Рефераты на украинском
Планування діяльності підприємства - Підприємництво -мастильного матеріалу 1-го виду, грн.

вартість придбання мастильного матеріалу 1-го виду, грн.

1

Станок 1

3

0,074

0,0201

250

1

8

444

121

297,48

141,57

2

Станок 2

2

0,071

0,0134

250

1

8

284

54

190,28

36,18

3

Станок 3

4

0,075

0,0335

250

1

8

600

268

402

313,56

4

Верстат 1

3

0,076

0,0268

250

1

8

456

161

305,52

188,37

5

Верстат 2

2

0,072

0,0536

250

1

8

288

214

192,96

250,38

6

Верстат 3

4

0,069

0,0402

250

1

8

552

322

369,84

376,74

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

262,4

1140

1758,08

1333,83


Таблиця 9

Розрахунок потреби в інструменті

Номен-клатура інструментів

Машинний час роботи для виготовлення одиниці обладнання, годин

Довжина робочої частини інструменту, мм

Довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм

Час роботи інструменту між двома заточками, годин

Річна потреба в інструменті, шт. (округлюється до більшого цілого)

Ціна одиниці інструменту, грн.

Річна сума витрат на придбання інструментів, грн.

Інструмент 1

0,72

75

3,75

76

3

45,67

137,01

Інструмент 2

0,73

72

3,6

71

3

56,67

170,01

Інструмент 3

0,74

71

3,55

73

3

23,67

71,01

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

378,03


Таблиця 10

Розрахунок потреби в матеріалах на ремонт обла21днання

Матеріали для ремонту обладнання

одиниці виміру

норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті

Сума ремонтних одиниць обладнання, що підлягають ремонту:

коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання

коефіцієнт, який характеризує співвідношення між нормами витрат матеріалу при:

потреба в матеріалі, в натуральних показниках

ціна одиниці матеріалу, грн.

вартість придбання матеріалів для ремонту обладнання, грн.

капітальному

середньому

малому

середньому та капітальному ремонтах

малому та капітальному ремонтах

Матеріал 1

1,17

1

2

3

1,077

0,47

0,24

3

8,67

26,01

Матеріал 2

0,72

1

2

3

1,078

0,48

0,25

2

10,67

21,34

Матеріал 3

0,92

1

2

3

1,09

0,49

0,23

3

12,67

38,01

Матеріал 4

0,77

1

2

3

1,121

0,46

0,25

2

5,47

11,34

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,7


Таблиця 11

Розрахунок витрат на ремонт будівлі

Матеріали для ремонту будівель

Одиниці виміру

Обсяг ремонтних робіт, грн.

Питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %

Питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %

Планова ціна одиниці матеріалу, грн.

Потреба в матеріалі в натуральних показниках

Витрати на придбання матеріалів, грн.

1

Матеріал 1

90000

56

15

2,67

2831

7558,8

2

Матеріал 2

90000

56

28

4,67

3021

14112,74

3

Матеріал 3

90000

56

5

5,67

444

2517,48

4

Матеріал 4

90000

56

16

6,67

1209

8064,03

5

Матеріал 5

90000

56

10

3,67

1373

5038,91

6

Матеріал 6

90000

56

26

7,67

1708

13100,36

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

50392,32


2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства

Розробка балансу матеріальних ресурсів є останнім етапом підготовки плану матеріально-технічного забезпечення. В балансі матеріальних ресурсів визначається потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби в ресурсах, кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони (імпорт).

Оформлюється баланс у вигляді таблиці.

Таблиця 12

Баланс матеріальних ресурсів на 2003 рік

Потреба

Сума, грн.

Джерела покриття

потреби

Сума, грн.

1. Основне виробництво

193718,18

1. Очікуваний залишок на початок року

38249,34

2. Капітальне будівництво

-

3. Заходи по вдосконаленню техніки

-

2. Постачання по контрактах

178497

4. Ремонтно-експлуатаційні потреби

58017,02

3. Мобілізація внутрішніх ресурсів

25499,56

5. Незавершене виробництво

3260,43

4. Інші джерела постачання

25499,56

6. Утворення виробничих запасів

-

7. Інші потреби

-

Всього:

245995,63


Всього:

254995,63

На основі балансів заповнюється форма “Постачання матеріалів і комплектуючих по підприємству зі сторони”.

Таблиця 13

Постачання матеріалів і комплектуючих на 2003 рік

Основні види матеріалів (комплектуючих), ціна за одиницю

Обсяги постачання

Всього

в тому числі

Україна

країни СНД

Імпорт

1. Матеріали

Матеріал 1

Всього, тонн

2744588

1372294

686147

686147

Ціна за тонну

0,0021

0,00252

0,00273

Всього, грн.

8213,19

2881,82

1729

1873,18

Рівень забезпеченості, %

100%

50%

25%

25%

Матеріал 2

Всього, тонн

548917,6

274458,8

137229,4

137229,4

Ціна за тонну

0,0281

0,034

0,037

Всього, грн.

17455,59

7712,29Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Вы думаете, я за вас буду свою работу делать?
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100