Рефераты на украинском
Аналіз чистого прибутку - Економіка підприємства -цін на продукцію даного підприємства;

зміну податку на додану вартість;

зміну рівня собівартості виробу з усіма факторами, які впливають на неї.

Серед чинників, які впливають на собівартість продукції, треба звернути особливу увагу на час випуску продукції. В перший рік, як правило, рентабельність дуже низька, проте в наступні кілька років спостерігається підвищення її рівня. Згодом її величина стабілізується, а в кінці виробництва навіть може по­чати падати. Однією з причин зростання рентабельності або супровідним їй чинником може бути збільшення обсягів ви­робництва цієї продукції. Вивчення впливу обсягу виробницт­ва на рівень рентабельності — цілком самостійне питання ана­лізу прибутковості підприємства.

Рентабельність усієї реалізованої продукції можна ви­значити за даними табл.3. Фактична рентабельність продукції за минулий рік становила:

Аналогічний показник за звітний рік становив:

Отже, загальне зростання цього показника за рік становило 2,3 %. Показник рентабельності продукції в цілому на підприєм­стві може змінитися внаслідок зміни рентабельності окремих видів продукції та асортиментно-структурних зрушень у реалі­зованій продукції.

Аналіз рентабельності підприємства

Рентабельність підприємства — найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських коштів і позареалізаційні фінансові результати. За даними таб­лиць 1 і 3 виконаємо належні розра­хунки та занесемо їх у табл. 7.

Рентабельність підприємства у звітному періоді становила 15,92 % і була більша за аналогічний показник минулого року на 0,92%. Зміна цього показника є результатом дії двох фак­торів, %:

зміни реалізації на 1 грн. виробничих фондів:

(1,117 • 20) : 100 = +0,2234;

зміни прибутку на 1 грн. реалізації продукції:

(0,9171 • 76,117) : 100 = +0,6981.

________________________________________________________________

Разом +0,9215.

Отже, підвищення рентабельності підприємства пояснюється головним чином зростанням рентабельності продукції.

В подальшому аналізі слід порівняти рентабельність нашого підприємства з середньогалузевим показником, а також з дани­ми найбільш рентабельних споріднених підприємств.

Таблиця 7

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Чистий прибуток, тис. грн.

220

260

+40

2. Середньорічна величина виробничих фондів, тис. грн.

1467

1633

+166

3. Обсяг реалізації продукції, тис. грн.

1100

1243

+143

4. Рентабельність підприємства, % (3:2 - 100)

15,0

15,922

+0,922

5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, коп. (3:2•100)

75,0

76,117

+1,117

6. Чистий прибуток на 1 грн. реалізації, коп. (1:3 - 100)

20

20,917

+0,917

Резерви збільшення чистого прибутку підприємства

1. Резерви збільшення прибутку підприємства внаслідок ви­користання резервів обсягу реалізації продукції (Пр). Сума резерву обсягу реалізації — 190 тис. грн. Чистий прибуток на 1 грн. реалізованої продукції у звітному періоді становив 20,917 коп. Звідси сума резерву:

*Пр = 190 • 0,20917 = 39,7 тис. грн.

2. Резерви збільшення прибутку внаслідок використання резервів собівартості продукції зі 11,2 тис. грн.

14,2 • 0,20917 = 3,0 тис. грн.

3. Резерви пов'язані з ліквідацією сум інших операційних витрат (див. суми в табл. 5, відповідно 7 і 16 тис. грн.):

23 • (1 - 0,3) = 16 тис. грн.

________________________________________________________________

Разом 58,7 тис. грн.

Резерви збільшення рентабельності підприємства (Rn)

Додаткове збільшення рентабельності за рахунок резервів чистого прибутку:

= 58,7 : 1633 • 100 = 3,6 %.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Новая акция от роддома! Роди двойню и получи третьего в подарок!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100