Рефераты на украинском
Формування собівартості готової продукції - Економіка підприємства -підприємств та з середньо-галузевими показниками. Узагальнюючим показником, який характеризує завдання щодо зниження витрат є затрати на одну гривню товарної продукції.

Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції.

Затрати на 1 грн. товарної продукції обчислюють в копійках, як частку від ділення повної собівартості всієї товарної продукції на її обсяг виражений в оптових цінах підприємства.

Аналіз затрат на 1 грн. товарної продукції починають з порівняння фактичного рівня з рівнем затрат передбаченим плановим завданням. Таким чином встановлюються занальні відхилення від плану, на які впливають такі фактори:

Структура асортименту товарної продукції;

Рівень повної собівартості окремих видів продукції;

Рівень оптових цін на споживані сировину і матеріали, а також тарифи на електроенергію і вантажні перевезення;

Рівень оптових цін на вироблювану ними продукцію.

Для визначення впливу кожного з перерахованих факторів на зміну рівня затрат на 1 грн. товарної продукції порівняно з планом застосовують спосіб ланцюгових підстановок. Це означає, що крім планового показника витрат у звітному періоді треба розраховувати три варіанта підстановок:

За планом перерахованим за фактичний обсяг і асортимент продукції.

Фактично в цінах прийнятих у плані з урахуванням зміни цін на матеріали і тарифи.

Фактично в оптових цінах на продукцію прийняту в плані.

З 1грн. тов. Прод. = С/ ТП,

Де С – собівартість,

ТП – Величина товарної продукції.

№ з/п

Найменування показників

Фотма звітності

Фактично

Відхилення

Питома вага витрат

Відхилення в %

звітний

відповідний

(+,-)

гр.4-

гр.5

%, гр.4/гр.5.

Звітний

відповідний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Вартість продукції

5-с

1167,8

872,2

295,6

1,3

-

-

-

2

Витрати на виробництво , всього

011

1167,8

872,2

295,6

1,3

В т.ч.

Матеріальні витрати

012

945,2

654,1

291,1

1,4

Амортизація ОФ

014

16,9

12,8

4,1

1,3

Витрати на оплату праці

015

45,8

33,5

12,3

12,3

Відрахування на соц.страхування

017

20,1

12,3

7,8

1,6

Інші витрати

019

139,8

159,5

-19,7

08

3

Витрати на 1 грн. товарної продукції

53,32

28,41

24,91

1,8

4

Прибуток підприємства

2,4

2,2

0,2

1,09

Список використаної літератури:

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16”Витрати”, №9”Запаси”, №3”Звіт про фінансові результати”.

Бутинець Ф.Ф.”Бухгалтерський фінансовий облік.Практикум”Житомир ПП ”Рута”2001р.

Бутинець Ф.Ф. “Теорія бухгалтерського обліку” Житомир ПП ”Рута” 2001р.

Голов С.Ф., Костенко В.М.”Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами.”Київ.Екаунтінг2000р.

Грабова Н.М. “Теорія бухгалтерського обліку” Кийв. А.С.К. 2001р.

Довідник з бухгалтерського обліку. Ужгород . Інформаційно-видавниче агенство “Іва”2000р.

Додаток до тижневика “Дебет-кредит””Нова бухгалтерія 1” Документи.

Додаток до тижневика “Дебет-кредит””Нова бухгалтерія 2”

Каталог бухгалтерських проведень.

Додаток до тижневика “Дебет-кредит””Нова бухгалтерія 3” Про бухгалтерію по-людськи.

Додаток до тижневика “Дебет-кредит””Нова бухгалтерія 4”

Схеми бухгалтерських проведень.

Всеукраїнський бухгалтерський тижневик “Баланс”.Спецвипуск листопад-грудень ”Облікові регістри”.

Всеукраїнський бухгалтерський тижневик “Баланс”.

Спецвипуск 26 квітня 2001р. ”Калькулювання собівартості продукції у промисловості”.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сниму.Порчу.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100