Рефераты на украинском
Управління - Економіка підприємства -а витрати повинні бути не найнижчі , а опти-мальні.

Висновок.

Торговельна діяльність підприємства важлива галузь економіки , яказаключає всобі багато аспектів та факторів , котрі впливають на його функціонування.

Дослідження діяльності підприємства дає можливість реально оцінити його шанси в сфері торгівлі.

Аналізуючи основні дані роботи торговельного підприємства “Казка”по окремих сферах діяльності можна зробити висновок , що вся діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку та рентабельності.

Порівнюючи дані 2000-2001 року , реально видно , що підприємство зробили значний крок і вийшло із збиткового в 2000році – 20 тис.грн. збитків , до прибуткового в 2001 році – 5.3 тис.грн. прибутків.

Проаналізувавши причини такої зміни , випливають основні фактори , а саме :

нарощування темпів товарообігу

зменшення витрат на 1 грн. реалізації продукції

розширення асортиментної групи товарів

покращення умов праці працівників підприємства

та другорядні фактори , асаме :

постачальники

конкуренти

рівень цін на товари

розташування магазину

Керівництво , знаючи , що людський фактор відіграє головну роль в роботі торговельного підприємства , прийшло до висновку , що покращення умов праці та матеріальний стимул , повинні бути на першому плані , а тоді буде і добра робота , і добра віддача , і при-бутки.

Оновлюючи виробничі фонди , полегшуючи умови праці , оновлю-ючи асортимент можна бачити плоди нормальної фінансово-економічної діяльності підприємства – підвищився попит на товари , а отже зросли обсяги товарообігу і в свою чергу прибуток.

Враховуючи помилки 2000 року , підприємство змогло змінити організацію роботи на підприємстві і із збиткового вийти на рівень прибуткового.

На підприємстві велика увага приділяється внутрішнім факторам впливу на фінансово-господарську діяльність та зокрема на величину отримання прибутку.Аналізуючи та вивчаючи вплив кожного фактора , робляться відповідні висновки та приймаються радикальні міри по покращенню роботи.

На підприємстві використовуються передові методи торгівлі , постійно впроваджуються інновації , змінюється стиль роботи та керівництва. Всі питання виробничого таневиробничого характеру вирішуються колективно.

На підприємстві вже склалися певні принципи роботи. До уваги приймаються побажання клієнтів , а також рахуються з думкою колективу.

Велика увага приділяється вивченню ринку та конкурентів. Крім того аналізуються договора та розрахунки з постачальниками та вибираються найоптимальніші варіанти.

На підприємстві ще є маса питань , які потребують вирішення і над якими працює керівництво . Звичайно , що неможлива робота без непередбачених ризиків та наслідків , але керівництво старається гнучко реагувати на такі неполадки і покращувати дані питання.

ТП “Казка ” працює на перспективу , правильно планує свою стратегію та тактику , намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Діяльність підприємства та плани на майбутнє є реальними . Але зупинятися на досягнених показниках не потрібно. Щоб добре працювати та отримувати бажаний результат треба завжди бути на передньому рубежі .

Список використаної літератури :

1. Про власність . Закон України // Нові закони – К. ,1993

Про підприємництво . Закон України // Нові закони – К., 1991

Про зовнішньоекономічну діяльність , Закон України // Нові закони - К . , 1991

Про оподаткування прибутку підприємств . Закон України // Нові закони – К ., 1995

Бланк І.О.Управління торговельним підприємством. Підр.- М., “Тандер” , 1998

Бланк И.А. Управление прибылью – К., “Ника – центр “ , 1998

Бойчук І.М., Харів М.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В. Економіка підприємства . Навч.пос. – К., 2001

Валевич Р.П. Давыдова Г.А. Экономика торгового предприятия Учеб.пос. – Мн.,’’ Высшая школа’’ ,1996

Василенко Л.П.,Головатчук Т.І., Мороз Л.В. , Полянко В.В. Економіка торговельного підприємства . Навч.пос. – ЧФ КДТЕУ , 1998

Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства : діагностика ,страте-гія ,ефективність. - К.,Вища школа , 1995

Економіка торговельного підприємства .Навч.пос.КДТЕУ , 1998

Економіка торговельного підприємства / Під ред. Проф. Ушакової Н.М. – К. “Хрещатик” 1999

Лігоненко Л.О. , Чумак І.М. Управління товарним забезпе-ченням торговельного підприємства Навч.пос. –К., 1999

Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О.,Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства . Підр.– К.”Хрещатик”1999

назад |  3 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Чтобы начать с нуля, до него еще надо долго ползти вверх.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100