Рефераты на украинском
Місцеві збори - Бухгалтерський облік, оподаткування -Вступ…………………………………………………………………..3

1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні……4

2. Характеристика основних місцевих зборів в Україні………13

3. Особливості справляння місцевих зборів у світі…………….41

4. Удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні…52

Висновки та пропозиції……………………………………………57

Список використаної літератури…………………………………61

Додатки………………………………………………………………62


Вступ

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.

На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Важливу роль у формуванні місцевих бюджетів і підтриманні функцій місцевих влад належить саме місцевим зборам, сутність і види яких розглянемо у подальших розділах, проведемо аналіз ситуації, що склалася закордоном, а також запропонуємо шляхи вирішення назрівших проблем.

1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні [Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки й збори" від 20.05.1993 року № 56-93 із змінами та доповненнями; Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року № 1251-ХП із змінами та доповненнями]

Місцевий збір - обов'язковий платіж, який згідно iз законом запроваджується i зупиняється органом місцевого самоврядування на території вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиниці та зараховується до його бюджету. Місцевий збір запроваджується у якості компенсації вартості комунальних послуг, які надаються платнику місцевого збору вiдповiдною територіальною громадою.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку, встановленого статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" і статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" та в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок, крім збору на проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.

В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки і збори, відповідно до вимог рішення органу місцевого самоврядування про впровадження платежу і тільки після набрання чинності цього рішення.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Надміру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими інспекціями.

На сьогодні в Україні справляються такі місцеві збори:

Збір за паркування транспортних засобів

Ринковий збір

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір з власників собак

Курортний збір

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за виграш на бігах

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Збір за право використання місцевої символіки

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

13. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

1. Збір за парковку автотранспорту

Платниками збору за парковку автотранспорту є юридичні особи

та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або

відведених для цього місцях.

Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюється з

розрахунку за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен

перевищувати 3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка - у

відведених місцях.

Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

2. Ринковий збір

Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в

павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для

торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що

справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують

сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його

граничний розмір не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної

заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат

для юридичних осіб залежно від ринку, його територіального

розміщення та виду продукції (товару).

Ринковий збір справляється працівниками ринку до початку

реалізації продукції.

3. Збір за видачу ордера на квартиру

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги,

пов'язані з видачею документа, що дає право на заселення квартири.

Граничний розмір збору за видачу ордера на квартиру не

повинен перевищувати 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян на час оформлення ордера на квартиру.

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується через установи

банків до одержання ордера і перераховується до бюджету місцевого

самоврядування. Документом про сплату збору є квитанція, видана

установою банку.

Облік надходжень збору за видачу ордера на квартиру

здійснюється органами з обліку та розподілу житла.

4. Збір з власників собак

Платниками збору з власників собак є громадяни - власники

собак (крім службових), які проживають у будинках державного і

громадського житлового фонду та приватизованих квартирах.

Збір з власників собак справляється за кожний рік. Його

граничний розмір за кожну собаку не повинен перевищувати 10

відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час

нарахування збору.

Збір з власників собак стягується органами

житлово-комунального господарства.

5. Курортний збір

Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у

курортну місцевість.

Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10

відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Від сплати курортного збору звільняються:

- діти віком до 16 років;

- інваліди та особи, що їх супроводжують;

- учасники Великої Вітчизняної війни;

- воїни-інтернаціоналісти;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії,

будинки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази

відпочинку;

- особи, які прибули в курортну місцевість у службове

відрядження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків та

близьких родичів;

- особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами

туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які

здійснюють подорож за маршрутними книжками;

- чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і

старші.

Встановити, що на період функціонування спеціальної

економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс

Трускавець" курортний збір справляється з урахуванням

особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну

економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс

Трускавець.

Курортний збір справляється з платників за місцем їх

тимчасового проживання.

При зміні платником місця проживання в межах курортної

місцевості курортний збір повторно не справляється.

З осіб, які прибули в курортну місцевість, збір справляється

не пізніш як у триденний термін від дня прибуття.

Курортний збір справляється:

- адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу

під час реєстрації прибулих;

- квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб

(крім прибулих за путівками туристично-екскурсійних установ і

організацій) на поселення в будинки (квартири), що належать

громадянам на праві власності.

З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без

направлення квартирно-посередницьких організацій, а також з осіб

(крім тих, що здійснюють подорож за маршрутними книжками), які

проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір

справляється у порядку, визначеному Радами народних депутатів, що

встановлюють цей збір.

6. Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних

осіб та громадян, які виставляють своїх коней на змагання

комерційного характеру.

Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за

кожного коня не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

Збір за участь у бігах на іподромі справляється

адміністрацією іподромів до початку змагань.

7. Збір за виграш на бігах

Збір за виграш на бігах справляється адміністрацією

іподромів з осіб, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі,

під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен

перевищувати 6 відсотків від суми виграшу.

8. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на

іподромі, справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати,

визначеної за участь у грі. Його граничний розмір не повинен

перевищувати 5 відсотків від суми цієї надбавки. Сума збору

справляється адміністрацією іподромів з учасника гри під час

придбання ним квитка на участь у грі.

9. Збір за право на використання місцевої символіки

Збір за право на використання місцевої символіки

справляється з юридичних осіб і громадян, які використовують цю

символіку з комерційною метою.

Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або

іншого населеного пункту, назви чи зображення архітектурних,

історичних пам'яток) видається відповідними органами місцевого

самоврядування.

Граничний розмір збору за право на використання місцевої

символіки не повинен перевищувати з юридичних осіб - 0,1 відсотка

вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з

використанням місцевої символіки, з громадян, що займаються

підприємницькою діяльністю, - п'яти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

10. Збір за право на проведення кіно- і телезйомок

Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять

комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з

іноземними інвестиціями та зарубіжні організації, які проводять

зйомки, що потребують від місцевих органів державної виконавчої

влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення

території зйомок тощо).

Граничний розмір збору за право на проведення кіно- і

телезйомок не повинен перевищувати фактичних витрат на проведення

зазначених заходів.

11. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Платниками збору за проведення місцевих аукціонів,

конкурсного розпродажу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які

мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і

лотерей.

Об'єктом збору за право на проведення місцевих аукціонів,

конкурсного розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих

аукціонів, конкурсного розпродажу товарів виходячи з їх початкової

ціни або суми, на яку випускається лотерея.

Граничний розмір збору за право на проведення місцевих

аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей не повинен

перевищувати 0,1 відсотка вартості заявлених до місцевих

аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку

випускається лотерея.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного

розпродажу справляється за три дні до їх проведення.

Збір за право на проведення лотерей справляється під час одержання дозволу на випуск лотереї.

Граничний розмір збору за право на проведення лотерей з

кожного учасника не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

12. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі – це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально

відведених для цього місцях.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних

осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову

продукцію та інші товари залежно від площі торгового місця, його

територіального розміщення та виду продукції.

Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не

повинен перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у

спеціально відведених для цього місцях, і одного

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день - за

одноразову торгівлю.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється

уповноваженими організаціями, яким надано таке право. Встановлення

цього збору не стосується тих об'єктів торгівлі, які створені до

набрання чинності цим Декретом.

13. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

Збір за проїзд територією прикордонних областей

автотранспорту, що прямує за кордон, справляється з юридичних

осіб та громадян України у розмірі до 0,5 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян залежно від марки і потужності

автомобілів, а з юридичних осіб та громадян інших держав, у тому

числі і суб'єктів колишнього Союзу РСР, у розмірі від 5 до 50

доларів США. Збір не справляється за проїзд автотранспорту, що

здійснює перевезення за кордон:

- вантажів за державним замовленням і державним контрактом;

- громадян України, що направляються у службові відрядження;

- спортсменів, що від'їжджають на міжнародні змагання;

- громадян, що від'їжджають у порядку культурного обміну, на

лікування, оздоровлення (дітей) та за телеграмою на похорон

близьких родичів.

2. Характеристика основних місцевих зборів в Україні [Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки й збори" від 20.05.1993 року № 56-93 із змінами та доповненнями; Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року № 1251-ХП із змінами та доповненнями; Закон України від 21.12.00 р. № 2181 - III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"]

Збір за паркування транспортних засобів.

Парковка автотранспорту – це тимчасова стоянка автотранспортного засобу, незалежно від марки та власності, у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях, визначених органами місцевого самоврядування, без відповідальності за збереження транспортного засобу.

Збір за припаркування автотранспорту

Платники

Юридичні особи та громадяни, які припарковують автомобілі у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях

Об'єкт

Плата за стоянку з розрахунку за один час паркування

Ставка

Не повинна перевищувати:

3% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних місцях;

1% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у відведених місцях

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість продукції (робіт, послуг);

Для громадян - власні кошти

Спеціально обладнане місце для парковки автотранспорту - це місце для стоянки автотранспорту, відмічене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху України, має тверде покриття (асфальт, бетон, тощо), розмітку місць стоянки автотранспорту, може мати огорожу, в тому числі тимчасову.

Відведене місце для парковки автотранспорту - це місце для тимчасової стоянки автотранспорту, відмічене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху України.

Місця паркування повинні бути обладнані за наступними вимогами:

- встановлений стенд з інформацією з питань парковки;

- розмітка і встановлення відповідних дорожніх знаків.

Догляд за місцем парковки здійснюється в тому ж порядку, як і за проїжджими частинами вулиць.

Збір за припаркування автотранспорту - це. збір, який стягується з юридичних та фізичних осіб за припаркування автомобілів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що збір за припаркування автотранспорту перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок збору за припаркування автотранспорту подається щомісяця.

Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми збору за припаркування автотранспорту - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Об'єктом оподаткування є час паркування транспортних засобів. Ставки збору за паркування транспортних засобів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях, встановлюються за годину у таких розмірах:

- на території міст Києва, Севастополя, обласних центрів - від 0,5 до 2 гривень за кожне місце паркування;

- на інших територіях - від 0,5 до 1 гривень за кожне місце паркування

Особами, уповноваженими справляти збір, є суб'єкти підприємництва, яким доручено організацію паркування транспортних засобів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях відповідним органом місцевого самоврядування. Рішення про доручення організацію паркування транспортних засобів затверджується відповідною місцевою радою.

Фізичні та юридичні особи, які споживають послуги з паркування транспортних засобів сплачують збір за паркування транспортних засобів за кожну годину паркування, як повну так і неповну, за ставками, встановленими органом місцевого самоврядування.

Сума податкового зобов’язання збору за паркування транспортних засобів не може бути меншою суми, яка розраховується особою, уповноваженою справляти цей збір, щомісяця виходячи з кількості місць паркування, ставок збору та кількості календарних днів у цьому місяці.

Водії транспортних засобів сплачують збір за паркування транспортних засобів безпосередньо на місці паркування у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях з придбанням спеціальних талонів.

Талон дає право паркувати транспортні засоби у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях на визначений в ньому час.

Бланк талону заповнюється особою, уповноваженою справляти збір, у момент проведення паркування транспортних засобів.

У талонах повинні бути зазначені дата та час паркування транспортних засобів, номерний знак транспортного засобу, підпис і прізвище особи, яка здійснила справляння збору. В талоні також можуть вказуватись час під'їзду транспортних засобів на місце паркування та його від'їзду.

Сільські, селищні та міські ради, на території яких запроваджено збір за паркування автотранспорту, затверджують форму спеціального талона на право паркування, яка є єдиною на території органу місцевого самоврядування, і забезпечують виготовлення цих талонів згідно з Правилами виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Особи, уповноважені справляти збір, одержують під звіт в органах місцевого самоврядування талони на право паркування і перед початком реалізації реєструють їх в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем податкової реєстрації).

Водій, який сплачує збір безпосередньо на місці паркування, прикріплює талон на право паркування на внутрішній бік лобового скла транспортного засобу, який залишається там до від'їзду транспортного засобу з місця паркування.

Облік виданих талонів на паркування транспортних засобів ведеться уповноваженою особою за допомогою реєстратора розрахункових операцій в установленому порядку.

У разі обладнання місць, призначених для паркування транспортних засобів, спеціальними автоматичними пристроями для сплати збору - збір сплачується платниками за допомогою магнітних карток (чіп-карток) на право паркування.

Магнітні картки (чіп-картки) на право паркування транспортних засобів розповсюджуються у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

Вартість магнітної картки (чіп-картки) встановлюється виходячи із затвердженого на території органу місцевого самоврядування розміру ставки збору у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях та загального часу, на який вона надає право на паркування.

Місця спеціально обладнані або відведені для паркування можуть обладнуватися пристроями для фотографування, які фіксують заїзд транспортного засобу на місце паркування, номерний знак транспортного засобу та час заїзду та від’їзду, ідентифікаційний номер місця для паркування.

Ідентифікаційний номер місця для паркування – це комбінація цифрових та буквених символів, нанесених на видному місці на чи біля місця паркування з метою однозначного визначення цього місця паркування.

В разі несплати або неповної сплати водієм транспортного засобу збору за паркування, особа, уповноважена стягувати збір, складає протокол про порушення правил паркування, в якому зазначаються номерний знак транспортного засобу, час його заїзду та від'їзду на спеціальне відведене або обладнане місце і додає відповідні фотоматеріали, підготовлені пристроєм.

Протокол про порушення правил паркування надсилається до органів державної автоінспекції для подальшого його направлення до місцевого суду за місцем проживання або місця реєстрації власника транспортного засобу.

Орган місцевого самоврядування може прийняти рішення щодо зменшення кількості днів, за які уповноваженій особі необхідно нарахувати та сплатити збір за паркування транспортних засобів.

Збір перераховується щомісяця до відповідного місцевого бюджету особою, уповноваженою справляти цей збір.

Особи, уповноважені справляти збір, несуть відповідальність за повне і своєчасне перерахування збору до відповідного місцевого бюджету згідно чинного законодавства.

Суб'єкти підприємницької діяльності, відповідальні за справляння збору, та вартість паркувальних талонів визначаються виконавчим комітетом міської ради за погодженням з постійною комісією з питань життєзабезпечення міста.

Збір здійснюється відповідальними суб'єктами підприємницької діяльності на підставі чеку або іншого документу, що підтверджує сплату збору, з зазначенням адреси паркування. державного реєстраційного номера автотранспортного засобу, дати і часу паркування, суми збору. При парковці водій повинен розмістити чек про сплату збору під лобовим склом автомобіля.

Від сплати збору за парковку автотранспорту звільняються:

- інваліди 1-ї та 2-ї груп всіх вікових категорій на автомобілях з ручним керуванням;

- інваліди війни та громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці та повні кавалери бойової та трудової слави ),

- учасники бойових дій;

- батьки дітей-інвалідів, які отримали в органах соціального захисту автомобіль для обслуговування дітей;

- місцеві виробники хліба та хлібобулочних виробів, під час завезення продукції.

Правом безкоштовного паркування користуються транспортні засоби медичної допомоги, міліції, аварійний спеціальний автотранспорт.

Ринковий збір

Ринковий збір - плата за право здійснювати торгівлю сільськогосподарською продукцією, продовольчими та непродовольчими товарами, іншою продукцією на ринках усіх форм власності (в критих ринках, павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках, контейнерах, з транспортних засобів, мотоциклів, причепів, візків (у тому числі ручних візків тощо).

Ринковий збір

Платники

Юридичні особи усіх форм власності, їх філіалів, відділень, представництв та громадяни, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари на ринках

Об’єкт

Плата за торгові місця на ринках та у павільйонах, на критих і відкритих столах. майданчиках торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків за кожний день торгівлі

Ставка

ля фізичних осіб – від 0,05 до 0,15 нмдг:

Для юридичних осіб – від 0,2 до 2 нмгд.

Джерело

Для юридичних осіб – собівартість продукції (робіт. послуг)

Для громадян – власні кошти


Торговельне місце – це місце для торгівлі на ринках усіх форм власності, у тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомобілів і візків, мотоциклів, ручних візків тощо.

Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі касового чека про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі.

За об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, та за власні торговельне - закупівельні підрозділи ринку незалежно від зайнятого місця ринковий збір не справляється.

Збір не справляється також за торгівлю за межами ринку, однак при цьому необхідно одержати дозвіл на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, сплативши при цьому збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.

На громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, не поширюються дія указу президента України, щодо звільнення від сплати ринкового збору.

При торгівлі на ринках товарами, виданими в рахунок оплати праці, розповсюджується порядок сплати ринкового збору, визначений органом місцевого самоврядування.

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що ринковий збір перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок ринкового збору подається щомісяця. Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми ринкового збору - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Платниками ринкового збору є фізичні особи, що здійснюють торгівлю на ринках, не є зареєстрованими суб’єктами підприємницької діяльності і здійснюють продаж товарів від свого імені, а не від імені та за дорученням інших осіб.

Платнику ринкового збору надається квитанція про сплату, де вказано дата торгівлі, сума збору та вид продукції, що реалізується.

Об’єктом оподаткування збором є торгівельне місце. Ринковий збір справляється за кожне торгівельне місце до початку здійснення торгівлі у розрахунку за кожний день торгівлі.

Ставка ринкового збору встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від виду сільськогосподарської продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, іншої продукції, що реалізуються на ринках усіх форм власності (у павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках, контейнерах, з транспортних засобів, мотоциклів, причепів, візків (у тому числі ручних тощо) та від категорії ринку і благоустрою торговельного місця та не може перевищувати 3 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць) встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Для платників ринкового збору, які провадять торгівлю з транспортних засобів, до ставки ринкового збору застосовується коефіцієнт від 2 до 5 в залежності від виду транспортного засобу.

При утриманні ринкового збору платникам видається чек реєстратора розрахункових операцій або розрахункова квитанція у порядку, встановленому чинним законодавством.

Документами, що засвідчують сплату ринкового збору, є чек реєстратора розрахункових операцій (розрахункова квитанція), платіжне доручення з відміткою банківської установи, документ банківської установи про сплату ринкового збору.

До місцевого бюджету зараховується 100 відсотків ринкового збору.

Документи про сплату ринкового збору та за утримання торговельного місця в належному стані повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі, забороняється передавати їх особам, які перебувають на ринку. У разі сплати ринкового збору через установу банку, у продавця має бути відповідний документ, що засвідчує таку сплату.

Адміністрація ринку узгоджує з місцевим органом самоврядування проектну документацію щодо розміщення торговельних місць та їх кількості та щорічно, на підставі даних інвентаризації, уточнює дані.

Усі торговельні місця позначаються номерами, забороняється продаж товарів на не облікованих та не внесених в акт інвентаризації торговельних місць.

Одне торговельне місце на прилавках (столах) дорівнює одному повному чи неповному погонному метру, при продажу продукції (товарів) у контейнерах, кіосках, палатках тощо – двом повним чи неповним квадратним метрам займаної площі.

Ставки ринкового збору диференційовані в залежності від асортименту товару, що реалізується суб’єктами підприємницької діяльності на ринку, а також в залежності від того, хто цей товар реалізує, юридична або фізична особа.

У випадках, коли суб’єкт підприємницької діяльності здійснює торгівлю різними видами продукції або товару, то виходячи з наявного асортименту, з нього стягується найбільша ставка ринкового збору, яка затверджена на той чи інший товар.

Ставки ринкового збору встановлюються у розмірі від 0,5 до 0,15 неоподаткованого мінімуму доходів громадян для фізичних осіб і від 0,2 до 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян юридичних осіб за кожне торговельне місце.

Ринковий збір сплавляється за кожен день торгівлі у розрахунку за кожне торговельне місце. За письмовою угодою з адміністрацією ринку платники ринкового збору отримали торговельні місця за визначений термін можуть сплачувати ринковий збір через установи банків у вигляді передоплати.

Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через реєстратори розрахункових операцій адміністрації ринку. У касовому чеку ринковий збір визначається окремим розділом.

На підставі касового чеку або банківського документа про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі.

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір за видачу ордера на квартиру – це збір за послуги, пов’язані з видачею документів. які дають право на заселення квартири.

Збір за видачу ордера на квартиру

Платники

Одержувачі ордера на квартиру

Об'єкт

Плата за послуги пов’язані з видачею документів які дають право на заселення квартири

Ставка

30% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час оформлення ордера на квартиру

Джерело

Для фізичних осіб – власні кошти


Збір за видачу ордера на квартиру сплачується через установи банків до отримання ордера та перераховується до місцевого бюджету. Документом про сплату збору є квитанція, видана установою банку.

При видачі громадянину ордера на квартиру, у книзі обліку виданих ордерів повинен бути зроблений відповідний запис про сплату збору за видачу ордера на квартиру (номер квитанції та дата сплати). Без сплати збору ордер не видається.

Відповідальність за повне стягнення збору за видачу ордера на квартиру та перерахування його до місцевого бюджету, а також подання звітності до податкової інспекції покладається на керівників органів обліку та розподілу житла.

Збір за видачу ордера на квартиру перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування

Граничний розмір збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час оформлення ордера на квартиру.

Документом про сплату збору є квитанція, видана установою банку.

Облік надходжень збору за видачу ордера на квартиру здійснюється органами з обліку та розподілу житла.

Платниками збору за видачу ордера на квартиру є громадяни, які одержують ордера на квартиру.

Сума збору за видачу ордеру на квартиру сплачується громадянами на рахунок органів, які займаються обліком та розподілом житла.

Збір з власників собак

Збір з власників собак - це місцевий збір, який сплачується громадянами-власниками собак, що мешкають у будинках державного та громадського житлового фонду, а також у приватизованих квартирах. з власників собак

Збір з власників собак

Платники

Громадяни - власники собак (крім службових)

Об'єкт

Наявність собаки

Ставка

Hе повинна перевищувати 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час збору

Джерело

Власні кошти

Платниками збору з власників собак являються громадяни - власники собак (крім службових), які проживають у домах державного та громадського житлового фонду і приватизованих квартирах.

Платниками збору з власників собак є громадяни -власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартир.

Збір з власників собак стягується за кожний рік. Його граничний розмір за кожну собаку не повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час збору.

Збір з власників собак справляється незалежно від розміру і породи собаки.

Збір з власників собак сплачується органам житлового - комунального господарства.

Збиральник податку повинен мати реєстраційні документи:

- журнал обліку громадян - власників собак, які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартирах;

- відомість про нараховану та фактично сплачену суму збору з власників собак.

Розрахунок збору з власників собак подається до податкової інспекції щорічно протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Курортний збір

Курортний збір - це збір із громадян, які тимчасово перебувають у курортній місцевості.

Курортний збір

Платники

Громадяни, які прибувають у курортну місцевість

назад |  1  | вперед


Назад