Рефераты на украинском
Автоматизація виробництва та реалізації продукції - Бухгалтерський облік, оподаткування -у діалоговому вікні Примечание заповнити поле Текстовое примечание. При переміщенні показника миші по комірці, що має примітку, остання з'являється на екрані під коміркою.

Якщо вимкнути прапорець Индикатор примечания на вкладці Вид ця вкладка викликається командою Сервис/Параметры, то примітка не буде з'являтися при переміщенні показника миші по комірці.


1.3 Введення формул та функцій

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на комірку й імені функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься у комірці, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

Константи - текстові або числові значення, що вводяться у комірку і не можуть змінюватися під час обчислень.

Посилання на комірку або групу комірок - спосіб, яким можна зазначити конкурентну комірку або декілька комірок. Посилання на окрему комірку - його координати. Значення порожньої комірки дорівнює нулю.

Посилання на комірку бувають двох типів:

відносні, коли комірки позначаються відносним зсувом від комірки з формулою ( наприклад : H1 );

абсолютні, коли комірки позначають координатами таблиці в сполученні зі знаком $. ( $H$1 ).

При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.

Для введення формули у комірку потрібно ввести знак "=" і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у комірці з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування проти виділенні комірки, що містить формулу.

Функції

Функціями в Excel називають об'єднання декількох обчислюваних операцій для розв'язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являть собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументу указуються числові значення або адреси комірок.

Для введення функції у комірку необхідно:

à виділити комірку для формули;

à викликати Майстер функций за допомогою команди Функция меню Вставка;

à у діалоговому вікні, що з'явилося ( мал.2 ), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функцыя;

à натиснути кнопку Ok.

à у полях Число 1, Число 2 та ін. наступного вікна ввести аргументи функції ( числові значення або посилання на комірку );

à натиснути Ok.

Основні помилки в формулах

Значення

ОПИС

#ДЕЛ/О!

Спроба поділити на нуль або на порожню комірку.

#ИМЯ?

Формула використовує неіснуюче ім’я (іноді адресу комірки вводять російськими буквами).

#ЗНАЧ!

Помилка під час обчислення функції (наприклад, замість посилання на число в арифметичній формулі використовується посилання на текст).

#ССЫКА!

Формула посилається на неіснуючу комірку.

#Н/Д!

Формула посилається на комірку з невизначеними даними.

#ЧИСЛО!

Помилка в числі, число неможливо подати в Exel.

# # # # # #

Число не поміщається в комірку даного розміру, треба збільшити ширину комірки.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Он так молчит, что хочется раздеться...
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100