Рефераты на украинском
Звіт з технічної практики - Технічні науки -Зміст

  • Вступ
  • Характеристика функцій основних відділів та служб підприємства
  • Види послуг, які надаються підприємство
  • Види технологічного обладнання на підприємстві
  • Технологічні Характеристика технічного процесу обробки письмової кореспонденції в транзитних об’єкти зв’язку, поштамти ( вузлах поштового зв’язку)
  • Характеристика технологічних процесів на підприємствах
  • Охорона праці на підприємстві
  • Висновок
  • Література

Вступ

Історія виникнення вітчизняної пошти сягає часів Київської Русі, коли в 885 році з’явилася перша згадка про вісника листоношу, який доставляв письмові повідомлення Київському князю Олегу.

У 18 столітті на основних дорогах держави почалися з’являтися спеціальні станції, де гінці обмінювали коней. Пізніше ці станції почали використовуватися для обміну поштою. Економічний розвиток держави сприяв створенню постійно діючого поштового зв’язку.

У 19 столітті з’являється єдина система організації та перевезення пошти. У 1667 році у системі організації поштового зв’язку введено нове поняття «пошта». У 1858 році водяться обіг перші поштові марки.

9 жовтня 1874 в місці Швейцарія відбувся конгрес який об’єднав 189 країн світу. В період між конгресами стосунки між країнами підтримує Адміністративна Рада, яка вибирається у складі 40 країн – членів ВПС, останній конгрес відбувся у місці Пекіні, де була прийнята Пекінська конвенція, офіційною мовою було обрано французку.

У 1918 році виходить декрет про організацію управління поштовим зв’язком. У якому було викладено єдині загальні вимоги, що до приймання, транспортування та вручення поштових відправлень, а також передбачалися умови приймання на роботу працівників зв’язку та їх звільнення. У 30 роках 20 століття з’являється поштова індексація.

До 1994 поштовий зв'язок діяв, як єдина народно господарський комплекс разом з електрозв’язком. Виконання поштових операцій було дуже досить трудомісткім і потребувало великих затрат ручної праці, а рівень автоматизації та механізації не відповідав необхідному рівню.

Нині система поштового зв’язку майже повністю автоматизована, що дозволяє водити нові послуги такі, як електроні перекази, електроні повідомлення, тощо …

Перспектива розвитку зв’язку до 2008 року передбачають:

Забезпечення всіх робочих місці по наданню послуг зв’язку АРМ.

Забезпечення нової зональної системи сортування поштових відправлень.

Створення автоматизованого інформаційного обміну між підприємствами зв’язку .

Перевезення пошти з метою схоронності.

Взаємо зв’язки з зарубіжними країнами. Поштовий зв'язок має велике значення в культурно просвітницькому житті людей, пізнають культуру не тільки своєї держави, а й народів інших держав. За допомогою поштового зв’язку люди могуть навчатися заочно. Поштовий зв'язок надає послуги всіх категорій споживачам якісно.

Головною задачею поштового зв’язку є повне задоволення потреб споживача у послугах зв’язку на основі розвитку мереж поштового зв’язку та застосування новітніх технологій організації виробництва.

Закон України «Про зв'язок» прийнятий Верховною Радою в 1995 році, який встановлюють правові, економічні, організаційні питання діяльності підприємства зв’язку.

Характеристика функцій основних відділів та служб підприємств

Об’єктами поштового зв’язку є :

Поштамт створений в великих містах, обласних центрах. До функцій поштамту входить:

Організація перевезення пошти;

Надання послуг населенню, установам, підприємствам поштового та електрозв’язку;

Обробка вхідної пошти.

Районний вузол зв’язку – це підрозділ об’єднаного типу, який знаходиться в районних центрах та містах обласного походження.

Центри обробки та перевезення пошти – організуються в великих містах. Забезпечує перевезення та обробку транзитних, вихідних та вхідних поштових відправлень.

Центри оброблення переказів та міжнародних розрахунків – це підприємства спеціального типу, є структурними підрозділом поштового зв’язку.

Зональні вузли – здійснюють оброблення вхідних та вихідних відправлень, які проходять між зонами, а також оброблення транзитних поштових відправлень, які надходять з підпорядкованих обласних вузлів.

Документи, якими повинні користуватися працівники зв’язку:

Закон України «Про зв'язок» прийнятий Верховною Радою у 1995 році. Цей закон встановлює правові, економічні, організаційні питання діяльності підприємства зв’язку та визначає відносини між підприємством зв’язку та споживачами.

Документ « Поштові правила» відмінно від старих правил затверджених міністерством зв’язку СРСР від 13.03.1984 вони складалися з 2 частин:

1 частина Загальна частина – в ній викладаються основні положення прийому та видача поштових відправлень.

2 частина Технологічна – в ній викладається правила прийому, обробки та вручення поштових відправлень.

Нормативні документи, що регламентують функції робітника:

Правила перевезення пошти;

Правила надання послуг;

Інструкція по видачі пенсії;

Діючи накази.

Види послуг, які надаються підприємством

Послуги – це результати безпосередньої взаємодії виконавця і споживача та внутрішньої діяльності виконавця, щодо задоволення потреб споживача. Сьогодні Укрпошта надає населенню, організаціям понад 70 видів послуг, які поділяються:

Основні – до них відносяться послуги приймання, обробки, перевезення та вручення всіх видів поштових відправлень;

Факультативні – передбачають додатковий сервіс надання послуг поштового зв’язку, пересилання та перекази шляхами електоро зв’язку, кур’єрська пошта, розвиток EMS ( Міжнародна прискорена пошта ).

Додатково передбачається:

Упаковка поштових відправлень;

Доставка до дому пошти;

Написання адрес.

До письмової кореспонденції відносяться:

поштові картки;

листи;

секограми;

бандеролі;

посилки.

Прийом листів здійсняється від відправників 3 способами:

виймання листів зовнішніх поштових скриньок;

міською службовою поштою;

безпосередньо у відділені зв’язку ( рекомендовані і відправлення з оголошеною цінністю).

Найбільш зручним для клієнтів є відправка листів – поштові скриньки, але існують недоліки такого способу збору письмової кореспонденції:

Деформація листів при вивантажені їх з поштових скриньок.

Деформація листів при перевантажені.

Вся письмова кореспонденція яка надійшла до об’єкту поштового зв’язку розсортовується по групам і розрядам.

До категорії відносяться: прості і рекомендовані.

До розрядів відносяться: службові, військові, урядові, іногородні, місцеві, міжнародні.

Кожна відсортована група упаковується в окремий постпакет і приписується до Ф.11. Прости листи зазначаються загальною кількістю, а рекомендовані по вихідним номерам зазначеному у касовому чеку або на кв. Ф.1, що видається відправнику. Постпакети складаються у мішки з приписом до зведеного реєстру, мішки запаковуються під перев’язь і заповнюється ярлик у якому зазначається підприємство зв’язку на адресу якого відправляється пошта, підпис особи яка зароблювала мішок та календарний штемпель. Мішки з поштою відправляються з відділення зв’язку до вузлових підприємств зв’язку, а з них на зовнішній транспорт.

Прості листи, бандеролі, поштові картки та секограми доставляються адресатам листоношами в поштову скриньку. Рекомендовані поштові відправлення вручаються адресатам під розпис в книзі Ф.8 . Рекомендована кореспонденція може бути вручена одержувачу або членам його сім’ї чи уповноваженій особі при умові, що не стоїть відмітка «особисто», якщо адресата немає дома йому залишається повідомлення Ф. 22 ( де зазначається адреса та час роботи відділення) про надходження йому рекомендованого поштового відправлення.

Види технічного обладнання на підприємстві

Домкрати застосовуються при ремонтних роботах при підоймі, вантажу не більше 1 метра. Домкрати бувають: пневматичні, рейкові, гвинтові.

Лебідки – машини, які застосовуються для підйому вантажу і переміщення вантажу в необхідне місце. Лебідки розрізняються за різними ознаками, по числу робочих барабанів:

Одно барабані;

Багато барабані;

по приладу:

Механічний

Ручний

по механізму:

Ланцюговий;

Черв’ячний;

Зубчастий.

Ліфт – це пристій циклічної дії і використовується для підйому та спуску людей і вантажів. Ліфти бувають таких типів:

Пасажирські (350 – 500 кг.)

Вантажно пасажирські ( до 5 тонн)

Вантажні с провідником

Вантажний без провідника

Машини для обробки письмової кореспонденції ЛШМ 4 призначена для операції розсортування листів по габаритам, лицювання і штемпелюванню, машина використовується, якщо кількість листів перевищує 20 тисяч на добу, машина обробляє 12 тисяч за годину, потужність машини 4 кВт. Машина обробляє вхідну і вихідну кореспонденцію. Машина працює в 2 етапи:

1 етап – штемпелювання приблизно 50% листів, які знаходяться в машині, і в яких надпис знаходиться знизу ;

2 етап – листи, які машина може від лицювати.

Машина МПСУ- 2 ( полу автоматична) обробляє 10 тисяч листів за годину, машина керується ЄОМ, потужність машини 17,5 кВт.

Шафа – використовується для розміщення механізмів і для збереження товарів.

Пломбіратор – використовується для опечатування спеціальними пломбами відправлень, складів.

Внутрішньовиробничий колісний транспорт – використовується для перевезення поштових відправлень між цехами.

Є 3 види транспорту:

Електровізки;

Автотранспорт;

Несамохідні візки.

ТПД 2 – 150 – використовується для перевезення поштових відправлень вантажність 150 кг.

Т 30 – 2 – використовують для перевезення газет, журналів.

ТР 4 – 250 – використовується для перевезення посилок, вагою не більше 200 кг.

Т 4 – 100 для перевезення поштових відправлень прикріпляється до тягачів, але не більше 1000 кг.

Ваги – використовуються для визначення ваги поштових відправлень прийнятих та вихідних.

Технологічні процеси рекомендованих відправлень

Зразок заповнення рекомендованого листа

На прийняте рекомендоване відправлення відправнику видається касовий чек або квитанція з квитанційної книжки форми 1 (далі – квитанція Ф.1 ), яка виписується під копіювальний папір.

У квитанції Ф.1 зазначається вид поштового відправлення ( лист, поштова картка, бандероль, секограми), його маса, місце призначення та найменування адресата, сума плати за пересилання, крім секограми. Якщо рекомендоване відправлення подається з повідомленням про вручення, з відміткою “ Судова повістка“, “ Вручити особисто“ тощо, крім того, зазначається відповідна відмітка. На зворотному боці квитанції ставиться відбиток календарного штемпеля дня приймання.

Касовий чек має містити таку саму інформацію.

Зразок заповнення квитанції з книги Ф.1 при приманні рекомендованої бандеролі

Поштові марки, наклеєні на прийняте рекомендоване поштове відправлення, гасяться відбитком календарного штемпеля. На вільному місці адресного боку відправлення, вгорі, ліворуч ( у разі відсутності місця – під адресою відправника) працівник зв’язку наклеюється ярлик або ставиться відбиток штампа для рекомендованих відправлень, на якому вказується номер відправлення за касовим чеком ( квитанції Ф.1 ) та найменування об’єкту поштового зв’язку місце приймання.

В такому самому порядку оформлюється адресний ярлик на рекомендовану бандероль, що пересилається запакованою в торбинку з поліетиленової плівки, краї якої зварюються спеціальним пристроєм.

Зразок ярлику (штампу) для рекомендованих відправлень

Обробка вихідної та транзитної письмової кореспонденції

Прості листи та поштові картки ( далі проста письмова кореспонденція), вийнята з поштових скриньок, встановлених на вулицях та біля входу до об’єкту поштового зв’язку, підбираються адресним боком, поділяються за видами і групами: місцеві та іногородні ( що пересилаються за межи населеного пункту в сільську місцевість – за межі території, яка обслуговується одним відділенням поштового зв’язку), міжнародні, з відбитком штемпеля спецпогашення, авіа.

Таким самим порядком обробка простої письмової кореспонденції, вийнятої з поштового скриньок, встановлення в операційних залах об’єктів поштового зв’язку , а також прийнятих і листонош під час обходу достав дільниці.

В об’єктах поштового зв’язку, які здійснюють виїмка письмової кореспонденції із поштових скриньок, встановлення та її обробка із застосування технічничних засобів для сортування письмової кореспонденції, поділ на групи може бути поєднаним її сортуванням.

“ Необлаченні або неповністю оплачені листи і картки, які відповідно до вимог п. 102 Правил надання послуг поштового зв’язку не підлягають пересилання, а також оплачені відбитками маркувальної машин, повертаються відправником з довідкою Ф.20, яка акуратно прикріплюється на лицьовому боці відправлення. “ На довідці зазначається : “ Повертається для оплати за тарифом “, ставиться відбиток календарного штемпелями та підпис працівника зв’язку, який обробляв кореспонденції.

Зразок оформлення довідки Ф.20 у разі повернення неоплаченого чи неповністю оплаченого листа

Уся вихідна письмова кореспонденція після відповідного оформлення штемпелюється ( в об’єктах поштового зв’язку – штемпельною фарбою чорно, синього або фіолетового кольору). Поштові марки гасяться таким чином, щоб унеможливити їх повторного використання. При погашення марок, де є зображення портретів, відбиток календарного штемпеля не проставляється на зображенні обличчя на марці, а при штемпелюванні художніх карток і конвертів – не наноситься на малюнок.

На листах, поштових картках, що пересилаються безоплатно, при ручній обробці відбиток календарного штемпеля на вільному місці верхньої частини адресного боку відправлення.

Відсортована вихідна письмова кореспонденція з відбитками штемпелювання спецпогашення додатково штемпелюється календарним штемпелем об’єкта поштового зв’язку, де проводиться спецпогашення, тільки в тому випадку, коли вона надається відправником на другий або в наступні дні після спецпогашення, або штемпель спецпогашення немає пересувної дати, і його використання передбачається протягом декількох днів. Відбиток календарного штемпеля проставляється на вільному місці лицьового боку конверт, по можливості поряд з відбитком штемпеля спецпогашення. У разі подання зазначеного поштового відправлення рекомендованим порядком відбиток календарного штемпеля проставляється на поштовій марки, додатково наклеєні на конверт для повної оплати тарифу за пересилання.

Місце кореспонденція сортується в поштамтах (вузлах поштового зв’язку) за підпорядкованими доставочними відділеннями поштового зв’язку та доставними дільницями, іногородня – відповідно планів направлення пошти.

Розсортована письмова кореспонденція формується в постпакети. Листи та бандеролі добираються в такому порядку, щоб виключити можливість їх пошкодження при запакуванні постпакетів. Поштові відправлення великих розмірів, а також письмова кореспонденція з відбитком штемпеля спецпогашення виділяються до окремих постпакетів.

Рекомендовані поштові відправлення в терміни, встановлені розкладом передаються на обробку та відправлення під розписку у квитанційній книжці Ф.1 або за реєстром Ф.11, що вибруковується на АРМ ВЗ або складається в ручну, із зазначенням їхньої кількості ( з № по №). Реєстр Ф.11 підписується працівником зв’язку, який здійснював приймання рекомендованих відправлень. Працівник, який здійснює відправлення пошти, розписується за одержання рекомендовані відправлені на копії остатньої використаної квитанції Ф.1 або на реєстрі Ф.11 із зазначенням загальної кількості відправлень та години приймання.

На робочому місці сортування і відправлення вихідної письмової кореспонденції приписується до реєстру Ф.11 у такій послідовності:

поштові перекази (№ і сума);

рекомендовані бандеролі та рекомендовані повідомлення про вручення реєстрованих поштових відправлень (із зазначенням № та місце призначення);

рекомендовані листи (із зазначенням їх № а при відправлені групами з - № по №);

рекомендовані секограми (із зазначенням № та місці призначення);

усі види рекомендованих відправлень, що досилаються ( повертаються) за їхніми видами і розрядами із зазначенням номерів, а також місця приймання, через дріб – місця призначення – при досиланні ( при повернені).

Перед записом кожного виду відправлень зазначається: “ Реком. Банд.”, “ Повід.” Запис здійснюється стовпчиком. Після кожного виду приписаних відправлень у реєстрі підбивається підсумки їх кількості цифрами. Загальна кількість рекомендованих відправлені приписаних до реєстру Ф.11 не повинна перевищувати 40 відправлень.

Рекомендовані відправлення з відміткою “ Експрес”, “ Урядова”, “ Авіа” записується до реєстрів Ф. 11.

Реєстри Ф. 11 складаються в 2 примірниках під копіювальний папір і нумерується порядковими номерами протягом місяця, але не більше 999, після чого нумерації починається з початку спочатку. Об’єкти поштового зв’язку, які відправляються щоденно велику кількість постпакетів, можуть вести послідовну нумерацію за п’ятиденку або робочий день ( зміну). Реєстр підписується працівник, який його складав. На обох примірниках ставиться відбиток календарного штемпеля. Перший примірник вкладається до рекомендованого постпакета, другий долучається до документів об’єкта пошитого зв’язку.

Зразок заповнення реєстру

Рекомендовані постпакетів можуть формуватися безпосередньо на робочих місцях з приймання рекомендованих відправлень. У цьому разі працівником, який здійснював приймання, реєстри Ф. 11 складаються у 2 примірниках, де рекомендовані відправлення зазначаються порядком який приведено раніше у тексті. Працівнику, який здійснює відправлення постпакети передаються під розписку на другому примірнику реєстру Ф. 11 із зазначення години прийому.

За наявності додаткового списку Ф.103 при відправленні рекомендованих поштових відправлень групами він використовується як реєстр Ф.11.

При прийманні рекомендованих відправлень на робочому місці, обладнаному АРМ ВЗ, реєстри Ф.11, що друкуються, повинні мати аналогічну інформацію.

Під перев’яз рекомендованого постпакету підкладається адресний ярлик – Ф.11. На ярлику указується пункт призначення та запакування постпакетів, прізвище сортувальника ( особистий номер ) і ставиться відбиток календарного штемпеля із зазначенням дати запакування. Якщо сортування автоматизоване, адресні ярлики сортуються із зазначенням дати пакування постпакетів друкується автоматично.

На ярлику Ф.11 проставляється, крім того, номер постпакета, який повинен відповідати номеру реєстру Ф. 11, що вкладається до постпакета. На ярлику Ф.11, який наклеюється на закритий постпакет, крім того, зазначається кількість відправлень в постпакеті.

Зразок заповнення ярлику Ф.11

При пересиланні рекомендованих постпакетів між об’єктами поштового зв’язку в одному населеному пункті ярлик Ф. 11 не застосовуються , адресним ярликом вважається реєстр Ф.11.

Між об’єктами поштового зв’язку рекомендовані постпакети пересилаються в мішках ( ящиках). До кожного мішка ( ящика) з рекомендованими постпакетами вкладається зведений реєстр Ф.11. Якщо в мішку ( ящику ) пересилається один рекомендований постпакет, реєстр цього пост пакету оформлюється як зведений.

Крім того рекомендовані постпакети приписуються із зазначенням номерів, транзитні із зазначенням назви об’єктами поштового зв’язку, де формується постпакети. Зведений реєстр не нумерується. У ньому зазначається номер мішка ( ящика ), до якого вкладаються рекомендовані відправлення. Зведений реєстр складається в 2 примірниках і підписується працівником, який складав його, із зазначенням посади або особистого номера. На обох примірниках реєстру ставиться відбиток штемпеля. Перший примірник зведеного реєстру підкріпляється під перев’яз одного з рекомендованих постпакетів ( зверху адресного ярлика ), Другий долучається до документів об’єкта поштового зв’язку місця відправлення.

Якщо в мішку ( ящику ) пересилається один рекомендований постпакет, реєстр цього постпакету оформляється як зведений.

Постпакети з рекомендованими відправленнями “ експрес”, “ урядове” , “ авіа “, упаковуються у окремі мішки ( ящики ) з відповідною відміткою на адресному ярлику або пересилаються в окремих постпакетах, без запакування в мішки ( ящики).

Обробка та вручення вхідної письмової кореспонденції в доставних об’єктах поштового зв’язку.

Після розкриття мішків ( ящиків ) з вхідною письмовою кореспонденцією постпакети та поштові відправлення, що знаходяться в них звіряється поіменно із записами у зведеному реєстрі Ф.11 і реєстрі Ф.11 до яких вони приписані. Факт перевірки підтверджується підписом працівника зв’язку та відбитком календарного штемпеля. Поштові перекази передаються на контроль за реєстром Ф.11, під розписку.

У доставних відділеннях поштового зв’язку штемпелюється заслана письмова кореспонденція ( до запитання ).

Вся кореспонденція сортується за доставними дільницями, абонентними скриньками, “ До запитання”.

Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, первині повідомлення про надходження поштових відправлень з відмітками “ З квитками “, “ З документами “, “ З путівками “, “ Звіт “, а також про надходження реєстрованих поштових відправлень, адресованим юридичним особам, всі повторні повідомлення записуються у книзі Ф.8 . Книги Ф.8 ведуться за кожною доставною дільницею і окремо на відправлення, що підлягають видачі безпосередньо в об’єкті поштового зв’язку.

У книзі Ф.8 нумерація запису поштових відправлень, що видаються в доставку ведеться щодня, а тих що видаються в об’єктах поштового зв’язку – протягом місяця.

У другій графі книги Ф.8 при записах рекомендованих відправлень з повідомленням про вручення додатково вказується “ Повід. “ яким самим.

При записі рекомендованих листів і поштових карток з відміткою “ Вручити особисто “ – “ В особ. “ , рекомендованих листів з відміткою “ Судова повістка “ – “ Суд. пов.”. При надходженні повернених або досланих рекомендованих відправлень у четвертій графі зазначаються відповідні літери “ П “ і “ Д” вказується місце приймання та звідки повернене або дослане рекомендоване відправлення.

На рекомендовані відправлення що підлягають видачі в об’єктах поштового зв’язку виписується повідомлення Ф.22 де зазначають адресу та найменування одержувача, вид відправлення його номер. На кожному повідомленні ставиться порядковий номер запису відправлення відповідний запису в книзі Ф.8, і ставиться відбиток календарного штемпеля.

Прості урядові повідомлення, рекомендовані відправлення у тому числі міжнародні, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, первині повідомлення про надходження листів і бандеролей, посилок та прямих контейнерів, адресованих юридичним особам, та всі повторні повідомлення видаються листоношам для доставки під розписку в книзі Ф.55.

Поштові відправлення та повідомлення Ф.22, що видаються листоношам у доставку записуються до книги Ф.55 окремими рядками із зазначенням їх кількості. Облік руху цих відправлень ведеться за реєстрами Ф.11 чи накладними Ф.16 на одержану пошту.

Після кожної доставки листоноша звітує про оплату поштових переказів та вручення поштових відправлень. При цьому він здає працівнику, який контролює роботу листоноші, неврученні поштові відправлення з довідками Ф.20, повідомлення про вручення реєстрованих поштових відправлень, а також гроші за надані послуги споживачам вдома.

Рекомендовані відправлення, адресою “ До запитання “ приписується до окремої книги Ф.8 и владується до картотеки “ До запитання” в алфавітному порядку в об’єктах поштового зв’язку з великими обсягами письмової кореспонденції, адресованої “ До запитання”, для прискорення розшуку та видачі потрібного відправлення, картотека “ До запитання” формується за трьома першими літерами адресата або за першими трьома цифрами паспорта.

До картотеки “ До запитання” допускається тільки працівник, який видає зазначену кореспонденцію і особа, яка здійснює контролі за його роботою. У неробочий час картотека с кореспонденцією, адресованою “ До запитання” зберігається в порядку, що забезпечує її схоронність.

На рекомендовані відправлення, адресовані на абонентні скриньки, виписується повідомлення Ф.22, які вкладаються до ас , а самі відправлення приписуються до книги Ф.8 і зберігаються на робочому місці де проводиться їх видача.

На зворотному боці рекомендованих відправлень, адресованих на абонементні скриньки, проставляються порядкові номери запису за книгою Ф.8.

В одержані рекомендованих поштових відправлень одержувач розписується в книзі Ф.8 та вказує прізвище.

При вручені письмової кореспонденції адресованій юридичній особі, представник підприємства організації чи установи, уповноважений на одержання пошти, одержуючи одночасно декілька рекомендованих поштових відправлень, або повідомлень, записаних до книги Ф.8 ( реєстру Ф.11 ), розписуються із зазначенням літерами загально кількість одержаних відправлень ( повідомлень) своєї посади, прізвище і дати.

Уразі не вручення при доставці рекомендованого поштового відправлення, листоноша залишає в абонентський скриньці повідомлення Ф. 22.

Якщо адресат не проживає за вказаною адресою і немає можливості з’ясувати нове місце проживання адресата, листоношею складається довідка Ф.20, обережно прикріплюється до недоставленого поштового відправлення ( повідомлення про вручення) таким чином, щоб була можливість одержувача і відправника.

Характеристика технічного процесу обробки письмової кореспонденції в транзитних об’єкти зв’язку, поштамти ( вузлах поштового зв’язку)

Вхідні мішки ( ящики ) с кореспонденцією, що надійшла до транзитного об’єкту поштового зв’язку, поштамту ( вузла поштового зв’язку ) розкривається працівником зв’язку в присутності контролюючої особи. Після виймання вкладень мішок ( ящик) ретельно оглядається з середини з метою уникнення випадків залишення в них поштових відправлень.

Мішки ( постпакети) з відміткою “ експрес”, “ урядове”, “ авіа” розкриваються в першу чергу.

Постпакети вийняти з мішків ( ящиків), звіряються із записами в зведеному реєстрі Ф.11. За адресними ярликами Ф.9 і Ф.11 перевіряється кількість постпакетів та правильність їх направлення. Після цього розкриваються прості та рекомендовані постпакети, адресовані до даного об’єкту поштового зв’язку. Після розкриття перевіряється цілісність оболонки вкладених до постпакетів листів та бандеролей. У разі пошкодження оболонки відправлення що може привести до втрати вкладення пошкоджені місця акуратно заклеюються, обандеролюються або відправлення пакується в додаткову оболонку ( поліетиленову плівку). На оболонках пошкоджених поштових відправлень робиться відмітка “ Одержано в пошкодженому вигляді” за підписом працівника, який обробляв дану кореспонденцію, і звіряється відбитком календарного штемпеля. У разі виявлення на поштових відправленнях непогашених марок останні перекреслюються чорнилом або кульковою ручкою. На марках із зображенням портретів та художніх зображеннях перекреслюється тільки сума оплати.

Транзитні та засланні постпакети не розкриваються, а відправляються за призначенням.

Поштові перекази та рекомендовані відправлення звіряються з записами в реєстрі Ф.11, у яких працівник, який здійснював перевірку розписується і ставить відбиток календарного штемпеля.

Після попередньої обробки листів, карток, бандеролей у поштамтах ( вузлах поштового зв’язку) здійснюється їх сортування за підпорядкованими доставними об’єктами поштового зв’язку.

У процесі сортування виділяються неоплачені чи не повністю оплачені прості листи, поштові картки, на лицьовому боці яких ставиться відбиток штампа ( до плати ) і зазначається сума, яку необхідно доплатити з діючим тарифом.

Розсортовані рекомендовані відправлення поштові ( перекази) надсилаються до доставних об’єктів поштового зв’язку приписаного до реєстру Ф.11 із зазначенням номерів і місце приймання переказів крім того, із зазначенням суми.

Кореспонденція ( поштові перекази ) запаковуються в постпакети, а потім в мішки ( ящики) – для кожного доставного об’єкту поштового зв’язку – і відправляється за призначенням з черговим рейсом поштового транспорту.

При невеликій кількості поштових відправлень до відділень поштового зв’язку допускаються відправлення простої письмової кореспонденції, рекомендованих постпакетів листі, бандеролей з рекомендованою цінністю ті дрібних посилок в одному страховому мішку з припискою до внутрішньої накладної Ф.16 за кожним видом відправлень.

Охорона праці на підприємстві

Працівники при виконанні професійних обов’язків повинні неухильно виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

Розміщення виробничого обладнання у приміщеннях повинно забезпечувати безпеку працюючих та відповідати вимогам безпеки та санітарно – гігієнічними вимогам на протязі всього строку вимоги на протязі всього строку служб обладнання;

Протягом робочої зміни мають передбачатися перерви для відпочинку і особистих потреб ( згідно з трудовими нормами);

До роботи допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання безпечним методами праці, які мають необхідні кваліфікацію та практичні навики роботи;

Щоденно перед початком роботи необхідно проводити очищення екрану від пилу та інших забруднень;

Зовнішнім оглядом перевірити:

відсутність відкритих струмоведучих частин електроустаткування та наявності захисного заземлення;

справність блоку живлення, проводу, електрорезетки;

відсутність сторонніх предметів на обладнанні і робочому місці, якщо вони не використовуються для почтової роботи;

відсутність пошкодження апаратури , стежити за правильною роботою обладнання, на робочих місцях неповинні бути зайвих речей, для запобігання перевтомлення необхідно рівномірно розподіляти напруженість, характер діяльності між прийманням і видачею документів. У разі неполадки підчас роботи чи недоліках, негайно сповістити керівника.

Висновок

На мою думку поштовий зв'язок є важливою ланкою у житті людей, тому що склалася добра традиція на великі свята одержувати добрі звістки від родичів і друзів, які мешкають в інших населених пунктах. Хоча в нас час багато людей вже користуються Інтернетом, але не всю інформацію безпечно передавати. Тому багато організацій та фірм користуються послугами Укрпошта, вона забезпечує таємницю листування та схоронність вкладення, відносну швидкість доставки поштових відправлень та надає вигідні додаткові послуги.

С кожним роком в обіг входять нові послуги для поліпшення надання населенню та організаціям якісного сервісу.

Також через Укрпошту населення і організації мають можливість передплачувати періодичні видання та замовляти товари поштою.

Для покращення надання послуг поштового зв’язку, на мою необхідно розробляти нові технології, пристрої, засоби.

Щоб робота виконувалася добре необхідно дотримуватися усіх правил та норм.

Люди прагнуть до спілкування, а пошта в свою чергу допомагає їм швідкісно, надійно, якісно спілкуватися.

Література

Закон України “ Про поштовий зв'язок “

Правила надання поштових послуг

Скляренко С. М. “ Поштовий зв'язок “ Київ, Техніка 2003

Петрова В. М., Шматко В. С. “ Основи поштового зв’язку та його технології“ навчальний посібник

Порядок пересилання поштових відправленьНазад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сдам квартиру очень на долго. Мой срок - 5 лет строгого режима. Тел.02-02-02. Спросите Синего
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100