Рефераты на украинском
Методи та показники оцінки фінансового стану комерційного банку - Фінанси -Генеральний коефіцієнт ліквідності, % (відношення ліквідних активів (каса, коррахунки і власний капітал) до всіх зобов’язань. Характеризує здатність банку при неповерненні виданих позик задовільнити вимоги кредиторів.
100
20
Коефіцієнт якості активів, % (показує на скільки термінові депозитні інструменти та власний капітал покривають видані кредити).
100
20
Якість роботи на між банківському ринку, % (відношення суми виданого кредиту і чистих активів до суми залученого міжбанківського кредиту і чистих активів. Характеризує політику банку в галузі управління активами і пасивами).
100
30
1
2
3
Коефіцієнт ресурсної бази, % (відношення власного капіталу до всіх зобов’язань. Характеризує ступінь забезпеченості своїх зобов’язань власними ресурсами).
30
5
Коефіцієнт ефективності, % (показує оптимальність значення відношення власного капіталу до чистих активів. Характеризує ефективність проведення банком операцій).
90
0
Коефіцієнт якості пасивів, % (відношення коштів на розрахункових рахунках та коррахунках до всіх зобов’язань).
70
0
 
 
Додаток 2.
Таблиця 3- Вагові коефіцієнти для різних категорій користувачів інформації.
Показники
Користувачі інформації
 
Топ-                  Кліент                  Інші
менеджери                                       банки
Ромір капіталу
8.44
8.27
8.78
Розмір активів
7.67
7.09
7.11
Коефіцієнт платоспроможності
7.56
8.91
8.56
Прибутковість капіталу
9.67
6.82
8.44
Прибутковість активів
9.11
7.36
7.22
Коефіцієнт миттєвої ліквідності
7.44
8.18
8.00
Генеральний коефіцієнт ліквідності
6.44
7.45
7.22
Коефіцієнт якості активів
4.67
5.73
6.00
Якість праці на міжбанківському ринку
5.78
5.64
6.76
Коефіцієнт ресурсної бази
6.78
7.65
6.89
Коефіцієнт ефективності
6.56
6.09
5.11
Коефіцієнт якості пасивів
7.33
4.36
5.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3.
Рисунок 2 - Управління активами за допомогою загального фонду засобів (об’єднання джерел)
Джерела коштів
 
 
 
Розміщення засобів
 
 
 
Первинні резерви
 
Вклади до запитання
 
 
 
 
Вторинні резерви
Ощадні вклади
 
Загальний фонд засобів
 
Позики
 
Термінові вклади
 
 
 
 
Інші цінні папери
Акціонерний капітал і резерви
 
 
 
Будівлі та обладнання
 
Рисунок 3 - Управління активами за допомогою моделі розподілу активів (поділу джерел).
Джерела коштів (центри ліквідності-прибутковості)
 
 
 
Розміщення коштів через центри ліквідності- прибутковості
 
 
Вклади до запитання
 Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Программист - это человек, который сначала долго думает, чтобы потом ничего не делать.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100