Рефераты на украинском
Ринкова система і організація підприємництва - Економічна теорія -продаж майна з публічних торгів для виконання судових рішень.

Вимоги кредиторів встановлюються в такому порядку:

в першу чергу задовольняються вимогами громадян;

в другу чергу проводяться розрахунки з працюючими;

в третю чергу – з кредиторами по зобов’язаннях;

в четверту чергу – розрахунках з бюджетом і позабюджетними фондами.

в кінці з іншими кредиторами.

Згідно закону про банкрутство, при невиплаті заборгованості, на суму зверх 500 мінімальних зарплат в обумовлені договорами терміни можна протягом 3-х місяців звернутися в суд і поставити вимогу публічного визнання боржника банкрутом.

Тест ІІІ-1.

Виділіть правильні відповіді:

Якій із форм підприємництва характерні наступні недоліки?

Недоліки

Форми підприємства

кооператив

товариство

ТОВ

АТЗ

АТВТ

1

Можлива несумісність

2

Риск втрати особисте майно чи майно чи вклади

3

Відмова від права на комерційну тайну

4

Відсутність можливості контролю списків осіб, які водніють цінними паперами даної фірми

Тест ІІІ-“2.

Банкрутство підприємство встановлює:

По факту неплатиздатності;

По рішенню суду;

Самостійно об’являється після погодження з кредиторами.

Тест ІІІ-3.

До приватної (недержавної) власності не відноситься:

тільки одноосібні підприємства;

одноосібні підприємства, партнерство, акціонерні товариства.

Тест ІІІ-4.

Чи можна об’явити себе банкрутом, не допустити процедури виплати довгів?

Так; ні.

Тест ІІІ-5.

В якому порядку задовольняються претензії кредиторів при ліквідації підприємства (1, 2,3):

заборгованість підприємства перед бюджетом;

заборгованість перед “найманим персоналом фірми”.

Контрольні питання:

Дайте визначення юридичних осіб.

Що таке державний торговий реєстр?

Статут і установчий договір.

Які є види товариства? Різниця між ними.

Чи може учасник товариства продати свій пай?

Відкрите і закрите акціонерне товариство, в чому їх різниця?

Яке товариство рахується залежним, а яке дочірнім?

В чому специфіка кооперативу?

Який критерій малого підприємства? Які пільги воно має?

Чи мають підрозділи представництва і філіали права юридичних осіб?

В яких випадках підприємство може бути об’явлено банкрутом і ліквідоване?

В якій черзі задовольняються потреби кредиторів при ліквідації юридичної особи?

Чи може рішення про банкрутство бути прийняте добровільно і при умовах?

Література: А.П.Казаков; Н.В. Мінаєва “Економика”.

Бізнес план

Показники:

1.Потенційний об’єм ринку. Ваші покупці.

Вік Район Доходи Можуть купити

покупця покупця на суму

Можливий об’єм продажу по місцях у текучому році_________________

В слідую чому році______________________________________________

2.Аналіз товару.

Особливості вашого товару при співставленні з аналогом

Переваги

Вигода для покупця

Пошив напівфабрикату з подальшою підготовкою підгонкою для покупця

Врахування індивідуальних особливостей покупця

Економія часу для пошуку потрібного товару

3.Короткі відомості про конкурентів.

Фірма

Товар (послуги)

Переваги

Ательє № 1, 2.

Магазин “Одяг”

Верхня одежа

модна,

дешева,

різновид на.

4.Штат працівників і їх зарплата (ставки)

1. менеджер;

2.бухгалтер;

сторож;

робітники;

і т.д.

5.Розрахунок загальних затрат.

постійні затрати: оренда приміщення, експлуатаційні розходи, утримання адміністрації і т.д.

змінні затрати: відрядна оплата праці робітників, вартість основних і допоміжних матеріалів і т.д.

амортизаційні розходи;

інші розходи (складські, транспорті).

6.Розрахунок собівартості.

7.Передбачена ціна. яку можна встановлювати:

а)відносно аналогічні ціни;

б)розходи + середній % прибутку;

в)ціна, яка забезпечує необхідну для розвитку виробництва рентабельність (при відсутності конкурентів);

г)ціна з урахуванням відчутної цінності *престижний товар, додатковий комфорт).

8.Розрахунок передбаченого прибутку.

(Ціна х об’єм випуску – розходи = прибуток).

9.Чистий прибуток (після оплати податків).

10.Нерозподілений прибуток (після амортвідрахування сплати страхового фонду).

11.Розрахунок, через скільки років може бути повернутий початково вложений капітал.

Т=

12.Форма реалізації товару. Обґрунтування вибраної форми.

а)спеціалізований магазин;

б)універсам;

в)магазин товарів щоденного попиту;

г)торгівля з машини, ярмарку;

д)торгівля із складу;

е)торгівлі через посередників;

є)торгівля по каталозі;

ж)торгівля через оптовиків.

13.Яку рекламу ви будете давати товару?

а)друковану (центральна, місцева газети);

б)радіо (центральне, місцеве);

в)щити, фото;

г)планшети у громадському транспорті;

д)вітрини, оформлення вітрин;

е)електрична, світлова.

План повинне дути так складений, щоб було видно скільки треба грошей. Який риск і які варіанти страхування риску.

Рахунок прибутків і розходів підприємства чи компанії:

Продажі

570000

Розходи виробництва

320000

Загальний прибуток

250000

Розходи: % по кредитах

20000

Амортизація

15000

Торгові розходи

30000

Адміністративні розходи

20000

Всього розходів

85000

Дохід до виплати податків (балансовий прибуток)

165000

Податок

30000

Прибуток після виплати податку (чистий прибуток)

135000

Девіденди

50000

Нерозприділений прибуток

85000

Бланки і банківська справа.

1.Активні і пасивні операції комерційний банків.

2.Рейтинг надійності банків.

3.Види процентних ставок.

4.Плато здатність банку. Банкрутство банку.

5.Балансовий звіт комерційного банку. Портфель банку і керівництво ним.

1.Активи і пасиви банків.

Активні – операції по прибутковому розподілу засобів (позики, цінні папери і ін.).

Пасивні – операції по залученню на свої рахунки засобів (грошей_ клієнтів (відкриває депозити, приймає вклади і т.д.).

Основні види активних дій (операцій) – кредити фірмам і кредити населенню.

Промислові кредити видаються під заставу основних фондів або цілого заводу для кредитора. Для отримання кредиту необхідні документи, які відображають фінансовий стан підприємства, що бере кредит, це баланс, звіт про прибутки і збитки. Вивчаючи їх, банк оцінює можливість повернення позики у термін.

Позики під забезпечення нерухомості (майна, акції, страхові поліси) і ін. товари довгого користування є гарантією того, що, коли боржник не може повернути процент і гроші, банку дозволяється продати нерухомість. Кредит банку під заставу нерухомості, називається іпотечним кредитом (іпотекс (грец) – заклад, застава). Сума позики складає 70-80% від вартості нерухомості. Вартість нерухомості попередньо оцінюється експертом.

Іпотечні банки видають кредити населенню, підприємствам, організаціям, відкривають сімейні нагромаджуючі рахунки і ні. послуги. Іпотечні банки діють в такому режимі, як звичайні комерційні.

Споживчий кредит надається (особливо у розвинутих країнах) під покупку споживачу якогось товару. Клієнт заключає з банком угоду про позику або заповнює бланк-вимогу у магазині, який співпрацює з банком. Для видачі кредиту клієнт повинен пред’явити банку відомості про оплату податків, а також про те, що в нього стабільний дохід і має певне майно.

На Заходів у комп’ютерну систему занесена “історія” кожного клієнта і дуже швидко банк може вияснити про клієнта абсолютно все.

Облік векселів. При їх обліку банк скуповує їх, але при цьому укладає в себе позичковий процент, який повинен оплатитись по даному векселю з моменту його взяття на облік і о закінчення його терміну.

Пасивні операції комерційних банків – це всі операції по залученню грошей у банк, а всі обов’язки банку перед вкладниками – це його пасиви. Треба не забувати про власний капітал банку – це акціонерний капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток. Пасиви + власний капітал = всім зобов’язанням банку. Основна пасивна операція банку – це залучення коштів. Основні види банківських позик – це депозити до запитання – термінові вклади. Депозити – це сума, здана на зберігання банку. Серед депозитів виділяються депозити юридичних і фізичних осіб, що знаходяться по місцю знаходження банку.

Чекові депозити – рахунок по вкладу, по якому можуть бути виписані чеки. Вони вигідні, бо дозволяють здійснювати платежі без готівки. Банки знімають невелику плату за ведення чекових рахунків.

Вклади до запитання з видачею ощадкнижки, можуть бути вибрані вкладником у любий час. Вносяться вони на невеликий термін. На вклади до запитання перераховується зарплата, пенсії і інші доходи громадян. З цим вкладом можуть перераховуватись кошти для здійснення регулярних платежів: за квартиру, комунальні послуги і ін. % по цих вкладах – низький.

Вклади на пред’явника. Вкладнику видається ощадкнижка на пред’явника і контрольний лист до нього. Прийом і видача грошей по такому вкладу проводиться по пред’явленню паспорта. Вклад може бути оформлений на 2-х осіб – вкладника і його довіреної особи. При користуванні вкладом вони рівноправні. Він вигідний для передачі грошей по наслідству.

Відкриття розрахункових рахунків проводиться юридичними особами різних форм власності, які мають самостійний баланс.

Для цього банку потрібно пред’явити:

копію рішення про держреєстрацію підприємства;

копію статуту і установчого договору;

нотаріально завірену карточку з зразками підписів;

довідку про взяття на облік у податкову інспецію.

Після відкриття рахунку проводиться безготівковий рахунок:

платіжними дорученнями;

акредитивна форма розрахунків;

платіжними вимогами – дорученнями.

Акредитив з попереднім депонуванням коштів.

1

7

6 8 11 2

4

10

5 3

1.договір;

2.заява про відкриття акредитиву + платіжне поручення;

3.списанні грошей з рахунку покупця;

4.перевод грошей;

5.зарахування грошей на рахунок “Акредитив”.

6.повідомлення про відкриття акредитиву;

7.товар;

8.розрахункові документи;

9.зарахування грошей на рахунок поставника і списання грошей з рахунку “Акредитив”.

10.Повідомлення банку покупця про використання акредитиву.

Поточні рахунки. Комерційні банки відкривають фізичним особам, які займаються підприємн7ицькою діяльністю і для звичайних осіб.

По цих рахунках здійснюються операції:

1.нвесення і знаття готівки;

2.зарахування на рахунок поступлень безготівкових коштів;

3.перерахування грошей з рахунку клієнта куди-небудь;

4.здійснення банку по дорученню клієнта різних платежів (за комунальні послуги і ін.).

При відкритті рахунків підприємцях банки зобов’язані повідомити податкову інспекцію.

Проценти по поточному рахунку дуже низькі. При відкритті рахунку вкладнику видається розрахункова і чекова книжки.

Для нагромадження грошей використовуються накопичувальн6і, термінові депозити, термінові вклади. Накопичу вальні вклади дають можливість у любий момент поповнювати вклад, відсоток по ньому вищий, ніж по чековому чи поточному рахунку. Часткові виплати не проводяться.

Термінові депозити мають термін встановлений і сума вкладів не може мінятися. По закінченню терміну вклад разом з відсотком повинне бути знятий (вибраний).

Терміновий вклад оформляється не менше, ніж на рік. Обов’язки і зняття частинами не допускається.

Продаж ощадних і депозитних сертифікатів.

Ощадних – населенню, депозитних – юридичним особам.

Сертифікат – письмове зобов’язання банку вернути клієнту вложені на домовлений рахунок гроші – фіксовані відсотки на них. Він може бути засобом платежі, приймається під заставу на позику. Проценти видаються при погашенні сертифікату. Ощадний сертифікат повинен бути іменним.

Змішані форми вкладів – “Універсальний”.

Вкладник в любий момент має право вибрати чи доповнити його залишок, а відсоток нараховується щомісячно з капіталізацією доходів.

Векселі. Банки можуть здійснювати позики через фінансові векселі. Вексель – цінний папір, який підтверджує грошові зобов’язанні про сплату грошової суми кредитору (векселедержателю). Вексель враховується в банку і вкладається в банк. В разі неоплати, коли нотаріус підтвердить офіційно факт відказу боржника від оплати, векселедержатель після опротестування отримує в народному суді виконавчий лист і пред’являє його в кредитну організацію боржника або звертається на його майно. Сума повертається за рахунок боржника.

Лізінг. Операція по оренді – оренда обладнання.

Банк закуповує і орендує для виробничих підприємств обладнання за проценти. Лізінг – особливий вид оренди, який має пільги по оподаткуванню і фінансуванню.

Клієнт (отримувач кредиту) вносить протягом погодженого терміну щомісячні внески у фінансуючи організацію, яка зберігає за собою право власності і фінансує об’єкт. Клієнт стає власником взятого у лізінг, об’єкта тільки після закінчення терміну дії договору.

Факторинг (АН. Фактор – посередник). Клієнт отримує товар, за нього розплачується банк по договору. Потім клієнт розплачується з банком за певний відсоток.

Трест – договір, згідно якого учасники передають управління своїм майном третій особі (банку чи спеціальній фірмі), після чого не має права вмішуватися у процес управління. Сфера діяльності таких фірм може бути різноманітна, але переважно вони займаються нерухомістю, інвестиційними проектами, цінними паперами. Ці фірми займаються високоризикованими операціями.

2.Рейтинг надійності банку визначається по:

1.величині статутного фонду (власного капіталу);

2.співвідношення власного і позичкового капіталу;

3.прибутку;

4.розміру резервного фонду;

5.низьких об’ємів “поганих” кредитів, повернення яких у термін сумнівне;

6. текучій ліквідності

категорії банків:

А3 - вища група надійності;

А2 – досить висока група надійності;

А1 – вища група надійності;

В3 – висока;

В2 – середня;

В1 – задовільно стабільна.

Високо рейтингові банки можуть мати філіали за границею. а також зв’язки з заграничними банками (кореспондентські відношення – передача платежів за короткий термін).

3.Види процентних саков (кредитні і для вкладників).

Для тих. що беруть кредит:

Процентна ставка для випробуваних першокласних клієнтів за промисловий і комерційний кредит визначається як базисна – пройм-райт.

Далі йдуть звичайні позики (20% річних) (дрібні клієнти платять більше).

Річна ставка проценту. Процент визначається через річну ставку. Якщо Вас цікавить виплата за квартал, треба перераховувати (для вкладників).

Складні відсотки. Припустим, що банк виплачує по ощадним вкладам 20% річних, нараховуючи відсотки кожний квартал. І квартал буде 5% від суми вкладу. ІІ квартал буде 5% суми вкладу + за І квартал і т.д. (відсоток на відсоток).

4.Плато здатність банку. Банкрутство банку.

Активи банку повинні бути більші його зобов’язань, тоді банк платоспроможний. Якщо навпаки, то приводить банк до банкрутства. Існує три причини банкрутства банку:

Погані позики або клієнти не можуть виплатити відсоток чи всю суму кредиту у зазначений термін; або коли падають ціна на цінні папери у період від їх закупки до продажу. Це також може бути причиною втрати активів.

Відсутність ліквідності, коли банк не в змозі проводити виплати по всіх депозитах по вимозі вкладників.

Втрати від основної діяльності. Власний капітал скорочується і банк може стати банкрутом. Причиною може бути фінансова паніка, коли вкладники масово забирають гроші.

5.Балансовий звіт комерційного банку. Портфель банку і керівництво ним.

Банківські операції відображаються у балансі. Балансовий звіт – це перелік активів з одного боку і зобов’язання (пасиви) банку з другого, активи повинні дорівнювати пасивам.

Активи = зобов’язанням + власник капітал.

Дебетове сальдо – це перевищення суми пасивів над сумою активів. Це означає, що зобов’язання (пасиви) більші, ніж винні банку (активи менші). Це сигнал до банкрутства.

Портфель банку – це сукупність банківських активів і пасивів.

Головне завдання керівництва – підвищення прибутковості банку. Тому банк дуже тонко повинен підходити до виплат кредитів завжди якусь частину своїх ресурсів потрібно тримати у резервах.

Від правильної організації діяльності комерційних банків багато залежить ефективність промислових і торгових підприємств, раціональна поведінка домохазяїн.

Теми доповідей і виступів.

Позичковий процент;

Споживчий кредит;

Отримання і використання кредиту;

Коли підприємець використовує позичкові кошти. Вартість кредиту;

Побудова комерційного банку;

Прибуток і ліквідність;

Як банки стають банкрутами;

Банківський баланс.

Література:

Банкивские операции. Лаврушин О.И. – 1995.

Банкивское обслуживание. Г.Танова. М. 1995.

Банковское дело. М. 1993.

Комерческие банки и их операции. М. 1995.

Макроекономіка. Чеблер. 1993. Києв.

Тести (виділити правильні відповіді)

Тест ІІІ-14.

Дебетове сальдо у балансі банку

А

б

Засвідчує про близьке банкрутство банку

Засвідчує про сприятливі умови банку

Тест ІІІ-15.

1.Економічне визначення вкладів – раціональна організація свого платіжного обороту, як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Вклади до запитання

Терміновий депозит

Поточні рахунки

Терміновий вклад

Чекові депозити

Ощадний вклад

2.Економічне призначення вкладів – отримання доходу у вигляді проценту.

Терміновий депозит

Вклади до запитання

Терміновий вклад

Поточні рахунки

Чекові депозити

Тест ІІІ-16.

1

Промислові кредити

Активні операції банку

Пасивні операції банку

Позики під виплату цінних паперів

Іпотечний кредит

Споживчий кредит

2

Відкриття депозитів до запитання

Активні операції банку

Пасивні операції банку

Відкриття поточних рахунків

Відкриття термінових депозитів

Відкриття рахунків по термінових вкладах

3

Лізингові операції

Активні операції банку

Пасивні операції банку

Операції по факторингу

Трестові операції

Обмін валют

Тест ІІІ-17.

1

Активи банку більші зобов’язань

Банк платоспроможний

Банк платоспроможний

2

Активи банку менші зобов’язань

Банк платоспроможний

Банк платоспроможний

Біржа і біржова діяльність.

Товарна біржа і її операції.

Фондова біржа. Види цінних паперів і операції з ними.

Процедура боргів і формування цін угод на біржах.

Біржа робочої сили.

1.Товарна біржа – постійно діюча оптова ярмарка. Вищим органом біржі – загальні збори її членів, який вибирає біржовий комітет. Завдання біржі – не тільки утримувати прибутки, але й забезпечити рівновагу ринкової ціни.

Організація роботи біржі - через функціональні підрозділи:

оперативно-інформаційний;

групи брокерів;

експертний відділ.

Механізм функціонування біржі:

Біржовий день. Біржа функціонує у строго визначений день і час з метою концентрації попиту і пропозиції.

Члени і відвідувачі біржі. Засновники або члени біржі мають приоритетне право участі у її діяльність. Клієнти є постійні і разові. Постійні вносять річну плату за вхід, разові оплачують кожне відвідування.

Місце на іржі. Вимагає окремої плати для отримання місця, телефонного зв’язку із комп’ютером. для виходу на інформаційне табло. Кожне місце має свій номер. Крупні відвідувачі можуть купити місце на певний термін або на один біржовий день. Клієнти, які не мають постійного місця можуть заключати угоди тільки при посередництві брокера.

Джерела інформації. Основним джерелом інформації є електронне інформаційне табло, на яке поступає інформація від оперативно-інформаційного відділу, брокерів у учасників торгів, які мають місце. Дані мають назву товару (необхідного чи запропонованого), об’єм партії і номер місця, звідки поступила інформація на табло. Табло – джерело попиту і пропозиції. Операції на біржі здійснюються через брокерів.

Брокери (маклери) – висококваліфіковані спеціалісти. Вони, на підставі звернень до них відвідувачів, шукають контрагентів, наглядають за правильністю торгу і оформленням договорів. Оплата послуг їм проводиться по договореності за рахунок клієнтів.

Техніка біржової торгівлі. Клієнт звертається у оперативно-інформаційний відділ за бланком заказу (заявки) і біржового бюлетеня, у якому верхні і нижні ціни по товарах минулого біржового дня. Клієнт визначається у ціні продажу (покупки) свого товару. Дальше звертається до брокера по спеціалізації для покупки місця на біржі чи пошуку контрагента.

Операція товарної біржі. В результаті біржових торгів заключаються:

Угоди з негайною поставкою реального товару;

Угоди на реальний товар з відстрочкою поставок (в с/г ще не зібрали врожай).

Термінові (ф’ючерсні) договори. Вони характерні тим, що оплата проводиться, а товар може бути переданий пізніше весь за раз чи партіями.

Фірма, яка купує реальний товар з поставкою в майбутньому, одночасно продає на біржі ф’ючерсні контракти.

2.Фондова біржа – ринок по продажу-купівлі паперів (акцій, облігацій, казначейських зобов’язань, векселів, сертифікатів). Функція фондової біржі мобілізує тимчасово свобідних грошей через продаж цінних паперів, а також провести перелив капіталу між компаніями, галузями, фірмами. Фондова біржа є вторинним ринком цінних паперів, на якому обертаються раніше випущені папери. Курс їх залежить від попиту і пропозиції. Зареєстровані біржові курси публікуються у біржовому бюлетені, в газетах, журналах.

Дохідності цінного паперу (дивіденди, відсотки);

Розмір банківського відсотка ставки (позичкового відсотка) ціною золота, окремих товарів і нерухомості, так як вкладення на банкові рахунки в золото, товари, нерухомість є їхньою альтернативою.

Біржовий список цінних паперів (лістинг). Кожна фондова біржа формує список цінних паперів, по них ведеться визначення певного курсу. Претенденти зобов’язані у анкетах показати свою діяльність, фінансовий стан, перспективи розвитку і ін. Відповіді підтверджують документами. Біржа може провірити ті чи інші фактори. Після цього фірма підписує договір з фондовою біржою.

Види цінних паперів:

Облігації – випускаються урядом і компаніями, зобов’язуючись через певний період виплатити взяті гроші з відсотком на них;

Вексель – позичкове зобов’язання, яке не забезпечується активами;

Акції – цінні папери, які дають право на володіння частиною капіталу і право на отримання дивідендів;

Фінансові фючерси – термінові контракти.

Операції фондової біржі діляться на касові і термінові.

Касові – зразу оплата проводиться готівкою.

Термінові – через складання договору сторона протягом одного терміну продає, а друга – купує. Вони використовуються рідко.

3.Процедура торгів і формування цін на біржах проходить після обговорення брокерської пропозиції на даний товар і заключення угод.

Якщо покупець не знайшовши, макрел починає знову обговорення з брокерами – скупщиками на зміну у менше сторону кількості запропонованого товару, який би вони могли купити. Якщо знову угода не підписується. маклер з участю продавця і його згоди продає даний товар за правилом “аукціону”. Подібний принцип торгів і на фондовій біржі.

4.Біржа робочої сили (біржа праці, служба зайнятості) - установи, які збирають і надають інформації і здійснюють посередництво в процесі купівлі-продажу робочої сили. В усіх країнах світу вони є державними організаціями. Виконують функцію:

1.працевлаштування;

2.зміна коректури і місця роботи для ;

3.виявляють і надають інформацію про кон’юнктуру ринку праці;

4.проводять облік безробітних і виплачують їм допомогу;

5.сприяють підготовці і перепідготовці кадрів, створенню робочих місць.

В 1991 р. в Україні був прийнятий закон “Про зайнятість населення”, згідно якого по всій території України створено служби зайнятості. Для фінансування їх створено державний фонд сприяння зайнятості, який становить не менше 3% обсягів республіканського і місцевого бюджетів.

Література:

Солмуельсон “Економика” Гл. 23.

Основы бизнеса. Малькова Н., Рубин . Гл. Х.

Ценные бумаги и фондовый рынок М. 1995.

Економічна теорія. Мочерний С.В. 1999.

Теми виступів і доповідей.

Як працює фондова біржі?

Як може допомогти брокер?

Як продаються і купуються цінні папери?

Контрольні питання:

1. Дайте визначення товарної біржі і фондової біржі.

2. Яка різниця між засновниками і членами біржі?

3. Що означає брокерське місце? Хто може його купити?

4.Хто може приймати участь у біржових торгах?

5.Чи відрізняються на реальний товар від спекулятивних фючерсних?

6.Що значить пройти на підвищення чи пониження біржових цін?

7.Яку роль грає біржа на встановлення рівноважних цін?

8.Біржа робочої сили і її функції.

Тест ІІІ-19.

Основна мета біржі

а

б

Отримання прибутку

Організація торгів

Тест ІІІ-20.Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Автомобиль "Запорожец" -- Самое лучшее в мире привидение с моторчиком!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100