Рефераты на украинском
Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі - Бухгалтерський облік, оподаткування -width="49" valign="top" style="width:36.8pt;border:none;border-top:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.

Фірма "Прут"

-

-

-

20.04

48

800-00

800-00

2.

ВАТ "Міжрайбаза"

18.02

285

180-00

28.04

86

2580-00

2760-00

3.

МП "Марія"

26.03

18

500-00

-

-

-

500-00

4.

КСП "Україна"

-

-

-

25-04

18

850-00

850-00

і т.д.

Разом

х

Х

1780-00

Х

х

5880-00

7660-00

в т.ч. ПДВ

х

Х

297-00

Х

х

980-00

1277-00

Дт 68 - Кт 67-2 - 980-00

Головний бухгалтер ____________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум авансових платежів. Загальна сума ПДВ може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120%). Для оперативного контролю за оплатою товарів постачальникам і застосування чи незастосування рахунку 67-2 «З податкового кредиту» доцільно скласти відомість заборгованості постачальникам за товари, що надійшли на умовах наступної оплати станом на початок звітного місяця, по кредиту рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 і ін. по формі наведеної вище таблиці 1.

28. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження товарів можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за товари постачальникам на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за цією відомістю співпадає із сумою кінцевого сальдо по кредиту рахунку 67-2 "З податкового кредиту" за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на спрощений облік надходження товарів, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомісті авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (60, 76 і інших), в звітному місяці треба здійснити контроль за надходженням товарів, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні бухгалтерські проводки з використанням рахунку 67-2 "З податкового кредиту". Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією порядку ( п.п. 7.1, 9 ).

Окремо за сальдовою відомістю по кредиту рахунку 60 , 76 і інших рахунків на заборгованість постачальникам за товари, що надійшли на підприємство від постачальників без попередньої оплати в минулі звітні періоди, з виділенням в тому числі сум ПДВ, віднесених при надходженні товарів на дебет рахунку 67-2 "З податкового кредиту", здійснюється контроль за оплатою цих товарів і списується за даними платіжних документів нарахований по дебету рахунку 67-2 податковий кредит (Дт 67-2 - Кт 60, 76) записом: Дт 60. 76 - Кт 51 і одночасно Дт 68 - Кт 67-2 (п.п. 7.2, 9, 30.1, оп. 2 і 6).

29. На товари, отримані і оплачені та передоплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67-2 "З податкового кредиту" в порядку, що застосовувався до 1.10.97 р. (п п. 26, 30.1, оп. 2 і 6).

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат товарів звітного місяця, в рахунок яких товари не надійшли, складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з ПДВ по підсумку за місяць (Дт 68 - Кт 67-2, табл. 1, п. 30.1, оп.6).

30. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження товарів, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками на прикладі.

Приклад 10. На відображення в обліку надходження товарів від постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за товари, здійснених у попередньому місяці, - 800 грн.,

в т.ч. ПДВ - 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату товарів постачальникам на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

3. Надійшли товари від постачальників, оплачені в попередньому місяці, на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників товари на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ - 1000 грн.

5. Надійшли товари від постачальників на умовах оплати в наступному місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.

6. При надходженні товарів за договірними купівельними цінами на суму 6500 грн. ( 667 + 5000 + 833) зроблена торговельна націнка підприємства в розмірі 25% на суму 1625 грн. Податковий кредит з ПДВ на вказані товари складає 1300 грн. ( 133 + 1000 + 167). Таким чином, товарні надбавки на товари, що оприбутковуються за продажними цінами, складають 2925 грн. (1625 + 1300).

7. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному місяці, в рахунок яких товари не надійшли (п. 2 – 8000 – п.4 – 6000), - 2000 грн., в т.ч. ПДВ - 333 грн.

30.1. За даними наведеного прикладу 10 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму товарів, отриманих від постачальників в рахунок передоплат, здійснених у передньому місяці, - 800 грн., в т.ч. ПДВ - 133 грн.:

Дт 41 - Кт 60 - на купівельну вартість отриманих товарів без ПДВ (800 - 133) - 667

Дт 67-2 - Кт 60 - на суму ПДВ, нарахованого на купівельну вартість цих товарів - 133

В результаті цього запису списується нарахований в попоредньому місяці по кредиту рахунку 67-2

податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження товарів.

2. На суму оплат і передоплат товарів постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.

Дт 60 - Кт 51 - 8000

3. На суму товарів, що оплачені та надійшли в звітному місяці , - 6000 грн., в.т.ч. ПДВ - 1000 грн.:

Дт 41. - Кт 60 - на купівельну вартість товарів без ПДВ (6000 - 1000) - 5000

Дт 68 - Кт 60 і ін. - на суму ПДВ на ці (оплачені) товари згідно з податковими накладними - 1000

4. На суму товарів, що надійшли від постачальників на умовах оплати в наступні місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 41 - Кт 60 - на купівельну вартість товарів без ПДВ (1000 - 167) - 833

Дт 67-2 - Кт 60 і ін. - на суму ПДВ на ці (неоплапчені ) товари згідно з податковими накладними - 167.

5.Відображаються в обліку товарні надбавки на товари, що оприбутковуються за продажними цінами,

в сумі 2925 грн.:

Дт 41 - Кт 42 - 2925 (п.п. 4, 7.1 і 11)

6. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за товари в складі авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок яких товари не надійшли, згідно із даними сальдової відомості передоплат звітного місяця по дебету рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 - 6000), в т.ч. ПДВ - 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нараховання податкового кредиту з ПДВ (п. 29):

Дт 68, субрахунок " З податку на додану вартість"

Кт 67-2 "З податкового кредиту" - 333

В такому ж порядку при спрощеному обліку надходження товарів відобрахається на рахунках ПДВ, сплачений постачальникам в звітному місяці за товари, що надійшли в минулі місяці на умовах наступної оплати (п.п. 28, 30.3).

30.2. Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням товарів, доцільно рознести складені за даними прикладу 10 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.

30.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження товарів записи платежів в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» і інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:

По кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" на оплату товарів постачальникам суми платежів необюхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по кредиту рахунка 51 і інших рахїунків в банку - "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

- в складі оплат за отримані в звітному місяці товари;

в складжі не збалансованих передоплат товарів постачальникам;

в складі оплат за товари, що надійшли в попередні звітні періоди без оплати.

На підставі підсумкових даних облікого регістра по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок та інших рахунків в банку в прикладі 10 мають бути зроблені записи:

Дт 60 і ін. - Кт 51 - на всю суму оплат і передоплат товарів постачальникам згідно з платіжними документами (п. 30.1, оп.2) - 8000.

Дт 68 - Кт 67-2 – на суму оплат за товари, що надійшли без оплати в минулі місяці ( п.30.1, оп. 6).

Дт 68 - Кт 67-2 - на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п. 30.1, оп. 6) - 333

30.4. Записи на відображення в синтетичному обліку податкового кредиту з ПДВ за операціями з надходження і оплати товарів у звітному місяці та надходження їх на умовах оплати в наступні місяці здійснюються за даними товарних документів і відповідних обікових регістрів по підсумку за місяць:

1. Дт 68 - К т 60 і ін. - на суму ПДВ в складі платежів за товари, отримані і оплачені в звітному місяці на підстав товарнихі документів і податкових накладних (п. 30.1, оп. 2), - 1000

2. Дт 67-2 Кт 60, 76 і ін. – на суму ПДВ за товарними документами і податковими накладними на товари, які надійшли в звітному місяці на умовах оплати в наступні місяці (п. 30.1, оп. 4) - 167

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах облікових регістрів по кредиту рахунків підприємства в банку "в т.ч. ПДВ" є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту та для контролю записів ПДВ по дебету рахунку 68 в кореспонденції з кредитами рахунків 60 і 67-2.

30.5. Отже, за підсумковими даними графи «в т.ч. ПДВ» облікових регістрів по кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» та інших рахунків в банку бухгалтерська проводка Дт 68 - Кт67-2 складається тільки на суму ПДВ, сплаченого за товари, що надійшли без оплати в минулі місяці (п.п. 30.3,

оп. 2, 30.1, оп. 6).

Підсумки ПДВ в графах «в т.ч. ПДВ» в складі оплат за отримані в звітному місяці товари і в складі не збалансованих передоплат товарів постачальникам є контрольними до записів за даними відповідно товарних документів і сальдовоі відомості передоплат: Дт 68 - Кт 60, 76 і ін. (п. 30.1, оп.3)

і Дт 68 - Кт 67-2 (п.30.1, оп.6).

Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишиться.

Можна тільки поспівчувати головним бухгалтерам торговельних підприємств, що мусять самостійно теоретично розгадувати і практично вирішувати розглянені вище вельми ускладнені питання організації і ведення бухгалтерського обліку, та надіятись на краще вирішення в майбутньому питань методології бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України. А для цього в першу чергу необхідно ліквідувати надуманий, непотрібний, що підтверджується практикою, додатковий податковий облік або, по меншій мірі, чітко розмежувати бухгалтерський і податковий облік.

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в бухгалтерському обліку надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі від постачальників та іншого надходження товарів має важливе значення для контролю за їх наявністю та рухом, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з помилками в обліку ПДВ.

.

Професор і. Павлюк

25 червня 1998 р.

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Лицам, угнавшим вчера ночью мой "Москвич" желтого цвета, сообщаю: на нем неисправны тормоза, заклинило руль, сняты оба задних колеса. Будьте предельно внимательны на дороге.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100