Рефераты на украинском
Комерційна діяльність і асортиментна політика - Економіка підприємства -1.5pt 0cm 1.5pt; height:40.0pt">

-2,49

5

Кондитерські

65,00

68,52

105,42

3,52

В С Ь О Г О:

306,00

299,11

97,75

-6,89


Таблиця 5

Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів

товарного забезпечення (форма 3 торг.)

по ТВП «Дистен»"

за 1997 рік

тис.грн.

Найменування товарних груп

Товарообіг

Запаси на початок

Надходження

Запаси на кінець

Відхилення

по плану

факт.

по плану

факт.

по плану

Факт.

по плану

Факт.

Загальне

в т.ч. за рахунок зміни

початкових запасів

надходжень

кінцевих запасів

1997 рік

Бакалія

120,00

118,13

30,00

26,46

110,00

106,89

20,00

15,22

-1,87

-3,54

-3,11

+4,78

Господарські товари

90,00

84,37

20,00

18,90

80,00

76,35

10,00

10,88

-5,63

-1,10

-3,65

-0,88

Гастрономія

140,00

135,00

35,00

30,24

130,00

122,16

25,00

17,40

-5,00

-4,76

-7,84

+7,60

В С Ь О Г О:

350,00

337,50

85,00

75,60

320,00

305,40

55,00

43,50

-12,50

-9,40

-14,60

+11,50


рік, які по різному вплинули на обсяг реалізації: одні в сторону зменшення, другі – в сторону збільшення. Так, по хлібо-булочним, молочним та бакалійним товарам зміна початкових запасів, надходжень негативно вплинула на загальне невиконання товарообігу. Серед вказаних факторів найбільшу питому вагу складає невиконання плану надходження по цим товарним групам. Ця ж тенденція характерна і для гастрономічних товарів та кондитерських виробів, але збільшення залишків товарів на кінець року позитивно вплинули на обсяг реалізації. Однак цей фактор не суттєвий, і тому не зміг переламати негативну тенденцію, що склалася по надходженню та початковими запасами товарів. Загальний розмір впливу факторів характеризується такими показниками:

за рахунок зменшення початкових запасів товарообіг не виконано на 9,4 тис.грн., тобто незаповнення нормативу товарних запасів на початок року негативно вплинуло на виконання плану товарообігу;

за рахунок невиконання планів надходження товарів по всім товарним групам без виключення товарообіг не виконано на 14,6 тис.грн.;

за рахунок наявності понаднормованих товарних запасів на кінець року по гастрономічній групі і кондитерським виробам товарообіг виконано на 1,62 тис.грн.

Показники товарного балансу за 1998 рік наведені в таблиці 3.1.6. Так, по всіх товарних групах зміна початкових запасів та надходжень негативно вплинули на загальне невиконання товарообігу в розмірі 13,87 тис.грн. Серед вказаних факторів найбільшу питому вагу складає невиконання плану надходження по товарним групам (9,67 тис.грн.). Лише по кондитерським товарам спостерігається тенденція позитивного впливу на обсяг товарообігу зміни надходжень (на 0,64 тис.грн.). Однак ці фактори не змогли суттєво змінити негативну тенденцію, що склалася в фірмі з

Таблиця 6.

Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів

товарного забезпечення (форма 3 торг. )

по ТВП «Дистен»

за 1998 рік.

тис.грн.

№ п/п

Найменування товарних груп

Товарообіг

Запаси на початок

Надходження

Запаси на кінець

Відхилення

по плану

фактично

по плану

фактично

по плану

фактично

по плану

фактично

Загальне

в т.ч. за рахунок зміни

початкових запасі

надходжень

Кінцевих запасів

1998 рік

1

Хліб, молоко

30,00

32,08

0,00

0,00

35,00

34,26

5,00

2,18

2,08

0,00

-0,74

+2,82

2

Бакалія

85,00

80,20

18,00

15,22

75,00

70,44

8,00

5,46

-4,80

-2,78

-4,56

+2,54

3

Господарські товари

35,00

32,08

12,00

10,88

26,00

23,38

3,00

2,18

-2,92

-1,12

-2,62

+0,82

4

Гастрономія

115,00

112,28

20,00

17,40

105,00

102,51

10,00

7,63

-2,72

-2,60

-2,49

+2,37

5

Кондитерські вироби

60,00

64,16

0,00

0,00

65,00

68,52

5,00

4,36

4,16

0,00

3,52

+0,64

В С Ь О Г О:

325,00

320,80

50,00

43,50

306,00

299,11

31,00

21,81

-4,20

-6,50

-9,67

+5,73


товарним забезпеченням товарообігу. Загальний розмір впливу факторів у 1998 році характеризується такими показниками:

за рахунок зменшення початкових запасів товарообіг не забезпечено товарними ресурсами на 6,5 тис.грн., тобто незаповнення нормативу товарних запасів на початок року негативно вплинуло на невиконання плану товарообігу;

за рахунок невиконання планів надходження товарів по всім товарним групам без виключення не забезпечено виконання плану товарообігу на 9,67 тис.грн.;

за рахунок наявності понаднормованих товарних запасів на кінець року по всім видам товарообіг забезпечено товарними ресурсами на 5,73 тис.грн.

Виконання плану роздрібного товарообігу у значній мірі залежить від укомплектованості штатів торгових працівників, забезпеченості торговельних підприємств продавцями, касирами і іншими працівниками, повного використання їх робочого часу, підвищення продуктивності праці.

Аналіз впливу на обсяг реалізації факторів використання трудових ресурсів по фірмі "Дистен" наведено в таблиці 7.

Як свідчать наведені дані, в 1997 році роздрібний товарообіг зріс порівняно з 1996 роком на 98,8 тис.грн. На його розмір позитивно вплинуло підвищення продуктивності праці працівників (на 110,94 тис.грн.), негативно вплинуло зменшення чисельності працівників (на 11,94 тис.грн.).

У 1998 році відбулося збільшення чисельності працюючих на 5 чоловік порівняно з 1997 роком, але цей захід суттєво не вплинув на обсяг товарообігу. На загальний розмір зміни обсягу товарообігу (-16,7 тис.грн.) негативно вплинули два фактори: зниження продуктивності праці працівників (на 105,52 тис.грн.), зменшення чисельності працівників (на 88,82 тис.грн.).


Таблиця 7

Аналіз впливу на обсяг товарообігу факторів використання трудових ресурсів

(чисельності працюючих і продуктивності праці)

по ТВП «Дистен»"

тис.грн.

Роки

Чисельність працюючих, чол

Товарообіг по підприємству

Продуктивність праці

Зміна обсягу роздрібного товарообігу

загальний

в т. ч. за рахунок

чисельності працюючих

продуктивності

праці

1996

20

238,70

11,94

---

---

---

1997

19

337,50

17,76

98,80

назад |  3  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Если по утрам бегать, хотя бы за пивом, - то-то здоровья прибавится…
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100