Рефераты на украинском
Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Бухгалтерський облік, оподаткування -46 - Кт 41 - на суму товарів за купівельними цінами без ПДВ -

1125

2.2 Дт 46 - Кт 67-2 - на суму нарахованого за даними інвентаризації на 1.10.97 р. податкового кредиту з ПДВ - 225

Зазначимо, що в місяці повернення товарів і сторнування суми їх реалізації податкове зобов’язання з ПДВ має бути сторноване, а валовий дохід від реалізації товарів буде визначений з врахуванням зменшення суми реалізації товарів і затрат на неї, тобто зменшиться.

З. На сторнування способом червоного сторно нарахованого при відвантаженні товарів покупцю податкового зобов’язання з ПДВ від суми торговельної націнки на відвантажені товари (150 грн.) в сумі 25 грн.:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» - 25

Очевидно, що запис на відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ за даними інвентаризації на 1.10.97 р. згідно з пунктами 12.1 і 12.1.1 Інструкції (Дт 67-1 - Кт 68) слід було зробити в сумі 225 грн.(250 – 25), бо продаткове зобов’язання з ПДВ від суми торговельної націнки на відвантажені товари станом на 1.10.97 р. мало рахуватись на рахунку 68, субрахунок »З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав».

4. Сторнується способом червоного сторно нараховане за даними інвентаризації на 1.10.97 р. податкове зобовязання з ПДВ в сумі 225 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» -

225

15. Приклад 4. На відображення в обліку повернення товарів, відвантажених покупцю після 1.10.97 р. на умовах наступної оплати.

1. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за відпускними договірними цінами - 1000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 1000 - 200 грн.

До оплати покупцем - 1200 грн.

2. Вартість відвантажених товарів за обліковими купівельними (без ПДВ) цінами - 880 грн.

3. При відвантаженні товарів покупцю були зроблені облікові записи способом нарахування реалізації:

Дт 46 - Кт 41 - 880

Дт 62(45) - Кт 46 - 1200

Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» - 200

Дт 46 - Кт 80 - 120

15.1. При поверненні покупцем товарів, відвантажених йому на умовах наступної оплати після 1.10.97 р., і оприбуткуванні їх на підприємстві за даними прикладу 4 мають бути складені бухгалтерські проводки:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів і заборгованості покупця способом червоного сторно в сумі 1200 грн.:

Дт 62(45) - Кт 46 -

1200

2. На зменшення затрат з реалізації і надходження повернених товарів способом червоного сторно на суму 880 грн.

Дт 46 - Кт 41 -

880

3. На сторнування способом червоного сторно нарахованого при відвантаженні покупцю товарів податкового зобов’язання з ПДВ в сумі 200 грн.

Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав» -

200

В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходів і витрат. Сторнування фінансового результату від реалізації повернених цінностей можливе але недоцільне. Зазначимо, що в місяці повернення цінностей і сторнування суми їх реалізації фінансовий результат звітного місяця буде відповідно зменшений на суму доходу від реалізації повернених цінностей, який був відображений в обліку в місяці їх відвантаження.

15.2. Зазначимо також, що відображення в обліку повернених покупцем товарів впливає на визначення і відображення в обліку податку на додану вартість з реалізованих товарів та на величину фінансових результатів від реалізації товарів підприємством у звітному місяці.

При необхідності, для кращого розуміння економічного змісту наведених вище бухгалтерських записів, зроблених на надходження повернених покупцями товарів, доцільно рознести їх на схематичних рахунках та проаналізувати записи. Слід врахувати при цьому, що зроблені записи по кредиту рахунку 41 «Товари» способом червоного сторно рівнозначні звичайним записам по дебету рахунку 41 на надходження товарів.

16. Як видно із викладеного вище, рахунок 67 "Податкові розрахунки" введено до плану бухгалтерських рахунків виключно для обліку розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим обліком недопустиме, бо застосовуються в них різні моменти відображення в обліку реалізації товарів.

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 "Податкові розрахунки" вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою і надходженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася раніше, оплачені цінності чи ні. Це надто складні і вельми трудомісткі облікові функції при незначній кількості господарських операцій на підприємстві. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця здійснюються сотні і тисячі, затрати часу на виявлення подій, що відбулися раніше, та на їх облік непомірні.

Спрощення обліку надходження цінностей.

17. Бухгалтерський облік надходження цінностей суттєво ускладнився з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість додаткового рахунку 67 «Податкові розрахунки». Який вихід із становища, що склалося в обліку з відображенням податкових розрахунків з ПДВ? Чи можливий він взагалі? Вважаємо, що такий вихід є, і він можливий, якщо подумати і хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Раз уже рахунок 67 "Податкові розрахунки" до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням цього рахунку і одночасно розрахунків з постачальниками.

17.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з надходженням цінностей і застосуванням рахунку 67-2 "З податкового кредиту», має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку податком на додану вартість лише в наступних випадках:

оплат цінностей, що надійшли без оплати в минулі місяці;

передоплат цінностей, які за станом на кінець місяця не були отримані;

- надходження цінностей від постачальників без оплати.

Виключити при цьому з обліку на рахунку 67 найбільш масові записи, що пов’язяні з оплатою в звітному місяці цінностей, які протягом цього місяця були отримані від постачальників, тобто рахунок 67-2 «З податкового кредиту» має застосовуватись лише відносно операцій з надходження і оплати цінностей, не збалансованих протягом звітного місяця ( і надходження цінностей, і оплата цінностей, здійснені в звітному місяці, залишились на кінець звітного місяця неперекритими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і надходження цінностей в кожному окремому випаду виясняти, яка із подій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на рахунку 67, а, головне, в аналітичному обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». Зрозуміло, наскільки це важливо.

17.2. Отже, питання бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує тільки операції, пов’язані з передоплатами цінностей постачальникам в минулі звітні періоди, в рахунок яких цінності надійшли в звітному місяці, а також операції, з оплати цінностей, що надійшли у минулі звітні періоди, та в звітному місяці на умовах оплати в наступні місяці (п. 17.1); вказує при цьому на первинних платіжних і товарних документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням рахунку 67-2 "З податкового кредиту", враховуючи особливості запису платіжних документів в обліковоиму регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших банківських рахунків (п. 21.3). І тільки за цими операціями, пов’язаними з податковими розрахунками з ПДВ за станом на кінець звітного місяця, повинні бути зроблені відповідні записи на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту по дебету і кредиту рахунку 67 до наступного їх збалансування (відповідно надходження цінностей в рахунок авансових платежів (передоплат) минулих звітних періодів і оплат цінностей, що надійшли в минулі звітні періоди на умовах наступної оплати, й передоплат, в рахунок яких цінності не надійшли (п. 21.3): відповідно Дт 67-2 - Кт 60 і Дт 68 – Кт 67-2.

Записи за всіми іншими операціями, пов’язаними з оплатою і надходженням цінностей у звітному місяці, здійснюються без використання рахунку 67-2 (на надходження: Дт 41 - Кт 60 та на оплату: Дт 60 - Кт 51 і Дт 68 – Кт 60 – на суми сплаченого постачальникам в з вітному місяці ПДВ (п. 21.1, оп. 3).

18. Податок на додану вартість від сум авансових платежів (передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких цінності не не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

_____________________________________

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених за розрахунками з постачальниками , по дебету рахунку 60

станом на 1 травня 199_ р.

Передоплати попередніх

Місяців

Передоплати звітного

місяця

Постачальник

Платіжні доручення

Сума

Платіжні доручення

сума

Разом

П/п

дата

дата

1.

Фірма "Прут"

-

-

-

20.04

48

800-00

800-00

2.

ВАТ "Міжрайбаза"

18.02

285

180-00

28.04

86

2580-00

2760-00

3.

МП "Марія"

26.03

18

500-00

-

-

-

500-00

4.

КСП "Україна"

-

-

-

25-04

18

850-00

850-00

і т.д.

Разом

х

Х

1780-00

Х

х

5880-00

7660-00

в т.ч. ПДВ

х

Х

297-00

Х

х

980-00

1277-00

Дт 68 - Кт 67-2 - 980-00

Головний бухгалтер ____________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум авансових платежів. Загальна сума ПДВ може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120%). Для оперативного контролю за оплатою цінностей постачальникам і застосування чи незастосування рахунку 67-2 «З податкового кредиту» доцільно скласти відомість заборгованості постачальникам за цінності, що надійшли на умовах наступної оплати станом на початок звітного місяця, по кредиту рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 і ін. по формі наведеної вище таблиці 1.

19. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за цінності постачальникам на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за цією відомістю співпадає із сумою кінцевого сальдо по кредиту рахунку 67-2 "З податкового кредиту" за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на спрощений облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомісті авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (60, 76 і інших), в звітному місяці треба здійснити контроль за надходженням цінностей, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні бухгалтерські проводки з використанням рахунку 67-2 "З податкового кредиту". Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією порядку ( п.п. 7, 9 , 21.1, оп. 5).

Окремо за сальдовою відомістю по кредиту рахунку 60 , 76 і інших рахунків на заборгованість постачальникам за цінності, що надійшли на підприємство від постачальників без попередньої оплати в минулі звітні періоди, з виділенням в тому числі сум ПДВ, віднесених при надходженні цінностей на дебет рахунку 67-2 "З податкового кредиту", здійснюється контроль за оплатою цих цінностей і списується за даними платіжних документів нарахований по дебету рахунку 67-2 податковий кредит (Дт 67-2 - Кт 60, 76) записом: Дт 60. 76 - Кт 51 і одночасно Дт 68 - Кт 67-2 (п.п. 8, 9, 21.1, оп. 2 і 5).

На суму ПДВ на цінності, що надійшли в звітному місяці без оплати, податковий кредит

нараховуєт ься за даними відповідних товарних документів: Дт 67-2 - Кт 60, 76 і ін. ( п. 21.1, оп. 4).

20. На цінності, отримані і оплачені та передоплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67-2 "З податкового кредиту" в порядку, що застосовувався до 1.10.97 р. (п п. 17, 21.1, оп. 2 і 5).

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат цінностей звітного місяця, в рахунок яких цінності не надійшли, складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з ПДВ по підсумку за місяць (Дт 68 - Кт 67-2, табл. 1, п. 21.1, оп.5).

21. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками на прикладі.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження цінностей від постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за цінності, здійснених у попередньому місяці, - 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату цінностей постачальникам на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

3. Надійшли цінності від постачальників, оплачені в попередньому місяці, на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників цінності на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ - 1000 грн.

5. Надійшли цінності від постачальників на умовах оплати в наступному місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли (п. 2 – 8000 – п.4 – 6000), - 2000 грн., в т.ч. ПДВ - 333 грн.

21.1. За даними наведеного прикладу 5 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму цінностей, отриманих від постачальників в рахунок передоплат, здійснених у передньому місяці, - 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.:

Дт 41 - Кт 60 - на купівельну вартість отриманих цінностей без ПДВ (800 - 133) - 667

Дт 67-2 - Кт 60 - на суму ПДВ, нарахованого на купівельну вартість цих цінностей - 133

В результаті цього запису списується нарахований в попоредньому місяці по кредиту рахунку 67-2

податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження цінностей.

2. На суму оплат і передоплат цінностей постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

Дт 60 - Кт 51 - 8000

3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці , - 6000 грн., в.т.ч. ПДВ - 1000 грн.:

Дт 41. - Кт 60 - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (6000 - 1000) - 5000

Дт 68 - Кт 60 - на суму ПДВ на ці (оплачені) цінності згідно з податковими накладними - 1000

4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах оплати в наступні місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 41 - Кт 60 - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (1000 - 167) - 833

Дт 67-2 - Кт 60 - на суму ПДВ на ці (неоплапчені ) цінності згідно з податковими накладними - 167.

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли, згідно із даними сальдової відомості передоплат звітного місяця по дебету рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 - 6000), в т.ч. ПДВ - 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нараховання податкового кредиту

з ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 20, 21.3, оп. 3):

Дт 68, субрахунок " З податку на додану вартість"

Кт 67-2 "З податкового кредиту" - 333

В такому ж порядку при спрощеному обліку надходження цінностей відобрахається на рахунках ПДВ, сплачений постачальникам в звітному місяці за цінності, що надійшли в минулі місяці на умовах наступної оплати (п.п. 19, 21.3, оп.2).

21.2. Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням цінностей, доцільно рознести складені за даними прикладу 5 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.

21.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження цінностей записи платежів в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» і інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:

По кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" на оплату цінностей постачальникам суми платежів необюхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по кредиту рахунка 51 і інших рахїунків в банку - "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

- в складі оплат за отримані в звітному місяці цінності;

в складжі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам;

в складі оплат за цінності, що надійшли в попередні звітні періоди без оплати.

На підставі підсумкових даних облікого регістра по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок» та інших рахунків в банку за даними прикладу 5 мають бути зроблені записи:

Дт 60, 76 і ін. - Кт 51 і ін. - на всю суму оплат і передоплат цінностей постачальникам згідно з платіжними документами (п. 21.1, оп.2) - 8000.

Дт 68 - Кт 67-2 – на суму оплат ПДВ за цінності, що надійшли без оплати в минулі місяці (п.30.1, оп. 5). В прикладі 5 така операція відсутня.

Дт 68 - Кт 67-2 - на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п. 21.1, оп. 5) - 333

21.4. Записи на відображення в синтетичному обліку податкового кредиту з ПДВ за операціями з надходження і оплати цінностей у звітному місяці та надходження їх на умовах оплати в наступні місяці здійснюються за даними товарних документів і відповідних обікових регістрів по підсумку за місяць:

1. Дт 68 - К т 60, 76 і ін. - на суму ПДВ в складі платежів за цінності, отримані і оплачені в звітному місяці на підстав товарних документів і податкових накладних (п. 21.1, оп. 2), - 1000

2. Дт 67-2 - Кт 60, 76 і ін. – на суму ПДВ за товарними документами і податковими накладними на цінності, які надійшли в звітному місяці на умовах оплати в наступні місяці (п. 30.1, оп. 4) - 167

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах облікових регістрів по кредиту рахунків підприємства в банку "в т.ч. ПДВ", є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту та для контролю записів ПДВ по дебету рахунку 68 в кореспонденції з кредитами рахунків 60 і 67-2.

21.5. Отже, за підсумковими даними графи «в т.ч. ПДВ» облікових регістрів по кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» та інших рахунків в банку бухгалтерська проводка Дт 68 - Кт 67-2 складається тільки на суму ПДВ, сплаченого за цінності, що надійшли без оплати в минулі місяці (п.п. 21.3, оп. 2, 21.1, оп. 5).

Підсумки ПДВ в графах «в т.ч. ПДВ» в складі оплат за отримані в звітному місяці цінності і в складі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам є контрольними до записів за даними відповідно товарних документів і сальдовоі відомості передоплат: Дт 68 - Кт 60, 76 і ін. (п. 21.1, оп.3) і Дт 68 - Кт 67-2 (п.21.1, оп.5).

Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишиться.

Можна тільки поспівчувати головним бухгалтерам підприємств, що мусять самостійно теоретично розгадувати і практично вирішувати розглянені вище вельми ускладнені питання організації і ведення бухгалтерського обліку, та надіятись на краще вирішення в майбутньому питань методології бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України. А для цього в першу чергу необхідно ліквідувати надуманий, непотрібний, що підтверджується практикою, додатковий податковий облік або, по меншій мірі, чітко розмежувати бухгалтерський і податковий облік.

Всі розрахунки з податку на додану вартість повинні би вестись тільки на рахунку 68, субрахунок «З лодатку на додану вартість», розрахунковий період якого настав і не настав. Необхідно видати для цього спеціальну інструкцію з характеристикою цього субрахунку та можливими бухгалтерськими проводками, пов’язаними з нарахуванням та сплатою ПДВ. Тільки належно організований, точний і об’єктивний бухгалтерський облік податку на додану вартість може забезпечити належний контроль за розрахунками з бюджетом з ПДВ, за своєчасністю і повнотою сплати податку на додану вартість всіми платниками податку.

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в бухгалтерському обліку надходження цінностей від постачальників та іншого надходження цінностей має важливе значення для контролю за їх наявністю та рухом, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з помилками в обліку ПДВ.

Професор і. Павлюк

30 червня 1998 р.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Объявление: Хочу познакомиться с женщиной. Больше о себе ничего сказать не могу.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100