Рефераты на украинском
Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал” - Менеджмент -windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.75pt 0cm 5.75pt">

-

Каналізаційні очисні споруди складаються із двох черг:

·І-ша черга. Проектною потужністю 66,4 тис.м3/добу, збудована у 1968 р. Складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках.

ІІ-га черга. Проектною потужністю 40 тис.м3/добу, збудована у 1980 р. Складається із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках.

Технологічна лінія обробки осаду. Будувалась паралельно з ІІ-ю чергою споруд механічного та біологічного очищення стоків. Оскільки будівництво цих споруд не завершене, вони не приймають участі в технологічному процесі. Метантенки на сьогоднішній день виведені з експлуатації.

В таблиці 2.7 наводяться дані про якість стоків в системі каналізації.

ТАБЛИЦЯ 10.5

Зведені дані про якість стоків у 2003 році – м. Тернопіль

Інгредієнти

Концентрація, мг/л

Норматив*

КОС, вхід

КОС, вихід

р. Серет

ЗР

260,6

12

13

**

ХСК

428,5

43,6

14,8

15

БСК5

224,6

5,7

4,8

-

БСК20

298,7

7,58

6,7

3(6)

NO3

0

40,5

7,2

45(40)

P2O5

8,2

2,06

0,38

3,5(-)

Примітки:

* Допустимі величини показників якості стічних вод і води водойм, Додаток 2 до Правил приймання
стічних вод підприємств та відомчих систем каналізації населених пунктів України, наказ Держбуду
України №37 від 19.02.2002 року.

** ЗР можуть на 0,25 мг/л перевищувати рівень ЗР у водоймі, що приймає стоки.

(6) ГДК у воді водних об’єктів рибогосподарського призначення.

Аналіз якості очистки стоків за 2003 р. свідчить про те, що для КОС м. Тернополя є характерним недостатньо якісне очищення стоків (в розрахунковому створі річки концентрація БСК20 становить 7,58 мг/л при нормі 3,0 мг/л), причиною цього може бути малоефективна робота системи аерації першої технологічної лінії біологічного очищення КОС. Для визначення причин такої роботи потрібні подальші дослідження.

Таблиця 10.6 характеризує каналізаційні напірні трубопроводи та самопливні колектори за матеріалом, віком, станом та аварійністю, таблиця 2.9 подає огляд каналізаційних насосних станцій (КНС) за їх продуктивністю, часом роботи та потужністю встановленого насосного обладнання.

ТАБЛИЦЯ 10.6

Експлуатаційний термін компонентів системи водовідведення – м. Тернопіль

Колектори

Термін експлуатації

Аварійність

Матеріал

довжина

> 50 років

25 - 50 років

< 25 років

аварій/100км/рік

км

%

км

%

км

%

Км

%

Керам.

91,43

37

45,5

45,80

0,13

Азцем

48,12

19

23,4

23,78

0,94

Чавун

4,89

2

1,200

3,69

Сталь

15,70

6

9,3

4,90

1,50

Залізобетон

61,80

25

18,7

43,10

Бетон

26,10

11

20,6

5,50

Разом

248,04

100

117,5

47

124,28

50

6,26

3

473


Наведені дані свідчать, що 47% каналізаційних мереж вичерпали експлуатаційний термін, а 35% (87 км.) є ветхими та аварійними (згідно звітності 2004 р.), що зумовлює високій рівень аварійності та загрозу громадському здоров’ю через можливість попадання стоків у водопровідні мережі.

ТАБЛИЦЯ 10.7

Огляд насосних станцій системи водовідведення – м. Тернопіль

Назва насосної станції

Рік
буд-ва

Продуктивність,
м3/добу

Години роботи протягом доби

Загальна потужність агрегатів, кВт

Питоме енерго-споживання,
кВт-год/м3

Фактична

КНС №1

1996

12 900

16

772

0,16

КНС №5

1970

7 200

12

275

0,08

КНС №7

1981

34 900

13

4000

0,23

КНС №8

1983

4 320

21

120

0,13

КНС №9

1988

37 120

28

1500

0,24

КНС №10

1991

7 600

18

440

0,23


Аварійне скидання стоків на всіх каналізаційних насосних станціях - відсутнє. На всіх насосних станціях відсутні прилади для вимірювання тиску (після насосів та на збірній гребінці). У приймальних відділеннях на всіх насосних станціях відсутні механічні решітки для затримання грубих відходів, а також не працюють пристрої для змучування осаду в приймальних резервуарах.

Стан будівельної, механічної та електротехнічної частин всіх каналізаційних насосних станцій – задовільний, за винятком КНС-1, будівельна та електротехнічна частини якої характеризуються як добрі, а механічна – як задовільна.

Для каналізаційних насосних станцій характерним є зношене насосне обладнання та низький ККД агрегатів.

У таблиці 10.8 наведено короткий огляд каналізаційних очисних споруд - технологію очищення стоків та обробки мулу, питоме енергоспоживання КОС.

ТАБЛИЦЯ 10.8

Огляд каналізаційних очисних споруд – м. Тернопіль

Технологія очищення стічних вод:

Стічні води, які надходять до КОС, очищуються механіко-біологічним способом з наступним доочищенням та хлоруванням. В склад споруд входять:

·І-ша черга.

-споруди механічного очищення:

решітки, пісколовки, первинні радіальні відстійники;

-споруди біологічного очищення:

аеротенки-змішувачі трикоридорні, вторинні радіальні відстійники, повітродувна станція, контактні резервуари, хлораторна;

-споруди доочищення:

біоставки

·ІІ-га черга

-споруди механічного очищення:

решітки, пісколовки, первинні радіальні відстійники;

-споруди біологічного очищення:

аеротенки-змішувачі трикоридорні, вторинні радіальні відстійники, контактні резервуари;

Технологія обробки осаду та мулу:

-мулоущільнювачі радіальні;

-мулова насосна станція;

-метантенки*;

-мулові площадки;

-ставки мулової дренажної води;

-насосна станція мулової дренажної води

Споруди зі зневоднення та термосушки мулу

-прийомне відділення**;

-цех термообробки**;

-цех зневоднення**

Питоме енергоспоживання на КОС:

0,44 кВт-год/м3 (2004 р.)

Примітки:

* Споруди виведені з експлуатації.

** Споруди у неробочому стані

Аналіз маркетингової діяльності та системи збуту продукції (послуг).

Дане підприємство являється монополістом в галузі надання послуг з водопостачання та водовідведення, тому ніякої маркетингової діяльності воно не веде.

Система збуту продукції.

Підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення близько 72 тис. абонентам, в тому числі близько 5 тис. абонентам приватного сектору. Станом на 1.01.2005 року з 21662 абонентами – фізичними особами укладено договори на надання послуг, що складає 30,11% від загальної кількості абонентів. Підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення також 1735 споживачам – юридичним особам. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж здійснюють підприємства з обслуговування житлового фонду.

Стан розрахунків за послуги

Станом на 01.01.2005 р. централізованим водопостачанням користувалось близько 72 тис. абонентів. Загальна сума дебіторської заборгованості від надання послуг станом на 01.01.2005 р. складає 10215,6 тис. грн. Дебіторська заборгованість населення з урахуванням ПДВ (без пільг і субсидій), що склалась на 01.01.2005 р. в розмірі 4671,7 тис. грн., становить 46% від загальної дебіторської заборгованості за спожиті послуги. Відповідно до закону України “Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”, 23,9% заборгованості населення реструктуризовано.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ з урахуванням ПДВ, що склалась на 01.01.2005 р. в розмірі 83,4 тис. грн., становить 1% від загальної дебіторської заборгованості за спожиті послуги.

Дебіторська заборгованість інших споживачів становить 4802,5 тис. грн., або 47% від загальної дебіторської заборгованості за послуги, інших дебіторів – 144,8 тис. грн., або 1% від загальної дебіторської заборгованості за послуги.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2005 р. за нараховані для населення пільги становить 475,4 тис. грн. (4,7% від загальної дебіторської заборгованості), а за субсидії – 37,8 тис. грн. (0,4% від загальної дебіторської заборгованості).

Рівень оплати населення є досить високим і стабільно перевищує 100%. У 2004 р. рівень оплати населенням склав 103%, борг за 2004 рік зменшився на 304,1 тис. грн.

За рішенням міськвиконкому з абонентами укладається договір про погашення заборгованості, яка склалась станом на 01.07.2003 року згідно умов закону “Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”, але без врахування (не завжди враховується) доходу громадян. Якщо на момент укладення договору створилась поточна заборгованість, вона повинна бути сплачена до укладання договору про реструктуризацію заборгованості. Якщо абонент не сплачує відразу поточний борг, то, відповідно до рішення міськвиконкому від 22.10.2003 р. за № 1181, на несплачену суму поточної заборгованості нараховується пеня 0,3% від заборгованості, хоча ніякі нормативні документи не передбачають нарахування пені на не реструктуризований борг.

Якщо абонент не уклав договір про погашення заборгованості згідно з законом про реструктуризацію, підприємство має право (за рішенням міськвиконкому від 09.06.2004 р.) укладати договір з абонентом на погашення заборгованості, яка склалась після 01.07.2003 р., але залишається неохопленим борг, який склався до 01.07.2003 р.

Розрахунки населення за показниками засобів обліку

Будинкові засоби обліку.

Станом на 01.01.2005 р. в місті установлено 925 будинкових лічильників. В 22 будинках з 100% квартирним обліком створено товариства співвласників. 7 будинків мають по 2 лічильники для обліку холодної води. Всього придатних для поточних розрахунків – 310 будинкових лічильників, з них розрахунок проводиться за 181 лічильником (151 не повірені, 464 несправні, багато лічильників старого зразка). За показниками будинкових лічильників на 01.01.2005 р. розраховувалось 5063 абонентів (11574 особи), що складає 7,1% від загальної кількості абонентів. В 2004 році за показниками будинкових лічильників було реалізовано 13,9% загального обсягу води, що в перерахунку на особу складає 7,6 м3/особу/місяць (251,6 л/особу/добу). Рівень збору платежів для цієї групи абонентів у поточному місяці склав 89,3%.

На підприємстві розроблена і затверджена методика врахування змін по абоненту протягом звітного місяця (зміна кількості проживаючих, установка чи зняття лічильника) через визначення людино/днів.

Інформація про витоки в підвалах фіксується в актах зняття показників будинкових лічильників. При наявності витоків в підвалах нарахування абонентам проводяться за нормою, а понаднормативний обсяг бере на збитки підприємство. Внутрішньобудинкові мережі обслуговують приватні ЖЕКи, але за витоки відповідальності не несуть.

В будинках з великим споживанням на особу проводяться перевірки в квартирах з фіксацією витоків. Складені акти передаються в ЖЕКи для подальшого ремонту ними сантехнічного обладнання. Обсяги витоків не обраховуються, штрафні санкції до абонента не застосовуються. В квартирах без обліку витоки фіксуються набагато більші, ніж в квартирах з лічильниками. Це ще раз говорить про те, що квартирні лічильники стимулюють не тільки до економного споживання води, а й до проведення ремонту сантехнічного обладнання.

Для запровадження 100% обліку споживання води в багатоквартирних будинках в місті необхідно установити та поновити застарілі лічильники ще на 524 будинках. За оцінкою КП “Тернопільводоканал” вартість таких робіт станом на 01.01.2005 р. становить 747598 грн. КП “Тернопільводоканал” звернувся в Департамент житлово-комунального господарства, екології і транспорту виконавчого комітету Тернопільської міської ради про фінансування робіт. Департамент повідомив, що в 2005 році передбачено фінансування на встановлення 130 будинкових лічильників на суму 195 тис. грн. – 97,5 тис. грн. з місцевого бюджету та 97,5 тис. грн. з державного бюджету.

Квартирні лічильники

Станом на 01.01.2005 р. в місті за показниками квартирних лічильників розраховувалось 42326 абоненти (125927 особи), що склало 58,8% від загальної кількості абонентів (багатоквартирні будинки і приватний сектор). За показниками квартирних лічильників у 2004 було реалізовано 38% загального обсягу реалізованої води, що в перерахунку на особу складає 2,3 м3/особу/місяць (74 л/особу/добу). Рівень збору платежів за виставленими рахунками серед цієї групи абонентів склав 102%.

Для прийому від абонента інформації про помісячні показники квартирних лічильників функціонують:

·Трьохканальна пряма лінія на підприємстві.

·Мережа пунктів збору платежів, включаючи відділи ощадбанку. Система збору платежів дозволяє абоненту оплатити послугу, але не дати показники лічильників.

·Показники збирають контролери під час обходу квартир.

·Також показники можна подати безпосередньо у відділ розрахунків.

Рівень збору помісячних показників досяг 71-76%. Якщо обсяги за квартирним лічильником не надаються - нарахування абоненту не проводяться, що є негативним фактором при наявності будинкових лічильників; якщо показники не передаються більше 3 місяців – зняття показників здійснюють контролери. Біля 3000 квартир з лічильниками недоступні для зняття показників квартирних лічильників.

Якщо контролерами фіксуються такі порушення як неправильна установка лічильників, реєстрація лічильників без опломбування, порушення технічних умов експлуатації лічильників, то абонентам проводяться нарахування за нормою. Якщо виявлена врізка поза лічильником, то нарахування абоненту проводяться за перерізом труби згідно з діючим законодавством.

Повіркою лічильників займається відділ внутрішньобудинкових мереж. На поточний момент нараховується біля 26000 квартирних лічильників з простроченим терміном повірки. Метрологічні характеристики квартирних лічильників КВ-1,5, які практично на 100% встановлені в квартирах, та їх якість. За даними відділу внутрішньобудинкових мереж, повірити квартирні лічильники кожні 2 роки не дозволяє рівень технічного оснащення. Данні повірки свідчать, що 30-40% лічильників КВ-1,5 несправні, тобто мають похибку, що перевищує встановлені стандартом 2%. Несправна магнітна муфта свідчить про маніпуляцію з показниками лічильника за допомогою магніту, що може бути приводом для застосування санкцій.

Нарахування абонентам без лічильників

На 01.01.2005 р. нарахування за нормою здійснювалось 28934 абонентам (70458 осіб), що складає 40,8% від загальної кількості абонентів. За нормативними нарахуваннями реалізація склала 46,8% загального обсягу реалізації, що в перерахунку на особу складає 5,4 м3/особу/місяць (179 л/особу/добу). Рівень оплати за виставленими рахунками в цій групі споживачів склав 109%.

Приватний сектор

Приватний сектор нараховує 5969 абонентів, з них 645 (10,7%) мають лічильники. Норми розроблені в залежності від поливної площі, худоби, машин. Інформація про худобу береться у санепідемстанції, про машини – у автоінспекції. Особливу проблему складає сільська місцевість, де відбір води на полив здійснюється без установлених лічильників і фактичне використання перевищує нормативне.

Організація діяльності служби по роботі із споживачами

Служба по роботі зі споживачами КП “Тернопільводоканал” складається із абонентського відділу, відділу розрахунків населення, водо-, каналізаційної інспекції та юридичного відділу.

Розрахунки із споживачами – юридичними особами здійснює абонентський відділ. Спеціалісти відділу укладають договори на подачу холодної води та водовідведення юридичним особам, реєструють акти прийняття приладів обліку, приймають і обробляють показники приладів обліку води від споживачів, складають акти по фактично наданим послугам водопостачання, відстежують заборгованість юридичних осіб, здійснюють зведення місячної звітності за надані послуги відповідно до показників приладів обліку.

Відділ розрахунків населення здійснює облік споживання, нарахувань та розрахунків за спожиті послуги, надані пільги та субсидії. В штаті відділу працюють 53 спеціалісти. Відділ складається із розрахункової групи та групи контролю.

Спеціалісти розрахункової групи виконують нарахування за надані споживачам послуги, зняття показників будинкових лічильників та облік фактичного споживання послуг, облік платежів та заборгованості, оформлення та супровід договорів на надання послуг населенню, оформлення та супровід договорів реструктуризації заборгованості за надані послуги.

До обов’язків розрахункової групи входить також виконання наступної роботи, пов’язаної з обслуговуванням споживачів: формування та видача довідок для оформлення субсидій, реєстрація пільг, внесення змін до складу сім’ї (за даними паспортного столу).

Група контролю здійснює рознесення по 20 дільницях рахунків за послуги з водопостачання та водовідведення (до 13-14 числа кожного місяця), попереджень про наявність заборгованості за надані послуги по поштових скриньках, досудових попереджень боржникам, які мають критичну заборгованість, виконує контроль виконання договорів реструктуризації боргу. До обов’язків групи контролю входить робота із власниками квартирних лічильників – зняття показників, технічне обстеження зі складанням відповідних актів за заявками мешканців або за дорученням департаменту ЖКГ міської ради (в будинках, де зафіксоване значне зростання фактичного споживання).

Водо-, каналізаційна інспекція виконує технічні заходи обслуговування споживачів:

·Робота з боржниками із застосуванням технічних засобів впливу.

·Відключення споживачів-боржників.

·Опломбування встановлених лічильників.

·Контроль за підключенням до мереж нових споживачів (санкціонованих, несанкціонованих).

·Обслуговування внутрішньобудинкових мереж в неробочі години та у вихідні або святкові дні (на випадок виникнення аварійних ситуацій).

·Робота з мешканцями сіл, що користуються водопостачанням на шляху водопроводу.

Юридичний відділ забезпечує правовий супровід роботи із споживачами, укладання договорів на надання послуг, проведення заходів по відшкодуванню боргів, реструктуризації заборгованості, судове провадження позовів до найбільших боржників.

Стимулювання праці

На підприємстві запроваджено систему преміювання контролерів відділу розрахунків населення, згідно з якою до окладів застосовуються коефіцієнти за рознесення рахунків споживачам та за збір показників лічильників. Мінімальний норматив зняття показників лічильників для нарахування премії складає 800 абонентів/місяць.

Розрахунки із споживачами

Розрахунки з населенням здійснюються за базою даних нарахувань та заборгованості, яка щомісяця передається в міський розрахунковий центр, де формується єдина міська база нарахувань і відправляється в усі пункти прийому платежів. Споживач в будь-якому пункті оплати платежів може отримати повну інформацію про нарахування та заборгованість за комунальні послуги. Одночасно підприємство з метою постійного контакту із споживачами, забезпечення зворотного зв’язку, щомісяця формує і друкує інформаційну квитанцію про нарахування за попередній місяць з урахуванням перерахунків за показниками будинкових лічильників, і до 15 числа кожного місяця така квитанція доставляється кожному абоненту.

При оплаті послуг пункти прийому платежів не завжди реєструють показники лічильників, що значно ускладнює облік платежів відповідно до фактичних обсягів споживання, розмірів погашення заборгованості.

Оплата послуг здійснюється в установах банків, відділеннях зв’язку, касах ЖЕКів (підприємств по обслуговуванню житла). Можлива також оплата і безпосередньо в касі підприємства. Оплачені кошти перераховуються пунктами прийому платежів безпосередньо на рахунок підприємства. Наступного дня дані з пунктів прийому платежів через систему корпоративного зв’язку за модемом в електронному вигляді передаються на підприємство і вносяться в базу даних оплати послуг. 95% всіх платежів обробляються в мережі міського єдиного розрахункового центру (ЄРЦ).

Засоби автоматизації збору платежів

Абонентський відділ використовує функціонально розвинуті засоби автоматизації обліку споживання, нарахувань та оплати послуг, які реалізують такі функції:

·Облік та ведення реєстру споживачів;

·Облік договорів із споживачами, договорів на реструктуризацію заборгованості;

·Облік споживання послуг, нарахувань та розрахунків за спожиті послуги;

·Облік квартирних лічильників та їх характеристик, технічні умови встановлення;

·Облік характеристик домогосподарств приватного сектора для визначення нормативного водоспоживання;

·Облік роботи із боржниками (формування повідомлень про наявність боргу, укладення угод про погашення, контроль погашення заборгованості, передача справ в суд та їх супровід);

·Статистична звітність, формування звітів та аналітичних довідок.

Програмні засоби дають можливість реєструвати місце роботи споживачів, що дає змогу формувати запити до керівників підприємств про вплив на боржників за місцем роботи. Ведеться облік пільговиків, на кожного пільговика формується розширена інформаційна картка пільговика.

Робота з боржниками

Підприємство формує стратегію щодо збору платежів з урахуванням негативних сезонних впливів, зменшення впливу зовнішніх факторів. Підприємство ставить за мету підтримання постійних контактів з усіма споживачами, а не лише з боржниками. В щомісячну інформаційну квитанцію про нарахування за спожиті послуги включається подяка справним платникам, друкується привітання із святами.

Для вибору найбільш доцільних заходів при роботі з боржниками підприємство класифікує споживачів – боржників, умовно розділяючи їх за розміром боргу, за наявністю пільг та субсидій, за місцем роботи, за наявністю договору на реструктуризацію боргу, за матеріальним станом.

Для поліпшення рівня платежів основна увага приділяється індивідуальній роботі з боржниками. Практикуються профілактичні заходи щодо запобігання виникнення боргу, наприклад, попередження про факти порушення експлуатації лічильників, звірка змін у складі сім’ї – за даними ЖЕКів.

Постійно здійснюється моніторинг заборгованості, стан оплати кожного абонента відслідковується за базою даних. Якщо абонент затримує оплату за спожиті послуги на протязі понад 3 місяця, застосовуються заходи інформаційно-попереджувального характеру.

Щомісячно, з 10 по 25 число, контролери розносять попередження боржникам, які мають

назад |  5  | вперед


Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Сенсация: Русалка села на шпагат!
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100