Рефераты на украинском
Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки - Мікроекономіка -як процес зростання загального рівня цін на споживі товари і послуги.

Причинами її виникнення може бути: незбалансованість державних витрат і доходів, мілітаризація економіки, використання „друкарського верстата” для фінансування інвестицій, зростання „відкритості” економіки тієї чи іншої країни, все більшим втягуванням її в миро господарські зв’язки і т.д.

В економічній науці розрізняють такі форми інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат та структурна інфляція.

Поряд з формами виділяють такі типи інфляції: відкрита та затамована інфляція. Інфляція має також різні ступені тяжкості: помірна, галопуюча та гіперінфляція. Також інфляція може бути збалансованою і незбалансованою.

Інфляція майже завжди приводить до важких наслідків. Головні з них: перерозподіл доходів, прихована державна конфіскація грошей у населення через податки, прискорена матеріалізація грошей, падіння реальної процентної ставки на капітал, падіння рівня життя народу.

Щодо України, то можна сказати, що найбільш істотним негативним явищем в економіці на етапі її ринкового реформування виявилась інфляція. Той факт, що за даними Світового банку, рівень інфляції в другій половині 1993 року був найбільшим у світі, говорить сам за себе. Причиною цього можна назвати те, що в той час проводилась помилкова економiчна полiтика, що фактично мала не антиiнфляцiйний, а проiнфляцiйний вплив на економiчну систему країни.

Але на щастя, починаючи з 1996 – 97 років через цілу низку заходів були зроблені суттєві кроки, що поліпшили стан нашої економіки. Досить успішним роком для національної економіки став 2001 рік, коли інфляція була навіть меншою за прогнозованої. Сьогодні в Україні відзначається один з найнижчих темпів інфляції серед країн СНД.

Список використаної літератури

Економічна теорія: Політекономія:Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ: Знання прес. – 2003. – 581с. – (Вища освіта XXΙ ст.)

Экономическая теория / Политэкономия / Учебник: Под ред. В.И. Видякина. – М.: Издательство Русской экономической академии. – 2000. – 592с.

Загальна економічна теорія / І.В.Буян, П.Д. Гуменюк та ін. –Тернопіль: Лідер, 2000. – 379с.

Ковальчук В.М. Макроекономіка: теоретичний аспект. – Підручник. Тернопіль: Астон. – 1996. – 260с.

Кравченко С., Теленик С. Інфляція в ринковій економіці:сутність, причини і взаємозв’язок з макроекономічними показниками // Економіка, фінанси, право. – 2002. - №7. - с.9-12

Макроекономіка / За редакцією А.Г. Савченка. Підручник. – Київ:Либідь. – 1995. – 207с.

Макроекономіка. Політична економія: принципи, проблеми і політика / Кемпбелл Р., Макконел і ін. – Львів: Просвіта, 1997. -671с.

Маршалл А. Принципы политической экономики.-Т.1.-М.:1984

Мельник О. Антиінфляційна політика, як фактор економічного зростання в Україні // Банківська справа. – 2000. - №3. – с.11-17

10.Найман М. Теориретична політична економія імакроекономічна теорія: зайнятість, інфляція, платіжний баланс. – Мюнхен:Франц Вален. – 1996. – 369с.

11.Овод А. Інфляційні процеси в Україні: минуле й сьогодення // Наукові записки. – Чортків. – 2002. – Випуск 2. „Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних реформ господарювання”. – с.17-19

12.Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду. Український контекст. – Київ: Техніка, 1999. – 336с.

13.Римар Г. Аналіз наслідків інфляції, її вплив на перерозподіл фондів та на об’єм національного продукту// Наукові записки. – Тернопіль. – Економічна думка. – 1999. с.111-119с.

14. Савчук В.П., Москаленко О.В. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємств // Фінанси України. – 2002. - №1.

15.Соболев В.М. Макроэкономика: Учебное пособие для студентов економических вузов. – Харьков: НВД „Студцентр”. – 1997. - 319с.

16.Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. – Київ. – 2002. – 320с.

17.Томашик А.С. Основні приципи антиінфляційної економічної політики // Фінанси Україні. – 1999. -№20. – с.95-100

18.Угов В.В. Денги. Денежное обращение. Инфляция: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржа, ЮНИТИ. – 1995. – 554с.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
В продажу поступили кривоногие куклы Барби. Так мальчиков готовят к реальной жизни.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100