Рефераты на украинском
Бізнес-план - Менеджмент -Бізнес-план

 
                             Виконав
                        Студент групи Е-309
                           Саковець Я.В.

 
 Бердичів-2007
 
1.Коротка характеристика підприємства
Підприємство відноситьтся до виробничої сфери.Основним видом діяльності підприємства є виробництво пружинних блоків як стандартних розмірів, так і під замовлення; а також передбачається виробництво м'яких та корпусних меблів після утвердження фірми на ринку.
Підприємство складаєтиметься з чотирьох бригад:
À Бригада по виготовленню пружинних блоків,
À Бригада по виробництву корпусних меблів,
À Пошивочна бригада,
À Бригада по виробництву  м'яких меблів.
Діяльність підприємства направлена на отримання максимального прибутку шляхом збуту власної продукції як через фірмовий магазин, так і через інші роздрібні точки(магазини інших власників).
 

2.Загальна характеристика підприємства
Засновник – Саковець Ярослав Володимирович
Дата заснування – 08.06.2007р.
Адреса : м. Бердичів, вул. Голопупенка 74,
На підприємстві встановлено таке виробниче обладнання:
À Станок К-108 – Для кріплення скрепкою(2 шт + 2 столи),
À Станок F-65-Автомат – Для виття конусних пружин, заганання кінців та термообробки(3шт),
À Станок АМ-115 – Для зшиву блоків(3 шт),
À Станок М-502 - Для зварювання рамок(1шт),
À Станок відрубочний PW-110 (1шт),
À Станок для вирівнювання провлоки(1 шт),
À Станок для гнуття рамок(1шт),
À Компресор КС(1шт),
À Электротемфер(1шт).
Виробниче приміщення загальною площею 500 кв.метрів взяте в оренду.
Дане підприємство зареєстровано:
À У ДПІ, має номер № 5324176901
À У пенсійному фонді № 12345678 У фонді соціального страхування № 83452106

  Емблема фірми :   

  Печатка :

  
3.Оцінка ринку збуту та конкуренції
У місті Бердичеві не має підприємств, які  виготовляють пружинні блоки, тому для даної продукції на місцевому споживчому ринку не буде конкуренції, та на ринку збуту як корпусних, так і м'яких меблів конкуренція буде уже досить висока, оскільки в Бердичеві вробництво меблів досить добре розвинено.
Споживачами пружинних блоків є як саме підприємство, так і інші виробники м'яких меблів. Дана продукція користуватиметься значним попитом, оскільки аналогічну продукцію можна придбати лише в інших містах. Тобто підприємство використовує такий принцип, як «наближення до споживача».
Щодо меблів, то попит на них буде завжди, обсяги збуту залежать лише від якості та ціни продукції, оскільки споживач порівнює аналогічну продукцію на ринку.
На підприємсьві буде застосовуватись індивідуальний підхід до клієнтів, тобто кожен споживач матиме змогу підібрати саме ту продукцію, якої він потребує в потрібній йому комлектації.
Також підприємство надаватиме знижки постійним клієнтам, оптовим покупцям. Будуть надаватись гарантіїї на виготовлену продукцію строком до трьох років, буде здійснюватись післяпродажне обслуговування.
 
4.Організаційна структура підприємства(до розитку під-ва)
 

 

Організаційна структура підприємства(після розвитку під-ва)
 
 
5.Маркетинговий план
Постійна мінливість ринкового середовища зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві. Стратегія - це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для його досягнення.
Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку - ціна виробленого фірмою продукту має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного допустимого рівня. З іншого боку, надмірно висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме а послуги - не замовлятиме. З цього випливає, що головними чинниками під впливом яких формується ціна є:
- собівартість продукції;.
- виняткові якості, відмінності, особливості, що приваблюють покупця;
- ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами - конкурентами.
Наше підприємство вибрало метод ціноутворення „за рівнем поточних цін", але в різних ситуаціях ціна може гнучко коливатися в залежності від замовника. Я маю на увазі метод встановлення цін зі знижками для приваблення постійних клієнтів .
Буде доцільно використовувати рекламні заходи для поширення інформації про фірму і підтримці позитивних емоцій у клієнта і громадськості.
 
6. Формування ціни на продукцію (пружинні блоки)
Вага пружини – 28 грам;
Вага спіралі – 10 грам;
Вага дроту– 40 грам;
Вага ленти – 100 грам

1 кв.метр має :
À 108 пружин - 3.03кг,
À Дріт – 0.72 кг,
À Спіраль – 0.48 кг,
À Лента – 0.1 кг.
Всього – 4.33 кг.
1000 кв.метрів = 4330 × 10% відходів = 4760 кг
Вартість = 4760 × 7 = 33320 грн.
Вартість обладнання = 324000грн, Ставка амортизації = 24% річних.
А = 324000 × 0.24 = 77760 грн.
Планується випуск 120 кв.метрів у зміну, враховуючи можливості обладнання.
В місяці приблизно 21 робочий день(в середньому). Отже за місяць – 120 × 21 = 2520 кв.метрів.
За рік – 12 × 2520 = 30240 кв.метрів
Собівартість матеріалів 33320 ×30.240 = 1007596.8 грн (на рік)
 Св + А = 1007596.8 + 77760 = 1085356.8 грн
Св + А +ЗП=1085356,8+34000=1119356,8 грн
Св + А +ЗП+інші витрати=1119356,8+7000=1126356,8 грн
Прибуток = 20%, Пр = 1126356,8×0.2=225271,36грн
Податок на прибуток= 25%,                         ПП= 225271,36×0.25=56317,84 грн
Св + А +ЗП+інші витрати+Пр+ПП=1407946 грн
ПДВ= 1407946×0.2=281589,2 грн
Св+А+ЗП+інші витрати+Пр+ПП+ПДВ=1689535,2 грн.(Відпускна ціна випущеної продукції)
Ціна 1 кв.метра = 1689535,2 \30240=55,87 грн.
 
7.Оцінка ризику і страхування
Вибрана сфера бізнесу відноситься до добре освоєної області підприємництва, а ступінь ризику пов'язаний з невдачею, відноситься до середнього рівня.
Найбільш значимими ризиками проекту є :

À  Непередбачені витрати
À  Валютний ризик 
À  Непередбачені витрати
À  Ріст цін на матеріали
Страхування тісно пов'язане з підприємницькою діяльністю, яка не можлива без ризику. За допомогою страхування створюються певні фінансові гарантії стабільності й прибутковості виробництва на випадок настання всіляких несприятливих ситуацій, у якій рано чи пізно до певної міри опиняється кожна підприємницька структура, включена в мінливий не передбачений ринковий механізм. Страхування є не тільки спосіб захисту господарства від руйнівних стихійних лих, але й засіб подолання несприятливих періодів в економічній ринковій кон'єктурі.       

 
8.Фінансовий план
8.1.«БеПС» має рахунки у таких банках:
«Аваль» банк - № 6754543790 - поточний рахунок;
«Мрія» банк - № 3522643871 - депозитний рахунок;
«Райфайзен» банк - № 6945742358 - кредитний рахунок;
«Промінвест» банк - № 9875035542 — депозитний рахунок


8.2.Розрахунок прибутку по виготовленню пружинних блоків
Вага пружини – 28 грам;
Вага спіралі – 10 грам;
Вага дроту– 40 грам;
Вага ленти – 100 грам

1 кв.метр має :
À 108 пружин - 3.03кг,
À Дріт – 0.72 кг,
À Спіраль – 0.48 кг,
À Лента – 0.1 кг.
Всього – 4.33 кг.
1000 кв.метрів = 4330 × 10% відходів = 4760 кг
Вартість = 4760 × 7 = 33320 грн.
Вартість обладнання = 324000грн, Ставка амортизації = 24% річних.
А = 324000 × 0.24 = 77760 грн.
Планується випуск 120 кв.метрів у зміну, враховуючи можливості обладнання.
В місяці приблизно 21 робочий день(в середньому). Отже за місяць – 120 × 21 = 2520 кв.метрів.
За рік – 12 × 2520 = 30240 кв.метрів
Собівартість матеріалів 33320 ×30.240 = 1007596.8 грн (на рік)
 Св + А = 1007596.8 + 77760 = 1085356.8 грн
Св + А +ЗП=1085356,8+34000=1119356,8 грн
Св + А +ЗП+інші витрати=1119356,8+7000=1126356,8 грн
Прибуток = 20%, Пр = 1126356,8×0.2=225271,36грн

8.3.ЗП(по окладах)
Посада К-ть працівників Оклад,грн
Директор 1 5000
Майстер 1 2200
Гол.інженер 1 2500
Гол.бухгалтер 1 2300
Продавець 1 2000
Робітник 10 2000
Всього 15 34000

8.4. Видатки на виготовлення продукції
Назва  Сума,грн
Матеріали на продукцію 33320
Інвентар,комплектуючі… 2000
Інші виробничі витрати 5000
Заробітна плата 34000
Всього 74320
 
9.Юридичний план
Дане підприємство є комерційним приватним підприємством, під словом приватне розуміється те, що його власником є окремий громадянин і воно  належить на правах приватної власності, його власником є — Саковець Ярослав Володимирович. Під словом комерційне мається на увазі те, що основна мета підприємства полягає в здобутті прибутку.

Юридична адреса «БеПС» - м.Бердичів, вул. Голопупенка 74Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Гибрид акулы с золотой рыбкой: исполняет три последних желания.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100