Рефераты на украинском
Огляд світового ринку перестрахування: тенденції переходу на сезон 2003-2004 року - Страхування -Прогнози на 2004 рік

При переході ринку перестрахування у новий 2003-2004 сезон, ключовим питанням було таке: „чи збережеться існуюча андерайтингова політика, яка дає широкі можливості у більшості напрямків та демонструє деякі ознаки змагання, характерні для часів стабільності та відродження, особливо у сфері приватного бізнесу”. Іншими словами – чи зможуть страховики утримати свої позиції на світовому ринку?

Всупереч існуючому дисбалансу між попитом та пропозицією, андерайтингова політика дійсно стає головною темою, від вирішення якої залежить подальше продовження контрактів та співробітництва. Темпи банкрутства приватних власників помітно уповільнилися, особливо у найпривабливіших сферах бізнесу, але цей процес був поступовим та добре організованим, особливо під час стрімкого зростання тарифів протягом попередніх років. Проте, це не було ознакою раптового переходу до неконтрольованої конкуренції, характерною для нестабільного ринку. Тарифи по страхуванню від нещасних випадків зростали, хоча і не так швидко як раніше. Терміни та умови страхування стали більш жорсткими ніж перед 11 вересня, проте страховий захист у деяких сферах як, наприклад, випадки тероризму, був краще забезпечений ніж за попередній період.

Найкритичнішим питанням 2004 року стала невизначеність щодо подальшого утримання перестраховиками власних позицій? Очікування експертів виправдались і збалансованість на ринку страхування залишилась. Саме це і стало основою „нових” можливостей на Бермудах та на Лондонському ринку. Деякі, але не всі, нові дійові особи готові агресивно сприяти подальшому розвитку. Можливості перестрахування майже не мають обмежень, за винятком деяких „складних” страхових випадків.

Витрати на відшкодування катастроф знизилися нижче середнього рівня і зараз ринок потребує суттєвого зниження IBNR, який залишився невиплаченим ще з періоду 11 вересня. Історія могла б підказати, що такий сценарій передбачає перехід ринку до нестабільного стану. Саме досвід років свідчить про те, що коли цикл доходить до цієї точки, завжди з’являються вагомі аргументи, які допомагають уникнути повторення помилок минулого.

Тарифи

Моделювання та актуарний розрахунок зараз відіграють важливу роль у політиці тарифів та у визначенні можливого ризику. Загалом, перестрахування більше спрямоване на узгодження цінової політики та можливих ризиків, на кращу оцінку та контроль за отриманими результатами в цілому. Страховики були готові зробити вагомий внесок у відновлення багатообіцяючого бізнесу, доказом цього послужило повернення до раніше укладених угод з метою визначення відповідних умов співпраці. Проте, в той же час багато перестрахувальників клієнтів позбулися неприбуткового бізнесу і відмовилися від попередніх страхових домовленостей. Навіть серед “нових” гравців простежується вибіркове, а не вільне конкурування. Підводячи підсумок, слід зазначити, що продумана стратегія дій має багато переваг щодо дій навмання, які в минулому призводили до зниження стабільності ринку.

Маємо те, що маємо

Потреба повернення рівноцінних капіталів спричинила конкуренцію щодо тарифної політики. В той час, як результати від страхової діяльності за 2003 рік поліпшилися, отримані прибутки були нижчими, ніж очікувалось - це стосувалося навіть „новоукладених” договорів перестрахування, полегшених легалізацією спадщини та правонаступництва. Тенденція до збільшення процентних ставок дещо поліпшить очікувану ситуацію у 2004 році, але загальний стан інвестиційного клімату ще далекий від сприятливого. Андерайтингова політика все ще буде необхідною для визначення сприятливих умов загального обороту. Страховики намагаються зосередитись на найбільших страхових ємностях та об’єктах для полегшення періодичних втрат. Вплив нових інвестицій разом з ретельною перевіркою органів нагляду та рейтингових агенцій має визначальний вплив на кінцевий результат.

Рейтинг

Зростаючий влив рейтингових агенцій призвів до підвищення інтересу щодо кількості клієнтів, яким було відмовлено у послугах, що, в свою чергу, поставило страховиків перед необхідністю встановлення мінімальних загальноприйнятих вимог щодо перестрахування. Комерційний вплив „падіння” ринку перестрахування нижче цього рівня був проілюстрований погіршенням становища SCOR наприкінці 2003 року. Самі по собі рейтингові агенції стали більш вимогливими до власних методик аналізу, свідченням цього є дискусійний випадок щодо зниження рейтингу Munich Re. Потреба підтримувати та оптимізувати систему рейтингу буде ставати дедалі необхіднішою з метою підтримки андерайтингової політики.

Гарантії платоспроможності

Клієнти, яким було відмовлено у наданні послуг занепокоєні якістю виплати кредитів страховими компаніями і угода під назвою „гарантії платоспроможності” чекає на поширення серед обраних страхових компаній, які можуть забезпечити їх високими гарантіями. Спроба розподілити контроль над тарифами спостерігається серед найбільших страхових компаній з найвищим рейтингом та між тими компаніями, які приймають участь у довгострокових програмах. Згідно статистики, диференційовані тарифи поки що зустрічаються рідко, але цеденти були готові піти та зменшення тарифів заради поліпшення якості їхніх програм.

Попит

Попит на перестрахування знизився на декілька пунктів, особливо у галузі авіаційного перестрахування та у випадках передачі частини ризику іншому перестраховику, що сталося через тимчасову втрату прибутковості і високу стартову собівартість. На противагу цій тимчасовій тенденції виступає підвищення попиту на відшкодування збитків від катастроф, що було запропоновано вищім керівництвом PML у США та частині Європи. Продовження відхилення від традиційного безлімітного розподілу квот по виплатах створює нові передумови щодо непропорційного перестрахування.

Висновки

Можна констатувати той факт, що на світовому ринку перестрахування зафіксовано несприятливі умови, що характеризуються безперервною кореляцією андерайтингової політики та калькуляцією тарифів. Єдиний фактор, який може змінити ситуацію на ринку протягом 2004 року – це відсутність катаклізмів та катастрофічних збитків. Лише за таких умов можна буде уникнути „слабшання” ринку.

______________________________________________________

Великі фінансові труднощі ... тривають

Протягом 2003 року балансові показники учасників ринку перестрахування знаходились дещо у складному фінансовому стані. Спостерігалось деяке зниження активів компаній, але без складання своїх зобов’язань. Невиправдані надії інвесторів підсилили необхідність підтримки андерайтингової політики, щоб забезпечити рівноцінне повернення капіталів, а це є обов’язковим для подальшого розвитку індустрії.

Тиск на балансові показники тривав протягом 2003 року і тільки зараз починає спадати. Важливими питаннями, які стоять перед учасниками індустрії перестрахування є:

1. Чи скоро відновиться ринок і чи буде його стабільність настільки довготривалою, щоб витримати проблеми, які відбувалися протягом останніх років?

2. Чи потребує ринок жорсткого нагляду для перебудови та укріплення своїх фінансових засад?

Зараз важко отримати точну інформацію, але згідно з біржовими підрахунками з 2000 року на страхування та перестрахування було задіяно капіталів у розмірі $200 млрд., в той час як нарощування капіталу складає лише $50 млрд. (включаючи обіг капіталу на Бермудських островах).

Зазвичай ми сприймаємо перестраховиків як „суб’єктів, що тільки викачують гроші”, проте досвід минулих років нагадує про ризики для активів страховиків і вплив на балансові показники. В той час як перестрахувальники та рейтингові агенції приділяють найбільшу увагу на відповідність затрат та адекватність капіталів, а акціонери, в свою чергу, шукають шляхи швидкого підвищення прибутків, щоб компенсувати ризик, якому піддаються їхні капітали. Рейтингові агенції тепер приділяють велику увагу рентабельності та її стійкості – головному фактору, який спричинив зменшення впливу страхової індустрії. Страховики повинні враховувати зміну пріоритетів під час розробки їхніх стратегічний планів ведення бізнесу.

Відповідальність

Ситуація щодо розміру виплат ще до кінця залишається невизначеною, але протягом 2003 року відбулось незначне повернення коштів перестраховиків, витрачених на додатковий резерв по збитках 11 вересня. Слідом за неприємним і болючим питанням щодо спадщини йшла напружена проблема відносно додаткового збільшення резервів страховиків „у азбестових справах”. На останньому засіданні Swiss Re заявила, що у 2002 році розмір виплат по США склав $ 22 млрд. - це дорівнює 6,2% від страхових премій.

Активи

Кількість облігацій, які не були погашені в строк протягом 2003 дещо зменшилася - почалося економічне відновлення, але вплив скандалу навколо компанії Parmalat на перестраховиків був суттєвим. У березні 2003 року відбулося довгоочікуване зростання пунктів на всесвітній фондовій біржі, але прибутки все ще залежали від наповнення активів та їх структури. Бажання забезпечення кредитоспроможності змусило перестраховиків більш зважено підходити до покупки акцій через падіння цін на фондовій біржі.

Протягом останніх двох років бездіяльний стан інвестиційного ринку був ускладнений падінням процентних ставок. Незважаючи на збільшення кількості біржових угод у середині 2003 року, прибутки та інвестиції американських та європейських перестраховиків знизилися відносно минулих трьох років. Результати впливу розмірів субсидій їх інвестицій на допомогу перестраховикам, які могли відповідати по своїм зобов’язанням, було вирішено не оголошувати принаймні деякий час. Але оскільки процентні ставки швидше за все зростуть у найближчих час, зусилля компаній будуть спрямовані на підтримку андерайтингової політики та стабілізації на ринку.

Для забезпечення стабільного розвитку індустрії перестрахування прибутки відіграють важливу роль. Вимушений продаж підрозділів одними перестраховиками іншим за зниженою ціною може стати прибутковим бізнесом. Проте, для забезпечення стабільності бізнесу, перестраховики повинні забезпечувати постійні прибутки, щоб поповнювати резерви, які були спустошені протягом „бездіяльних” років, а також забезпечити адекватне повернення інвестованих капіталів – що є основою індустрії і знайти можливості все це забезпечити через фінансову гнучкість. Незважаючи на те, що останні капіталовкладення з Європи головним чином були витрачені на вихід зі складних ситуацій, на подальшу інвестиційну підтримку компанії можуть і не розраховувати, оскільки немає гарантій щодо повернення інвестованих коштів.

Так яким же чином перестраховики зможуть забезпечити повернення інвестованих капіталів? На жаль, прогнози не втішні. Аналітики S&P підрахували об’єм повернених інвестицій для встановлення рівня рентабельності - середнє арифметичне за цей період склало лише 4,7%. Як зазначав один аналітик: „історично відомо, що індустрія ніколи не була в змозі забезпечувати прибутковість за умов циклічності періоду”. Це недоцільно (навіть очевидно помилково) вимагати, щоб в умовах „перевантаженого” ринку діяльність перестраховиків була прибутковою. Це як у приказці: „Я знаю як ходити під вітрилом, але за умови попутного вітру”.

Насправді, докладаються великі зусилля, щоб приховати значні невідповідності між сукупною та середньою величинами балансових показників. Наприклад, більшість перестраховиків, створених нещодавно на Бермудах, мають більш сприятливе становище, ніж традиційні гравці. Вони фокусують свою увагу на ризиках, пов’язаних з поверненням інвестованих капіталів, про що свідчить стиль їхньої роботи і бажання позбуватися неліквідного бізнесу. S&P коментували це так: „Реальну перевагу серед конкуруючих сторін зможуть отримати лише ті компанії, які мають гнучкі бізнес-моделі, чітке відчуття тенденцій та необхідні ємності, щоб перекрити свої зобов’язання після припинення своєї діяльності”.

Формування резервів

На формування та розміщення своїх резервів перестраховики у 2002 році витратили $23 млрд., що відповідає 6,3% пунктам загального коефіцієнту ринку страхування США. Результати 2003 року були погіршені минулорічними збитками. Поповненню резервів у „азбестових справах” приділялася особлива увага, а запровадження реформи з питань цивільних правопорушень підсилило цей інтерес. Проте зараз стан американського страхового бізнесу від нещасних випадків, якому приділялася особлива увага у 1997-2001 роках, все більше непокоїть учасників ринку.

„Азбестові війни”

Аналітики A.M. Best прийшли до висновку, що резерви за азбестовими ризиками зросли на 47%, в той час як розмір збитків зріс удвічі порівняно з минулим роком, що, в свою чергу, в три рази перевищило збитки 2000 року. Спираючись на дані щодо рівнів сформованих гарантійних фондів деяких компаній (Hartford, Travelers), можна зробити висновки, що загальні підрахунки, які є, досить неповно відображують стан речей. Цікаво, що дані незалежного аналізу, який проводила компанія A.M. Best у травні 2001 року не змінилися. Однак компанія A.M. Best припустила, що „необхідні нарахування у азбестову галузь мали надійти наприкінці 2003 року”. Будь-які надходження будуть враховані у 4-му кварталі фінансової звітності за 2003 рік.

Індустрія страхування зіткнулася з різким підйомом кількості пред’явлених позовів по „азбесту” - першочергово розглядалися невідкладні справи, були зроблені спроби підняти рівень відповідальності за якість випущеної продукції. Згідно даних компанії RAND в Америці більш ніж 600 тис. позовів, пов’язаних з азбестом були розв’язані на користь позивача і більше ніж над 6 тис. американських компаній проводилися судові процеси, в результаті чого 60 компаній було проголошено банкрутами.

Згідно досліджень компанії Dowling & Partners, $9,5 млрд., із загального розміру резервів у $17,2 млрд., були сформовані протягом останніх 5-ти років і в 2002 році страховики за попередніми даними зазнали збитків по „азбестовим справам” на загальну суму $16,5 млрд. Загальна частка перестраховиків, в цих збитках склала $7,1 млрд.

Збитки 1997–2001 років

У 2003 році питання щодо недостатнього розміру страхових резервів, який не давав можливості покривати великі ємності і призводив до збитковості певних видів, було дуже актуальним. Збільшення збитковості страхового ринку в кінці 90-х, перестраховики витримали легко, оскільки це підвищення було невеликим за масштабами та ціновими умовами.

Перевірка дванадцяти найбільших перестраховиків з метою виявлення непропорційної збитковості засвідчила, що прибутки цих років можуть скласти від 5% до 10% ($ 45 млрд.) загального прибутку.

На 2002 рік чистий прибуток компанії AIG після сплати податків, що склав $2,8 млрд., становив $1,8 млрд., ця інформація для декого стала поштовхом до дії, інших - просто шокувала. Це було перший раз, коли компанія AIG пристосувалася до різкого зниження тарифів. Нинішня ситуація групи обумовлена спадом зростання у період з 1997 по 2001 роки, а не з проблемами у азбестовій галузі. Приблизно 60% резервних прибутків були витрачені на відшкодування збитків, 25% - на пасиви D&O, 15% - на інші потреби, які включають у себе виплати заборгованостей системи охорони здоров’я. Складається таке враження, що період зміцнення резервних фондів триватимете і у 2004 році.

Відповідальність

Витрати на покриття цивільних правопорушень з 2001 року зросли і нараховували 2,2% внутрішнього валового продукту (ВВП) у 2002 р. Можливо, цифра витрат на покриття цивільних правопорушень в майбутньому 2005 році, порівнюючи з $809 залученими до цього у 2002, зросте до $1000 на душу населення. Звичайно, що провал реформи цивільних правопорушень у 2003 послужив причиною розчарування не тільки для азбестової галузі, а й для працівників медичної сфери. Гранти на тютюнову промисловість підвищилися до $28 млрд. (зараз знижені до $28 млн.) - це була найвища цифра 2002 року. Друге місце посіли гранти у фармакологічній галузі – $2,2 млрд.

Так як страхова індустрія все ще використовує старі цінні папери, їх характеристики повинні бути достатніми, щоб захистити світовий ринок від спаду. Побоювалися, що токсичні відходи стануть “другим азбестом“, але компанії, які грають на біржових курсах здали свої позиції, як тільки відшкодували всі збитки і підрахували остаточну цифру виплат. У 2002 році „азбест” здавався великою проблемою, але у 2003 з’явилися важливіші проблеми, такі як силікоз, генетично модифіковані продукти, ожиріння та реаліті-шоу на телебаченні. Кристалічний кварц другий за кількістю мінерал, який найчастіше зустрічається на землі, він є головним складовим компонентом піску, каміння та залізної руди. Надмірне вдихання кварцового пилу може спричинити силікоз – закупорку легенів та смертельні легеневі хвороби. Понад мільйон американських робітників працює у галузі виробництва кварцу і кожен рік від силікозу помирає 250 чоловік. У середині 2003 року до суду було подано 15,342 позови про відшкодування за ризик на виробництві, ця цифра втричі перевищує загальну кількість позовів за 2002 рік. Кожна велика страхова компанія має понад 30.000 застрахованих клієнтів від шкідливої дії кварцу на виробництві. Страхування від шкідливої дії кварцу на виробництві було запроваджено юристами задля розширення можливостей компаній, які займалися питаннями „азбестового” страхування. Багато аналітиків не можуть прийти до спільної думки і сперечаються через те, що прибутки страхування від силікозу обмежені низькою смертністю порівняно зі смертністю від азбестозу.

Дослідженням щодо шкідливості калорійної їжі та споживання генетично модифікованих продуктів буде надаватися більше уваги через зростаючий процент ожиріння у Сполучених Штатах – тільки у штаті Колорадо 10% населення страждає на ожиріння – індустрія страхування розглянула це питання. Згідно даних Управління з питань санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, приблизно дві третини всього населення країни страждає від зайвої ваги, і навіть діти мають проблеми із зайвою вагою вдвічі більше ніж 20 років тому. У січні 2001 проти „Макдоналдс” була розгорнута широка громадська кампанія, проте коли справа дійшла до суду, головний суддя прийняв рішення не на користь позивачів. У вересні 2003 року прохання було знову відхилено, але це не стало на перешкоді удруге порушити судову справу, на цей раз громадські інтереси захищав Джон Бенцгаф, який на суді виступав у ролі незалежного радника. Він також зазначив, що протягом останнього часу п’ять із восьми подібних позовів були виграшними.

Збитки від катастроф та стихійних лих

Виплати страхових компаній по збитках, завданих природними катаклізмами складають $15 млрд. – ця сума хоч і зросла у 2002 році, але є нижчою порівняно з минулими роками. На противагу цьому виплати у разі катастроф, заподіяних людиною, досягли рекордно низького рівня. Економічна вартість склала трохи більше $60 млрд., а людські жертви – 60 тис. Виплати за п’ятьма останніми катастрофами обійшлися страховикам і перестраховикам у $1 млрд. Зростання кількості жертв у результаті катаклізмів є наслідком еволюційного розвитку, кількості населення та страхування майна у регіонах зон підвищеного ризику.

Хоча збитки були досить невеликими (у порівнянні з рекордними рівнями минулих років), усе ж спостерігалось підвищення як економічних збитків, так і страхових виплат у результаті катаклізмів протягом 2003 року. За попередніми даними, аналітики з компаній Swiss Re та Munich Re показали зростання загальновсесвітнього рівня страхових виплат за збитками від стихійних лих до $15 млрд. Swiss Re зазначає, що страхові виплати у разі катастроф, заподіяних людиною, повільно знизилися до $2 млрд. – найнижчого показника (з урахуванням інфляції) за останні 30 років. Економічні збитки досягли $70 млрд. Людські жертви також були високими, понад 60 тис. летальних випадків, враховуючи 30 тис. жертв землетрусу у місті Бам на південному сході Ірану (26 грудня). Munich Re зазначає, що літня спека у Європі стала причиною 20 тис. нещасних випадків.

Близько 700 природних катастроф мали місце протягом 2003 року, враховуючи 70 землетрусів. Згідно з підрахунками Munich Re вони стали причиною скромних виплат у розмірі $100 млн., у той час як економічні збитки склали приблизно $6 млрд. За 4 дні до землетрусу у місті Бам Каліфорнія потерпала від землетрусу силою 6,5 балів за шкалою Ріхтера, але шкоди було завдано мінімальної, оскільки епіцентр знаходився у малозаселеному районі між Лос-Анджелесом та Сан-Франціско. У будь-якому випадку, цей приклад слугує нагадуванням про ризик та потенційні наслідки сейсмічної активності у випадку ураження густозаселених регіонів.

Страхування збитків від катастроф

На думку Swiss Re, зростання страхових виплат необхідно відносити на рахунок зростання рівня розвитку, кількості населення та страхування майна у регіонах зон підвищеного ризику. Хоча сума загальних (всесвітніх) виплат 2003 року у $17 млрд. є вищою розміру 2002 року ($16 млрд.), вона нижча за рекордні суми попередніх років: $36 млрд. у 1992 (з урахуванням інфляції), разом з ураганом Ендрю; $34 млрд. у 1999, разом з ураганами Лотаром та Мартіном; та $35 млрд. у 2001, враховуючи події 11 вересня.

П’ять подій стали причиною виплат понад $1 млрд., шторми коштували перестраховикам $8 млрд., разом з серією торнадо на середньому заході США вартістю у $3,2 млрд., ураганом Ізабель, який вразив Східне узбережжя США ($1,7 млрд.) та непогодою і градом ($1,6 млрд.). Засуха та лісові пожежі у Каліфорнії у жовтні-листопаді стали причиною виплат у розмірі $2 млрд. Хоча грудневі повені у Франції стали причиною виплат у $1 млрд., більшість з них буде покрито державною системою перестрахування.

Нові капітали – нові можливості

Хоча у 2003 році розміри капіталів значно зросли, більша їх частина була необхідною для „латання дірок” у балансах Європи та США, які були спричинені зниженням рівня фондового ринку та зміцненням резервних коштів попередніх років. Munich Re – залишається домінантом на ринку – це і пояснює причину зростання загальної капіталізації майже на третину.

Зосередження уваги на Європі

Значна частина капіталу була збільшена страховиками та перестраховиками у 2003 році, особливо у Європі. Всесвітня мережа (майже $27 млрд.) нового капіталу зросла, чим і скористалися учасники ринку для погашення боргів та розрахунків з кредиторами, та ці нові фонди у 2002 році складалися зі збільшеної (майже на 60%) кількості капіталу.

З-поміж 48 компаній, доля 11 перестраховиків у загальному розмірі капіталу склала 83%. Німецькі перестраховики Munich Re та Allianz домінували з 50% збільшенням капіталу від загального розміру нового капіталу. Компанії з США, такі як Hartford, Chubb та CNA Financial, досягли 16% зростання. Hartford та CNA оприлюднили свої плани щодо збільшення капіталу одночасно з заявами про суттєві доповнення до грошових Резервних Фондів США для постраждалих у катастрофах та припинення проведення операцій з перестрахування.

Заповнюючи проміжки

Прибуток Європейського ринку перестрахування склав $16,4 млрд., 60% якого припадає на п’ять компаній. Необхідність у використанні його ресурсів виникла лише один раз для поповнення резервів, які були серйозно вичерпані дефіцитом гарантійних фондів, більшою частиною спричиненим заборгованістю США, та суттєвим знеціненням цінних паперів, до якого європейські перестраховики були більше схильні історично. SCOR змушена була повернутися на ринок капіталів, щоб забезпечити успішне зростання своїх фондів за один рік з певним відсотком, що наслідував досить незадовільні результати ІІІ-го кварталу та жорсткі дії зі сторони рейтингових агенцій, які позбавили SCOR будь-якої можливості посісти високі рейтингові позиції.

Але все ж таки прибутки Munich Re перевищили усі інші. Вони склали 51% загальноєвропейського показника та 31% світової. У квітні 2003 року було проведено емісію зобов’язань по заборгованостях у євро та стерлінгах на суму 3,5 млрд. євро ($3,9 млрд.), а в жовтні – випуск акцій для розподілення їх серед акціонерів на суму 4 млрд. євро ($4,6 млрд.). Аналіз об’єднаних рахунків компанії показує, чому це було необхідним. В кінці 2000 року фонди акціонерів, разом з виключно резервними невикористаними фондами, які головним чином складали нерухомість, становили 25,7 млрд. євро. До 30 вересня фонди акціонерів Munich Re зменшилися на 35% до 16,6 млрд. євро. Хоча занепад не був спричинений збитками у ході фінансових операцій. В свою чергу Munich Re заявила про наміри повернути 880 млн. євро втрачених коштів протягом 3 років, незважаючи на витрати, необхідні для зміцнення резервних фондів американського філіалу American Re та витрат на подолання наслідків 11 вересня 2001 року. Цьому завадив обвал цінних паперів на фондовій біржі, на які було зроблено ставку і який також став причиною вичерпання балансу з частковим списанням інвестицій та інші невиправдані витрати, які у загальній кількості склали 8,5 млрд. євро. Зростання капіталу Munich Re у 2003 році певною мірою необхідне було для поновлення позицій компанії на ринку перестрахування, в той час як суттєві завершення операцій з взаємним утриманням пакетів акцій в Allianz зменшило майнові активи. У будь-якому випадку, Munich Re продемонструє солідні прибутки за декілька кварталів, перш ніж рейтингові агенції визнають поновлення платоспроможності компанії.

Переміщення капіталів

З 2001 року спостерігається значне географічне переміщення всесвітнього капіталу перестраховиків. Аналіз 25 найбільших перестрахових та страхових груп, які проводять реальні операції по перестрахуванню, показав, що їхня капіталізація зменшилась на 7% зі $116 млрд. до $109 млрд. у період з 2000 по 2002 рік, навіть за умови суттєвих вливань нових капіталів. У будь-якому випадку, загальні тенденції приховали помітні регіональні відмінності, як видно з Рис.1. Основні капітали, зосереджені на Бермудах та на ринку Lloyd’s, значно зросли з 11 вересня. Вони суттєво збільшили свою частку на всесвітньому ринку перестрахування, в основному за рахунок Європи.

Континентальна Європейська капіталізація зменшилась на 33% у період з 2000 по 2002 роки, причиною цьому стали великі збитки у результаті спаду на ринку цінних паперів, замороження резервних фондів, андерайтингових збитків та припинення перестрахових операцій Gerling Re. Це контрастувало з 74% прибутків Бермудських перестраховиків та 59% прибутків Lloyd’s і стало причиною залучення до процесу декількох інших гравців. Збитки у США були спричинені 36% зменшенням комбінованої капіталізації Berkshire Hathaway companies, General Cologne Re та National Indemnity Co. у 2001 році. Хоча ще рано прогнозувати результати 2003 року, та все одно спостерігається відносна зміна переміщення капіталів на користь Європи за рахунок інших трьох регіонів завдяки великій кількості зростаючого капіталу Європейських перестраховиків. Рис. 2 змальовує регіональний поділ нового зростаючого капіталу 2003 року.

Корпоративний розвиток

Тенденція зростання кількості нових перестраховиків вже не спостерігається і зменшилась до рекордно малого рівня у 2003 році через те, що інвестори вважають цей ринок не привабливим з огляду на повернення інвестицій у короткі строки. Традиційна американська модель первинних страхових груп, які розробляють баланси та рейтинги для ринку перестрахування, також виявилась зайвою. Більша частина загальної діяльності стосується закриття перестрахових філіалів американських груп зі страхування майна та від нещасних випадків, таких як Hartford та CNA, яке іноді супроводжується продажем прав на відновлення портфелю ризиків.

Нові гравці на ринку

Експерти Benfield у 2003 році виділяють створення лише двох серйозних гравців. Quanta Reinsurance Ltd (QRL) була створена та зареєстрована як страховик 4-го класу на Бермудах на вересні 2003 року з капіталізацією у $505 млн., якій повністю підпорядкована дочірня філія компанії Quanta Capital Holdings Ltd (QCH) - новоутвореної бермудської холдінгової компанії, створеної для здійснення глобального спеціалізованого страхування та перестрахування через проведення операцій на Бермудах, у США, Великій Британії та Ірландії. QCH отримала $550 млн. шляхом продажу акцій фізичним особам.

Новий андерайтер, заснований на Бермудах, буде спеціалізуватись на страхуванні та перестрахуванні фінансових гарантій і проводити свою діяльність за участю компаній Partner Re, Renaissance Re, MBIA Insurance Corp та американського провайдера страхових послуг Koch Financial Corporation, який фінансується урядом. Очікують, що новий перестраховик після злиття стане частиною компанії Channel Re з капіталізацією у $350 млн. і приноситиме прибуток по преміях у розмірі $700 млн. Новому гравцю дістанеться діючий перестраховий портфель компанії MBIA, якій він буде забезпечувати факультативний перестраховий захист. Під час остаточних укладених угод, співзасновники чекали завершення заповнення документів та схвалення спостерігачів.

Відкликання перестрахових компаній

Після 11 вересня 2001 року так і не справдились прогнози аналітиків, та не відбулось відкликання інвесторами капіталів з ринку перестрахування. У будь-якому випадку у 2003 році не було масових ліквідацій компаній, а ті поодинокі випадки були пов’язані з закриттям неліквідних активів пере страховиків, які не могли виступати в ролі основного капіталу. Більшість таких компаній належала до американських первинних страхових груп, відкликаних з системи перестрахування.

Серед причин закриття перестрахувальних підрозділів була необхідність зміцнення резервів, передбачених для перестрахових виплат минулих років та рішення заново переукласти угоди по розміщенню цінних паперів. Заява CNA про закриття її перестрахового бізнесу у жовтні на кілька тижнів випередила оголошення про те, що компанія повернула третину минулорічних втрачених коштів у розмірі $1,5 млрд. у якості зміцнення резервного фонду. Рішення PMA Capital вийти з бізнесу було прийняте, щойно як компанія повідомила про поповнення і зміцнення резервів у розмірі $150 млн., використаних для перестрахування ризиків в США по нещасних випадках протягом 1997–2000 років. Тим часом Erie Indemnity Company оголосила про вихід з перестрахового бізнесу „щоб зосередити ресурси у справах Erie Insurance, іншими словами, її капітал знайде краще застосування серед інших груп. Hartford повідомила про вихід „з безперспективного перестрахового бізнесу” через недостатність „конкурентоспроможних компаній у цьому секторі”. Зараз Chubb є єдиною крупною страховою групою, яка порівнює результати від перестрахової діяльності з фінансовими показниками та досвідом попередньої страхової діяльності.

Bermuda

Окрім усього зазначеного вище, ринок Бермудів мав два прибуткові роки після 11 вересня. У будь-якому випадку суттєве та зростаюче становище американського страхового бізнесу у сфері страхування від нещасних випадків засвідчило короткочасну невпевненість у прибутках та балансових механізмах. Більше того, якщо система обігу та повернення коштів ослабне, то ми впродовж наступних двох років будемо в змозі побачити більше вторинного ринку пропозицій фондового ринку, по мірі того, як відстаючі компанії будуть шукати шляхи підвищення прибутків.

Швидке зростання та зміни

За 9 місяців до кінця вересня 2003 року, бермудські компанії продемонстрували суттєве зростання початкового обсягу капіталів та високі прибутки.

14 перестраховиків, представлених на цьому ринку, свідчать про загальні брутто-премії у розмірі $34 млрд., що є більшим на 39% ніж за той самий період 2002 року. Нові бермудські компанії розвиваються інтенсивніше ніж старі стабільні попередники. Arcg, Axis та Endurance, які були засновані наприкінці 2001 року, повідомили про подвоєння розмірів отриманих премій. Компанії Aspen та Platinum, які вийшли на світовий ринок у 2002 році, повідомили про зростання розмірів отриманих премій $1,2 млрд. та про прибуток у розмірі $0,9 млрд. після перших 9 місяців своєї діяльності.

Зростання первинних прибутків по преміях у 2003 році відбулося завдяки великій кількості договорів по страхуванню від нещасних випадків. Особлива увага приділялася зростанню популярності страхування від нещасних випадків через сприятливі умови ринку, стабілізацію тарифної політики у галузі страхування майна та необхідність повного використання балансів у галузі низько відсоткових тарифів. Це був вдалий період для нових бермудських перестраховиків. Оскільки бізнес-плани більшості компаній-початківців варіювалися залежно від прийнятих перестрахових портфелів.

Традиційні андерайтери катастрофічних ризиків спокусилися на умови сектору страхування від нещасних випадків. Так, Renaissance Re Holdings Ltd підтвердила це припущення аналітиків, заявивши, що тарифи на певні послуги страхового ринку підвищилися до тих рівнів, які можуть запропонувати додаткові можливості для розгортання капіталів та можливості надання грантів для підтримки невеликих сегментів ринку збуту впродовж ІІІ-го кварталу.

Прибутки перестраховиків у 2003 році від діяльності на території Бермудського регіону були досить високими. Комбінований коефіцієнт поліпшувався завдяки відносно невеликим втратам у катастрофах та появі пільг для нових компаній щодо формування резервів.

Європа

Зниження курсу долару та посилення суворого нагляду за страховою та перестраховою діяльністю приховали в цілому позитивні загальні тенденції в обсягах страхових премій головних Європейських перестраховиків. Страхові премії зросли на 7% у перші 9 місяців, але це значною мірою затримало зростання премій Бермудських компаній. Індустрія все ще намагається боротися проти проблеми „спадкоємства”. Для більшої частини зростання страхових премій, сприятливі тенденції та умови роботи вже стали прибутковими.

Помірне зростання

У перші 9 місяців 2003 року головні перестраховики Європи, заявили про існування сукупності „нежиттєздатних” перестрахових премій у розмірі 36 млрд. євро, зростання якої складає лише 7%, на противагу сильному зростанню, продемонстрованому Бермудськими перестраховиками. Зростання номінальних доходів багатьох європейських гравців було затримане ослабленням долара та зміцненням позицій євро. Swiss Re виявилася головним бенефіціантом ринкових умов з прибутком понад 30% та сталими валютними курсами у своїх дочірніх підприємствах P&C та Financial Services Business Groups. Інші, такі як SCOR та AXA Re, привели до ладу свої „портфелі” та зосередилися на більш прибуткових галузях. Занепад Hannover Re принципово відбивається на знижених страхових преміях, головним постачальником яких є компанія-засновник HDI.

Тарифна політика залишалась сприятливою і більшість компаній зазначила поліпшення умов андеррайтингу. Hannover Re заявила: “бізнес-клімат для перестраховиків, що займаються майном та нещасними випадками, залишається винятково сприятливим. Це впливає на тарифи майже в усіх галузях страхування”. Декілька Європейських гравців пішли по шляху Бермудських колег по збільшенню портфелю перестрахування ризиків по нещасних випадках, користуючись перевагами, визнаними у якості прибуткових - фактор, який сприяв незначному погіршенню комбінованого коефіцієнту Converium.

Змішане страхування

Структура андерайтингу мала змішаний характер: більшість груп отримали відшкодування збитків внаслідок катастроф, проте не одержали додаткових виплат за 11 вересня. У найгіршому становищі опинилася компанія SCOR, загальна кількість збитків якої сягнула 10,9% загального коефіцієнта, внаслідок чого було необхідно виділити суму в 297 млн. євро, щоб продовжити виплати відшкодувань постраждалим від нещасних випадків у США за період з 1997 по 2001 роки.

Зменшення рівня інвестицій, зниження процентних ставок та скорочення можливостей реалізації накопиченого капіталу ускладнило повернення інвестованих грошей. Незважаючи на це, чистий прибуток від інвестицій, які надавалися компанією P&L, зріс, порівняно з результатами компаній Converium, Hannover Re, SCOR.

В той час, як результати компаній Converium та Hannover Re перевищили очікування аналітиків, результати компаній SCOR та Munich Re були невтішними: в ІІІ-му кварталі компанія SCOR повідомила про збитки у розмірі 391 млн. євро, що, в основному, стосується продовження виплат, про які йшлося вище, тоді як Munich Re повідомила про чистий прибуток, у розмірі 152 млн. євро. Труднощі компанії Munich Re виникли переважно внаслідок втрати пакету акцій, що, в свою чергу, викликало ускладнення у сфері страхування життя в ERGO і невизначеність щодо оподаткування накопиченого капіталу.

Послаблення балансових показників прискорило зростання прибутків протягом року, яке є особливо помітним у Munich Re (5 млрд. євро підпорядковані борговим зобов’язанням у І-му кварталі та 4 млрд. євро для випуску нових акцій у листопаді 2003 року) та компанії SCOR (нові акції на суму 750 млн. євро, випуск яких відбувався з грудня 2003 по 6 січня 2004). Публічне визнання невідповідності резервів SCOR вражало своїми розмірами. Інші змогли уникнути публічного розголошення, займаючи більш толерантну позицію щодо економічних ресурсів. Для більшості компаній швидке зростання та сприятливі умови мають принести прибутки.

_____________________________________________

Тероризм

Страхування від терористичних актів більш доступне на комерційних ринках, але його втілення у життя поставлено у певні рамки. У США сумніваються, чи зможуть вони отримати очікувані результати від прийняття в 2005 році Акту страхування терористичних ризиків (TRIA), незважаючи на те, що терміни державної підтримки страхового покриття цивільної авіації продовжено до 2008 року.

Цей акт був розглянутий в сенаті та підписаний президентом США у листопаді 2002 року. Його дія поширюється лише на три роки: 2003, 2004 та 2005. Згідно до вимог TRIA, у перші роки його чинності, страховики повинні зробити страхування більш доступним. До 1 вересня 2004 року у Міністерство фінансів США буде вирішувати чи можливе продовження фінансування задля реалізації доступності страхових послуг до 2005

назад |  1  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, работает в военкомате.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100