Рефераты на украинском
Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет - Медицина -хворого.

3. Знання хворими того, як протистояти і справлятися з факторами стресу, є важливо не тільки для підтримки стабільного психологічно стану, але і ще з погляду підтримки адекватного рівня метаболічного контролю. У результаті це відбивається на якості профілактики ранніх і пізніх ускладнень цукрового діабету.

4. Психологічний стан пацієнта можна поліпшити шляхом правильного спілкування, поваги почуття власної гідності пацієнта, а також визнання і відповіді на різні потреби кожного конкретного пацієнта. Хворі, що страждають діабетом, потребують допомоги при формуванні мотивації для проведення самоконтролю. Внаслідок впровадження згаданих принципів для забезпечення достатньої психологічної якості життя очікується зниження не тільки частоти виникнення психологічних проблем, але і частоти метаболічних порушень і ускладнень.

Є доцільним починати активне лікування психічних ускладнень цукрового діабету вже при першому зверненні хворого із скаргою на загальну слабкість, швидку втомлюваністю, роздратованість, понижений настрій, безсоння, нестійкий артеріальний тиск тощо. Таким чином психічні ускладнення виникають найчастіше на ранніх термінах захворювання цукровим діабетом, носять різноманітний характер, як правило, виникають на декількох рівнях нервової системи. Ці хворі мають потребу в ранньому патогенічному лікуванні, що включає медикаментозні (традиційні і нетрадиційні) методи лікування, а також традиційну і нетрадиційну лікувальну і профілактичну дієтотерапію.

Список літератури

1. Громнацкий Н.И. Диабетология. - ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ., 2002. - 256 с

2. Степаненко Л.В. Психічні розлади при цукровому діабеті та їх корекція їз застосуванням інстенону актовегу //Медецинские исследования. - 2001. – Т.1,вып.1. – С.76-77.

3. Брусиловский Ф. С, Арлазорова А. 3., Брусиловская С. Ф. Нервная система и сахарный диабет: неврологические и психиатрические аспекты // История Сабуровой дачи: Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии. Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 398-401.

4. Психиатрические аспекты сухарного диабета // URL: http://www.psyobsor.org Сетевой Журнал. Обзор Современной Психиатрии. – 1999.

5. Коркина М.В., Елфимова Е.В., Марилов В.В. Психические нарушения при сахарном диабете. // Журнал неврологии и психиатрии .- 1997.- №2.- С.140-143.
6. Рожнов В.Е. Психотерапия и ее место в соматической клинике.// Терапевтический архив.- 62- №9.- 1990 - С.6-11.

7. Герцик Л.Г. Социально - психологические аспекты сахарного диабета (к проблеме психологической коррекции). // Вопросы теоретической и практической психоэндокринологии. Сборник научных трудов МНИИ психиатрии. М.- 1989- С. 52-58.

назад |  2 | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
И хочется и колется,— сказал зоофил, поглядывая на ежика.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100