Рефераты на украинском
Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах - Економіка підприємства -2409

--

35279

29 670

--

3434

1830

9020

--

--

309

210744

БАЛАНС

690 771

962 672

Пасив

на поч. періоду

на кінець періоду

1.Джерела власних та прирівнених до них коштів

Статутний фонд

Додатковий капітал

в тому числі фонд індексацій балансової

вартості майна

Резервний фонд

Фінансування капітальних вкладень

Спеціальні фонди та цільове фінансування

Амортизаційний фонд на повне відновлення

Відстрочена податкова заборгованість

Резерви наступних витрат і платежів

Нерозподілений прибуток звітного року

ВСЬОГО по розділу 1

313435

2050

--

142714

4690

780

459

4509

14 0029

--

608 666

399891

6087

--

110851

8907

1208

1578

89 078

30 260

78 560

726 420

Пасив

на поч. періоду

на кінець періоду

2. Довготермінові пасиви

Довготермінові кредити банків

довготермінові позикові кошти

ВСЬОГО по розділу 2

3489

539

4 026

435

907

1 342

3. Розрахунки та інші пасиви

Короткотермінові кредити банків

Короткотермінові позикові кошти

Короткотермінові кредити та позики не погашені в строк

Розрахунки з кредиторами:

за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав

за товари, роботи, послуги не сплачені в строк

по векселях виданих

по авансах одержаних

з податкових розрахунків

з бюджетом

по позабюджетних платежах

по страхуванню

по оплаті праці

з іншими кредиторами

Короткотермінові пасиви

ВСЬОГО по розділу 3

5679

---

3524

8907

--

5670

8907

7806

8970

9080

15078

2890

1568

--

78079

14593

1790

38885

1256

3478

43241

12424

1976

7677

12280

46469

7805

4245

38791

234910

БАЛАНС

690 771

962 672

Таблиця 1.1.

Порівняльний аналітичний баланс

(грн.)

Показники

Абсолютні величини

Часткова вага

Зміни

початок

періоду

кінець

періоду

початок

періоду

кінець

періоду

в абсолютн.

величинах

у відносних величинах

у % до

величин

на поч.

року

у % до

змін підсумку

балансу

Актив

1. Позаобігові активи

594 389

686 059

86,0

71,27

+ 91 670

- 14,73

+ 15,4

+ 33,71

2. Обігові

активи, включаючи:

Запаси і витрати

Дебіторська

заборгованість

Грошові кошти

96 382

19 828

72 644

2 435

276 613

53 966

196 151

14 593

14,0

2,9

10,5

0,4

28,73

5,61

20,37

1,51

+ 180 231

+ 34 138

+ 123 507

+ 12 158

+14,73

+ 2,71

+9,87

+1,11

+ 187,0

+ 172,2

+ 170,0

+ 499,3

+ 66,29

+ 12,56

+ 45,42

+ 4,47

БАЛАНС

690 771

962 672

100,0

100,0

+ 271 901

-

+ 39,4

100,0

Пасив

1. Власний

капітал

608 666

726 420

88,1

75,46

+ 117 754

- 12,64

+ 19,4

+43,3

2. Позиковий

капітал

включаючи:

Кредити та займи

Кредиторська

заборгованість

82 105

4 026

78 079

236 252

1 342

234 910

11,9

0,58

11,3

24,54

0,14

24,4

+ 154 147

- 2 684

+156 831

+ 12,64

- 0,44

+13,1

+ 187,7

-66,7

+200,9

+56,7

-1,00

+57,70

БАЛАНС

690 771

962 672

100,0

100,0

+ 271 901

-

+39,4

100,0

Додаток 2.

Таблиця 2.1.

Аналіз фінансової усталеності

(грн.)

Показники

Умовні означення

На початок періоду 01.01.

На кінець періоду 01.01.

Зміни за період

1.Джерела формування власних обігових коштів

ІрП

608 666

726 420

+ 117 754

2.Позаобігові активи

ІрА

594 389

689 059

+ 91 670

3. Наявність власних обігових коштів

(ряд. 1 + ряд.2)

ВОК

14 277

40 361

+ 26 084

4. Довгострокові пасиви

ІIрП

1 867

622

- 1 254

5. Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування коштів

ВД

16 144

40 983

+ 24 839

6. Короткострокові позикові кошти

КПК

2 159

720

- 1 439

7. Загальна величина запасів (ряд.5 + ряд.6)

ЗД

18 303

41 703

+ 23 400

8.Загальна величина запасів

З

19 828

53 966

+ 34 138

9. Надлишок (+), нестача (-) ВОК

(ряд.3 - ряд.8)

D ВОК

- 5 551

- 13 605

- 8 054

10. Надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів

(ряд.5 - ряд.8)

D ВД

- 3 684

- 12 983

- 9 299

10. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів

(ряд.5 - ряд.8)

D ЗД

- 1 525

- 12 263

- 10 738

Таблиця 2.2.

Зміна цін на послуги фірми “Custom Office” протягом 12 періодів.

(USD)

періоду

місяць

митне очищення вантажів

(тип 1)

оформлення митних декларацій

(тип 2)

1

червень

$180, 00

$70,00

2

липень

$200, 00

$85,00

3

серпень

$170, 00

$50,00

4

вересень

$ 190,00

$65,00

5

жовтень

$150, 00

$55,00

6

листопад

$165, 00

$60,00

7

грудень

$200, 00

$85,00

8

січень

$170, 00

$65,00

9

лютий

$ 150,00

$45,00

10

березень

$190, 00

$75,00

11

квітень

$210, 00

$90,00

12

травень

$200, 00

$80,00

Додаток 3.

Таблиця 3.1.

Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства

(грн.)

Показник

IV квартал, 1998 р.

(базисний період)

I квартал, 1999 р.

(звітний період)

% до базисного

значення

1

2

3

4

Виручка від реалізації продукції без ПДВ

36050

45660

127

Витрати на виробництво реалізованої

продукції

25730

36419

141

Прибуток від реалізації продукції

10320

9241

90

Результат від іншої реалізації

3270

7241

221

Сальдо дохідів та витрат від

позареалізаційних операцій

+1480

-3240

x

Балансовий прибуток

15070

13242

87

Чистий прибуток, що залишається

у розпорядженні підприємства

10549

9269,4

88

Таблиця 3.2.

Розподіл прибутку по факторам

( грн.)

Складові прибутку

По базису

По базису на фактично реалізовану продукцію

Фактичні дані по звіту

Фактичні дані з корегуванням на зміну цін

Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства

36050

40370

45660

40370

Повна собівартість продукції

25730

31450

36419

29719

Прибуток

10320

9220

9241

10651

Таблиця 3.3.

Таблиця для розрахунку рівняння сукупних витрат

(грн.)

Місяць

Кількість вироблених буклетів (Q) (шт.)

Сукупні витрати на виробництво буклетів (C) (грн.)

Q2

Q*C

Січень

8000

3500

64000000

28000000

Листопад

9000

3900

81000000

назад |  3  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Надпись в туалете: Ничего хорошего из тебя не выйдет!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100