Рефераты на украинском
Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік, оподаткування -border-bottom:double windowtext 1.5pt;border-right:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Кредит (видаток)

Дебет

Кредит

Дебет

(перера-ховано)

Кредит (заборго-ваність)

Дебет

(перера-ховано)

Кредит (заборго-ваність)

Дебет (викори-стання)

Кредит

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Типова форма № В-1

Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу)

за _________ 200_ р.

№ пор.

Вид основних засобів, активі

Коротка характеристика (шифр, амортизації)

Залишок на початок звітного року (періоду)

Рух основних засобів

Кількість

Сума (первісна вартість)

Дебет (прибуток)

Дата, номер документів

Кількість

Сума (первісна вартість)

Дата, номер документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продовження

(рахунок "Основні засоби")

Залишок на кінець звітного року (періоду)

Знос (амортизація) майна

Кредит (видаток)

Кількість

Сума (первісна вартість)

Місячна норма відрахувань (%)

Сума нарахування за місяць

Кількість

Разом

У тому числі недоамортизована частина

Причина вибуття

за нормою

прискореним методом

з початку року до звітного місяця

на 1-ше число поточного року (періоду)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

____________

(підпис)


Типова форма № В-2

ВІДОМІСТЬ

обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів

за _________ 200_ р.

№ пор.

Но-мен-кла-тур-ний номер

Назва мате-ріалів,продукції

Оди-ницяви-міру

Ціна (придбання, фактична собівартість) запасів продукції, товарів

Залишок на початок місяця

Дебет

Кредит

Залишок на кінець місяця

Кількість

Сума

Всього

в т. ч. власного

Всього

Сума, в т. ч. дебет рахунків

Кількість

Су-ма

Кількість

Су-ма

Кількість

Су-ма

Кількість

Су-ма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

_________________

(підпис)


Типова форма № В-3

Відомість

обліку витрат на виробництво за____________________ 2000 р.

№ пор.

Вид продукції, робіт, послуг

Дебет рахунка "Виробництво" ("Капітальні інвестиції") з кредиту рахунків

Залишок незавершеного виробництва

Кредит рахунка "Виробництво" ("Капітальні інвестиції")

Всього - сума

у тому числі на склад, реалізовано

Матеріали

Розрахунки по страхуванню

Розрахунки по оплаті праці

Знос (амортизація) основних засобів

Всього витрат за місяць

на склад

реалізовано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

______________

(підпис)

Типова форма № В-4

Відомість обліку грошових коштів і фондів за ____________________ 200 _ р.

за рахунком (ами) №№ _______

Підстава, операція, дата

Сальдо коштів

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

Дебет

Кредит

Разом

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

_________________

(підпис)


Типова форма № В-6 (оплата)

Відомість

обліку реалізації за _____200__ р.

№ пор.

Номер рахунка

Платник, назва продукції (робіт, послуг)

Залишок на початок місяця

Дебет рахунка "Собівартість реалізації" направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця

за фактичною собівартістю

за продажними цінами

За фактичною собівартістю з кредиту рахунків

За продажними цінами

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Продовження

Кредит рахунка "Доходи від реалізації" (оплата)

Довідково у дебет рахунка "Собівартість реалізації"

Прибуток за місяць (дебет рахунка "Собівартість реалізації", кредит рахунка "Фінансові результати")

Залишок на кінець місяця

Дата

Кореспондуючий рахунок

За продажними цінами

Фактична собівартість

Непрямі податки та інші платежі

За фактичною собівартістю (дебет рахунка "Собівартість реалізації")

За продажними цінами

11

12

13

14

15

16

17

18

___________________

(підпис)


Типова форма № В-6 (відвантаження)

ВІДОМІСТЬ

обліку реалізації за ____________________ 200__ р.

№ пор.

Номер рахунка

Платник, назва продукції (робіт, послуг)

Залишок на початок місяця за продажними цінами

Направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця

Прибуток (збиток) звітного місяця "Доходи від реалізації", дебет рахунка "Розрахунки з покупцями і замовниками")

Оплата (кредит рахунка "Розрахунки з покупцями і замовниками")

Різниця між продажною ціною і фактичною собівартістю

Сальдо на кінець місяця за продажними цінами

за фактичною собівартістю з кредиту рахунків

Непрямі податки та інші платежі

Разом (дебет рахунка "Собівартість реалізації")

За продажними цінами (кредит рахунка

Дата

Сума

Кореспондуючий рахунок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

___________________

(підпис)


Типова форма № В-7

ВІДОМІСТЬ

обліку розрахунків з постачальниками за _______________ 200__ р.

№ пор.

Номер документа, дата

Постачальник, місце

Сальдо на початок місяця (заборгованість)

3 кредита рахунка "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" в дебет рахунків (належить по рахунку)

Дебет рахунка "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" (оплачено)

Сальдо (заборгованість)

підприємству

постачальнику

Разом

Дата

Кореспондуючий рахунок

Сума

підприємству

постачальнику

І

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ІЗ

14

15

16

___________________

(підпис)

Типова форма № В-8

ВІДОМІСТЬ

обліку заробітної плати за ______________ 200_р.

№ пор.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Залишок заробітної плати на початок місяця (заборгованість працівникам)

Кредит (нараховано), рахунок "Розрахунки по оплаті праці"

в дебет рахунків

Разом по кредиту рахунка "Розрахунки по оплаті праці"

1

2

3

4

назад |  4  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Верная женщина та, на которую всегда можно положиться.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100