Рефераты на украинском
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій - Бухгалтерський облік, оподаткування -

назад |  3 | впередwindowtext 1.0pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt;height:12.0pt">

гованості по збору на обов'язко-

ве державне соціальне і пенсійне

страхування

65

601

— передані дочірнім підприємствам

682

601

— використані на погашення довго-

строкового кредиту

50

601

Нараховано відсотки банку за корис-

тування кредитами

951

684

Перераховано з рахунка позичальни-

ка банку:

— в погашення основного боргу

601

311

— відсотки за кредит

684

311

Погашення основного боргу шляхом
п родажу бан ку-к редитору векселів,
отриманих від третіх осіб:

— на суму основного боргу

601

341

— на суму відсотків за кредит

951

341

— на суму облікового дисконту

952

341

Реалізація об'єкта застави:

1) якщо предметом застави є
основні засоби:

— на суму коштів, отриманих від
продажу застави

311

746

— на списання первинної вартості
об'єкта застави

97

10

— на списання суми зносу об'єкта
застави

131

74

— на суму комісійної винагороди,
утриману консигнатором

97

93

— на суму податку на додану вар-
тість з реалізації застави

97

64

2) якщо предметом застави с
товарно-матеріальні цінності:

— на суму коштів, одержаних від
продажу застави

311

746

— на списання облікової вартості
товарно-матеріальних цінностей

97

20, 22
та ін.

— на суму ПДВ з реалізації застави

97

64

— на суму комісійної винагороди,
утриману консигнатором

97

93

3) якщо предметом застави є
цінні папери:

— на суму коштів, отриманих від
продажу застави

37

746

— на облікову вартість цінних паперів

97

58

Спрямування коштів, одержаних від

продажу застави:

— на погашення основного боргу по

кредитах

601

37

— на суму нарахованих відсотків

95

37

— на суму штрафних санкцій

94

37

— на суму різниці між виручкою від

продажу застави І сукупними ви-

могами кредитора (ст. 25 Закону

України «Про заставу»)

311

37

Спецпозиковий рахунок

Оплачено банком розрахунково-платіжні

документи постачальників за одержані

товари за відпускними цінами

63

60

Зараховано на спеціальний рахунок

виручку від реалізації товарів (робіт,

послуг)

60

36

Зараховано на спеціальний рахунок

позичку, надану банком

60

60

Перераховано за платіжними доручен-

нями на основний поточний рахунок

торговельного підприємства реалізова-


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Человеческая глупость дает представление о бесконечности.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100