Рефераты на украинском
Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями - Бухгалтерський облік, оподаткування -5.4pt 0cm 5.4pt">

9000

-

-

02.05.05

Вексель

Передано вексель

685

341

9000

-

-

685

341

9000

-

-

-

02.05.05

Зазначено різницю між номіналом векселя і ціною викупу

977

341

3000

-

-

977

341

3000

-

-

-

31.05.05

Відображено фінансовий результат

793

977

3000

-

-

793

977

3000

-

-

-


Викуп емітентом векселя за компенсацією товарами, вартість яких дорівнює його номіналу.

Підприємство як розрахунок за поставлені товари вартістю 12000 грн., у тому числі ПДВ – 2000 грн., одержало вексель. У подальшому векселедавець запропонував „погасити” його товарами на суму 12000 грн. (з ПДВ – 2000 грн.).

Таблиця 2.8

Операції з викупом емітентом векселя за компенсацією товарами, вартість яких дорівнює номіналу векселя

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

ПО

Відхилення

Дт

Кт

ВД

ВВ

Дт

Кт

ВД

ВР

01.06.05

Прибуткова накладна

Отримані товари, відвантажені векселедавцем

281

631

10000

10000

281

631

10000

10000

-

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

-

-

641

631

2000

-

-

-

15.06.05

Вексель

Передано раніше отриманий вексель

631

341

12000

12000

-

631

341

12000

12000

-


На першому етапі (видача) вексель – просто засіб розрахунку, а на другому (викуп) – уже товар. Це випливає з п. 1.6 Закону про прибуток. Звідси передача векселя в обмін на товари є не що інше, як бартерна операція. Так що векселедержатель, згідно з пп. 7.1.1 Закону про прибуток, зобов’язаний формувати валові витрати за отриманими від емітента товарами з урахуванням звичайної ціни. Тому якщо фактична ціна придбання менша ніж звичайна, то до валових витрат потрапить перша сума, а якщо більша – у валових знов-таки опиниться договірна ціна покупки. Щодо цінних паперів, до який відносять і вексель, панують норми спеціального п. 7.6 Закону про прибуток. Так, у передостанньому абзаці його пп. 7.6.1 сказано: „Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами (корпоративними правами) та деривативами, визначеними цим підпунктом. беруть участь у визначенні об’єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Законом. В окремому ціннопаперовому обліку витрати на придбання векселя і доход від його продажу записують виходячи з контрактної вартості.

При передачі викупленого векселя емітенту податкові зобов’язання з ПДВ не виникають. Щодо товарного статусу векселя при викупі, адже використовувати звільняючий пп. 3.2.1 Закону про ПДВ ми не маємо права: адже йдеться не про погашення, а про обмін одного товару (у нашому випадку – векселя) на інший. Тут саме і проявляється дволичність векселя. У такій ситуації він виконує роль не цінного паперу, а боргової розписки, для якої існують свої вимоги, встановлені п. 4.8 Закону про ПДВ: „Векселі (крім податкових векселів), видані або отримані. не вважають засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов’язання з цього податку”.

Незважаючи, на те, що в наведеній цитаті згадано лише видані векселі (на етапі емісії), передані за індосаментом також належать до сфери впливу цього пункту (лист № 5286). Норма, що розглядається, доречна лише в контексті ситуацій, описаних у двох перших абзацах п. 4.8 Закону про ПДВ. Тобто коли вексель виступає борговою розпискою, а саме: при його видачі (передачі) як розрахунок за поставлені товари. Подібну умову слід обумовити в договорі (додатковій угоді), а видачі (передачі) векселя має передувати одержання товарів (робіт, послуг).

ТОВ „Твіса ЛТД” також проводить розрахунки з процентними векселями.

Таблиця 2.9

Операції по розрахункам з виданими процентними векселями

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

ПО

Відхилення

Дт

Кт

ВД

ВВ

Дт

Кт

ВД

ВР

16.06.05

Прибуткова накладна

Отримано товар

281

631

1000

-

1000

281

631

1000

-

1000

-

Відображено право на податковий кредит

641

631

200

-

-

641

631

200

-

-

-

17.06.05

Вексель

Видано процентний вексель

631

621

1200

-

-

631

621

1200

-

-

-

17.06.05

Нараховано відсотки (в обліку відображується щомісяця)

952

684

250

-

250

952

684

250

-

-

До ВВ включено нарахування % в момент нарахування таких %, а не в момент їх погашення

. Закон Укр.”Про оподаткування прибутку підприємств”.

17.06.05

Показано право на податковий кредит (до декларації з ПДВ включається щомісяця на підставі Розрахунку коригування)

641

684

50

-

-

641

684

50

-

-

-

30.06.05

Банківська виписка

Погашено вексель і відсотки за ним

621

311

1200

-

-

621

311

1200

-

-

-

684

311

300

-

-

684

311

300

-

250

-


При одержанні товарів у векселедавця на загальних підставах виникають валові витрати (пп. 11.2.1 Закону про прибуток).

Видача ж векселя на податковий облік, у т.ч. на окремий ціннопаперовий, ніяк не впливає. Про це свідчить останній абзац пп. 7.6.1 Закону про прибуток: „Норми цього пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку”.

Інша річ відсотки. п. 1.10 Закону про прибуток під відсотками розуміє „доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включаються: платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;платіж за використання коштів, залучених у депозит;платіж за придбання товарів у розстрочку. У разі коли залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій. казначейських зобов’язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником. сума процентів визначається шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу. виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу. визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту)”.

Вексельні відсотки під наведене визначення не зовсім підходять: їх не можна пов’язати ні з кредитом, ні з депозитом, ні з розстроченням. Та й серед цінних паперів, перелічених в останньому абзаці, векселів немає.

Вони потраплять до валових витрати лише на дату, коли погашений (повинен бути погашений) вексель (пп. 7.9.3 Закону про прибуток). ТОВ „Твіса ЛТД” включила до складу ВВ 250,00 грн. на момент нарахування відсотків.

Маючи на руках податкову накладну на отриманий товар, векселедавець відображає право на податковий кредит (пп. 7.2.6. і пп. 7.5.1 Закону про ПДВ). Далі виписує вексель на суму кредиторської заборгованості. Його видача не призводить ні до яких ПДВшних наслідків (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ).

А от виходячи із нарахованих відсотків щомісяця поповнюватимуть податковий кредит векселедержателя (лист 4620). Підстава - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від продавця.


Аудиторський висновок

Аудиторський висновок незалежного аудитора

ФАРЕНИК ЛАРИСИ ВОЛОДИМИРІВНИ

(назва фірми або ПІБ аудитора)

Ми перевірили баланс ТОВ „Твіса ЛТД” на 30.09.05 р., і відповідні звіти про фінансові результати, які характеризують зміни фінансового становища за період з 01.01.05 по 30.09.05 р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво компанії. У наші обов’язки входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цієї звітності.

Під час аудиту не було жодних обставин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки.

Перевірку проведено з відома та в присутності директора Бойко А.А. та головного бухгалтера Пилипенко О.В. Даний аудиторський висновок адресований засновникам, керівництву та іншим зацікавленим користувачам фінансової звітності ТОВ „Твіса ЛТД”.

Перевірка проводилась в період з 01.01.06 по 30.09.05 року.

У період, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-господарську діяльність були: директор: Бойко А.А. та головний бухгалтер – Пилипенко О.В.

Перевірка проведена відповідно до Законів України „Про систему оподаткування”, „Про державну податкову службу України” та інших законодавчих актів з питань оподаткування.

ТОВ „Твіса ЛТД” зареєстрована Київською міською державною адміністрацією в Дніпровському р-ні 01.01.2002 р. № 1569, форма власності приватна (код 10). Державною податковою інспекцією в м. Києві взято на податковий облік 05.01.2002 р. та як платник податку на додану варітьсь 05.01.02 р., свідоцтво № 352264369, індивідуальний податковий номер № 15652569502. Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесено органами статистики до єдиного державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України № 15652695.

Ми провели перевірку відповідно до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується і здійснюється з метою збирання достатньої інформації про те, що звіти підприємства, яке перевіряється, не містить суттєвих помилок, і склали за ними висновок про його реальний фінансовий стан. Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки було досліджено бухгалтерські принципи обліку вексельних операцій. Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського висновку.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції наведені в таблиці 3.1 проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства. Ми підтверджуємо, що, за винятком невідповідностей, викладених у таблиці 3.1 фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 30.09.06 року згідно з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Таблиця 3.1

Перелік виявлених помилок і порушень при аудиті операцій із короткостроковими векселями

№ п/п

Первинний документ, обліковий регістр

Характер порушення

Назва

Дата

Сума

Банківська виписка (погашення векселя)

01.02.06

12000

Зайво віднесено погашення векселя до складу валових витрат

Банківська виписка (оплачено вексель, що викуповується)

02.02.06

9000

Не включена сума дисконту до складу валових доходів

Продовження таблиці 3.1

Операція по нарахуванню відсотків (в обліку відображується щомісяця)

17.06.06

250

До складу валових витрат включено нарахування відсотків за процентним векселем в момент нарахування таких відсотків, а не в момент їх погашення

Договори про вексельний розрахунок

-

-

На підприємстві не ведуться договори про вексельний розрахунок

Журнал виданих векселів

-

-

На підприємстві не ведеться журнал виданих векселів встановленого порядку

Акт приймання-передачі векселя

-

-

На підприємстві видача-одержання векселя на закріплено підписом акту


Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище ТОВ „Твіса ЛТД”, що перевіряється, на 30.09.06 р. по результатам операцій за період з 01.01.06по 30.09.06

Підпис ____________ Л.В.Фареник

Адреса незалежного аудитора:

м. Київ, вул. Артема 77, оф. 722.

Номер ліцензії АА № 35226562

від 01.01.2005 р.

Висновок

У даній роботі наведена організація та методика проведення аудиту операцій з короткостроковими векселями на ТОВ „Твіса ЛТД”. Аудит був проведений незалежним аудитором Фареник Ларисою Володимирівною.

Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки, які були застосовані аудитором: документальна перевірка документів і записів; формальна перевірка, що полягає у візуальній перевірці правилося записів усіх реквізитів, виявлення безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті й цифрах векселів отриманих, достовірність підписів посадових осіб; перевірка документів по суті, що дало змогу встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів; спостереження; обстеження, тобто особисте ознайомлення із предметом дослідження.

Система внутрішнього контролю на ТОВ „Твіса ЛТД” задовільна, що зменшує ризик невиявлення.

Була проведена вибіркова перевірка, що передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Ризик невиявлення збільшився, оскільки за межами вибірки могли залишитися факти порушень та помилок. Вибірка є репрезентативною, тобто відображає всі основні властивості генеральної сукупності. При вибірковому дослідженні не було встановлено серйозних порушень або помилок.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що деякі операції проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства. Ми підтверджуємо, що, за винятком виявлених невідповідностей, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 30.09.05 року згідно з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Література

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993. Голос України. – 1993. – 29 травня.

Закон України „Про цінні папери і фондові біржку” від 18.06.91 р. № 1201-ХІІ.

Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 р.

Закон України „Про обіг векселів в Україні” від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

Уніфікований закон про переказні і прості векселі, додаток І до Женевської Конвенції 1930 р.

Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.02 р. № 508.

Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99. «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування /Нове діло. 200 - № 15 (34) – 13-го жовтня.

Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г. та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.

назад |  3  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Мужчина гоняется за женщиной, пока она его не поймает.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100