Рефераты на украинском
Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Бухгалтерський облік, оподаткування -

За 1998 рік працівниками ВАТ “Коломийський ДОЗ” виготовлено товарної продукції в діючих цінах на суму 1742,2 тис. грн. проти 1642 тис. грн. в минулому році, що складає 106,1 % до минулого року і 1660,3 тис. грн. в порівняльних цінах на 1.01.98 році проти 1632,2 тис. грн. в минулому році, що складає 101,7 %.

В розрізі номенклатури товарної продукції за 1998 рік проти 1997 року зменшився випуск меблів спеціальних учнівських і становить 116,0 тис. грн. цього року проти 1253,0 тис. грн. минулого року, що становить 89,0 %. Випуск меблів побутових, інших товарів народного споживання і іншої продукції значно зріс у порівнянні з минулим роком.

В розрізі асортименту виробів товаооборот в звітному році значно збільшився випуск стільців памп'яних поворотних (на 274,5%), комплектів КП-01, комплектів УК-04, шаф книжкових, комплектів Трембіта, комплектів Менеджер, столів викладача, столів комп’ютерних.

Виробнича потужність заводу є велика, завод може випускати щомісячно товарну продукцію на суму 400-500 тис. грн. та головною причиною, яка стримує ріст темпів виробництва являється відсутність належної кількості оборотних коштів при постійному рості інфляційних процесів, які супроводжуються зростанням цін на сировину і матеріали, енергоносії, послуги зв’язку та транспорту.

Відсутність оборотних коштів приводить до того, що завод не має можливості вчасно на план випуску закупити відповідні сировину і матеріали.

Закуповуються вони по бартеру, або під “чесне слово” часто низької якості і, не відповідністю до технології, що приводить до щомісячного складання безлічі відхилень від норм. Крім того, через дефіцит енергоресурсів проводилось по графіку відключення заводу від енергоносіїв.

Все це негативно впливає не тільки на виконання виробничих завдань, але й на організацію праці. Допускалися значні вимушені втрати робочого часу, зміни режиму робочого часу, надавилися довгострокові відпустки з дозволу адміністрації, або за свій рахунок. Отже, за звітний 1998 рік працівниками заводу відпрацьовано 95607 днів, що в середньому на одного робітника складає 112,6 днів проти встановленого згідно діючого законодавства 223,5 днів, проти 82,4 дні в минулому році. Кожним працівником заводу за 1998 рік відпрацьовано на 30,2 дні більше ніж у минулому.

Відпустки з ініціативи адміністрації складають 95725 днів, проти 131127 днів у минулому році, що становить 415 днів на одного працівника по заводу проти 145 днів в минулому році у відпустці з ініціативи адміністрації, перебувало 655 осіб, з них тривалість понад один місяць 279 осіб.

На режимі неповного робочого тижня працювало 482 особи. Число прогулів складає 895 у 1998 році проти 1403 прогулів у минулому році.

На протязі року прийнять на завод 70 осіб, звільнено 145 осіб, із них за порушення трудової дисципліни 24 особи, за власним бажанням 77 осіб, скорочено 6 осіб, які відмовилися від іншої роботи, запропонованої їм на заводі.

Відсутність роботи негативно впливає на життєвий рівень наших працівників.

Середньомісячна зарплата одного працюючого складає 45,06 грн. проти 31,28 грн. у минулому році. Темп росту середньомісячної зарплати до минулого року склав 144,0%. Середньомісячна зарплата в еквіваленті повної зайнятості складає 105, 34 грн. проти 101,40 грн. в порівняні з минулим роком.

ФОП по заводу склав 463,9 тис. грн. в тому числі: основна зарплата – 392,5 тис. грн., додаткова і доплати – 69,4 тис. грн.

Питома вага фонду оплати праці на 1 грн. товарна продукція складає 0,27 проти 0,22 грн. у минулому році.

За звітний рік по заводу нарахувалися такі доплати і надбавки до зарплати згідно з діючим законодавством в сумі 69,1 грн., а саме:

гірські в сумі 11,61 тис. грн.;

заміщення в сумі 5,0 тис. грн.;

класність в сумі 1,22 тис. грн.;

нічні в сумі 1,1 тис. грн.;

шкідливі умови праці в сумі 3,6 тис. грн.;

відпустки в сумі 45,9 тис. грн.;

інші доплати в сумі 0,7 тис. грн.

Не виплачувались доплати за керівництво бригадою робітникам не звільненим від основної роботи із-за відсутності виконання бригадою норм виробітки в середньому за місяць (виробничих завдань) при умові забезпечення високої якості продукції. Проводились доплати працівникам зайнятим на дільницях із шкідливими і важкими умовами праці від 4 до 12% згідно “Переліку професій робітників одержуючих надбавки до тарифних ставок на важкі та шкідливі умови праці.”

На заводі діє 84286 норм із них технічно-обгрунтованих – 72487 норм. Виконання норм виробітки за звітний період складає 86%.

Валова виробітка продукції на одного працюючого промислово-виробничого персоналу у звітному році складає 1935,1 гривні або 121,9% до минулого року.

Заборгованість перед працівниками заводу по заробітній платі станом на 1.01.1999 року склала 311,2 тис. грн. (9 місяців в середньому).

Основні фонди структурних підрозділів заводу зношені так як вводились починаючи з 1974 року по 1980 роки. Біля 40% обладнання повністю зношене: включає заміни, але через відсутність коштів на придбання нового, продовжується його експлуатація, в зв’язку з чим завод змушений неефективно витрачати кошти на ремонт цього устаткування. По мірі нагромадження власних коштів за рахунок амортизації відчислень ми можемо купити тільки деякі необхідні запасні частини для ремонтів. Середньорічна вартість основних виробничих фондів складає 26757 тис. грн. Випуск продукції на 1 гривню середньорічної вартості основних фондів (фондовіддача в діючих цінах складає 0,065 грн.

Вартість оборотних коштів склала 888,2 тис. грн., із них:

виробничі запаси – 326,8 тис. грн.;

готова продукція – 413,8 тис. грн.;

незавершене виробництво – 59,9 тис. грн.;

молооцінка – 87,7 тис. грн.

В технічній політиці заводу основна увага приділяється задоволенню потреб споживачів в нових видах продукції. У цьому напрямку за 1998 рік на заводі проведена повна технологічна підготовка, розробка нормативно-технічної документації і впроваджено в виробництво:

Комплект обладнання для кабінету фізики К-208

Комплект обладнання для кабінету хімії К-207

Шафа витяжна для кабінетів хімії К-111

Дошка класна трьох секційна К-808

Парта-лавка під кутом 70о (одно- і двомісна)

Крісло театральне К-036-01

Розроблено ескізи проектів і виготовлено дослідні взірці по:

Меблі для кафе і барів з використанням деталей з версаліту.

Набір меблів для спальні.

Броньові двері.

Стелаж.

Шафу для класних журналів.

Комплект “Школярик”.

Комплект для їдальні “Аркан”.

Крісло робоче К-031.

Відкоректована НТД і впроваджено виготовлення виробів з ламінованої плити.

Впроваджено технологічний процес розкрою листових матеріалів на верстаті ДМ МД-40.

Відновлено роботу дільниці лущення і сушки шпону лущеного, а також газових сушильних камер.

Середньоспискова кількість працюючих за звітний період становив 858 чоловік.

За звітний період на заводі сталася два нещасні випадки зв’язані з виробництвом з втратою працездатності 1 і більше робочих днів.

У 1997 році сталося три нещасні випадки, зв’язані з виробництвом.

Коефіцієнт частоти за звітний період становить:

1 х 1000

Кч = = 2,33

858

54

Кв = = 27,0

2

У 1997 році Кн = 3,3; Кв = 21 рдм.

Аварійних об’єктів на заводі немає.

Жінок, зайнятих на важливих роботах немає.

У звітному періоді на роботах з шкідливими умовами праці було зайнято 137 жінок.

Забезпечення побутовими приміщеннями 100%.

На виконання комплексних заходів асигновано 7200,0 грн. неможливість своєчасно забезпечити колектив матеріальними ресурсами привела до зростання кредиторської та дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.1999 року дебіторська заборгованість по фактичній собівартості склала 329, 6 тис. грн.

Залишки готової продукції в оптових цінах на складі становлять 277,6 тис. грн., товари відвантажені в оптових цінах 445,8 тис. грн. Об’єм реалізації продукції 1849,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість за звітний рік становить 1786,1 тис. грн., в тому числі:

За матеріали не сплачені в строк 204,7 тис. грн.;

Попередня оплата 25,6 тис. грн.;

Розрахунки з бюджетом 214,1 тис. грн.;

Позабюджетні платежі 56,8 тис. грн.;

По страхуванню 242,5 тис. грн.;

По оплаті праці 311,2 тис. грн.;

З учасниками (інвестиції) 80,0 тис. грн.;

Інші кредитори 661,2 тис. грн.

За 1998 рік заводом нараховано платежів до бюджету: Таблиця № 2

в тис. грн.windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Стіл викладача

шт.

400

200

200

18.

Стіл комп'ютрний

-//-

20

--

--

19.

Шотківниця мала

-//-

115

100

115,0

20.

Парта-лавка одномісна

-//-

200

--

--

21.

Парта-лавка двомісна

-//-

26767

26924

99,3

5.

Середньорічна вартість

т. грн

0,065

0,60

106,3

6.

Фондовіддача

грн.

463,9

362,6

127,9

7.

Фонд оплати праці, всього

т. грн.

402,3

330,8

121,6

В т. ч. ПВП

-//-

249,9

221,4

112,8

а) із них робітників

-//-

134,9

115,1

117,2

- відрядно

-//-

115,0

106,3

108,1

- погодинно

-//-

152,4

109,4

139,3

б) ІТП

-//-

858

966

88,8

8.

Середньооблікова чисельність, всього

чол.

793

804

87,7

В тому числі ПВП

-//-

367

298

123,1

9.

Середньооблікова чисельність по заводу в повному еквіваленті зайнятості

-//-

45,06

31,28

144,0

10.

Середньорічна зарплата одного працюючого

грн.

105,34

101,40

103,9

11.

Середньомісяна зарплата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості

-//-

1935,1

1586,7

121,9

12.

Валовий виробіток одного працюючого

-//-

27

22

ПЛАТЕЖІ

Належить до розрахунку

Фактично внесено

1

Податок на додану вартість

237,1

298,3

2

У фонд Чорнобиля

31,8

24,5

3

Ресурсні платежі

0,5

0,4

4

Інші податки і платежі

134,2

123,3

Р А З О М

403,6

446,5

Таблиця № 3

Фінансові результати за 1998 рік

ПОКАЗНИКИ

Прибутки

Збитки

1

Виручка від реалізації продукції

2219,4

2

Податок на додану вартість

369,9

3

Затрати на виробництво реалізованої продукції

2721,8

4

Комерційні втрати

1,4

5

Результати від реалізації

673,7

6

Інші операційні доходи і витрати

5,0

7

Інші позареалізаційні доходи і витрати

34,8

41,6

8

Всього прибутків чи збитків

39,8

915,3

9

Балансовий збиток

875,5

10

Інше використання прибутку

212,1

11

Нерозподілений прибуток

135,8

Таблиця № 4

Затрати на виробницво товарної продукції за 1998 рік

Затрати

Сума

%

1

Матеріальні затрати

1123,3

45,7

2

Оплата праці

417,5

17,0

3

Відрахування на соціальні заходи

183,1

7,4

4

Амортизація

539,2

21,9

5

Інші витрати

194,8

8,0

Р А З О М

2457,9

100

Фактичний обсяг виробництва 1742,1 тис. грн.

Таблиця № 5

Фактичні затрати на 1 грн. товарної продукції у 1998 році

ПОКАЗНИКИ

І

кв.

ІІ

кв.

І півріччя

ІІІ кв.

9

міс.

IV

кв.

Рік

1. Випуск товарної продукції

68

369

437,4

678,7

1116,2

626

1742,1

2. Собівартість товарної продукції

381

516

897

708,7

1607,9

850

2463,1

3. Затрати на 1 грн. товарної продукції

5,54

1,41

2,05

1,044

1,44

1,357

1,41

2. СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

2.1. Облік затрат виробничої собівартості продукції

Виробнича собівартість продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) формується у системі таких розрахунків:

а) на державному підприємстві, такому як ВАТ «Коломийський ДОЗ» : №20 "Основне виробництво”, № 21 "Напівфабрикати власного виробництва", № 23 "Допоміжні ви­робництва", № 24 "Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання", № 25 "Загальновиробничі витрати", № 26 "Загальногосподарські витрати", № 28 "Брак у виробництві", № 29 "Обслуговуючі вироб­ництва та господарства", № 31 "Витрати майбутніх періодів". Всі рахунки активні;

б) на малих підприємствах затрати на виробництво доцільно облічувати на калькуляційному рахунку № 20 "Основне виробництво" і збирально-розподільчому, № 26 "Загальногосподарські витрати", що не виключає використання інших рахунків (№ 23,24,25,31 тощо).

Собівартість продукції основного виробництва. На дебеті рахунку № 20 “Основне виробництво” відображають прямі затрати звітного періоду, пов'язані безпосередньо з випус­ком продукції, виконанням робіт та наданням послуг, також за­трати допоміжних виробництв, непрямі затрати, пов'язані з управлінням, та обслуговуванням основного виробництва, втрати від бра­ку, на кредиті - списування фактичної продукції. Сальдо на рахун­ку № 20. "Основне виробництво" тільки дебетове, показує фактичну собівартість незавершеного виробництва.

Облік затрат на рахунку № 20 за звітний період :

Дебет рахунку № 20 "Основне виробництво"

Кредит рахунку № 05 "Матеріали"

Кредит рахунку № 06 "Паливо та інші виробничі запаси"

Кредит рахунку № 70 "Розрахунки по оплаті праці"

Кредит рахунку № 69 ”Розрахунки по страхуванню"

Кредит рахунку № 68 "Розрахунку з бюджетом"

Кредит рахунку № 65 "Рахунки по позабюджетних платежах"

Кредит рахунку № 89 "Резерв наступних витрат та платежів"

Кредит рахунку № 23 "Допоміжні виробництва"

Кредит рахунку № 24 “Витрати по експлуатації машин

назад |  4  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Принято решение об открытии музея войсковых фигур - принимаются экспонаты!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100