Рефераты на украинском
Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення - Економіка підприємства -що цей термін є присічним і поновленню не підлягає.

Тобто законопроект вимагає від кредиторів постійно здійснювати моніторинг стану своїх контрагентів-боржників (це також є проблематичним на сьогоднішній день, оскільки навіть офіційна статистична звітність не є загальнодоступною, а альтернативні джерела інформації на Україні ще практично не відпрацьовані), більш зважено підходити до вибору форм і способів розрахунків (тут можна передбачити скорочення грошового та товарного кредитування).

Розорення підприємства завжди є трагедією і для його керівництва, і для тих, хто вклав у нього кошти, і для тих, хто на ньому працює. Механізм банкрутства покликаний пом’якшити негативні наслідки провалу для всіх, зводячи їх до мінімуму. Це може бути досягнуто, зокрема, за рахунок використання страхування ризиків неповернення витрат, створення гарантійних фондів. Для своєчасності розрахунків із звільненими працівниками може створюватися гарантійний фонд, який утримуватиметься із відповідних внесків всіх підприємств. Арбітражний керуючий отримує кредит у цьому фонді і виплачує звільненим вихідну допомогу, а після продажу майна повертає кошти до фонду із низькими відсотками. Ефективність використання таких механізмів підтверджена закордонною практикою (Польщею, Словаччиною, Угорщиною та ін.) – вона дозволяє уникнути соціальних вибухів, спричинених банкрутством.

Світова практика показала, що ефективність застосування механізму банкрутства, за умови наявності всього необхідного “інструментарію” є високою. Проте та ж практика виробила і ряд вимог, без виконання яких дана процедура перетворюється з оздоровчої в каральну. Серед них можна виділити такі, як достатньо розвинена економіка, більш-менш стабільна фінансова ситуація, наявність відповідної правової бази, грамотна інвестиційна політика і наявність самих інвесторів, напрацьована система оздоровчих і антикризових засобів, пристосованих саме до економіки даної країни, наявність висококваліфікованого штату антикризових керуючих. Особливо важливим є використання даного інституту в комплексі з іншими засобами: інвестиціями, державним регулюванням і підтримкою.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. №784-XIV.

Стороннім В. З банкрутством щось не так, як мало бути... //Бухгалтерія - №12 (427) – 2001 р. – с.8.

Сидорук С. Банкрутом можеш ти не бути... // Галицькі контракти - №22 – 2000 р. – с.10-12.

Прилипко Ю. Тенденції у фінансовому стані підприємств (підсумки 1999 року) // Цінні папери України. - №29 – 2000 р. – с.12.

Волченко А. Неподсудные. // Бизнес - №13 (376) – 2000 г. – с.29.

Варгіч С. Реформування власності шляхом банкрутства. //Цінні папери України. -№9 – 2000 р. – с.6-7.

Варгіч С. Механізм банкрутства: підсумки його дії в Україні. //Цінні папери України. -№8 – 2000 р. – с.4-5.

Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств. // Економіка України - №2 – 2000 р. – с.46-49.

Гаврилова Н.С. Институт банкротства: о новом этапе становления. // Росийский экономический журнал - №8 – 2000 г. – с.87-89.

Тычино С., Пушкар С., Шапиро С., Обрусова И. Новый ответ на старые вопросы. // Финансовая консультация – №49-52 – 1999 г. – с.11-48 /приложение/.

Варгіч С. Механізм банкрутства виправлятиме перекоси в приватизації. //Цінні папери України - №45 – 1999 р. – с.6-7.

Варгіч С. Атнибанрутне управління в Польщі. //Цінні папери України - №41, 42 – 1999 р. – с.16-17, 18-19.

Варгіч С. Закон, що “лікуватиме хворі підприємства”. // Цінні папери України. – №38 – 1999 р. – с.5-7.

Полозенко Д., Варгіч С. Санація неплатоспроможних підприємств: її форми та шляхи удосконалення. // Цінні папери України - №26 – 1999 р. –с.16-17.

Полозенко Д., Варгіч С. Банкрутство і шляхи його подолання. // Вісник НБУ - №10 – 1999 р. – с.59-63.

Варгіч С. Банкрутство: деякі проблеми законодавчого врегулювання повернення державі боргів збанкрутілими підприємствами. // Цінні папери України - №10 – 1999 р.


Таблиця 2. Динаміка показників банкрутства суб’єктів

підприємницької діяльності в Україні.

1996

1997

1998

1999

1

Загальна кількість справ вирішених (розглянутих) в арбітражних судах

60955

83237

125650

134937

2

Ріст, у % до попереднього року

100

136,5

151,0

107,4

3

Із них про банкрутство

3632

7082

9095

9539

4

Ріст, у % до попереднього року

100

195,0

128,4

104,9

5

Питома вага справ про банкрутство, у % (3:1)

5,9

8,5

7,2

7,1

6

Порушено справ провадження

6552

9645

12281

12618

7

Ріст, у % до попереднього року

100

147,2

127,3

102,7

8

Винесено постанов арбітражним судом про визнання банкрутом

1691

4107

4525

6244

9

Ріст, у % до попереднього року

100

242,9

110,2

138,0

10

Кількість справ, закінчених із затвердженням ліквідаційного балансу

855

2320

2896

4345

11

Ріст, у % до попереднього року

100

271,3

124,8

150,0

12

Затверджено умов санації боржника, визнаного банкрутом

33

32

9

21

13

Ріст, у % до попереднього року

100

97,0

27,3

63,6

14

Залишок незакінчених справ про банкрутство на кінець звітного періоду

4138

6702

10909

13989

15

Ріст, у % до попереднього року

100

162,0

162,8

128,2

16

Питома вага винесених постанов про визнання банкрутом до, порушення справ, %

25,8

42,6

36,8

49,5

17

Питома вага справ із затвердженням ліквідаційного балансу до числа справ де боржники визнані банкрутами, у %

50,6

56,5

64,0

69,6

Схема 1. Часова послідовність дій судової процедури

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

День 0

День 5

День 35

День 45

День 75

День 105

День 125

День 135

День 145

День 185

День 215

День 305

День 320

День 335

День 340

День 395

Подання клопотання (ст.7.1, 7.2)

Рішення щодо прийняття (або) відхилення (або) відхилення без розглядання (ст.8.1, 8.2, 9.1, 11.1)

Початок процедури розпорядження майна

Повідомлення про дату підготовчого слухання, призначення розпорядника майна, оголошення про мораторій (ст.11.1)

Підготовче слухання (ст.11.5)

Повідомлення про банкрутство, повідомлення про останній строк для подачі позовів, останній строк для підготовки реєстру позовів, про дату попереднього слухання, про дату заключного слухання (ст.11.3, 11.11)

Публікація про початок банкрутства (ст.11.5)

Останній строк для подання позовів кредиторів (ст.14.1)

Звіт розпорядника майна про реєстр позовів (ст.11.11, 13.9)

Попереднє слухання арбітражного суду (ст.11.11, 15.2)

Рішення суду щодо реєстру позовів та суми боргів, призначення дати зборів кредиторів (ст.15.2)

Повідомлення про місце та час зборів кредиторів (ст.16.1)

Збори кредиторів (ст.16) (закон не визначає цей проміжок часу)

Вибори комітету кредиторів (ст.16.5)

Призначення розпорядника майна закінчено, якщо тільки призначення не подовжено судом (ст.13.7)

Підсумкове засідання (ст.11.11)

Рішення щодо санації або ліквідації, або про припинення процедури банкрутства

Останній строк для подання плану санації (ст.18.1)

Повідомлення про збори, де буде голосування щодо плану санації (ст.18.4)

Голосування кредиторів щодо плану санації (ст.18.4)

Керуючий санацією подає рішення кредиторів в суд для прийняття рішення (ст.18.5)

Якщо плану санації немає, розпочинається ліквідація (ст.18.6)Таблиця 1. Результати розгляду справ про банкрутство суб’єктів господарювання за період 1996-1999 рр.

Кількість справ, порушених провадженням у звітному періоді

Кількість винесених постанов про визнання банкрутом

Кількість справ, припинених провадженням із затвердженням умов санації

Кількість справ, закінчених провадженням із затвердженням ліквідаційного балансу

Залишок справ на кінець звітного періоду

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

АР Крим

435

478

560

500

144

341

353

270

3

1

-

-

80

297

292

186

279

344

408

590

Вінницька

101

212

686

402

64

69

253

270

2

-

1

3

23

14

15

59

32

72

359

357

Волинська

31

106

114

158

25

4

28

105

-

-

-

1

4

4

28

47

46

136

183

255

Дніпропетровська

497

418

1118

788

62

122

248

1101

-

-

-

-

58

122

248

360

328

487

1056

1124

Донецька

854

1083

1093

1329

301

438

430

723

5

9

1

1

130

290

208

415

599

908

1554

1793

Житомирська

74

198

317

333

7

50

71

134

1

1

1

-

7

49

71

95

84

181

377

465

Закарпатська

97

178

123

271

44

68

110

73

2

-

-

-

0

0

18

назад |  2  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Настоящий охотник определяет возраст медведя по количеству засосов на лапах.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100