Рефераты на украинском
План рахунків, які приміняються в банківській системі - Бухгалтерський облік, оподаткування -активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 ‘‘Основні засоби’’

Для облiку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобiв передбачено рахунок 10 ‘‘Основнi засоби’’, який розподiляється на субрахунки:

101 ‘‘Земельні ділянки’’;

102 ‘‘Капітальні витрати на поліпшення земель’’;

103 ‘‘Будинки та споруди’’;

104 ‘‘Машини та обладнання’’;

105 ‘‘Транспортні засоби’’;

106 ‘‘Інструменти, прилади та інвентар’’;

107 ‘‘Робочі і продуктивні тварини’’;

108 ‘‘Багаторічні насадження’’;

109 ‘‘Iншi основнi засоби’’.

На субрахунку 101 ‘‘Земельні ділянки’’ обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 ‘‘Капітальні витрати на поліпшення земель’’ обліковуються капiтальнi витрати на покращення земель. До них вiдносяться витрати неiнвентарного характеру (не пов'язанi з будiвництвом споруд) на культурно-технiчнi заходи з поверхневого полiпшення земель для сiльськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капiтальних вкладень (планування земельних дiлянок, корчування площ пiд ріллю, очищення полiв вiд каменiв i валунiв, зрiзання купин, розчищення чагарникiв, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 ‘‘Будинки та споруди’’ облiковуються із виділенням в окремі підгрупи:

будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управлiння, соцiально-культурними (будівлі учбових закладiв, лiкарень, полiклiнiк i амбулаторiй, будинкiв iнтернатiв для престарiлих та iнвалiдiв, дитячих закладів, бiблiотек, клубiв, музеїв, науково-дослiдних iнститутiв, лабораторiй та ін.) та iншими установами;

будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

водокачки, стадiони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі паркiв, скверiв і загальних садiв та інше.

На субрахунку 104 ‘‘Машини та обладнання’’ облiковуються силовi машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимiрювальнi прилади, регулюючi прилади і пристої, лабораторне обладнання, обчислювальна технiка, медичне обладнання, iншi машини та обладнання з видiленням в окремi підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп’ютерна техніка і її комплектуючі - комп’ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 105 ‘‘Транспортні засоби’’ з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4)виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

усі види спортивного транспорту;

6) запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносяться до основних засобів.

На субрахунку 106 ‘‘Інструменти, прилади та інвентар’’ облiковуються:

1) лiнiї електропередач, трансмiсiї та трубопроводи з усiма промiжними пристроями, необхiдними для трансформацiї (перетворення) i передачi енергiї та для перемiщення трубопроводами рiдких та газоподiбних речовин до споживача;

2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін.);

3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 ‘‘Машини та обладнання’’).

На субрахунку 107 ‘‘Робочі і продуктивні тварини’’ обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5)піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На субрахунку 108 ‘‘Багаторічні насадження’’ обліковуються багаторiчнi насадження. До них вiдносяться штучнi багаторiчнi насадження незалежно вiд їх вiку; плодово-ягiднi насадження всiх видiв (дерева та кущі), озеленювальні та декоративнi насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на територiї установ, у дворах житлових будинкiв, живi огорожi, снiгозахиснi та полезахиснi смуги, насадження для укрiплення пiскiв i берегiв рiчок, яро-балочнi насадження та ін.; штучнi насадження ботанiчних садiв та iнших науково-дослiдних установ та учбових закладiв для наукових цiлей та iншi штучнi багаторiчнi насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молодi насадження усiх видiв враховуються окремо вiд насаджень, що досягли повного розвитку, тобто вiку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 ‘‘Iншi основнi засоби’’ облiковуються з видiленням на окремi групи:

1)сценiчно-постановочнi засоби вартiстю понад 10 гривень за одиницю (декорацiї, меблi i реквiзити, бутафорiї, театральнi та нацiональнi костюми, головнi убори, бiлизна, взуття, перуки);

2)документацiя з типового проектування незалежно вiд вартостi;

3)навчальнi кiнофiльми, магнiтнi диски i стрiчки, касети.

За дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 131 ‘‘Знос основних засобів’’ здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

11 ‘‘Інші необоротні матеріальні активи’’

Для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 ‘‘Інші необоротні матеріальні активи’’, що поділяється на субрахунки:

111 ‘‘Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок’’;

112 ‘‘Бiблiотечні фонди’’;

113 ‘‘Малоцiннi необоротні матеріальні активи’’;

114 ‘‘Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття’’;

115 ‘‘Тимчасові нетитульні споруди’’;

116 ‘‘Природні ресурси’’;

117 ‘‘Інвентарна тара’’;

118 ‘‘Матерiали довготривалого використання для наукових цілей’’.

На субрахунку 111 ‘‘Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок’’ обліковуються:

1)музейнi цiнностi (незалежно вiд вартостi), крiм предметiв мистецтва та природознавства, старовини i народного побуту та експонатiв наукового, iсторичного i технiчного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2)експонати тваринного свiту в зоопарках та iнших аналогiчних установах незалежно вiд їх вартостi.

На субрахунку 112 ‘‘Бiблiотечні фонди’’ облiковуються бiблiотечнi фонди, незалежно вiд вартостi окремих примірникiв книг. До бiблiотечного фонду належать: наукова, художня i навчальна лiтература, спецiальнi види лiтератури та iншi видання.

На субрахунку 113 ‘‘Малоцiннi необоротні матеріальні активи’’ облiковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 ‘‘Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття’’ в закладах охорони здоров'я, соцiального забезпечення, освiти та інших установах облiковуються з видiленням в окремi групи:

1) бiлизна (сорочки, халати);

2) постiльнi речi (матраци, подушки, ковдри, простирадла, пiдодiяльники, наволочки, покривала, мiшки спальнi i т.ін.);

3) одяг i обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащi, кожухи, плаття, кофти, спiдницi, куртки, штани i т.ін.);

4) взуття, включаючи спецiальне (черевики, чоботи, сандалi, валянки i т.ін.);

5) спортивний одяг i взуття (костюми, черевики i т.ін.).

На субрахунку 115 ‘‘Тимчасові нетитульні споруди’’ обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 116 ‘‘Природні ресурси’’ обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 ‘‘Інвентарна тара’’ обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 ‘‘Матерiали довготривалого використання для наукових цілей’’ облiковуються матерiали, одержанi зi складу в лабораторiю або iншi структурнi пiдроздiли науково-дослiдних iнститутiв, вузiв для науково-дослiдних робiт, якi використовуються неодноразово або тривалий час, а також матерiали, що є об'єктами наукових дослiджень.

На цьому субрахунку в установах культури облiковуються дорогi матерiали, одержанi зi складу для реставрацiї i ремонту видань мистецтва, музейних цiнностей та пам'яток архiтектури.

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’ здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

12 ‘‘Нематеріальні активи’’

Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарської діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 ‘‘Нематеріальні активи’’ з розподілом на субрахунки:

121 ‘‘Авторські та суміжні з ними права’’;

122 ‘‘Інші нематеріальні активи’’.

На субрахунку 121 ‘‘Авторські та суміжні з ними права’’ обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 ‘‘Інші нематеріальні активи’’ обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

гудвіл;

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 133 ‘‘Знос нематеріальних активів’’ записуються суми вибуття нематеріальних активів.

13 ‘‘Знос необоротних активів’’

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ з розподілом на субрахунки:

131 ‘‘Знос основних засобiв’’;

132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’;

133 ‘‘Знос нематеріальних активiв’’.

На субрахунку 131 ‘‘Знос основних засобiв’’ облiковується знос будівель i споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторiчних насаджень, якi досягли експлуатацiйного вiку.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки i споруди, якi є унiкальними пам'ятками архiтектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, дiючі i недiючі моделі, макети та iнші наочні посiбники, що знаходяться в кабiнетах та лабораторiях i використовуються для учбових та наукових цiлей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторiчні насадження, що не досягли експлуатацiйного вiку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.

На субрахунку 132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’ обліковується знос інших матеріальних необоротних активів. Знос не нараховується на експонати тваринного свiту (в зоопарках та iнших аналогiчних установах), музейні i художнi цiнності, бiблiотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, бiлизну, постiльні речі, одяг та взуття, природні ресурси.

На субрахунку 133 ‘‘Знос нематеріальних активiв’’ обліковується знос нематеріальних активів.

Знос не визначається за необоротними активами установ, якi знаходяться за кордоном.

За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’ нараховується знос на необоротні активи.

Клас 2. Запаси

На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.

20 ‘‘Виробничі запаси’’

На рахунку 20 ‘‘Виробничі запаси’’ облiковується обладнання, яке пiдлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будiвельнi матерiали, конструкцiї, деталi та iншi матерiальнi цiнностi, придбанi за рахунок коштiв, видiлених на капiтальне будівництво, матерiали для науково-дослiдних робiт, а також спецiальне обладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарськими договорами. Він розподiляється на субрахунки:

201 ‘‘Сировина і матеріали’’;

202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’;

203 ‘‘Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами’’;

204 ‘‘Будiвельнi матерiали’’;

205 ‘‘Інші матеріали’’.

На субрахунку 201 ‘‘Сировина і матеріали’’ облiковуються сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’ облiковуються будiвельнi конструкцiї i деталi, зокрема: металевi, залiзобетоннi i дерев'янi конструкцiї, блоки i збiрнi частини будiвель i споруд; збiрнi елементи; обладнання для опалювальної, вентиляцiйної, санiтарно-технiчної системи (опалювальнi котли, радiатори i т.ін.). На цьому субрахунку також облiковуються вiтчизняне та iмпортне обладнання, що потребує монтажу i призначене для встановлення, та iншi матерiальнi цiнностi, необхiднi для будiвництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дiю тiльки пiсля зiбрання його частин i прикрiплення до фундаменту або опор будiвель i споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається i контрольно-вимiрювальна апаратура або iншi прилади, призначенi для монтажу в складi встановленого обладнання.

На субрахунку 203 ‘‘Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами’’ у науково-дослiдних установах i вищих навчальних закладах облiковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачi його до наукового пiдроздiлу.

На субрахунку 204 ‘‘Будiвельнi матерiали’’ облiковуються будiвельнi матерiали, що придбанi за рахунок коштiв, призначених на капiтальне будiвництво, i використовуються в процесi будiвельних та монтажних робiт.

До будiвельних матерiалiв належать:

силiкатнi матерiали (цемент, пiсок, гравiй, вапно, камiнь, цегла, черепиця); лiсовi матерiали (лiс круглий, пиломатерiали, фанера i т.ін.); будiвельний метал (залiзо, жесть, сталь, цинк листовий i т.ін.); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби i т.ін.);

санiтарно-технiчнi матерiали (крани, муфти, трiйники i т.ін.); електротехнiчнi матерiали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провiд, запобiжники, ізолятори тощо); хiмiчно-москательнi (фарба, олiфа, толь i т.ін.) та iншi аналогiчнi матерiали.

На цьому субрахунку в пiдсобних сiльських господарствах облiковується посадковий матерiал, придбаний за рахунок капiтальних вкладень для закладення садiв, ягiдникiв, виноградникiв тощо.

На субрахунку 205 ‘‘Інші матеріали’’ облiковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201-204.

На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов`язання’’.

За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 ‘‘Витрати’’.

21 ‘‘Тварини на вирощуванні і відгодівлі’’

На рахунку 21 ‘‘Тварини на вирощуванні i вiдгодiвлi’’ обліковуються усі види тварин i тварини на вiдгодiвлi, птахи, кролі, хутровi звiрi, сiм'ї бджiл незалежно вiд їх вартостi з розподілом на субрахунки:

211 ‘‘Молодняк тварин на вирощуванні’’;

212 ‘‘Тварини на відгодівлі’’;

213 ‘‘Птиця’’;

214 ‘‘Звірі’’;

215 ‘‘Кролі’’;

216 ‘‘Сім’ї бджіл’’;

217 ‘‘Доросла худоба, вибракувана з основного стада’’;

218 ‘‘Худоба, прийнята від населення для реалізації’’.

На субрахунку 211 ‘‘Молодняк тварин на вирощуванні’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На субрахунку 212 ‘‘Тварини на відгодівлі’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 ‘‘Птиця’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

кури м’ясного напрямку: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

качки: молодняк; доросле стадо;

гуси: молодняк; доросле стадо;

індики: молодняк; доросле стадо;

цесарки: молодняк; доросле стадо;

перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 ‘‘Звірі’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 215 ‘‘Кролі’’ ведеться облік наявності, надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 216 ‘‘Сім’ї бджіл’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 ‘‘Доросла худоба, вибракувана з основного стада’’ ведеться облік поголів’я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку 218 ‘‘Худоба, прийнята від населення для реалізації’’ ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

Закуплені молодняк худоби і доросла худоба для відгодівлі оприбутковуються за вартістю придбання на дебет рахунку 21 з кредиту відповідного субрахунку класу 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

22 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети’’

Наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік, відображається на субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації’’.

Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’, 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’. Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредитом субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’.

Вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’.

23 ‘‘Матеріали і продукти харчування’’

Матерiали i продукти харчування, що знаходяться в установах за їх предметною характеристикою незалежно вiд коду економічної класифікації видаткiв, за рахунок якої вони були придбані, облiковуються на рахунку 23 ‘‘Матерiали i продукти харчування’’, який подiляється на субрахунки:

231 ‘‘Матерiали для учбових, наукових та iнших цілей’’;

232 ‘‘Продукти харчування’’;

233 ‘‘Медикаменти i перев'язувальнi засоби’’;

234 ‘‘Господарськi матерiали i канцелярське приладдя’’;

235 ‘‘Паливо, горючі i мастильнi матерiали’’;

236 ‘‘Тара’’;

237 ‘‘Матерiали в дорозi’’;

238 ‘‘Запаснi частини до машин i обладнання’’;

239 ‘‘Iншi матерiали’’.

На субрахунку 231 ‘‘Матерiали для учбових, наукових та iнших цiлей’’ облiковуються реактиви i хiмiкати, скло i хiмпосуд, метали, електроматерiали i радiоматерiали, радiолампи, фотоприладдя, папiр призначений на видання навчальних програм, посiбникiв та наукових робiт, пiддослiднi тварини та iншi матерiали для навчальної мети i науково-дослiдних робiт, а також дорогоцiннi та iншi метали для протезування.

Облiк дорогоцiнних металiв для протезування ведеться у вiдповiдностi з Положенням про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженим спільним наказом Мiнiстерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 №54/11/161-91/15 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.94 за №158/367.

На субрахунку 232 ‘‘Продукти харчування’’ облiковуються продукти харчування в установах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом економічної класифікації видатків 1133 ‘‘Продукти харчування’’.

На субрахунку 233 ‘‘Медикаменти i перев'язувальні засоби’’' облiковуються медикаменти, компоненти, бактерициднi препарати, сироватки, вакцини, кров та перев'язувальнi засоби в лiкарнях, лiкувально-профiлактичних, лiкувально-ветеринарних та iнших закладах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом 1132 економічної класифікації видатків ‘‘Медикаменти та перев'язувальні матеріали’’.

На цьому субрахунку також облiковуються допомiжнi та аптекарськi матерiали в лiкувальних закладах, якi мають свої аптеки.

На субрахунку 234 ‘‘Господарськi матерiали i канцелярське приладдя’’ облiковуються господарськi матерiали, що використовуються для поточних потреб установ (електричнi лампи, мило, щiтки та iн.), будiвельнi матерiали для поточного ремонту. Тут обліковуються медикаменти i перев'язувальнi засоби установ, у кошторисах яких асигнування на цю мету передбачаються за кодом 1131 економічної класифікації видатків ‘‘Предмети, матеріали, обладнання та інвентар’’.

На субрахунку 235 ‘‘Паливо, горючі i мастильнi матерiали’’ облiковуються всi види палива, пального i мастильних матерiалiв, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугiлля, торф, бензин, гас, мазут, автол i т.ін.), а також безпосередньо у матерiально вiдповiдальних осiб.

На субрахунку 236 ‘‘Тара’’ облiковується поворотна тара, обмiнна тара (бочки, бiдони, ящики, банки склянi, пляшки i т.ін.), як порожня, так i та, що вміщує матерiальні цiнності.

На субрахунку 237 ‘‘Матерiали в дорозi’’ облiковуються матерiали, оплаченi установами за поставками, якi не надiйшли до кiнця мiсяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матерiали, одержанi на склади груп централiзованого постачання i не розподiленi за установами. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На субрахунку 238 ‘‘Запаснi частини до машин i обладнання’’ облiковуються запаснi частини, призначенi для ремонту i замiни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та iн.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобiльнi шини, включаючи покришки, камери i обiднi стрiчки тощо), що не обліковуються на субрахунку 105 ‘‘Транспортні засоби’’.

На субрахунку 239 ‘‘Iншi матерiали’’ облiковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насiння, добрива та iншi матерiали.

За дебетом субрахунків рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що придбані установою. При цьому кредитується відповідний субрахунок рухунку класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’, 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

За кредитом cубрахунку рахунку 23 здійснюється списання матеріалів і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний субрахунок класу 8 ‘‘Витрати’’.

24 ‘‘Готова продукція’’

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукцiї ведеться на субрахунку 241 ‘‘Вироби виробничих (навчальних) майстерень’’.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 241 і дебетується субрахунок 721 ‘‘Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень’’.

25 ‘‘Продукція сільськогосподарського виробництва’’

Облік протягом року продукцiї пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств ведеться на субрахунку 251 ‘‘Продукцiя пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 ‘‘Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств’’.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 251 і дебетується субрахунок 722 ‘‘Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств’’.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

До класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ належать рахунки, що застосовуються для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

30 ‘‘Каса’’

Облiк руху та наявності грошей у касi установи або централiзованої бухгалтерiї ведеться на рахунку 30 ‘‘Каса’’ з розподілом на субрахунки:

301 ‘‘Каса в національній валюті’’;

302 ‘‘Каса в іноземній валюті’’.

На субрахунку 301 ‘‘Каса в національній валюті’’ ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку 302 ‘‘Каса в іноземній валюті’’ обліковується рух та наявність готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

За дебетом субрахунків рахунку 30 записуються надходження в касу, а за кредитом - видані кошти.

31 ‘‘Рахунки в банках’’

Облік руху коштів на поточних рахунках в установах банків ведеться на рахунку 31 ‘‘Рахунки в банках’’ з розподілом на субрахунки:

311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’;

312 ‘‘Поточні рахунки для переведення пiдвiдомчим установам’’;

313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’;

314 ‘‘Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями’’;

315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’;

316 ‘‘Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’;

317 ‘‘Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’;

318 ‘‘Поточні рахунки в іноземній валюті’’;

319 ‘‘Інші поточні рахунки’’.

На субрахунку 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’ облiковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчестоящих розпорядників коштів на утримання установи або на централiзовані заходи на видатки, що передбачені в розділі ‘‘Загальний фонд’’ кошторису установи.

На субрахунку 312 ‘‘Поточні рахунки для переведення пiдвiдомчим установам’’ головними розпорядниками коштiв та розпорядниками коштів другого ступеня облiковуються кошти, призначенi для переказiв пiдвiдомчим установам.

На субрахунку 313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ обліковуються спеціальні кошти, які належать до спеціального фонду установи згідно з кошторисом доходів і видатків.

На субрахунку 314 ‘‘Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями’’ облiковується рух коштів, які надійшли на ім’я установи для виконання певних доручень.

На субрахунку 315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’ обліковуються кошти, які надходять у тимчасове розпорядження установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 316 ‘‘Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’ обліковуються кошти, що відносяться до інших позабюджетних коштів згідно із спеціальним фондом кошторису установи.

На субрахунку 317 ‘‘Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ облiковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на поточних рахунках в установах банків.

На субрахунку 318 ‘‘Поточні рахунки в іноземній валюті’’ облiковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 319 ‘‘Інші поточні рахунки’’ обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках 311-318.

За дебетом субрахунків рахунку 31 записуються надходження коштів на поточні рахунки. Списання коштів здійснюється за кредитом цих субрахунків.

Субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків та тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

32 ‘‘Рахунки в казначействі’’

Рух коштів установи на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України ведеться на рахунку 32 ‘‘Рахунки в казначействі’’ з розподілом на субрахунки:

321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’;

322 ‘‘Особові рахунки’’;

323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’;

324 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями’’;

325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’;

326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’;

327 ‘‘Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’.

На субрахунку 321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’ обліковуються кошти, виділені розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи.

На субрахунку 322 ‘‘Особові рахунки’’ облiковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунку 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ облiковуються кошти спеціального фонду установи в частині спеціальних коштів.

На субрахунку 324 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями’’ облiковуються кошти, одержанi установами згідно нормативних актів Президента України та Кабінету Міністрів України та вiд юридичних або фізичних осіб з метою виконання певних доручень.

На субрахунку 325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’ обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’ обліковуються кошти спеціального фонду в частині інших позабюджетних коштів установ.

На субрахунку 327 ‘‘Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ обліковуються кошти сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні.

Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування – за кредитом.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації видатків.

33 ‘‘Інші кошти’’

Рух i наявнiсть коштiв, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування i т. ін., оплачених путiвках у будинки вiдпочинку, санаторiї, турбази, у повiдомленнях на поштовi перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок i вкладишах до них та в iнших грошових документах, облiковуються на рахунку 33 ‘‘Інші кошти’’, який розподiляється на субрахунки:

331‘‘Грошові документи в національній валюті’’;

332 ‘‘Грошові документи в іноземній валюті’’;

333 ‘‘Грошові кошти в дорозi в національній валюті’’;

334 ‘‘Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті’’.

На субрахунку 331 ‘‘Грошові документи в національній валюті’’ обліковуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 ‘‘Грошові документи в іноземній валюті’’ ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 ‘‘Грошові кошти в дорозi в національній валюті’’ облiковуються кошти, які перерахованi в останнi днi мiсяця на реєстраційні/поточнi рахунки, але будуть зарахованi в наступному мiсяцi.

На субрахунку 334 ‘‘Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті’’ обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступному місяці.

34 ‘‘Короткострокові векселі одержані’’

Короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:

341 ‘‘Векселі, одержані в національній валюті’’;

342 ‘‘Векселі, одержані в іноземній валюті’’.

На субрахунку 341 ‘‘Векселі, одержані в національній валюті’’ обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 ‘‘Векселі одержані в іноземній валюті’’ обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 34, а перерахування – за кредитом.

35 ‘‘Розрахунки з покупцями та замовниками’’

На рахунку 35 ‘‘Розрахунки з покупцями та замовниками’’ облiковуються розрахунки з покупцями та замовниками за виконанi роботи i надані послуги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату.

Рахунок 35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

На субрахунку 351 ‘‘Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослiднi роботи’’ облiковуються аванси, одержанi вiд замовникiв у рахунок виконання науково-дослiдних робiт за договорами.

Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахункуНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Секс - это наследственное. Если ваши родители сексом не занимались, то ваши шансы заняться им ничтожны.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100