Рефераты на украинском
ПДВ в системі непрямого оподаткування - Бухгалтерський облік, оподаткування -зростанні адміністративних витрат щодо обслуговування ПДВ та значно ускладнить механізм його дії.

Таким чином ПДВ посідає чільне місце в податковій системі України. Він має свої переваги та недоліки як з фіскальних позицій, так і з огляду регулювання обсягів споживання. Завдання науки про податки - в подальшому вдосконаленні механізму справляння податку, що вимагає як високої податкової техніки, так і великих фінансових витрат. Як свідчить світовий досвід – це єдино правильний шлях.


Методика розрахунку податку на додану вартість.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР податок на додану вартість справляється за ставкою 20% до бази оподаткування.

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів (обов'язкових платежів) за винятком ПДВ, що додається до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законодавством України з питань оподаткування. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податку.

Основою для визначення оподатковуваного обороту, що не включає суму ПДВ, є відпускні (оптові) ціни, не нижче звичайних, які включають собівартість та прибуток.

Слід звернути увагу, що сума акцизного збору по підакцизних товарах також включається в оподатковуваний оборот ПДВ. Крім того до нього входять суми надбавок до цін, передбачені чинним законодавством.

У вигляді формули ціну реалізації можна виразити слідуючим чином:

Y=(С+П)´1,20

де Y– ціна реалізації, що включає ПДВ

С – собівартість

П – прибуток

При формуванні ціни реалізації на підакцизні товари необхідно спочатку сформувати ціну, яка включала б суму акцизного збору, і тільки тоді визначити кінцеву ціну реалізації, що включатиме суму акцизного збору і ПДВ. Ціна з урахуванням акцизного збору визначається за формулою

де Y – ціна, що включає суму акцизного збору

Сm – ставка акцизного збору в %

Отже, кінцева ціна реалізації для підакцизних товарів визначається формулою:

Як уже зазначається, обчислення ПДВ проводиться за ставкою 20 % до об'єкту оподаткування, що не включається в суму ПДВ. Тобто навіть маючи кінцеву ціну реалізації ми можемо визначити ПДВ.

Порядок справляння ПДВ зображено на рисунку 1.

Із змінами, внесеними ЗУ "Про ПДВ" від 03.04.97 р., введеного в дію з 01.10.97р., механізм справляння ПДВ докорінно змінився і полягає в тому, що сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету визначається як різниця між сумою податку, нарахованого при реалізації, товарів (робіт, послуг) і сумою податку, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані товари (виконані роботи, надані послуги), матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься до витрат виробництва та обігу відповідно до ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", та податку за придбані та введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік нематеріальні активи (вартість майнових та інших прав, ліцензій та інше).

Загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді згідно із цим законом визначена як податкове зобов'язання [6, С. 1]

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти – дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої – дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Враховуючи численні прохання платників податку Верховною Радою України було внесено зміни, згідно з якими до 01.01.99 р. датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) є дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг). [6, С. 11]

Це правило не поширюється на продаж або купівлю товару бартерних (товарообмінних) операцій , при яких датою виникнення податкового зобов'язання вважається будь яка із подій, що настала раніше:

або дата відвантаження платником податку, товарів, а для робіт (послуг) дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку;

або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Ідучи на такі поступки платникам податків уряд сподівався що до бюджету проступатимуть "живі" гроші.

Однак цього не сталося. За 4 місяці 1998 року до держбюджету надійшло тільки 64 відсотки від запланованої суми [29, С. 7].

Не краща ситуація із наповненням держбюджету склалася і наступні 5 місяців. Тому, Президент України видав Указ "Про деякі зміни в оподаткуванні" № 857/98 від 07.08.98 р., згідно з яким внесено зміни щодо дати виникнення податкових зобов'язань перенесено строк впровадження цих змін з 01.01.99 року на 01.10.98 року.


Рис. 1 Структурно – логічна схема оподаткування податку на додану вартість


З введенням податкового обліку застосовується новий різновид бухгалтерських документів під назвою "податкова накладна", яка є обов'язковою при реалізації товарів (робіт, послуг) платниками податку на додану вартість

Платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначеними окремими рядками:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата виписування податкової накладної;

в) назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість.;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

д) місце розташування юридичної особи, або місце податкової адреси фізичної особи зареєстрованої як платник ПДВ;

є) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм);

ж) повну назву одержувача;

з)ціну продажу без урахування податку;

і) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;

й) загальну суму коштів, що підлягає оплаті з урахуванням податку.

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів на його вимогу, який і свою чергу реєструє її в книзі обліку придбання товарів. Податкова накладна зберігається у порядку і протягом строку зазначених для зберігання облікових податкових документів та зобов'язань зі сплати податків, а також дає право покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включення до податкового кредиту.

Друга копія податкової накладної залишається у продавця товарів (робіт, послуг) як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченому законодавством для зобов'язань зі сплати податку. Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову оплату товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару не містить відокремленої вартості, перелік частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним податковим органом України, та враховується у визначені загальних податкових зобов'язань.

Податкова накладна видається у разі продажу товару (робіт, послуг) покупцю на його вимогу.

У разі порушення продавцем порядку виписування податкової накладної на вимогу покупця покупець має право звернутись до кінця поточного податкового періоду з відповідною заявою до податкового органу за своїм місцем знаходження. До заяви додається копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують придбання товарів (робіт, послуг). Своєчасно подана заява є підставою для включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплаченого в зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна не виписується якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не більше двадцяти гривень у разі продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних рахунків. При цьому підставою для збільшення суми податкового кредиту є чек (інші розрахункові або платіжні документи).

ПДВ сплачений у ціні придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, кредитуються (тобто відносяться до податкового кредиту).

Платник ПДВ, має право на отримання податкового кредиту тільки за умови, якщо придбання будь-якого товару підтверджується податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) – актом прийняття робіт (робіт) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій.

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг).

До 01.10.98 року датою виникнення права на податковий кредит вважалася дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг). У разі коли за результатами звітного періоду сума визначена як різниця між загальною сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту має від'ємне значення, то вона підлягає відшкодуванню платнику податку з державного бюджету України протягом місяця, наступного після подачі декларації. Зауважимо, що, після того як незначні поправки з 1 жовтня 1997 року набрали сили закону, в найкоротші строки було розроблено безвідмовно функціонуючу індустрію відшкодування коштів із держбюджету. Вже у грудні 1997 року було пред'явлено безліч претензій на відшкодування ПДВ на величезну суму. Коментуючи ситуацію, що склалася, Голова ДПА України М. Я. Азаров на прес – конференції 21 травня 1999 року зазначив, що якби всі ці відшкодування пішли на зростання обігових коштів реальних товаровиробників, держава могла б піти на тимчасові жертва заради пожвавлення виробництва. Але 90 відсотків усіх відшкодувань виплачено посередникам! А ситуація з обіговими коштами за вказаний період тільки погіршилась. Значить, ті величезні кошти, які недодержав державний бюджет, не вплинули на збільшення обігових коштів підприємств – виробників. ПДВ не повинен "вимивати" обігові кошти підприємств виробників, він повинен компенсуватись виробнику. Адже ПДВ – це податок на споживання закладений у ціну товару. [15, С. 6]

Проаналізувавши ситуацію, яка склалася Президент України прийняв Указ "Про деякі зміни в оподаткуванні" № 857/98 від 07.08.98 р. Згідно яким у ст.4 зазначено: "У разі коли сума податку на додану вартість, визначена як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду, має від'ємне значення, така сума зараховується у погашення заборгованості платника податку із сплати податку на додану вартість, що виникла у минулих звітних періодах, а за відсутності заборгованості – у зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом трьох наступних звітних періодів. Це правило не поширюється на порядок бюджетного відшкодування при оподаткуванні операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.

Якщо сума від'ємного значення податку не погашається сумами податкових зобов'язань, що виникли протягом трьох наступних звітних періодів, така сума підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України на умовах, визначених законодавством, протягом місяця, що настає після подання декларації за третій звітній період після виникнення від'ємного значення податку.

Розрахунок суми бюджетного відшкодування при оподаткуванні операцій з продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються за нульовою ставкою, проводиться у порядку, передбаченому законодавством для платників податку, які застосовують квартальний податковий період. Таке бюджетне відшкодування здійснюється протягом місяця, що настає після подання декларації за звітній період у якому були здійснені такі операції.

Сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку або інших податків, зборів, (обов'язкових платежів), які зараховуються до Державного бюджету України. Таке рішення платника відображається в податковій декларації."

Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних сум з бюджетного рахунка на рахунок платника податку в установі банку, що його обслуговує.

Суми, не відшкодовані платнику податку протягом визначеного строку, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховуються проценти на рівні 120 відсотків від облікової ставки Національного банку Україні, встановленої на момент її виникнення протягом строку її дії, включаючи день погашення. Платник податку має право у будь-який момент після виникнення бюджетної заборгованості звернутись до суду з позовом про стягнення коштів з бюджету та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкодуванні надмірно сплачених податків.

Отже з введенням Закону "Про ПДВ", платник податку отримав право не тільки на кредитування ПДВ, але й за невчасне відшкодування з бюджету надмірно сплачених сум податку нараховувати пеню державі.

У строки передбачені для сплати податку (до 20 числа місяця наступного за звітним) платник податку подає податковому органу за місцем його знаходження податкову декларацію [Додатки 2, 3] незалежно від того чи виникло у цьому періоді податкове зобов'язання, чи ні.

В залежності від обсягу оподатковуваних операцій існують різні методи справляння ПДВ, саме тому встановлені 2 види декларацій по ПДВ ("звичайна" [Додаток 2] і "скорочена" [Додаток 3]).

Скорочена податкова декларація подається податковим органам особами, обсяг оподатковуваних операцій яких менше ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів ґромадян протягом будь-якого періоду за 12 календарних місяців, а також новоствореними платниками ПДВ. Всі інші платники ПДВ подають звичайну декларацію по ПДВ. Також в залежності від обсягу оподатковуваних операцій встановлено податкові періоди.

Для платників податку в яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітній) період дорівнює календарному місяцю.

Платники податку, що мають обсяг операцій з продажу менший ніж зазначено вище можуть застосовувати за своїм вибором податковий період, що дорівнює кварталу. Заяву про своє рішення з цього питання платник податку подає податковому органу за один місяць до початку календарного року.

Протягом календарного року дозволяється зміна квартального податкового періоду на місячний з початку будь-якого кварталу з початку року. Заява про таку заміну подається платником податку до податкового органу за один місяць до початку кварталу. Зворотні зміни в одному календарному році не дозволяються.


Розділ ІІ. Діяльність Коломийської оДПІ по справлянню ПДВ в Державний бюджет.

Облік платників ПДВ у Коломийському районі, їх відповідальність та строки внесення податку в бюджет.

Для більш ефективного контролю за справлянням ПДВ до бюджету з 01.10.97 року запроваджено реєстрацію платників цього податку.

Будь-якій особі, діяльність якої підлягає оподаткуванню, присвоюється індивідуальний податковий номер, що використовується при справлянні ПДВ.

Суб'єкти підприємницької діяльності, що створюються після набрання чинності ЗУ "Про ПДВ" № 168/97 – ВР від 03.04.97 р., незалежно від виду діяльності і запланованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), та діючі особи, які підпадають під визначення платників податків, зобов'язані зареєструватися за місцем їх знаходження в податковому органі.

Для одержання індивідуального податкового номера суб'єкт підприємницької діяльності (СПД) подає в загальний відділ (канцелярію) податкового органу заповнену належним чином Реєстраційну заяву.

Станом на 01.01.2000 року в Коломийській об'єднаній Державній податковій інспекції (оДПІ) зареєстровано 835 суб'єкти підприємницької діяльності, з яких 743 сплачують податок на додану вартість.

Відхилення складають 92 суб'єкти підприємницької діяльності, з яких 5 користуються пільгами, 24 не звітуються, 61 не приступало до господарської діяльності, проти 2 підприємницької діяльності порушено справу про банкрутство.

Органи податкової служби при реєстрації платників податку на додану вартість керуються "Порядком виконання робіт та взаємодії підрозділів податкових служб при реєстрації платників податку на додану вартість".

В цьому документі приводиться порядок робіт та взаємодії між податковими службами і їх підрозділами по реєстрації платників податку юридичних та фізичних осіб і присвоєння їм податкових номерів та номерів Свідоцтв. Номер свідоцтва це 8-ми значне число, що формується за відповідним алгоритмом. Довільний вибір номера забороняється.

Державна податкова адміністрація України централізовано виготовляє бланки реєстраційних документів, передбачених у Положенні, та надсилає їх до місцевих податкових органів. Місцеві податкові органи видають платникам податків всі необхідні бланки реєстраційних документів. Відповідальним за надання платникам бланків реєстраційних документів є загальні відділи або канцелярії місцевих податкових органів.

Відповідальними за збір Реєстраційних заяв та інших, реєстраційних документів передбачених в Положенні і перевірку даних, що містяться в них, видачу заповнених Свідоцтв та їх копій, а також за облік платників податків в цілому є підрозділи Управління справляння податків юридичних осіб та Управління справляння податків фізичних осіб місцевих податкових органів.

Відповідальними за комп'ютерну обробку реєстраційних документів, виписку Свідоцтв, ведення Реєстру та формування відповідної електронної інформації для обласного та центрального рівнів є підрозділ комп'ютеризації та Держреєстру фізичних осіб місцевих податкових органів.

Місцеві податкові органи зобов'язані завчасно повідомити платників податків про МФО відповідного банку та номера розрахункових рахунків, на які платники повинні перерахувати Реєстраційний збір, та про необхідність подання разом із Реєстраційною заявою копії платіжного документу про сплату Реєстраційного збору.

Обласним ДПА необхідно визначити перелік місцевих податкових органів, які не мають комп'ютерної техніки, та будуть вести не автоматизований облік платників податків.

Реєстрацію суб'єктів платників податку на додану вартість спрощує та робить ефективною Реєстр платників податку на додану вартість.

Реєстр платників податку на додану вартість (далі Реєстр) – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про осіб, які згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон). Та Указом Президента України від 7 серпня 1998 року № 857 "Про деякі зміни в оподаткуванні" (далі – Указ) зобов'язанні здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем.

Особи, які згідно з чинним законодавством не є платниками ПДВ, та особи, які здійснюють імпорт товарів і сплачують ПДВ при ввезенні цих товарів але не підпадають під визначення платників податку, не повинні проходити реєстрацію та отримувати індивідуальний податковий номер.

Реєстр створюється відповідно до статті 9 Закону з метою:

забезпечення єдиних принципів ідентифікації платників податку на додану вартість та їх реєстрації в органах державної податкової служби;

забезпечення органів державної податкової служби інформацією з реєстру для здійснення контролю за справлянням ПДВ;

організацією суцільного та вибіркового аналізу;

надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до чинного законодавства України.

До Реєстру заносяться:

а) юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного законодавства зобов'язанні зареєструватись як платники податку на додану вартість, а також особи, що виявили бажання зареєструватись як платники ПДВ.

б) особи, які згідно з Указом Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента від 03.07.1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі – Указ 2), сплачують єдиний податок за ставкою єдиного податку у розмірі 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), порушили вимоги встановленні статтею 1 Указу 2 (середньооблікова чисельність працюючих перевищила 50 осіб або обсяги виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік перевищив 1 млн. грн., зобов'язанні подати органу державної податкової служби заяву про реєстрацію як платників ПДВ починаючи з наступного звітного періоду (кварталу)).

Для реєстрації особи як платника ПДВ потрібно, щоб вона була взята на облік в органі державної податкової служби за її місцезнаходженням або місцем проживання.

Юридичні особи реєструються в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням, а фізичні за своїм місцем проживання.

При реєстрації платника податку на додану вартість обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку – юридичних осіб, або Реєстру фізичних осіб – платників податків (засновники, місцезнаходження, види діяльності, підпорядкованість, форма власності, організаційно-правова форма).

До реєстру включаються такі види даних:

ідентифікаційні – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, ідентифікаційний код за ЕДРПОУ, а також назва – для юридичної особи; ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб та прізвище ім'я та по батькові – для фізичних осіб;

довідкові – дані про адресу, телефон юридичної особи – платника ПДВ, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб – платників податку) керівника, головного бухгалтера;

реєстраційні – дані про реєстрацію та зняття з реєстрації як платників податку на додану вартість в органах державної податкової служби;

класифікаційні – дані про види його діяльності;

дата закінчення дії договору про спільну діяльність;

дата закінчення угоди про розподіл продукції.

Порядок реєстрації осіб платників податку на додану вартість у податковому органі районного рівня.

Загальний відділ або канцелярія місцевого податкового органу, надає платнику ПДВ бланки Реєстраційної заяви (далі –Заяви) і потім їх приймає заповненими, проводить їх візуальний контроль та реєстрацію в Журналі реєстрації заяв.

Далі ці Заяви надходять до Управління справлянь податків, де перевіряються на відповідність до установчих та інших документів, визначається які платежі, в які терміни, на які рахунки повинні сплачувати платники податків.

Перевірка заяв закінчується підписом інспектора, що виконав перевірку, у реєстраційній заяві платника, в полі "Прізвище ім'я та по батькові працівника відповідального за реєстрацію платника податків".

При умові змін в реєстраційних даних платника податків, Управління справляння податків відповідають за своєчасну подачу документів платниками в установленому порядку.

Наприкінці робочого дня підрозділи Управління справляння податків збирають Заяви в пакети і передають для обробки (вводу необхідної інформації з заяви в АРМ "Свідоцтво" та АРМ "Облік платників" або АРМ "Держприбутки") до підрозділів комп'ютеризації. Після вводу реєстраційної заяви платника, в полі "Прізвище ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про платника в автоматизовану систему" проставляється підпис інспектора, що виконав ввід інформації.

Заява фізичної особи обробляється після перевірки інспектором в присутності фізичної особи за допомогою АРМ "ФО-ПДВ", який здійснює введення інформації, контролює за даними Державного реєстру фізичних осіб та формує номер Свідоцтва.

На підставі інформації з АРМу "Свідоцтво" заповнюється бланк Свідоцтва.

Підрозділи комп'ютеризації та Держреєстру денні пачки Реєстраційних заяв та Свідоцтва підписані в керівництва передають до відділів справляння податків.

В разі особистої присутності платника ПДВ, відділи справляння податків видають свідоцтво платнику, з відміткою про отримання в Журналі реєстрації заяв та видачі Свідоцтв платників ПДВ з підписом платника про отримання Свідоцтва.

В разі відправки Свідоцтва по пошті, з повідомленням про вручення за рахунок заявника, до місцевого податкового органу надходить поштове повідомлення про його вручення, з якого в Журналі видачі Свідоцтв вноситься дата отримання Свідоцтва платником ПДВ. Поштове повідомлення зберігається в особовій справі.

В Свідоцтві є відривна частина "корінець", що залишається в податковому органі, та зберігається в особовій справі платника податків.

В разі виникнення потреби в копії Свідоцтва (для кожного об'єкта платника – палатка, кіоск, АЗС і т.ін.), платник ПДВ надає в підрозділи Управління справляння податків, ксерокопію і оригінал Свідоцтва. Особа відповідальна за облік платників візує копію та робить відповідний запис у реєстрі копій Свідоцтва. Реєстр копій Свідоцтв зберігається в особовій справі платника, Кожна копія Свідоцтва, підписується керівником податкового органу.

За допомогою АРМу "Свідоцтво" та "ФО-ПДВ" формуються файли з інформацією для баз даних обласного та державного рівнів, і статистична звітність, щодо проходження реєстрації платників податку на додану вартість в податкових органах.

Файли, які формуються для передачі на обласний рівень супроводжуються файлами в яких вказано дату, час формування, кількість записів. При відправці файлів ведеться електронний поштовий журнал.

Сформовані програмними засобами файли відправляються в регіональний податковий орган разом із звітом про кількість платників податку, що подали Реєстраційні заяви, та кількість виданих Свідоцтв.

При відсутності комп'ютерної техніки в місцевому податковому органі, Заяви юридичних осіб разом із відповідним документом про сплату Реєстраційного збору, після реєстрації в загальному відділі та перевірці в Управлінні справлянні податків на достовірність інформації, пакуються у відповідні пачки документів і передаються на обласний рівень для обробки і присвоєння їм податкових номерів.


Технологічна схема Реєстрації платників ПДВ

№ п/п

Суб'єкт

Об'єкт

Технологічна операція

1.

Платник податку

Реєстраційна заява та документ, що засвідчує сплату

Заповнення заяви

2.

Загальний відділ канцелярії

—//—

Перевірка комплектності. Візуальний контроль (на повноту заповнення). Реєстрація заяви в журналі реєстрації заяв. Комплектування даних пачок та передача її до управління справляння податків

3.

Управління справляння податків

—//—

Перевірка на відповідність до установчих та інших документів. Визначення платежів, термінів,, рахунків податків. Комплектування даних пачок та передача її до підрозділів комп'ютеризації та держреєстру

4.

Підрозділи комп'ютеризації та держреєстру

—//—

Ввід необхідної інформації з заяви в АРМ "Свідоцтво". Ввід Реєстраційної заяви в АРМ "Облік платників" або АРМ "Держприбутки". Присвоєння індивідуальних податкових номерів та номерів Свідоцтв. Заповнення бланку "Свідоцтва". Підпис Свідоцтва у керівництва місцевого податкового органу і передач їх до загального відділу. Комплектування денних пачок Реєстраційних заяв і передача їх до Управління справляння податків.

5.

Управління справляння податків

Свідоцтво

Отримання підпису на "корінці" Свідоцтва. В разі відправки Свідоцтва по пошті, повідомлення про вручення Свідоцтва зберігається в особистій справі. Факт видачі Свідоцтва фіксується в журналі видачі свідоцтв платникам ПДВ.

6.

Підрозділ комп'ютеризації та держреєстру

—//—

Заносить інформацію про видані Свідоцтва в бази даних АРМів. Щочетверга підрозділи районного рівня формують файли з повідомленням про видані Свідоцтва. Щосуботи, підрозділи обласного рівня перевіряють інформацію отриману з районів, формують та передають файли з повідомленням про видані Свідоцтва до ДПА України.

7.

Платник податку

Копія Свідоцтва

Виготовляє ксерокопію Свідоцтва Подає до Управління справляння податків ксерокопію і оригінал Свідоцтва.

8.

Управління справляння податків

—//—

На підставі оригіналу засвідчує ксерокопію Свідоцтва та підписує її у керівництва місцевого податкового органу. Видає копію платнику і робить відмітку в Реєстрі копій Свідоцтва в особовій справі.


Указом Президента України від 07.08.98 р. № 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" установлено, що у разі якщо особа, зобов'язана зареєструватись як платник податку, не здійснила такої реєстрації протягом термінів, визначених законодавством, органи державної податкової служби застосовують такі санкції:

якщо така особа не здійснила оподатковуваних операцій після закінчення граничного терміну, встановленого для реєстрації особи як платника ПДВ - штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

при здійсненні такою особою після закінчення граничного терміну, встановленого для реєстрації його як платника ПДВ, оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) без нарахування податку на додану вартість – штраф у розмірі податку на додану вартість, нарахованого на загальну суму такого продажу, але не менше 20 н.м.д.г., без права включення до податкового кредиту, сплаченого в зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу валових витрат такого платника податків, або підлягає амортизації, а у разі здійснення продажу таких товарів (робіт, послуг) з оплатою готівкою або кредитними дебетовими картками – додатково фінансові санкції, передбачені законодавством за порушення правил здійснення обліку результатів такого продажу за готівку;

при здійсненні такою особою після закінчення граничного терміну, встановленого для реєстрації особи, як платника податку на додану вартість, оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з нарахуванням податку на додану вартість з видачею фіктивної податкової накладної, чека чи іншого товаросупровідного документа, у якому виділяється сума податку на додану вартість, або без такої видачі, без внесення суми податку до бюджету – штраф у розмірі подвійної суми отриманого податку на додану вартість, але не менше від 1000 н.м.д.г. без права включення до податкового кредиту ПДВ вартість, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу валових витрат такого платника податків або підлягає амортизації. Крім того органи державної податкової служби зобов'язані звернутись до прокурора з поданням про порушення карної справи щодо посадових осіб такого платника податку у зв'язку з їх ухиленням від оподаткування.

Статтею 10 ЗУ "Про податок на додану вартість" визначено відповідальність платників податку за достовірність і своєчасність обчислення та сплати податку до бюджету.

У разі приховування оподатковуваного обороту з платників податку в дохід бюджету стягується сума податку, вирахувана із заниженого обороту і фінансові санкції в однократному розмірі нарахованої суми податку.

Сума податку, обчислена від заниженого обороту, а також фінансові санкції, вносяться до бюджету за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні підприємства, в 10-ти денний термін з дня прийняття рішення.

На службових осіб, винних у приховувані (заниженні) оподатковуваного обороту, а також у відсутності бухгалтерського та податкового обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, несвоєчасному поданні чи поданні за невстановленою формою декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податку до бюджету, податкова інспекція накладає адмінштраф у розмірі від 5 до 10 н.м.д.г., а за тіж дії вчиненні повторно протягом року після накладання адмінштрафу – в розмірі від 10 до 15 н.м.д.г.

Платники ПДВ за неподання, несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати ПДВ, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату ПДВ, сплачують до бюджету 10 % належних сум податку.

У Коломийській оДПІ по підсумках роботи за 1999 рік з порушенням встановленого терміну подано 27 декларацій. За порушення встановлених термінів подачі декларацій працівниками відділу непрямих податків нараховано фінансових санкцій в сумі 1,4 тис. грн., та притягнуто до адміністративної відповідальності 26 посадових осіб на 2,5 тис грн.

Несвоєчасно сплачені суми ПДВ стягуються за весь час заборгованості перед бюджетом з нарахуванням пені в розмірі 120 % ставки НБУ із суми недоїмки за кожен день прострочення (включаючи день сплати).

В зв'язку з тим, що для введення ЗУ "Про ПДВ " було визначено стислі строки, до платників ПДВ штрафні санкції за результатами діяльності за період з 1 жовтня 1997 року по 1 січня 1998 року не застосовувались [6, С. 10].

Працівниками відділу непрямих податків Коломийської оДПІ за вказаний період за несвоєчасну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в якості платників податку на додану вартість дораховано ПДВ в сумі 77,5 тис. грн., разом з пенею . Фінансові санкції не застосовувались.

За утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність відповідальною є особа, яка веде облік результатів такої діяльності відповідно до законодавства.

У разі коли платник податку подає декларації, в якій допущені арифметичні помилки, що привели до заниження суми податку, належної до сплати орган державної податкової служби самостійно здійснює перерахунокНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь…
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100