотерея, але не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із кожного учасника

Джерело

Для фізичних осіб – прибуток :

Для юридичних осіб – власні кошти

Збір за проведення місцевого аукціону , конкурсного розпродажу і лотерей перераховуються до бюджету місцевого самоврядування в порядку , визначеному органами місцевого самоврядування.

Платниками збору на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Об'єктом збору за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку випускається лотерея.

Граничний розмір збору за право на проведення місцевих аукціонів конкурсного розпродажу і лотерей не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного розпродажу стягується за три дні до їх проведення.

Збір за право на проведення лотерей стягується під час одержання дозволу на випуск лотереї.

Граничний розмір збору за право на проведення лотерей з кожного учасника аукціону не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

12. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі -це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Платники

Юридичні і фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари у спеціально відведених місцях

Об'єкт

Плата за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Ставка

Не повинна перевищувати: 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, які постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях; Одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у день за одноразову торгівлю

Джерело

Для юридичних осіб - прибуток; Для фізичних осіб - власні кошти

Спеціально відведеним місцем вважається приміщення або частина приміщення, в тому числі на дому у замовника, відведені для торгівлі або надання послуг, зовнішні приміщення.

Збір за видачу дозволу на торгівлю стягується з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.

Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не повинен перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, і однієї мінімальної заробітної плати в день -за одноразову торгівлю.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється уповноваженими організаціями, яким надано таке право. Встановлення цього збору не стосується тих об'єктів торгівлі, які створені до набрання чинності цим Декретом.

Збір перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування

Місцевий збір за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг стягується з суб’єктів підприємницької діяльності всіх організаційно-правових форм, які займаються торговельною діяльністю або наданням послуг населенню в спеціально відведених місцях, незалежно від форм власності, за об’єкт торгівлі або сфери послуг.

Юридичні особи сплату збору здійснюють за рахунок валового доходу, а приватні підприємці – відносять на витрати від підприємницької діяльності.

Облік місцевого збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг здійснює орган, який їх видає, в спеціальному журналі та щоквартально інформує про суму збору міське фінансове управління.

Приклад Встановлення ставки збору у м. Токмак, Запорізької області

Ставка місцевого збору за видачу дозволів на розміщення об’єкту сфери торгівлі або послуг стягується за кожний об’єкт.

Ставка місцевого збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі в стаціонарних приміщеннях і на спеціально відведених земельних ділянках стягується у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь термін дії дозволу, в кіосках – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ставка місцевого збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі (відділів) на площі до 20 кв.м стягується у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для об’єктів торгівлі та об’єктів громадського харчування, розташованих в одному приміщенні, місцевий збір у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян стягується за кожен об’єкт окремо.

Ставка місцевого збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів громадського харчування стягується у розмірі: для кафе, барів, ресторанів 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на весь термін дії дозволу, для закусочних, їдалень 10 неоподатковуваних мінімумів.

Ставка місцевого збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів сфери послуг в кіосках, в стаціонарних приміщеннях і на спеціально відведених земельних ділянках стягується у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на весь термін дії дозволів.

Ставка місцевого збору за видачу дозволу на розміщення літнього майданчика, який експлуатується без відведення земельної ділянки, обслуговування на якому здійснюється через дрібно-роздрібну торговельну мережу, стягується у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на термін дії дозволу.

Для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виїзну та лоточну торгівлю плодоовочевою і ягідною продукцією, вирощеною на Україні, баштанними культурами та картоплею, хот-догами, морозивом, безалкогольними напоями на розлив, торгівлю продукцією власного виробництва місцевих підприємств харчової та переробної промисловості, ставка місцевого збору складає 20 % від одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян в день або 6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на термін дії дозволу.

Для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виїзну та лоткову торгівлю періодичними виданнями, шкільно-письмовими приладдями, друкованими виданнями українських видавництв, бланками та насінням, збір склотари в пересувних пунктах, збір, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини в пересувних пунктах, ставка місцевого збору складає 10 % від одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день або 4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на термін дії дозволу.

Для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виїзну та лоткову торгівлю хлібобулочними та кондитерськими виробами власного виробництва, підприємств громадського харчування, ставка місцевого збору складає 15 % від одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день або 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на термін дії дозволу.

Ставка місцевого збору за видачу дозволів на розміщення виїзної та лоткової торгівлі асортиментом, не передбаченим пунктами 6,7,8 дійсного розділу, складає 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян в день або 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на місяць.

10. Для суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги в стаціонарних приміщеннях, зовні приміщень, без відведення земельної ділянки, ставка місцевого збору за кожне місце складає :

за послуги дитячих атракціонів - 4 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на місяць;

за послуги розважального характеру, дискотеки, атракціони, пересувні зоопарки, цирки - 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян на день ;

за надання інших послуг - 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на місяць.

У разі надання одноразових послуг ставка місцевого збору за видачу дозволу на розміщення об’єкту сфери послуг складає один неоподаткований мінімум доходів громадян на місяць.

У разі видачі дубліката дозволу на розміщення об’єкту сфери торгівлі та послуг сплачується місцевий збір, ставка якого складає 2 неоподаткованих мінімуми доходів громадян.

У разі виникнення змін в дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі або сфери послуг змін стосовно реєстраційних даних, юридичної адреси або площі об’єкту і доповнень стосовно спеціалізації сплачується місцевий збір, ставка якого складає 1 неоподаткований мінімум доходів громадян.

У разі, коли об’єкт змінює спеціалізацію сфери торгівлі або послуг за оформлення нового дозволу ставка місцевого збору стягується в повному обсязі.

У разі внесення доповнень в дозвіл, виданий на стаціонарний об’єкт

громадського харчування відносно збільшення кількості посадочних місць за рахунок розміщення літнього майданчика, стягується місцевий збір, ставка якого складає 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Помилково перерахована або зайво сплачена платником сума місцевого збору зараховується в рахунок наступних платежів або повертається йому згідно з чинним законодавством.

Приклад введення пільг при сплаті місцевого збору та порядок їх надання у м. Токмак, Запорізької області

“Дозволи на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг видаються без стягнення місцевого збору за об’єкти, які введені в дію до прийняття Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. № 56-93 “Про місцеві податки та збори”, у разі експлуатації їх тим же суб’єктом підприємницької діяльності або його правонаступником.

Звільняються від сплати місцевого збору державні та комунальні підприємства, їдальні та буфети в школах, лікарнях, інтернатах, інших дитячих та учбових закладах закритого типу всіх форм власності.

Звільняються від сплати місцевого збору суб’єкти підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок.

Звільняються від сплати місцевого збору суб’єкти підприємницької діяльності, якщо це передбачено чинним законодавством та при проведенні благодійних акцій.”

13. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон - це місцевий збір, який стягується у розмірі до 0,5 нмдг. залежно від марки й потужності автомобілів, а з юридичних осіб і громадян інших держав, у тому числі й суб'єктів колишнього союзу РСР, - у розмірі від 5 до 50 доларів США.

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон ,

Платники

Юридичні особи та громадяни України.

Об'єкт

Марка і потужність автомобілів

Ставка

Для юридичних осіб та громадян України у розмірі до 0,5 нмдг; Для юридичних осіб та громадян інших держав - у розмірі від 5 до 50 доларів США

Джерело

Для юридичних осіб - прибуток; Для громадян - власні кошти.

Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному обласними радами.

Приклад застосування збору у Львівській області

“Львівська обласна рада

ІV-го демократичного скликання

РІШЕННЯ

від 11 березня 2003 року № 123

Про збір за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон

Відповідно до статей 16 і 19 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року "Про місцеві податки і збори", п. 26 статті 1 і статті 69 Бюджетного кодексу України та статті 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити, що об'єктом обкладання збором за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон, є автотранспортні засоби, якими здійснюються пасажирські та вантажні перевезення з перетином кордону України.

2. Зазначений збір справляється з власників або уповноважених осіб власників транспортних засобів, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення за межі України.

3. Установити, що збір за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон, справляється в розмірі:

3.1. З юридичних осіб та громадян України:

- за легковий автомобіль - 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян,

- за мікроавтобус і вантажні машини вантажопідйомністю до 3 тонн - 0,4 неоподаткованого мінімуму доходів громадян,

- за автобуси і вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 3 тонни - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

3.2. З юридичних осіб та громадян інших держав у розмірі, еквівалентному на день справляння за курсом Національного банку України:

- за легковий автомобіль - 5 євро,

- за мікроавтобус (на 8-12 чол.), мікроавтофургон, вантажний автомобіль з двома колісними парами вантажопідйомністю до 3 тонн - 10 євро,

- за автобус і вантажні автомобілі вантажопідйомністю від 3 до 10 тонн - 20 євро,

- за вантажний автомобіль або інший транспортний засіб вантажопідйомністю понад 10 тонн - 50 євро.

4. Установити, що збір не справляється з автотранспорту, що здійснює перевезення за кордон:

- вантажів за державним замовленням і державним контрактом;

- громадян України, що направляються у службові відрядження;

- спортсменів, що від'їжджають на міжнародні змагання;

- громадян, що від'їжджають у порядку культурного обміну, на лікування, оздоровлення (дітей) та за телеграмою на похорон близьких родичів;

- з юридичних осіб та громадян України, а також іноземних юридичних осіб та громадян, що здійснюють перевезення за міжурядовими угодами про міжнародне автомобільне сполучення та за дозволами Міністерства транспорту України згідно з додатком до Положення про порядок справляння та використання коштів збору за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон.

5. Затвердити Положення про порядок справляння та використання коштів збору за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон, згідно з додатком.

6. Установити, що установи банків перераховують щоденно 100% надходжень коштів збору за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон, в бюджети органів місцевого самоврядування Мостиського, Жовківського, Яворівського та Старосамбірського районів, на території яких організовано контроль за сплатою збору. Про оплату зазначеного збору його платнику видається квитанція.

7. Довести у місячний термін через регіональні засоби масової інформації до відома населення області та вивісити в пунктах перетину кордону інформацію про збір.

8. Рішення вводиться в дію у 20-денний термін з дня його прийняття обласною радою.

З введенням в дію цього рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 11 липня 2002 року № 25 "Про збір за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон".

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету (О. Сторчило) і з питань транспорту, зв'язку та будівництва (С. Маїк).

Голова обласної ради М. Сендак

Додаток

до рішення обласної ради

від 11.03.2003 р. № 123

Положення

про порядок справляння та використання коштів збору за проїзд територією Львівської області автотранспорту,

що прямує за кордон

1. Загальні положення.

Збір за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон, (надалі збір) встановлюється відповідно до статей 16 і 19 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року "Про місцеві податки і збори", п. 26 статті 1 і статті 69 Бюджетного кодексу України та статті 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Порядок справляння збору.

Збір за проїзд територією Львівської області автотранспорту, що прямує за кордон, сплачується фізичними і юридичними особами в установах банків або в спеціально обладнаних його приміщеннях перед перетином автотранспортним засобом кордону України, про що платнику видається квитанція. Квитанція про сплату збору є обов'язковим документом для проїзду автотранспортних засобів через прикордонний контрольно-пропускний пункт.

Зазначена квитанція повинна передбачати такі реквізити: прізвище, ім'я, по батькові, громадянство платника, вид транспортного засобу, його номерний знак, суму сплаченого платником збору, відмітку банку про призначення платежу.

3. Контроль за сплатою збору.

Контроль за сплатою збору організовують та здійснюють органи місцевого самоврядування шляхом створення спеціальних підрозділів або укладання договорів з відповідними службами. З цією метою ними перевіряється наявність у водія квитанції про сплату збору та відповідність її вимогам цього Положення, проводиться реєстрація платіжних документів, поданих власниками транспортних засобів про сплату збору та щомісячно подається інформація з цього питання державним податковим органам.

Контроль за правильністю та своєчасним перерахуванням сум збору здійснюється державними податковими органами та іншими державними органами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

4. Розподіл та використання коштів збору.

Установами банків проводиться щоденне перерахування сум коштів збору, що надійшли, на спеціальні рахунки бюджетів органів місцевого самоврядування Мостиського, Жовківського, Яворівського та Старосамбірського районів.

Органи місцевого самоврядування зазначених районів щодекадно перераховують 70 відсотків із суми надходжень збору до обласного бюджету для фінансування видатків, пов'язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування.

30 відсотків із суми надходжень збору залишаються у розпорядженні місцевих бюджетів і використовуються за погодженням з районною радою на:

- на утримання спеціальних підрозділів та організацію контролю за сплатою збору -5% від загальної суми надходжень збору;

- ремонти і утримання доріг загального користування, сільських та комунальних автодоріг, згідно з програмами, затвердженими органами місцевого самоврядування - 25% від загальної суми надходжень збору;

5. Відповідальність платників збору.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасну сплату належних сум збору покладається на платників відповідно до чинного законодавства. У випадку відсутності квитанції установи банку про сплату збору, контролюючими особами на контрольно-пропускному пункті через Державний кордон не дається дозволу на його перетин автотранспортним засобом, крім випадків, передбачених пунктом 4 рішення Львівської обласної ради.

Керуючий справами

виконавчого апарату Б.Петрушак”

Особливості справляння місцевих зборів у світі [Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца – К.: Основи, 1998.-542с.; Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. Проф. Черника Д.Г.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191с. ]

Перехід до ринкових відносин змушує нас звернути пильну увагу на економічний досвід розвитку закордонних країн, зокрема в області фінансів. Особливе місце тут займає податкова система - найважливіший інструмент державного економічної політики і регулювання ринкових відносин. Податки стимулюють або, навпаки, обмежують розвиток окремих галузей, створюють передумови для зниження витрат виробництва й обертання приватних підприємств і фірм, підвищення їхньої конкурентноздатності на світовому ринку. Державними і муніципальними органами здійснюється значна частина капітальних вкладень в економічну інфраструктуру - будівництво та утримання транспортних комунікацій, ліній зв'язку, систем промислового водопостачання, очисних споруджень, підготування земельних ділянок до промислової забудови та ін. Ці вкладення не розраховані на одержання прибутку, але непрямим шляхом забезпечують підвищення її для приватного капіталу та відіграють роль одного з найважливіших чинників розвитку і регулювання економіки. Податкова політика західних країн, як правило, розрахована на притягнення приватного капіталу. Стимулюючий вплив податкових пільг можна розглядати як форму непрямого субсидування підприємницької діяльності.

Говорячи про фінанси закордонних країн, варто мати на увазі, що вони не мають єдиної бюджетної системи, причому це стосується як федеративних, так і унітарних держав. Фінанси значних регіонів - штатів, земель, департаментів, провінцій і місцевих органів керування ( міст, графств, тауншипов, дистриктов ) відособлені. Державний бюджет не є зведеним. Кожний орган керування веде своє фінансове господарство самостійно і незалежно від вищих органів. Таке положення досягається поділом джерел прибутків.

Окрему від федеральної податкову систему має кожний американський штат. Штати стягують прибутковий податок з корпорацій та громадян. При цьому вирішувати питання обкладення часом буває непросто. Так, штат має право стягувати прибутковий податок з корпорації в тому випадку, якщо вона має на його території будівлі або службовців. Проте компанія може не мати на території даного штату ні того, ні іншого, але торгувати тут і отримувативати прибуток, особливо при широкому поширенні торгівлі по каталогах. В даний час ставиться питання про оподатковування штатами компаній і в цьому випадку. Ставка податку по штатах коливається, але в середньому складає 5-8%.

Одним з основних джерел прибутків штатів, яким вони діляться з містами, є податок з продажу. Звичайно їм не оподатковуються продовольчі товари ( за винятком тих, що реалізуються ресторанами ). У 1991-1992 фінансового року податок із продажів застосовується в 44 штатів США. Його ставка коливається,

назад |  2  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
На вопрос анкеты "Семейное положение:...." гордо написал - "Сверху".
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100