Рефераты на украинском
Державна контрольно – ревезійна служба в Україні - Державне регулювання -У січні 1993р. було прийнято Закон України “Про державну контрольно-ревезійну службу в Україні”, яким визначено її статус, функції та правові засади діяльності.

Державна контрольно-ревезійна служба складається з Головного контрольно-ревезійного управління України, контрольно-ревезійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, міста Києва та Севастополі, контрольно-ревезійних підрозділів (відділі, груп) в райнах, містах і райнах у містах.

Головним завданням державної контрольно-ревезійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів та матеріальних цінностей. Їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установ, а також на підприємствах і в організаціях, які оримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, розролення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх винекненню.

Державний контроль здійснюється у вигляді ревізій та перевірок.

Державна контрольно-ревезійна служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

Державна контрольно-ревезійна служба координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Видатки на утримання державної контрольно-ревезійної служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

Державна контрольно-ревезійна служба виконує такі функції:

організовує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведенням ревізій і перевірок, узагальнює результати документальних ревізій і перевірок і у випадках передбачених законодавством, повідомляє їх органами законодавчої та виконавчої влади;

провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів та матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної влади;

здійснює ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання миісцех органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;

провадить ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;

здійснює контроль за усунення недоліків і порушень, виявлення попередніми ревізіями та перевірками;

Розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;

одержує від Націоналного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об’єктів, що ревізуються або перевіряються;

пред’являє керівникам та іншим службовим особам об’ктів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів.

Службові особи державних контрольно-ревезійних служб зобов’язані суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян,підприємств і установ, що охороняються законодавством. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних контрольно-ревезійних служб свої обов’язків вони притягуються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Працівники державної контрольно-ревезійної служби зобов’язані у випадках виявлення зловживань і порушинь чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державним органам і органам, уповноваженим упрявляти державним майном. Працівники державної контрольно-ревезійної служби повинні забезпечити дотримання комерційної та службової таємниці.

Органи державної контрольно-ревезійної служби проводотя ревізії та перевірки суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи.

За дорученням Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби Безпеки, податкових адміністрацій у випадках передбачених законодавством, органи державної контрольно-ревезійн служби проводять проводять ревізії та перевірки на підконтрольних підприємствах, організаціх, установах усіх форм власності.

Ревізії та перевірки на прохання правоохоронних органів можуть провадитись також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Держава ганрантує захист життя, здоров’я, честі гідності та майна службової особи державної контрольно-ревезійної служби і членів її сім’ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Звільнення службової особи державної контрольно-ревезійної служби з посади у зв’язку вчиненням злочину під час виконання свіоїх обов’язків допускається лише після винисення щодо неї обвинувачувального вироку суду, який набрав чинності.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Услуги сиделки, стоялки, лежалки.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100