Рефераты на украинском
Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік” - Бухгалтерський облік, оподаткування -style="width:83.85pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:15.85pt">

6.

Тема 6. Облік готової продукції та

її реалізація

2

05.06


Ознайомитись:

- з основними видами продукції, що випускається підприємством;

- з документальним оформленням

руху готової продукції;

- з порядком заключения угод з покупцями та замовниками;

- з порядком визначення собівартості реалізованої продукції відповідно до П (С) БО 16 "Витрати"

- з порядком проведення інвентаризації готової продукції.

Виконати:

- оформити   первинні   документи   на   випуск готової продукції,

- оформити документи по передачі її на склад;

- оформити документи на    відвантаження (реалізацію) продукції;

- заповнити облікові реєстри по рахунках 26, 90

- оформити податкову декларацію по ПДВ.

7.

Тема 7. Облік праці і заробітної плати

2

07.06

Ознайомитись:

- із класифікацією персоналу на промисловому підприємстві;

- із системами оплати праці,  які використовуються на підприємстві;

- із порядком     нарахування    основної    та додаткової заробітної плати;                     

- із порядком  нарахування зарплати за невідпрацьований час у випадках передбачених законодавством;

-  із   видами   утримань   із   заробітної   плати, аналітичним обліком розрахунків по оплаті праці;

- із складанням зведеної відомості заробітної плати на підприємстві;

- із порядком оформлення документів   для отримання готівки на виплату   заробітної плати;  

- із порядком обчислення    середньоденної заробітної плати.

Виконати:

- скласти і опрацювати табель відпрацьованого робочого часу,

- оформити документи   по  обліку виконаних

робіт при відрядній оплаті праці;

- скласти   відомість   нарахування   заробітної плати на підставі оформлених при погодинній та відрядній формах оплати праці;

- визначити  доплату  за  роботу  у  святкові, вихідні дні. нічний час та інші доплати, що існують на підприємстві;

-    оформити особові картки;

- визначити допомоги по тимчасовій непрацездатності;

- скласти розрахунок нарахувань на заробітну плату у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування і фонд безробіття;

- скласти розрахунок відпускних.      

8.

Тема 8. Облік власного капіталу, доходів та фінансових результатів

1

11.06

Ознайомитись:

- з П (С) БО 5 “Звіт про власний капітал”, П (С) 15 “Дохід”

- з порядком ведення обліку статутного, валового та додаткового капіталів;

- з складом та структурою доходів підприємства;

- з порядком визначення фінансових результатів;

- порядком визначення оподатковува-ного прибутку.

Виконали:

- скласти Декларацію про прибуток підприємства;

- оформити документи по обліку руху власного капіталу;

- визначити фінансовий результат   діяльності підприємства за звітний період;

- оформити фінансову звітність по   власному капіталу та фінансових результатах.

9.

Тема 9. Фінансова звітність промислового підприємства

1

12.06

Ознайомитись:

- з нормативно-законодавчими актами,     що використовуються при складанні   фінансової звітності (П(С) БО 1. 2. 3, 4, 5, 19, 20);

- з обліковими роботами, пов’язаними з складанням річного звіту, порядком проведення інвентаризації;

- з порядком записів у Головну книгу, записом оборотів та визначенням залишків на кінець року, об’ємом та    змістом річного звіту підприємства.

Виконати:

- оформити інвентаризаційний опис,      що складається при заповненні річної звітності;

- зробити записи в Головну книгу за грудень, підрахувати обороти та визначити залишки на 1 січня;

-    оформити Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та     інші форми податкової та статистичної звітності

Оформлення звіту

1

14.06

Разом

14

Всього

28

Керівник практики          (підпис)                           _____________________

       (прізвище, ініціали, посада)

Студент-практикант     (підпис)                         _____________________

                                                                                         (прізвище, ініціали)

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Избавиться от рака лучше всего с помощью пива.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100