Рефераты на украинском
Облік автомобільного транспорту на підприємстві - Бухгалтерський облік, оподаткування -спецодягу, виданого понад норми, необхідно буде зменшити валові витрати підприємства.

Операції з руху спецодягу відображаються в бухгалтерському і податковому обліку таким чином.

9. Статтею 7 Закону про транспорт установлено, що рівень тарифів на транспортні визначається відповідно до нормативних витрат на одиницю транспортної роботи, рівня рентабельності і сплати податків.

При здійсненні розрахунку вартості проїзду слід керуватися положенням №594, нормами витрат ПММ, Законом про прибуток та іншими законодавчими і нормативними актами. Розглянемо порядок розрахунку вартості перевезення при їх погодинній оплаті (див.табл.4)

Загальна кількість пасажирів, що перевозяться визначаються за формулою:

Q заг. = Qплатн. + Q безплатн.,

де Q плат. – кількість платних пасажирів;

Q безплат. – кількість безплатних пасажирів.

Кількість перевезених пасажирів, які користуються правом безплатного проїзду в громадському транспорті, визначається за формулою:

Q безпл. = Q плат. х К,

Де К – коефіцієнт відношення кількості безплатних і платних пасажирів у загальному обсязі перевезень пасажирів для підпримєств громадського транспорту.

Розрухунок значення коефіцієнтів взаємовідношення “безплатних і платних пасажирів” за видами сполучень для підприємств громадського транспорту виконують регіональні управління статистики звітів і встановленої середньомісячної частоти поїздок окремих категорій громадян з правом безплатного проїзду в громадському транспорті.

Підприємства, що виконують перевезення громадським транспортом, визначають кількість пасажирів, які безплатно перевозяться, з метою отримання відшкодування з місцевих бюджетів сум збитків у зв’язку з наданням безплатного проїзду окремим категоріям громадян. Відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян регулюється нормативними актами Кабінету Міністрів України. Документом, який на підставі договору про перевезення підтверджує право пасажира на користування автомобільним транспортом і перевезення за плату багажу, є квиток або пільговий проїзний квиток.

З усіма працівниками, призначеними для виконання операцій з отримання, транспортування, зберігання, видачі, приймання і зберігання виручки, проводяться інструктаж, після чого укладаються письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

На за балансовому рахунку “Бланки суворої звітності” ведеться облік квитків у кількосних показниках і за номінальною вартістю, на кожний вид і номінальну ціну, серію і номери квитків за кожною матеріальною відповідальною особою окремо. Списання цих квитків із балансового рахунку за номінальною вартістю здійснюється на підставі відповідних документів про їх реалізацію. Установлено що водії у кондуктори маршрутних автобусів для обліку квитків і виручки застосовують квитково-облікові листки форми 11-АП (для міського і приміського сполучення) і 12-АП (для міжміського сполучення). Квитково-облікові листки також є бланками суворої звітності, мають друкарські номери, термін їх зберігання становить три роки.

У всіх первинних і облікових документах, які служать для оформлення і відображення приймання, отримання, оприбуткування, відпуску, реалізація квитків. Повинні зазначатися кількість, серії і номери квитків за кожним видом окремо і номінальною вартістю.

Записи в первинних і облікових документах по квитках повинні здійснюватися тільки чорнилом або кульковою ручкою. Не допускаються підчистки, дописи і виправлення цифр.

Знищення квитків, які з будь-яких причин не можуть бути використані, здійснюється тільки на підставі письмового дозволу керівника підприємства після розгляду поданих документів про обґрунтованість знищення цих квитків.

Спеціальна комісія, призначена наказом керівника підприємства, складає акт перевірки наявності квитків, що підлягають знищення, і робить висновок про необхідність їх знищення. На підставі акта перевірки і знищення квитків здійснюється їх списання з підзвітної суми.

Щомісяця на кожну підзвітну особу відкривається особливий рахунок, у якому здійснюється облік руху квитків і зданої виручки за місяць, визначається залишок нереалізованих квитків на кожне перше число місяця, що настає за звітним.

На перевезення пасажирів автобусами, що є транспортом загального користування, оформляється дорожній лист типової форми Авто-в.

Таксомоторні перевезення – це перевезення пасажирів і багажу в таксі.

Залежно від замовлення таксомоторні перевезення поділяються на: звичайні – у межах погодженого із замовником часу; термінові – такі, що передбачають виконання замовлення протягом 30 хвилин з моменту його приймання; нічні – такі, що виконуються з 22 до 6 годин.


ІІІ. Висновок

Автомобіль – це об’єкт основних засобів. На мою думку, ні одне підприємство не може обійтись без автомобіля. Тому, що автомобіль – це засіб для перевезення пасажирів та вантажу.

Однією з найважливіших умов виконання зовнішньоекономічних контрактів є переміщення (доставка) товарів, які виступають предметом експортно-імпортних угод.

Така доставка може здійснюватись сушею, повітрям, морем, а також шляхом комбінації різних видів транспорту. У разі доставки товарів одним видом транспорту перевезення називають прямим. При використанні декількох видів транспорту таке перевезення вважається змішаним або комбінованим.

Метою договору на надання транспортних послуг, укладеного між замовником і перевізником є перевезення вантажу.

При укладенні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) сторони повинні погодити відповідальність за здійснення транспортування і його оплату. На сьогодні існують різні способи розподілення такої відповідальності і витрат, які скорочено позначаються транспортними термінами і відомі як Правила ІНКОТЕРМС.

Відповідно до Указу № 567 при укладенні суб’єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, слід застосовувати Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговельною палатою (ІСС – International Chamber of Commerce) у 1953 році.

У теперішні часи автомобільні підприємства переважно функціонують завдяки перевезенню пасажирів. У пресі можна зустріти оголошення приблизно такого змісту: “Автотранспортному підприємству Х потрібні водії з особистими мікроавтобусами (приватні підприємці) для здійснення пасажирських перевезень по маршрутах А, В, С міста У”.

Отримати дозвіл на здійснення перевезень пасажирів на постійних автобусних маршрутах можуть як юридичні, так і фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які є власниками або користувачами автобусів. Для цього необхідно взяти участь і перемогти у конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які організує Замовник (місцева державна адміністрація, виконавчі органи міських і селищних рад).

На сьогодні найбільш типова така ситуація: будь-яке автотранспортне підприємство (далі - Перевізник) укладає договір із Замовником, отримуючи дозвіл у письмовій формі на здійснення пасажирських перевезень за певними маршрутами і як доповнення до дозволу можуть використовуватись пронумеровані картки, що повинні знаходитися у кожному автобусі і які підтверджують право на здійснення перевезення пасажирів за певними маршрутами відповідно до встановленого графіка.

Такий Перевізник у разі нестачі необхідної кількості власних автобусів залучає до перевезення фізичних осіб-субєктів підприємницької діяльності з власниками або орендованими автобусами шляхом укладання з ними договорів про надання права роботи на маршруті і видачі карт.

У договорі застерігаються права і обов’язки, і від умов договору залежить порядок ведення обліку доходів і витрат приватним підприємцем.

Найчастіше договором передбачається порядок розрахунків між сторонами не шляхом щоденної здачі приватним підприємцем виручки автотранспортному підприємству (як передбачено інструкцією № 1 для штатних водіїв маршрутного таксі), а шляхом щомісячної сплати певної (застереженою в договорі) суми грошових коштів автотранспортному підприємству.


IV. Таблиця №1.

Код ТН ЗЕД

Опис об’єктів оподаткування.

87.05

Автомобілі спеціального призначення, крім використовуваних для перевезення пасажирів і вантажів (автомобілі технічної допомоги, автокрани, пожежні автомобілі, автобетономішалки, автомашини для прибирання доріг, автомайстерні).

87.05 10000

Автокрани

87.05 20000

Автобурові (держ-крани)

87.05 40000

Автобетономішалки

87.05 90000

Автомобілі спеціального призначення, інші:

87.05 90100

- автомобілі вантажні технічної допомоги.

87.05 90300

- автомобілі для перекачування бетонного розчину

87.05 90900

- інші


Таблиця № 2

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік за новим планом рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Сума вало-вого доходу, грн.

Сума вало-вих витрат, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримання на розрахунко-вий рахунок автопідприєм-ства виручки від продажу квитків, реалізованих через касу автовокзала.

311

36

4800

3800*

-

2

Віднесений на рахунок страхового агентства стра-ховий збір, що справляється з пасажирів (сума умовна)

36

685

240

-

-

3

Перерахований на рахунок страхового агентства стра-ховий збір.

685

311

240

-

-

4

Відображена реалізація від продажу квитків.

36

703

4560

-

-

5

Відображена сума податко-вих зобов’язань з ПДВ.

703

641

760

-

-

6

Відображені розрахункові суми, що відшкодовуються з бюджету у зв’язку з регулюванням тарифів на перевезення та у зв’язку з перевезенням пільгових категорій пасажирів (сума умовна)

48

703

114

95

-

7

Відображені розрахунки за податковими зобов’язання-ми з ПДВ із сум, що відшкодовуються з бюджету

703

643

19

-

-

8

Списані затрати виробниц-тва на реалізацію послуг з перевезення

-

-

-

-

**

9

Відображений фінансовий результат

-

-

-

-

10

Списаний дохід на фінансо-вий результат

703

791

3895

-

-


1

2

3

4

5

6

7

11

Списана на реалізацію собівартість послуг

903

23

2080

-

**

12

Списана на фінансовий результат собівартість реалі-зованих послуг

791

903

2080

-

13

Списані на фінансовий результат

адміністративні витрати

інші витрати операцій-ної діяльності

791

791

92

94

400

120

-

-

**

**

14

Отримано на розрахунковий рахунок підприємства від-шкодування з бюджету

311

48

114

-

-

15

Відображена сума подат-кових зобов’язань з ПДВ

643

641

19

-

-

* До валового доходу включається дохід від перевезення пасажирів за вирахуванням строкового збору і ПДВ

** До валових витрат понесені затрати включаються на першій події.


Таблиця № 3

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Забалансовий

Сума, грн.

За новим Планом рахунків

Сума валового доходу, грн.

Сума валових витрат, грн.

За новим Планом рахунків

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Оплачений рахунок постачальника на придбання бланків квитків

631

311

300

250

250

-

-

-

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

6411

644

50

-

-

-

-

-

3

Отримані квитки на склад підприємства:

за фактичною вартістю прид-бання

за номінальною вартістю

209

-

631

-

250

-

-

-

-

-

-

081

-

-

-

5000

4

Відображені розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

644

631

50

-

-

-

-

-

5

Видані квитки зі складу до квиткової каси для підготовки до продажу

809

209

250

-

-

082

081

5000

6

Включена до загальногоспо-дарських витрат закупівельна вартість квитків, виданих до квиткової каси

-

-

-

-

*

-

-

-

7

Включена до витрат операційної діяльності вартість квитків, виданих до квиткової каси

949

809

250

-

*

-

-

-

8

Видані квитки під звіт водієві для реалізації

-

-

-

-

-

083

082

5000


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9Назад