Рефераты на украинском
Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями - Бухгалтерський облік, оподаткування -5.4pt">

Машини та обладнання

531

Довгострокові зобов’язання з фінансової оренди

4 000 000,00

2

01.07.1998р. проведено перекласіфікації довгострокових зобов’язань у поточні за період до 01.10.98р

531

Довгострокові зобов’язання з фінансової оренди

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

400 000,00

3

30.09.1998р проведено сплату платежів за термін до 01.10.1998р

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

311

Поточні рахунки у національній валюті

400 000,00

4

31.10.1998р. проведено перекласіфікації довгострокових зобов’язань у поточні за період до 01.10.99р

531

Довгострокові зобов’язання з фінансової оренди

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

1 000 000,00

5

30.09.1999р проведено сплату платежів за термін до 01.10.1999р

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

311

Поточні рахунки у національній валюті

1 000 000,00

6

31.10.1999р. проведено перекласіфікації довгострокових зобов’язань у поточні за період до 01.10.2000р

531

Довгострокові зобов’язання з фінансової оренди

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

1 000 000,00

7

30.09.2000р проведено сплату платежів за термін до 01.10.2000р

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

311

Поточні рахунки у національній валюті

1 000 000,00

8

31.10.2000р. проведено перекласіфікації довгострокових зобов’язань у поточні за період до 01.10.2001р

531

Довгострокові зобов’язання з фінансової оренди

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

800 000,00

9

30.09.2001р проведено сплату платежів за термін до 01.10.2001р

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

311

Поточні рахунки у національній валюті

800 000,00

Відстрочені податкові зобов'язання

На рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

17 "Відстрочені податкові активи" 17 "Відстрочені податкові активи"

64 "Розрахунки за податками й 64 "Розрахунки за податками

платежами" й платежами"

85 "Інші затрати"

98 "Податки на прибуток"

Приклад 5. У травні на підприємстві прибуток за бухгалтерським обліком становив 10000,00 грн., за податковим 8600,00 грн., у червні – за бухгалтерським обліком становив 9500,00 грн., за податковим 9500,00 грн., у липні за бухгалтерським обліком становив 11300,00 грн., за податковим 11900,00 грн. Відповідно у травні податок на підприємстві прибуток за бухгалтерським обліком становив 10000,00 х 30% = 3000,00 грн., за податковим 8600,00 х 30% = 2580,00 грн., у червні – за бухгалтерським обліком становив 9500,00 х 30% = 2850,00 грн., за податковим 9500,00 х 30% = 2850,00 грн., у липні за бухгалтерським обліком становив 11300,00 х 30% = 3390,00 грн., за податковим 11900,00 х 30% = 3570,00 грн.

Таблиця до прикладу 5.

№ пп

Найменування операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

ДТ

КТ

1

2

3

4

5

6

7

1

31.05. нараховано податок на прибуток за травень (на суму податку за бух. обліком)

79

Фінансовий результат

98

Податки на прибуток

3000,00

2

31.05. нараховано податок на прибуток за травень (на суму податку за даними декларації)

98

Податки на прибуток

641

Розрахунки за податками

2580,00

3

31.05. відображено тимчасову різницю за травень

98

Податки на прибуток

54

Відстрочені податкові зобов'язання

420,00

4

30.06. нараховано податок на прибуток за червень (на суму податку за бух. обліком)

79

Фінансовий результат

98

Податки на прибуток

2850,00

5

30.06. нараховано податок на прибуток за червень (на суму податку за даними декларації)

98

Податки на прибуток

641

Розрахунки за податками

2850,00

6

30.06. відображено тимчасову різницю за червень

98

Податки на прибуток

54

Відстрочені податкові зобов'язання

Не виникла

7

31.07. нараховано податок на прибуток за липень (на суму податку за бух. обліком)

79

Фінансовий результат

98

Податки на прибуток

3390,00

8

31.07. нараховано податок на прибуток за липень (на суму податку за даними декларації)

98

Податки на прибуток

641

Розрахунки за податками

3570,00

9

31.07. відображено тимчасову різницю за липень

54

Відстрочені податкові зобов'язання

641

Розрахунки за податками

180,00

10

Сальдо за рахунком на 31.07.

54

Відстрочені податкові зобов'язання

240,00


Інші довгострокові зобов'язання

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання". Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" відображається збільшення довгострокових зобов'язань, за дебетом - їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса" 30 "Каса"

31 "Рахунки в банках" 31 "Рахунки в банках"

61 "Поточна заборгованість за 50 "Довгострокові позики"

довгостроковими 60 "Короткострокові позики"

зобов'язаннями" 63 "Розрахунки з

74 "Інші доходи" постачальниками

та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й

платежами"

65 "Розрахунки за

страхуванням"

68 "Розрахунки за іншими

операціями"

Приклад 6. Підприємство згідно Законодавства отримало розстрочку зі сплати податків на термін з 01.06.2001 року по 31.12.2005 року. На загальну суму 45000,00 грн. З термінами сплати – щокварталу, рівними частками на протязі всього терміну, до 15 числа останнього місяця кварталу. У квітні 2002 року залишок несплачених податків згідно Законодавства списано.

Таблиця до прикладу 6.

№ пп

Найменування операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

ДТ

КТ

1

2

3

4

5

6

7

1

01.06.2001р. Переведено суму несплачених податків в розряд довгострокових зобов’язань

641

Розрахунки за податками

55

Інші довгострокові зобов’язання (субрахунок – податки)

45000,00

2

14.06.2001р. сплачено першу частку розстроченого боргу

55

Інші довгострокові зобов’язання (субрахунок – податки)

31

Рахунки в банках

3000,00

3

30.06.2001р. Проведено перекласифікацію інших довгострокових зобов’язань у поточні до 01.07.2002р.

55

Інші довгострокові зобов’язання (субрахунок – податки)

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

12000,00

4

14.09.2001р. сплачено наступну частку розстроченого боргу

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

31

Рахунки в банках

3000,00

5

14.12.2001р. сплачено наступну частку розстроченого боргу

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

31

Рахунки в банках

3000,00

6

14.03.2002р. сплачено наступну частку розстроченого боргу

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

31

Рахунки в банках

3000,00

7

30.04.2002р. списано залишок несплачених податків

55

Інші довгострокові зобов’язання (субрахунок – податки)

74

Іншій дохід

33000,00

8

30.04.2002р. повернено залишок несплачених податків до розряду інших довгострокових зобов’язань

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

55

Інші довгострокові зобов’язання (субрахунок – податки)

3000,00


Використана література:

“Посібник з переходу на нові системи бухгалтерського обліку”, Київ-2000, Підготовлено: Агентство США з міжнародного розвитку та Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Періодичні видання “Галицькі контракти” та “Дебет – Кредит” за 2000 –2001 роки.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 893/4186

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за N 85/4306

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Банк спермы отличается от финансового тем, что все вклады в нем изначально заморожены, при этом никто не требует их обратно.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100