Рефераты на украинском
Формування роздрібної ціни на ПММ - Економічна теорія -починається протягом одного звітного періоду (місяця) і закінчується протягом наступного звітного періоду (місяця). У зв'язку з цим для точнішого визначення фінансового результату доцільно звітний період розбити на дві складові (період, протягом якого знижки не надавалися, і період, протягом якого знижки надавалися), по кожному періоду розрахувати середній відсоток торгових націнок і визначити фінансовий результат.

Приклад 22

Підприємство відвантажило товар покупцю на суму 1200 грн. (у тому числі ПДВ - 200 грн.). Собівартість товару - 800 грн. Згідно з договором покупець зобов'язаний оплатити товар протягом ЗО днів з моменту його одержання. При цьому в договорі передбачене надання продавцем знижки-сконто за таких умов: 5/5, тобто у випадку оплати товару покупцем протягом 5 днів з моменту одержання йому надається знижка в розмірі 5 % від суми оплати. Товари оплачено покупцем на третій день з моменту одержання. Відповідно сума оплати з урахуванням наданої знижки склала 1140 грн.

В обліку сторін операції будуть відображені таким чином:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

Дт

1 Km

1

Реалізація товару^

36

702

1200

2

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

200

3

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

1000

4

Списано собівартість товару

902

282

800

5

На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару

791

902

800

6

Отримано грошові кошти в оплату товару

31

36

1140

7

Відображено суму знижки

704

36

60

8

Скориговано фінансовий результат на суму наданої знижки

791

704

60

9

Скориговано податкові зобов'язання щодо ПДВ (метод "червоне сторно")

702

641

10

,ЇО

Відновлено фінансовий результат на суму ПДВ

702

791

10

1

Оприбутковано товар

281

63

1200

.2-

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

641

63

200

3

Відображено суму знижки (метод "червоне сторно")

281

63

60

4

5

Відображено коригування податкового кредиту щодо ПДВ (метод "червоне сторно")

641

63

10

63

31

1140

У фінансовій звітності сума знижок, наданих покупцям після дати реалізації, відображається по рядку 030 "Інші вирахування з доходу" Звіту про фінансові результати підприємства.

Як правило, дуже поширеними є знижки, що надаються покупцям у момент реалізації товару. До таких, в першу чергу, можна віднести знижки, що надаються покупцям у разі придбання товару на значну суму, а також у випадках придбання великої кількості товарів.

У бухгалтерському обліку продавець відображає реалізацію товару з урахуванням наданої знижки. У податковому обліку продавця валові доходи і податкові зобов'язання щодо ПДВ виникають виходячи з вартості товару, зменшеної на суму наданої знижки.

Продавець оприбутковує товар, що надійшов, за вартістю з урахуванням наданої знижки. При цьому в податковому обліку покупця валові витрати і податковий кредит виникають виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з такою купівлею, тобто з урахуванням отриманої знижки.

Приклад 23

Підприємство оптової торгівлі реалізувало товар на суму 2400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.). Собівартість реалізованого товару - 1500 грн. За придбання великої партії товару покупцю було надано знижку в розмірі 5 % від вартості продажу (2400 грн. х 0,05 = 120 грн.). На поточний рахунок продавця надійшла оплата від покупця в сумі 2280 грн. (в т.ч. ПДВ - 380 грн.).

В обліку сторін будуть зроблені наступні записи:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Km

У продавця

1

Реалізація товару

36

702

2?80

2

Відображено суму податкових зобов'язань щодо ПДВ

702

641

380

3

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

1900

4

Відображено собівартіть реалізованого товару

902

281

1500

5

На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару

791

902

1500

6

Отримано грошові кошти в оплату товару

31

36

2280

У покупця

1

Оприбутковано товар

281

63

1900

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

641

63

380

3

Оплачено рахунок постачальника

63

31

2280

Якщо знижка подібного роду надається підприємством роздрібної торгівлі, то слід звернути увагу на порядок розрахунку середнього відсотка торговельних націнок і визначення результату від реалізації.

Приклад 24

У звітному періоді на підприємстві роздрібної торгівлі, яке торгує побутовою технікою, прийнято рішення про надання знижок покупцям у разі купівлі товарів на значну суму. Наказом по підприємству встановлено, що при придбанні товарів на суму понад 1000 грн. покупцям надається знижка в розмірі 5 % від суми купівлі. У звітному періоді підприємство роздрібної торгівлі реалізувало товар на суму 12000 грн., в тому числі:

- оплачено покупцями - 11400 грн. (у тому числі ПДВ - 1900 грн.);

- сума наданих знижок - 600 грн. (12000 грн. х 0,05).

Для відображення операції в облікових регістрах необхідно визначити собівартість реалізованих товарів: 3 цією метою підприємства роздрібної торгівлі використовують метод ціни продажу.

Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу наведено у вигляді таблиці 6.8.

Таблиця 6.8. Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу

№ з/п

Розрахункова величина

Умовні позначення

1

Середній відсоток =

ТН„ - залишок торгових націнок на початок звітного місяця (Кт 285 "Торгова націнка");

ТНо — сума торгових націнок, що

звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 "Торгова націнка"); Тп - продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 "Товари в торгівлі");

То -продажна вартість отриманих у звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 "Товари в торгівлі");

Тр,а, - продажна вартість реалізованих товарів

2

ТНреал = Середній відсоток х Треал

3

Собівартість реал. =Треал -ТНреал

При застосуванні знижок слід звернути увагу на правильність розрахунку середнього відсотка торгових націнок. У цьому випадку знижка надається покупцям безпосередньо при оплаті товарів (в момент реалізації) у вигляді заохочення за купівлю товарів на даному підприємстві. При цьому виправлення в цінниках товарів, що продаються, не робиться і продажні (роздрібні) ціни на реалізовані товари не змінюються. Сума знижки в момент оплати реєструється через ЕККА і зазначається в касовому чеку окремим рядком.

Оскільки роздрібна ціна товару не змінилась, сума знижок ніяк не повинна вплинути на середній відсоток торгових націнок і собівартість реалізованих товарів. Тому всі розрахунки здійснюються без урахування наданої знижки.

Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації наведено в табл. 6.9.

Таблиця 6.9. Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації

№ з/я

Показник

Одиниця виміру ~

Продажна вартість товарів

Сума торгової націнки

Первісна (купівельна) вартість товарів

1

Залишок товарів на початок місяця

грн.

7200

2200

5000

2

Надійшло у звітному місяці

грн.

10800

2300

8500

3

Разом (ряд. 1 + ряд. 2)

грн.

18000

4500

13500

4

Середній відсоток торгової націнки (ряд. 3 гр. 5 : ряд. 3 гр. 4)

%

25 (4500 : 1 8000) х 100

5

Реалізовано товарів

гри.

12000

3000 (12000x0,25)

9000*

6

Залишок товарів на кінець місяця (ряд.З -ряд. 5)

грн.

6000

1500

4500 '

" Ця сума представляє собою собівартість реалізованих товарів

У даному випадку знижка надається покупцям безпосередньо в момент продажу товарів, тому продавець відобразить в обліку дохід уже з урахуванням наданої покупцю знижки. Оскільки сума знижки не

включається в дохід первісне, то для обліку сум наданих знижок субрахунок 704 "Вирахування з доходу" в даному випадку не використовується. Знижки, що надаються до дати реалізації товару

Цей вид знижок розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад 25

На підприємстві роздрібної торгівлі було прийнято рішення про надання передсвяткових знижок у період з 21.02.2000 р. по 09.03.2000 р.

• 3 метою бухгалтерського обліку лютий і березень доцільно розбити на два періоди:

з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. - коли передсвяткові знижки не надавалися і

з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. і з 01.03.2000 р. по 09.03.2000 р. - коли передсвяткові знижки надавалися.

Період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р.

Станом на 01.02.2000 р. на підприємстві значилися такі залишки товарів:

по дебету субрахунка 282 "Товари в торгівлі" - 20000 грн.;

по кредиту субрахунка 285 "Торгова націнка" - 8000 грн.

У період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. були проведені такі операції:

придбано товарів на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ - 2000 грн.);

нараховано торгову націнку на товари, що надійшли, - 3600 грн.;

реалізовано товарів на суму 18000 грн.

Порядок розрахунку середнього відсотку торгової націнки і визначення фінансового результату від реалізації товарів у період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р. покажемо у вигляді наступних таблиць:

№ з/п

Зміст господарської операції

Одиниця виміру

Продажна вар­тість товарів

Сума торгової націнки

Первісна (купівельна) вар­тість товарів

1

2

3

4

5

6

1

Залишок товарів на 01.02.2000 р.

грн.

20000

8000

12000

2

Надійшло товарів протягом періоду

грн.

13600

3600

10000

3

Разом (ряд. 1 + ряд. 2)

грн.

33600

11600

22000

4

Середній відсоток торгової націнки (ряд. 3 гр. 5 : ряд. 3 гр.4)

%

34,5 (1160033600)

5

Реалізовано товарів у період з 01.02.2000 р. по 20.02.2000 р.

грн.

18000

6210 (18000x0,345)

11790

6

Залишок товарів на 20.d2.2000 р. (ряд. 3 - ряд. 5)

ГРИ.

15600

5390

10210

У бухгалтерському обліку при цьому будуть зроблені такі записи:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, гри.

Дт

Km

1

Залишок товару на 01.02.2000р.: - продажна вартість

.282

20000

- торгова націнка

285

8000

2 3

Оприбутковано товари:

- первісна вартість

282

63

10000

- сума ПДВ

641

63

2000

4

Оплачено рахунок постачальникаНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сотовый телефон – единственная вещь, которой мужчины меряются, у кого меньше.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100