Рефераты на украинском
Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - Економіка підприємства -за 1998 рік.

тис.грн.

Товари і товарні групи

Н а д х о д ж е н н я в с ь о г о

по плану

по факту

% виконання плану

відхилення від плану (+,-)

1

Хліб, молоко

35,00

34,26

97,89

-0,74

2

Бакалія

75,00

70,44

93,92

-4,56

3

Господарські

26,00

23,38

89,92

-2,62

4

Гастрономія

105,00

102,51

97,63

-2,49

5

Кондитерські

65,00

68,52

105,42

3,52

В С Ь О Г О:

306,00

299,11

97,75

-6,89


Таблиця 3.1.5

Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів

товарного забезпечення (форма 3 торг.)

по ПВКФ "БМВ-Імпекс"

за 1997 рік

тис.грн.

№ п/п

Найменування товарних груп

Товарообіг

Запаси на початок

Надходження

Запаси на кінець

Відхилення

по плану

фактично

по плану

фактично

по плану

фактично

по плану

фактично

Загальне

в т.ч. за рахунок зміни

початкових запасів

надходжень

кінцевих запасів

1997 рік

1

Бакалія

120,00

118,13

30,00

26,46

110,00

106,89

20,00

15,22

-1,87

-3,54

-3,11

+4,78

2

Господарські товари

90,00

84,37

20,00

18,90

80,00

76,35

10,00

10,88

-5,63

-1,10

-3,65

-0,88

3

Гастрономія

140,00

135,00

35,00

30,24

130,00

122,16

25,00

17,40

-5,00

-4,76

-7,84

+7,60

В С Ь О Г О:

350,00

337,50

85,00

75,60

320,00

305,40

55,00

43,50

-12,50

-9,40

-14,60

+11,50


рік, які по різному вплинули на обсяг реалізації: одні в сторону зменшення, другі – в сторону збільшення. Так, по хлібо-булочним, молочним та бакалійним товарам зміна початкових запасів, надходжень негативно вплинула на загальне невиконання товарообігу. Серед вказаних факторів найбільшу питому вагу складає невиконання плану надходження по цим товарним групам. Ця ж тенденція характерна і для гастрономічних товарів та кондитерських виробів, але збільшення залишків товарів на кінець року позитивно вплинули на обсяг реалізації. Однак цей фактор не суттєвий, і тому не зміг переламати негативну тенденцію, що склалася по надходженню та початковими запасами товарів. Загальний розмір впливу факторів характеризується такими показниками:

за рахунок зменшення початкових запасів товарообіг не виконано на 9,4 тис.грн., тобто незаповнення нормативу товарних запасів на початок року негативно вплинуло на виконання плану товарообігу;

за рахунок невиконання планів надходження товарів по всім товарним групам без виключення товарообіг не виконано на 14,6 тис.грн.;

за рахунок наявності понаднормованих товарних запасів на кінець року по гастрономічній групі і кондитерським виробам товарообіг виконано на 1,62 тис.грн.

Показники товарного балансу за 1998 рік наведені в таблиці 3.1.6. Так, по всіх товарних групах зміна початкових запасів та надходжень негативно вплинули на загальне невиконання товарообігу в розмірі 13,87 тис.грн. Серед вказаних факторів найбільшу питому вагу складає невиконання плану надходження по товарним групам (9,67 тис.грн.). Лише по кондитерським товарам спостерігається тенденція позитивного впливу на обсяг товарообігу зміни надходжень (на 0,64 тис.грн.). Однак ці фактори не змогли суттєво змінити негативну тенденцію, що склалася в фірмі з


Таблиця 3.1.6

Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів

товарного забезпечення (форма 3 торг. )

по ПВКФ "БМВ-Імпекс"

за 1998 рік.

тис.грн.

№ п/п

Найменування товарних груп

Товарообіг

Запаси на початок

Надходження

Запаси на кінець

Відхилення

по плану

фактично

по плану

фактично

по плану

фактично

по плану

фактично

Загальне

в т.ч. за рахунок зміни

початкових запасів

надходжень

кінцевих запасів

1998 рік

1

Хліб, молоко

30,00

32,08

0,00

0,00

35,00

34,26

5,00

2,18

2,08

0,00

-0,74

+2,82

2

Бакалія

85,00

80,20

18,00

15,22

75,00

70,44

8,00

5,46

-4,80

-2,78

-4,56

+2,54

3

Господарські товари

35,00

32,08

12,00

10,88

26,00

23,38

3,00

2,18

-2,92

-1,12

-2,62

+0,82

4

Гастрономія

115,00

112,28

20,00

17,40

105,00

102,51

10,00

7,63

-2,72

-2,60

-2,49

+2,37

5

Кондитерські вироби

60,00

64,16

0,00

0,00

65,00

68,52

5,00

4,36

4,16

0,00

3,52

+0,64

В С Ь О Г О:

325,00

320,80

50,00

43,50

306,00

299,11

31,00

назад |  4  | вперед

Назад