Рефераты на украинском
Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„ - Страхування -Зміст

1. Чому вибрано обєктом дослідження НАСК „ОРАНТА„

2. Хакактеристика НАСК „ОРАНТА”

3. Основні види діяльності НАСК „ОРАНТА„

4. Місце НАСК„ОРАНТА„ на страховому ринку України.

5. Основні економічні показники діяльності НАСК „ОРАНТА„ їх

аналіз.

6. Висновки

7. Список використаної літератури

8. Додатки

1. Чому вибрано обєктом дослідження

НАСК „ОРАНТА„

У своїй роботі об’єктом дослідження я вибрала найпотужнішу та найвідомішу НаціональнуАкціонерну Страхову Компанію „ОРАНТА”. Вибрана ця компанія тому що, про неї описується у багатьох перілдичних виданнях, вона приймає участь у багатьох брендах, та й населення нашої держави більш знає про діяльність НАСК „ОРАНТА” із всіх страхових фірм, що існують на страховому ринку.

На сьогодні НАСК «Оранта» — це потужна організація, яка має найбільші в країні агентську та представницьку мережу. Вона налічує більше 9 тис. страхових агентів, 633 представництва, в т.ч. 28 обласних дирекцій і 605 філій, агенцій і відділень по всій Україні. Це забезпечує виняткову доступність страхових послуг найширшим верствам населення.

З 1993 р. компанія дістала свою теперішню назву — «Оранта», чистий символ віри і любові, всього того, що оберігає нас у цьому житті. Ім'я зобов'язує, накладає додаткову відповідальність. За ці роки страховики жодного разу не зрадили його, забезпечивши високий авторитет торгової марки компанії на страховому ринку, заснований на якісному клієнт-орієнтованому сервісі. А гарантованість страхового відшкодування за страховим випадком вже давно є візитною карткою НАСК «Оранта». Працівники компанії намагаються підтримувати конкурентність умов страхування: це стосується і тарифів, і гарантій, і загальних умов. До того ж розгалужена представницька й агентська мережа, а це 548 представництв у всіх регіонах України, робить пропоновані «Орантою» послуги фізично доступними у будь-якому куточку нашої держави. Взагалі регіональна структура НАСК «Оранта» — унікальна не лише серед операторів страхового ринку, а й серед національних компаній. I тут сповна використовують цей потужний маркетинговий ресурс, докладаючи чимало зусиль для його збереження та дальшого розвитку, а це і технологічна модернізація підрозділів, і забезпечення високопрофесійними кадрами, і оперативний адміністративний та фінансовий контроль тощо. Адже якість послуг компанії має бути однаково високою незалежно від того, де розташований структурний підрозділ — у столиці чи районному центрі. Ім’я зобов'язує. До речі, якраз з ім'ям і пов'язані деякі непорозуміння в регіонах. Справа в тому, що 1994 році зі складу НАСК «Оранта» було виведено підрозділи у Дніпропетровській, Донецькій, 3апорізькій, Луганській областях та Криму з тим, щоб потім увести їх до складу єдиної холдингової компанії. Холдинг так і залишився в проектах, а колишні представництва набули абсолютної незалежності від Національної акціонерної страхової компанії з іншими приватними власниками. Але назва збереглася, вводячи в оману клієнтів і навіть деяких представників влади. Уже траплялися непоодинокі випадки, коли претензії до таких регіональних компаній пред'являли в НАСК «Оранта». Не сприяє така ситуація й подальшому розвитку Національної компанії, яка намагається зміцнити свої позиції у цих регіонах. Тому минулого року було розпочато низку судових процесів щодо припинення використання іншими компаніями у господарському обігу словесного елемента «Оранта». Активніша, динамічніша маркетингова політика, яку НАСК «Оранта» веде останнім часом, викликана й тими змінами, які відбуваються в реформуванні відносин власності: нині 50% та одна акція компанії залишаються у держави як стратегічного власника. а 28% продано «Укрсоцбанку», який виграв тендер на придбання пакета акцій. Це призвело до того, що повністю було змінено менеджмент, відбулися кадрові перестановки не тільки на рівні правління, але дуже суттєво відновлено й апарат головного офісу, проведено заміни в регіональних представництвах. Прийшли нові люди, здатні, використовуючи весь позитивний досвід попередників, вивести роботу компанії на сучасний рівень, працювати динамічніше, професійніше.

2. Хакактеристика НАСК „ОРАНТА„

Немає бізнесу без труднощів, але впевненість у тому, що можливі збитки завжди будуть відшкодовані, допомагає спокійно і розсудливо вирішувати інші проблеми. В співпраці з НАСК «Оранта» така впевненість гарантована, крім високого рівня показників, ще й позитивним досвідом сумісної роботи. Співпрацю саме з НАСК «Оранта» можна розглядати як зразок партнерських відносин між страховиком ті страхувальником.

Для багатьох сільчан підсобне господарство набуває все більшої ваги. Власні картопля, овочі, деяка худобина ніби дають надію міцніше триматися сім’ї у сьогоденні. У багатьох, окрім поросят, птаства почали з'являтися і корови. Молоко власне, сметана, ніколи зайвими не бувають. Варто мабуть, зауважити, що майно у багатьох селян застраховане постійно. А тут ще пропонують застрахувати й корівчину.

Компанія продовжує твердо стояти на позиціях виключного дотримання законодавства, чесності та порядності у відношенні до своїх клієнтів та продовжує роботу з інтенсифікації свого розвитку, активно реалізуючі всі наявні ресурси.

Але правдивіше за всі показники про НАСК «Оранта» кажуть клієнти. Протягом 2004 року структурними підрозділами Компанії укладено близько 14,5 млн. договорів страхування.

НАСК «Оранта» по праву є народною страховою компанією. Як показали незалежні дослідження, НАСК «Оранта» є лідером в Україні за рівнем обізнаності населення про торгову марку. За результатами першого півріччя 2005 р. НАСК „Оранта" стала переможцем рейтингу ефективності торгових марок „Гвардія брендів".

Компанія зберігає та примножує багатий унікальний досвід, надбаний протягом більш ніж 80 років кропіткої праці та щиро вдячна всім своїм клієнтам, які вже стали або стануть членами великої сім’ї — «Оранта».

НАСК «Оранта» пропонує ринку понад 50 видів страхування, які задовольняють потреби практично всіх категорій клієнтів. Маючи такий широкий спектр страхових послуг, уже можна говорити про ту омріяну «соломку», яку хотілося б постелити на місця можливого падіння. I чим більший ризик у тій чи тій сфері, тим популярнішим стає відповідний вид страхування серед клієнтів. Спеціалісти НАСК «Оранта», наприклад, відзначають великий попит на такі послуги, як автотранспортне страхування фізичних та юридичних осіб, страхування рухомого та нерухомого майна юридичних осіб, великої рогатої худоби. Клієнти, власне, самі зацікавлені в страховому захисті, і переконувати їх у його необхідності особливо не доводиться. Але попит на інші види страхування, як то медичне страхування, страхування від нещасного випадку, добровільне страхування професійної та громадянської відповідальності, відповідальності за якість продуктів та послуг досить посередній, і зовсім не з причини їх неактуальності на ринку, а через низьку платоспроможність населення. I все ж загальний рівень попиту на страхові послуги в Україні останніми роками відчутно зростає (30-40% щорічно): стабілізується ситуація в суспільстві, економіці, зростають доходи громадян, а отже з'являється й необхідність убезпечити себе від різних неприємностей. Активно розвивають страховий ринок і самі страховики.

НАСК «Оранта» ініціювала внесення нових професійних назв у сфері страхування до державного класифікатора професій, а саме: «Менеджер (управитель) із страхування»,«Експерт — консультант із страхування». На сьогоднішній день разом з науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин розроблені та узгоджені з Лігою страхових організацій України проекти кваліфікаційних характеристик вищезазначених професій, які проходять експертизу у Міністерстві праці та соціальної політики України. Це дозволить стандартизовані страхові продукти поширювати через страхових агентів з невеликим досвідом роботи, та мінімальною кваліфікацією. Складними, нестандартними ризиками зможуть займатися менеджери та консультанти із страхування, які володіють спеціальними знаннями та певним досвідом. В Україні інститут страхового посередництва є поки що новим і не дуже широко розповсюдженим феноменом. Але ми впевнені, що майбутнє страхування за розвинутим ринком професійних страхових посередників.

3. Основні види діяльності НАСК „ОРАНТА„

Щоб відбувся справжній прорив у страхуванні, необхідно ухвалити закони про страхування відповідальності власників автотранспортних засобів та про медичне страхування. Адже навіть серед власників автотранспортних засобів рівень охоплення страхового поля становить близько 10%, а то й менше. Це означає, що більшість автомобілів їздить нашими шляхами без страховки, і та шкода, яка може бути ними завдана, або ніколи не буде відшкодована, або це робитиметься роками через дуже складні судові процедури. Натомість страхова компанія оперативно забезпечить виплати після оформлення усіх необхідних документів. У НАСК „ОРАНТА” безперечно, існує обов'язкова цивільна відповідальність власників автотранспортних засобів, але здебільшого на папері, не існує механізмів, які робили б це страхування справді обов'язковим. Тому необхідний закон, наші парламентарі невдовзі все ж його ухвалять. Адже поки не буде запроваджено такого механізми, годі навіть і говорити про адаптацію вітчизняного законодавства до законодавства європейського Союзу. Скрізь у Європі така відповідальність страхується, інакше просто не може й бути, тому що держава зобов'язана створювати умови для захисту інтересів своїх громадян, а одним з його інструментів і є страхування. Та не повинно скластися враження, що страхові компанії зацікавлені в розширенні обов'язкових видів страхування. Хоча, якщо вони обґрунтовані і в інтересах усього суспільства, то це сприяє чіткішій організації ринку, збільшенню надходжень страхових платежів. Але в усьому має бути міра. I те, що торік згідно з новим Законом України «Про страхування», до речі, дуже прогресивним, було запропоновано 34 види обов'язкового страхування, можна сприйняти лише як перегин, що дискредитує саме страхування. Наприклад, сьогодні добровільним страхуванням тварин охоплено всього третину власників великої рогатої худоби, і це при тому, що діяльність страховиків у цьому сегменті досить активна, ми йдемо до кожного двору в кожному селі. Пов'язано це, зрозуміло, з низькою платоспроможністю селян. Й ухвалювати на політичному рівні рішення про обов'язкове страхування домашньої худоби — це просто невиважено. Ми за те, щоб цей вид страхування для фізичних осіб залишався добровільним. Не можна створювати обов'язкові види страхування там, де для цього немає необхідних економічних умов. Аналогічна ситуація складається і в деяких інших видах страхування, тому ми сьогодні в Лізі страхових організацій України працюємо над розв'язанням цих проблем, аби обов'язкове страхування запроваджувалося лише там, де це обґрунтовано економічними умовами й суспільною доцільністю. Важливо, що з цього питання НАСК „ОРАНТУ” підтримують в Міністерстві фінансів, яке останнім часом у зв'язку з приходом нового керівництва в Департамент фінансових установ та ринків активізувало роботу щодо удосконалення регулювання страховою ринку. Те саме ми можемо сказати й про медичне страхування, адже ще існує чимало неврегульованих питань, які перешкоджають розвитку цього виду страхування. Окремо слід спинитися на страхуванні життя та інших формах накопичувального страхування, коли потрібно тривалий час зберігати від інфляції значні суми коштів громадян. До сьогодні така повноцінна діяльність була неможлива через відсутність системи відповідних податкових пільг, які існують в інших країнах світу. В багатьох державах страхування життя і споріднені види страхування охоплюють половину, а то й більше, усього страхового поля, у нас же це — 0,66%, Тому великі надії страховики покладають на щойно прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», який містить комплекс норм, що дозволяють здійснити прорив у розвитку страхування життя.

Маючи найбільшу серед українських СК кількість ліцензій, НАСК «Оранта» надає виключний перелік страхових послуг юридичним і фізичним особам. Для юридичних осіб: страхування авіаційних ризиків; страхування будівельно-монтажних ризиків; страхування вантажів; страхування автотранспортних засобів; страхування КАСКО автотранспортних засобів; обов'язкові види страхування на транспорті; обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України; обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи - "Зелена картка"; обов'язкове страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів; добровільні види страхування на транспорті; добровільне страхування цивільної відповідальності; добровільне страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів; страхування майна та відповідальності; страхування майна; страхування відповідальності; страхування морських ризиків; особисте страхування; страхування професійної відповідальності та за якість продукції; страхування сільськогосподарських ризиків.

Для фізичних осіб: особисте страхування; страхування професійної відповідальності ; страхування майна та відповідальності; страхування майна; страхування відповідальності; страхування автотранспортних засобів; страхування КАСКО автотранспортних засобів; обов'язкові види страхування на транспорті; обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України; обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи - "Зелена картка"; обов'язкове страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів; добровільні види страхування на транспорті; добровільне страхування цивільної відповідальності; добровільне страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів.

Більшості українців словосполучення «титульне страхування» не говорить абсолютно нічого. Але за кордоном цей вид страхування дуже розвинутий, і жодна угода купівлі-продажу квартири або будинку не укладається без одночасного укладання договору титульного страхування. У ліцензіях наших страховиків цей вид страхування називається «Страхування втрати майна в результаті втрати права власності». Виплати за таким договором страховик здійснює у випадку, якщо право власності страхувальника на майно оскаржено третьою стороною. А в такій ситуації може опинитися кожний. Навіть проживши декілька років у начебто б законно купленій квартирі, її власник може одержати повідомлення, що в місцевий суд надійшов позов про визнання угоди недійсною. Максимальний термін давнини для таких позовів складає десять років, протягом цього терміну людина не може жити в купленій їм квартирі абсолютно спокійно.

Об'єкти страхування: Нерухоме майно, у тому числі: житлові приміщення; нежилі приміщення (комерційна нерухомість); земельні ділянки.

Bиплата страхового відшкодування: здійснюється у випадку втрати права власності на майно в результаті визнання угоди з придбання нерухомості недійсною з причин, зазначених у законі: заключення угоди під впливом обману, насильства, погрози; порушення прав неповнолітніх;заключення угоди недієздатною або обмежено дієздатною особою; заключення угоди з порушенням нopм, встановлених законодавством; заключення угоди особою, що не має на це права; інші порушення, що дають підстави для заперечення права власності.

Відшкодовується:

- вартість утраченого майна;

- судові витрати, пов'язані з настанням страхового випадку (включаючи оплату послуг адвоката).

Страхування средств автотранспорту (КАСКО)

На страхування приймаються наступні средства автотранспорту: мопеди, мотоцикли, легкові та грузові автомобілі, мікроавтобуси та автобуси, прицепи до легкових та грузових автомобілів, а також, трактори, включаючи мотоблоки та мінітрактори.

Під страхуванням средств автотранспорту у загальному виді розуміють:

страхування транспортного средства від пошкодження чи знищення дій різних рисків (КАСКО); страхування громодянської відповідальності власників транспортних средств; страхування водіїв та пасажирів автомобіля від несчасних випадків.

Страхування КАСКО. Проводиться тільки у добровільній формі та на випадок настання перечислених нижче страхових ризиків, які передбачені за вибором страховика, повне або часткове покриття ушкодження, які причинені пошкодженням, знищенням чи втратою транспортного средства, внаслідок: аварії, пожежі, самовузгорання, стихийного лиха та лиха природної сили, попадіння каміння, падіння предметів та інших насчасних випадків, кражі деталей, биття стекол та інших протиправних дій третіх осіб, угону транспорту, ушкодження при угоні. Усі перечислені вище страхові події конкретизуються у договорі страхування.

Одночасно з транспортним средством за бажанням страховика можуть бути застраховані додаткове обладнання та приналежності до транспортному средству, які не входять у його комплект згідно інструкції заводу-виробника.

Договір страхування заключається, як правило, на один рік. Можливо заключити договір й на більш коротший термін, наприклад, при виїзді за кордон або на час перегону транспортного средства.

НАСК „ОРАНТА” пропонує різноманітні умови страхування средств автотранспорту. Правилами страхування власнику автомобіля надається можливість заключити договір при умові: особистої участі у возміщенні відшкодування, яке регулюєть франшизою;

Відшкодування, яке причинено автомобілю чи додатковому обладненю менш встановленій сумі франшизи, не відшкоджуєть. У випадку, якщо відшкодування буде більш встановленого франшизою, він підлягає відшкодуванню з висчетом франшизи, яка оговорена у договорі страхування. Франшиза може бути встановлена або у вигляді процентів відносно страхової суми, або ж визначається у абсолютних одиницях, наприклад, $100,$200,500 грн. Розмір франшизи у НАСК „ОРАНТА” жорстко регламентований. Чим більша франшиза, тим менше страховий вклад, який виплачується НАСК „ОРАНТА”; возміщення відшкодування без врахування взносу, які підлягають заміні запасних частин; возміщення вартості втрати товарного вигляду у результаті страхових подій, на випадок настання яких заключений договір, але при умові, що автомобіль прийнят на страхування у розмірі дійсної вартості.

Але серед умов страхування є ряд обмежень: не приймаються на страхування легкові автомобільні средства та прицепи до них, строк експлуатації яких з моменту випуску заводом-виробником перевищує 10 років; не приймаються на страхування від угону легкові автомобілі усіх моделей, які не оснащені протиугоними приладами;не береться під страхування багаж, колеса та шини; не береться під страхування скло автомобіля, яке має які-небудь дефекти чи пошкодження.

Обов’язкове страхування громадянської відповідальності (ГВ). В Україні обов’язкове страхування ГВ власників автомобілів було ведено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1996р. № 1175. Цією постановою предусматрюється, що страхові компанії зобов’язані компенсувати відшкодування ДТП у розмірі не більш 34 000грн., з них 25 500грн. по майновому відшкодуванню та 8 000грн. по фізичному відшкодуванню третій стороні.

4. Місце НАСК „ОРАНТА„ на страховому ринку

України.

У 2004 роцi НАСК "Оранта" зберегла лiдируючи позицiї на ринку класичного страхування: - перше мiсце за обсягом зiбраних страхових платежiв; - перше мiсце за здiйсненими страховими виплатами. Компанiя здiйснювала заходи по слiдуючим прiоритетним напрямкам: - якiсне оновлення продуктового ряду страхових продуктiв, розробка програм страхування, механiзмiв взаємодiї з банками; - пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв, розвиток асiстанс; - розвиток i розширення каналiв продажу страхових продуктiв; - удосконалювання технологiй страхування; - пакетування страхових продуктiв; - посилення позицiй НАСК "Оранта" на ринку вхiдного перестрахування; - змiцнення захисту власних портфелiв Компанiї; - органiзацiя та пiдготовка необхiдних заходiв до введення в дiю Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв"; - пiдвищення ефективностi управлiння бiзнесом; - формування сильної команди професiоналiв; - пiдвищення квалiфiкацiї персоналу Компанiї, розробка системи навчання персоналу; - створення комплексної системи навчання i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв агентської мережi; - розвиток регiональної мережi шляхом створення нових "точок продажу"; - розвиток агентської мережi; - розвиток iнформацiйних технологiй; - оцiнка i стабiлiзацiя фiнансового стану Компанiї; - формування комплексної системи бюджетного управлiння; - виконання рекомендацiй мiжнародних аудиторiв. У 2005 роцi НАСК "Оранта" працює по напрямкам, затвердженим Наглядовою радою НАСК "Оранта" наприкiнцi грудня 2004 року. Основнi задачi НАСК "Оранта" у 2005 роцi: - збiльшення долi Компанiї на страховому ринку України не менш нiж у 4 рази у порiвняннi з 2003 роком; - заняття лiдируючої позицiї на ринку обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; - реструктуризацiя регiональної мережi Компанiї для пiдвищення ефективностi дiяльностi та оптимiзацiї витрат; - розширення агентської мережi та пiдвищення ефективностi її роботи; - пiдвищення якостi персоналу шляхом впровадження системи навчання. Основнi прiоритети, на досягнення яких будуть спрямованi зусилля менеджменту НАСК «Оранта", становлять: - маркетинг та продаж страхових продуктiв; - скорочення витрат та диверсифiкацiя ризикiв; - використання та розвиток персоналу; - удосконалення системи управлiння, оптимiзацiя бiзнес-процесiв; - розвиток регiональної мережi, - розвиток iнформацiйних технологiй. У 2005 роцi планується внаслiдок координованої та цiлеспрямованої дiяльностi всього колективу НАСК "Оранта" досягнути зросту страхових платежiв майже в 3-4 рази, а також значне збiльшення прибутку. НАСК "Оранта" в своїй дiяльностi керується чiтко визначеною стратегiєю, направленою на здобуття високих економiчних показникiв, зростання долi Компанiї на ринку та отримання рiвня прибутку набагато бiльше, нiж у попереднi роки.

За 9 місяців цього року НАСК «Оранта» виплатила чималі кошти власникам, які застрахували свою худобу, — близько 14,5 млн. грн., тоді як за цей же час в цьому секторі зібрано близько 18,5 млн. грн. Рівень витрат компанії на ведення справи становить 50%, а рентабельність цього виду діяльності — мінус 21,3%. 36ільшення надходжень торік безпосередньо було пов'язано з підвищенням рівня відповідальності компанії. Цього ж року в зв'язку з тим, що знизилася ціна на м'ясо в живій вазі, ті, хто застрахував свою корівку, можуть за отримане відшкодування купити дві. Стабільність НАСК «Оранта» на ринку забезпечують ефективний фінансовий менеджмент, позитивна маркетингова динаміка, коректне формування страхового портфеля та спеціальні перестрахувальні технології, що дають змогу ефективно розподілити ризики для підвищення гарантії відшкодування. НАСК «Оранта» співпрацює з відомими міжнародними партнерами з перестрахування, але і сама бере участь у розподіленні ризику багатьох українських страхових компаній. Грамотна перестрахувальна політика — важлива ознака професійності страховика та запорука підвищеної гарантії страхового захисту страхувальника. Крім цього, перестрахування є ефективним механізмом привернення зарубіжних коштів до української економіки. Наприклад, тільки в рамках відшкодування витрат клієнтів НАСК «Оранта» під час повені в Закарпатті перестраховики компанії перерахували до України понад 17 млн. грн. Традиційно частка компанії обчислюється за сумою премії, яку вона збирає, і за цим показником НАСК «Оранта» належить 6-6,5% вітчизняного страхового ринку. Але за сумою виплат ця частка становитиме вже 30%, тобто майже третина всіх страхових компенсацій, які отримали громадяни України від «Оранти». Це відображає ситуацію, пов'язану з тим, що у компанії акцентують увагу не так на збиранні коштів, як на реальних виплатах. Це і є реальне страхування, і ця частка адекватна тій ситуації, яка спостерігається на сьогодні в Україні. Зрозуміло, що в Західній чи Східній Європі рівень виплат ще вищий, адже там компанії мають змогу закумульовані кошти розміщувати на розвиненому фондовому ринку й утримувати, розвивати свою діяльність за рахунок доходів від розміщення резервів. Стан українського фондового ринку сьогодні далекий від досконалості, довіра інвесторів формується дуже повільно, тому вітчизняні страхові компанії обмежені в інструментах, які дозволяли б їм ефективно розміщувати закумулъовані кошти і формувати збалансований портфель цінних паперів для отримання прибутку й функціонування з низьким рівнем збитковості. Нині рівень збитковості на страховому ринку — приблизно 12-13%, для НАСК «Оранта» — це 30 і більше відсотків. Зрозуміло, що це створює певний дискомфорт, оскільки менше коштів можна використати на споживання. Але для компанії потреби клієнта — над усе. НАСК „ОРАНТА” думає не лише про сьогоднішній день, а й про перспективи, бо кожна виплата збільшує коло їхніх клієнтів, переконує людей у тому, що страхування — справа шляхетна. I робити це варто разом із «Орантою».

Компанія здійснює експансію на страховому ринку із залученням інвестиційних коштів. Окрім посилення позицій у традиційних сегментах, НАСК «Оранта» останнім часом активно впроваджує нові страхові продукти й програми, такі як: — обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, комплексне страхування майна й відповідальності фізичних осіб по програмі «Мегаполіс», добровільне страхування залізничного транспорту, небезпечних вантажів; — страхування кредитних ризиків, програми добровільного страхування ризику вкладника банку — фізичної особи, комплексне автоматизоване страхування заставного майна банків; — розширення добровільного медичного страхування й традиційної спеціалізації — страхування сільськогосподарських ризиків і тварин, участь у страховому ядерному пулі.

На сьогодні НАСК «Оранта» — це потужна організація, яка має найбільші в країні агентську та представницьку мережу. Вона налічує більше 9 тис. страхових агентів, 633 представництва, в т.ч. 28 обласних дирекцій і 605 філій, агенцій і відділень по всій Україні. Це забезпечує виняткову доступність страхових послуг найширшим верствам населення. НАСК «Оранта» пропонує ринку понад 50 видів страхування, які задовольняють потреби практично всіх категорій клієнтів.

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» є одним з ініціаторів створення і засновником Ліги страхових організацій України. Компанія також є членом: Моторного (транспортного) страхового бюро України, Морського страхового бюро України, Української спілки промисловців та підприємців, Торгово-промислової палати України, Української зернової асоціації.

5.Основні економічні показники діяльності НАСК „ОРАНТА„ їх аналіз.

Перш ніж аналізувати економічні показники НАСК „ОРАНТА” потрібно дати данні стосовно статутного капіталу, активів, страхових показників та інших показників які важливі для аналізу діяльності НАСК „ОРАНТА”.

Статутний капітал

44,6 млн. грн.

Активи

161,8 млн. грн.

Сформовані страхові резерви

79,9 млн. грн.

Кількість договорів страхування

14,4 млн.

Кількість структурних підрозділів

633

Кількість працюючих

9,1 тис. працівників, в т.ч. 7 тис. страхових агентів

Страхові платежі за 2004 р.

253,3 млн. грн.

Страхові виплати за 2004 р.

124,8 млн. грн.

Це є основними економічними показниками НАСК „ОРАНТА”.Станом на 01 березня 2005р. надходження страхових платежів становить: за 2 місяці 2005 року сума страхових платежів становить 35,6 млн. грн.; здійснені страхові виплати: за 2 місяці 2005 року виплачено 7,6 млн. грн. Далі розглянемо показники діяльності за І квартал 2006 року НАСК „ОРАНТА”.

Види страхування

Основні показники діяльності за 1-ше півріччя 2005 р.

Основні показники деяльності за 1-ше півріччя 2006 р.

Приріст премій за перший квартал 2006 р. у порівнянні з аналогичним періодом у 2005р.

Приріст кількості договорів за перший квартал 2006 р. у порівнянні з аналогичним періодом у 2005р.

Страховые премии, тыс. грн.

Количество договоров, шт.

Страховые премии, тыс. грн.

Количество договоров, шт.

Автомобільне страхування, окрім ОСГПО

6 093.94

1952

11 770.34

2320

93.1%

18.9%

ОСГПО

576.07

1604

934.60

2175

62.2%

35.6%

Майнове страхування

1 185.88

112

737.40

166

-37.8%

48.2%

Особисте страхування (крім страхування життя)

43.34

101

47.24

75

9.0%

-25.7%

Загальні показники

7 899.23

3 769.00

13 489.58

4736

   
 

Основні показники діяльності за 2005

Види страхування

Страхові премії, тис. грн.

Страховісплати, тис. грн.

Кількість договорів, шт.

Автомобільне страхування, крім ОСГПО

12 470.34

8 025.85

3661

ОСГПО

1 183.31

67.30

2324

Майнове

страхування

1 889.30

123.60

244

Особисте страхування (крім страхування життя)

85.98

-

244

Загальні показники

15 628.94

8 216.75

6473

За підсумками роботи в першому півріччі 2005року НАСК “Оранта” отримала 101,38 млн. грн. страхових платежів та здійснила страхових виплат на суму 38,35 млн. грн.

За перше півріччя 2004 року rомпанія збільшила обсяг страхових резервів до 57,75 млн. грн., що більше ніж на 3 млн. грн. перевищує цей показник станом на 30 червня 2003 року. Також майже на 18 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом 2003 року зросли активи – до 118,26 млн. грн.

Як національна компанія НАСК “Оранта” відіграє неабияку роль в економіці України. Маючи найбільшу представницьку мережу серед українських страхових компаній, компанія забезпечує роботою близько 10 тис. осіб не враховуючи робітників, що працюють за сумісництвом. При цьому надходження страхової премії на 1 працюючого виросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10,3%.

Тільки за минуле півріччя НАСК “Оранта” сплатила до Державного бюджету України податків та місцевих зборів на суму понад 4,5 млн. грн.

Діяльність НАСК “Оранта” також завжди мала соціальний фактор як одну з найважливіших складових. Після буревію, що пронісся нещодавно областями України, розмір відшкодувань, що виплачує Компанія тільки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, становить більше 310 тис. грн. НАСК "Оранта" не має укладенних, але ще не виконаних договорiв. Загальна кiлькiсть договорiв страхування, укладених у 2004 роцi становить 14 470,0 тис.штук. Страховi платежi у 2004 роцi, отриманi за укладеними договорами склали 253,291 млн.грн. Страховi виплати клiєнтам Компанiї в 2004 роцi склали 124,789 млн.грн.

Аудиторською фiрмою "АЛМА-АУДИТ" здiйснено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ НАСК "Оранта" за 2004 рiк. За результатами аудиторського висновку: Фiнансово-господарська дiяльнiсть Компанiї в 2004 роцi прибуткова. Фiнансовий стан Компанiї, порiвняно з 2003 роком, покращився. Фiнансова стiйкiсть та фiнансова незалежнiсть збереженi. Баланс Компанiї станом на 31.12.2004р. лiквiдний та платоспроможний. Пiд час аудиторської перевiрки не встановлено порушень або недолiкiв, яки б у своїй сукупностi мали би суттєвий вплив на фiнансовi показники Компанiї. Встановленi недолiки наводяться в Довiдцi, яка надається керiвництву Компанiї. Керiвництво Компанiї на власний розсуд приймає рiшення щодо усунення недолiкiв. Аудиторська компанія вважає, що проведена аудиторська перевірка дає обгрунтовану пiдставу для висловлення наступної думки. Надана iнформацiя дає, в цiлому, дiйсне i повне уявлення про реальнiсь складу активiв i пасивiв балансу Компанiї станом на 31.12.2004р., а фiнансовi звiти сформованi у вiдповiдностi до прийнятої облiкової полiтики та норм Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Аудитори вважають, що фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена об'єктивно у всiх суттєвих аспектах, в цiлому вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та реально вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2004р. по результатах операцiй з 01.01.2004р. по 31.12.2004р.

ВИСНОВКИ

Отже, на відміну від інших українських страхових компаній, відлік історії яких почався на початку 90-х, НАСК «Оранта» має давні традиції, неоціненний досвід роботи. Понад 80 років тому, 25 листопада 1921 року, її було засновано як Укрдержстрах, а 1993 р. компанія дістала свою теперішню назву — «Оранта», чистий символ віри і любові, всього того, що оберігає нас у цьому житті. За ці роки страховики жодного разу не зрадили його, забезпечивши високий авторитет торгової марки компанії на страховому ринку, заснований на якісному клієнт-орієнтованому сервісі. А гарантованість страхового відшкодування за страховим випадком вже давно є візитною карткою НАСК «Оранта».

Діяльність НАСК «Оранта» є абсолютно прозорою, адже компанія регулярно, згідно з умовами, передбаченими законодавством, подає інформацію про свою діяльність до державних органів управління. Компанія займає відкриту позицію, задекларовану в усіх статутних документах та є основою роботи усіх підрозділів компанії як з клієнтами, так і з засобами масової інформації. Крім того, НАСК «Оранта» орієнтується на класичне страхування, з яким несумісні непрозорість та практика «відмивання грошей». І, звичайно, незмінним гарантом якості наших послуг виступає авторитет нашої Компанії, адже НАСК «Оранта» має 80-річний досвід роботи.

Стабільність НАСК «Оранта» на ринку забезпечують і ефективний фінансовий менеджмент, позитивна маркетингова динаміка, коректне формування страхового портфеля та спеціальні перестрахувальні технології, що дають змогу ефективно розподілити ризики для підвищення гарантії відшкодування. НАСК «Оранта» співпрацює з відомими міжнародними партнерами з перестрахування, але і сама бере участь у розподіленні ризику багатьох українських страхових компаній.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" // Урядовий кур'єр. - 2001. - 7 листопада.

2. Законодавство України про страхування // Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 1999. - 464 с.

3. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. Затверджена Постановою KM України від 2 лютого 2001 р. № 98. - К.: Офіційний вісник, 2001. - № 5.

4. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

5. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002-208с.

6. Базилевич В.Д., Базилевич С.С. Страхова справа. - К.: Т-во «Знання», КОО,2002.-203с.

7. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-238с.

8. Замков О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко – К.: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2003-320с.

9. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у, переробл. і

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Продаю: вентилятор без электропривода, работающий от ветра.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100