Рефераты на украинском
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Економіка підприємства -width="213" valign="top" style="width:159.55pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Домінант- 725

2.

Кількість пластин, шт

1

3.

Число прогонів

1

4.

Формат приведений до формату А2

0.25

5.

Кількість друкованих листів

1

6.

Кількість фарб

1

7.

Фарба чорна

TRUE

8.

Розряд монтажистів

4

9.

Розряд вигот дрк. форми

4

10.

Розряд друкарів

4

Вартість виготовлення

Найменування

Вартість

% до суми

Вартість паперу

2545.57

97.75

Вартість виготовлення друкарської форми

16.60

0.64

Вартість фарби

21.62

0.83

Загальна вартість матеріалів

2594.56

99.63

Зарплата друкарів

5.96

0.23

Зарплата монтажистів

0.79

0.03

Зарплата вигот.дук.форми

0.48

0.02

Зарплата різальника

2.44

0.09

Сума зарплати

9.67

0.37

Всього

2604.22

100.0

Вартість матеріалів для друку 5тис.аркушів формату А2

Найменування

Розхід

Вартість од.вим.

Вартість

%

Пластина гумоткана

0.007

79.17

0.55

5.15

Ганчір’я (кг)

0.03

0.50

0.02

0.14

Зволожуючий розчин (л)

0.055

12.12

0.67

6.19

Засіб для активізації друкарських форм

0.0125

15.01

0.19

1.74

Термоклей (кг)

1

9

9

83.63

Очисник валиків (кг)

0.09

3.75

0.34

3.14

Вартість виготовлення 1 друкарської форми

Астролон ф А2

0.0083

5.44

0.05

0.27

Липка стрічка шир 2,5 см

0.0064

2.90

0.02

0.11

Проявник імпортний типу Rosistabil-Pluristabsl

0.19

13.75

2.61

15.74

Гумуючий засіб Аидит

0.06

5.87

0.35

2.12

Олівці цинкові (-)

0.0096

25.25

0.24

1.46

Плачтини офсетні світлочутливі

1

13.33

13.33

80.30

Всього

16.60

100

Вартість 5000 листів паперу

Папір газетний 0,25 кг/м2

374,35

6,80

2545,57

Вартість фпрби для друку 5000 аркушів ф А2 сторона 1

Фарба чорна

0,55

39,31

21,6205

Заробітна плата

Найменування

Нормо-годин

За 1 нормо-годину

Сума

Сторона 1

Друкарі

3,01

1,98

5,96

Монтажистів

0,65

1,22

0,79

Вигот. до друк. форми

0,34

1,40

0,48

Різальника

2,00

1,22

2,44

Всього

9,67


Аналіз умов та стану охорони праці

ВАТ “Коломийська друкарня ім, Шухевича”

Характеристика виробничих приміщень

В друкарні відповідно до вимог СНиП II-89-90, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.09.02-85, ДНАОП 0.01-1.01-95, ДНАОП 1.9.40-1.01-96, ДНАОП 0.03-3.01-71 запропоновані наступні виробничі приміщення : дільниця підготовки до друку, друкарська дільниця, палітурна дільниця,

Відповідно до будівельних і санітарних санітарних норм (СНиП 2.09.02-85, ДНАОП 0.03-3.01-71) на кожного працюючого необхідно запроектувати не менше 15м3 об’єму виробничого приміщення і не менше 4,5 м2 виробничої площі. Для приміщень в яких запроектована комп’ютерна техніка відповідно 20 м3 об’єму виробничого приміщення і 6м2 виробничої площі.

У запроектованих виробничих приміщеннях згідно СНиП 2.03.13-88 передбачаеться обробка та покриття стін, панелей, стелі та підлоги. В таблиці подано рекомендації щодо опорядження стін , стель і вибору покриття підлог у виробничих приміщеннь ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”.


Таблиця

Рекомендації по опорядкуванню стін,

стель і вибору покриття підлог виробничих приміщень.

Дільниці

Обробка та вид покриття

Дільниця підготовки до друку

Водоемульсійна фарба

-

Водоемульсійна фарба

Паркет, лінолеум

Друкарська дільниця

Водоемульсійна фарба. В зоні руху цехового транспорту колони слід обрамувати металевими кутками

Олійна фарба

h= 1800мм

Водоемульсійна фарба

Мозаїчні литі, полімербетонні

Палітурна дільниця

водоемульсійна фарба

Олійна фарба h=1800мм

Водоемульсійна фарба

Мозаїчні литі, полімербетонні

Інтер’єр у виробничих приміщеннях друкарні в світлих тонах і відповідає вимогам ВДОП 1.10-6.01.98 та СН 181-70.


Техніка, технологія та організація виробництва з точки зору охорони праці.

Виробниче обладнання, яке застосовується у друкарні має бути безпечним у використанні, транспортуванні, монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні .

Обладнання необхідно експлуатувати у повному комплекті , відповідно до технічних умов та конструкторської документації.

У ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” експлуатується устаткування 1991-2001 років випуску. Віковий склад устаткування на дільниці підготовки до друку – 6 років. На друкарській дільниці – 10 років, на палітурній дільниці – 6,5 роки. В середньому по друкарні віковий склад становить 7,5 роки.

Основне устаткування, яке експлуатується на ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”подано в таблиці.

Запроектовані технологічні процеси відповідають вимогам НАОП 1.9.40-2.0783, НАОП 1.9.40-2.06-83, НАОП 1.9.40-2.09-85, ДНАОП 0.03-3.18-88.

Аналіз умов праці

До санітарно-гігєнічних факторів умов праці належать всі елементи зовнішнього середовища, в якому проходить трудова діяльність людини: мікроклімат, стан повітряного середовища , освітлення, виробничі шум і вібрація, санітарно-побутове забезпечення та ін.

До поняття мікроклімат виробничого середовища входять: температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря.

Згідно вимог ГОСТ 12.1.005.88 та ВДОП у виробничих приміщеннях необхідно створити оптимальні мікрокліматичні умови.

Проаналізуємо мікрокліматичні умови у виробничих приміщеннях ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”.

Таблиця

Аналіз мікрокліматьичних умов у виробничих приміщеннях

ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”

Дільниці

Період року

Температура повітря С

Швидкість руху повітря

Відносна вологість повітря, %

фактична

оптимальна

Факт.

Оптим.

Факт.

Оптим.

Дільниця підготовки до друку

холодний

теплий

21

21-23

0,1

0,1

58

40

22

22-24

0,2

0,1

67

60

Друкарська дільниця

холодний

теплий

17

17-19

0,2

0,2

60

40

20

20-22

0,2

0,3

70

60

Палітурна дільниця

холодний

теплий

18

17-19

0,2

0,2

58

40

20

20-22

0,2

0,3

65

60

Швидкість руху повітря та відносна вологість повітря у виробничих приміщеннях друкарні не відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88 та ВДОП 0.00-3.02-98, так як фактичні велчини перевищують оптимальні величини відносної вологості повітря та швидкості руху повітря , але не перевищують допустимі величини цих параметрів.

Забрудненість повітря у виробничій зоні характеризується кількістю у ньому домішок парів, газів , пилу.

Для кожного виду домішок санітарними нормами встановлено гранично допустимі концентрації. Ступінь забрудненості повітря, виходячи з співвідношення фактичної і гранично допустимої концентрації, встановленими відповідними нормами.

На працівників у процесі виробництва впливають наступні шкідливі речовини: пари складових робочих розчинів, етиловий спирт, бензин, розчинники органічні, озон, пари складових зволожуючих розчинів, пари складових фарб, пари складових клеїв.

Проаналізуємо стан забрудненості та запиленості повітря у виробничих приміщеннях ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” .

Таблиця

Аналіз стану забрудненості повітря у виробничих приміщеннях ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”

Дільниця

Назва шкідливої речовини

Фактична концентрація мг/м3

ГДК, мг/м3

Дільниця підготовки до друку

Фосфорний ангідрид

Єдиний луг

Етиловий спирт

0,6

0,36

20,0

1,0

0,5

1000

Друкарська дільниця

Паперовий пил

3,0

6,0

Палітурна дільниця

Паперовий пил

2,00

6,0

Стан повітряного середовища відповідає вимогам ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76.

Для підтримання оптимальних мікрокліматичних умов, а також для вилучення із виробничих приміщень збрудненого та нагрітого повітря та подачі свіжого згідно вимог СНиП 2.04.05-91 запроектована суміщена система вентиляції (природна та штучна).

Природна вентиляція відбувається в результаті теплового та вітрового напору.

Штучна – загальна та місцева, тобто комбінована. Загальна вентиляція – загальнообмінна, припливно-витяжна, місцева у вигляді місцевих відмотувачів.

Оскільки працівники виробничих приміщень друкарні піддаються впливу небезпечних та шкідоивих виробничих факторів, то проаналізуєимо професії , посади з шкідоивими і небезпечними умовами праці.

Таблиця

Аналіз професій, посад з шкідливими

і небезпечними умовами праці.

Професія

Шкідливий виробничий фактор

Кількість працюючих

Із них жінок

1. Оператор комп’ютерного набору

Напруження зорового аналізатора

3

2

2. Коректор

Напруження зорового аналізатора

1

1

3.Фотомонта

жист

Напруження зорового аналізатора, уайспирит, розчин ортофосфорної кислоти

2

2

4. ДрукарНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Компания «Нескафе» - ведущий производитель банок для окурков!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100