Рефераты на украинском
Формування роздрібної ціни на ПММ - Економічна теорія -63

31

12000

5

Нараховано торгову націнку

282

285

3600

6

Відображено виручку від реалізації товарів

ЗО

702

18000

7

Здано виручку до каси підприємства

ЗО

ЗО

18000

8

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

3000

9

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації товарів

702

791

15000

10

Відображено собівартість реалізованого товару

902

282

11790

11

Списано собівартість реалізованого товару на фінансовий результат

791

902

11790

12-

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар

285

282

6210

13

Залишок товару на 2 1.02.2000р.: - продажна вартість

282

15600

- торгова націнка

285

5390

Період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р.

Згідно з наказом по підприємству в період з 21.02.2000 р. по 09.03.2000 р. підприємство реалізує товари покупцям зі знижкою в розмірі 5 % від продажної вартості товарів. Знаючи, що протягом частини лютого,

що залишилася, і на початку березня товари будуть реалізовуватись зі знижкою, доцільно до відображення в обліку реалізації товарів зняти суму знижки із залишків товарів на 20.02.2000 р. При цьому на суму знижки робиться проводка Д-т 285 К-т282 780 грн.(15600 х 5 : 100).

Після такого запису сума торгової націнки, що припадає на товари, і продажна вартість товарів водночас зменшені на суму знижки. В результаті в обліку підприємства товари відображаються за тією вартістю, за якою вони будуть продані покупцям (тобто з урахуванням 5 %-ї знижки). В подальшому при відображенні реалізації товару за період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. сума знижки в обліку відображатися не буде, оскільки її вже завчасно було виключено з продажної вартості товарів.

Припустимо, що в період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. підприємство роздрібної торгівлі придбало товар на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ -1000 грн.). На товар, що надійшов, було нараховано торгову націнку в сумі 2650 грн. За період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. підприємство реалізувало товар на суму 15000 грн. (у тому числі ПДВ - 2500 грн.).

В обліку підприємства ці операції будуть показані таким чином:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Km

Залишок товару на 21.02.2000р.: - продажна вартість

15600

- торгова націнка

285

5390

1

Відображено суму знижки

285

282

780

Залишок товару на 2 1 .02.2000 р. з урахуванням - продажна вартість

282

14820 (15600-780)

- торгова націнка

282

4610 (5390-780)

2

Оприбутковано товари:

- первісна вартість

282

63

5000

- сума ПДВ

641

63

1000

3

Оплачено рахунок постачальника

63

31

6000

4

Нараховано торгову націнку

282

285

2650

5

Реалізовано товари за готівковий розрахунок

30

702

15000

6

Здано виручку до каси підприємства

30

30

15000

7

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

2500

8

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

12500

Середній відсоток торгової націнки - (4610 + 2650) : (14820 + 7650) х 100 =- 32 %. Сума торгової націнки, що припадає на реалізований товар, становить 15000 х 32 : 100 = 4800 грн. Собівартість реалізованих товарів 15000 - 4800 = 10200 грн.

9

Відображено собівартість реалізованого товару

902

282

10200

10

На фінансовий, результат списано собівартість реалізованого товару

79

902

10200

11

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар

285

282

4800

Залишок товару на 01 .03.2000р.: - продажна вартість

28

7470

- торгова націнка

285

2460

Оскільки в цьому випадку знижка надається по 09.03.2000 p., то при відображенні в обліку операцій за березень слід зробити так само, тобто розбити березень на два періоди і визначати середній відсоток і фінансовий результат для кожного періоду окремо.

назад |  4 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
И жили они долго и часто.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100