Рефераты на украинском
Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал” - Менеджмент -2.0pt 0cm 2.0pt;height:70.45pt">

> 1

0,997

1,269

0,272

3

Коефіцієнт загальної ліквідності

(покриття)

Оборотний капітал / Поточні зобов'язання

р.260 / р.620 (Ф. №1)

2

1,880

1,447

-0,433

Показники фінансової стійкості

1

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Джерела власних і прирівняних до них коштів / Валюта балансу

р.380 / р.280 (Ф. №1)

> 0,5

0,704

0,769

0,065

2

Коефіцієнт фінансової залежності

Залучений капітал / Власність майна підприємства

(р.480 - р.620) / р.280 (Ф. №1)

< 0,5

-0,296

-0,229

0,067

3

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний кап./ Позичений кап.

(р.380 + р.430 + р.630) / (р.480 + р.620) (Ф. №1)

1:1

2,374

3,376

1,002

4

Коефіцієнт фінансового ризику

Позичений капітал / Власний капітал

(р.480 + р.620) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1)

1:1

0,421

0,296

-0,125

5

Коефіцієнт загальної заборго-ваності

(Загальний капітал – Власний капітал) / Загальний капітал

(р.640 – (р.380 + р.430 + р.630)) / р.640 (Ф. №1)

0,296

0,229

-0,067

6

Коеф. мобільн. (маневрування) оборотного капіталу

Власний оборотний капітал / Власний капітал

(р.380 + р.480 – р.80) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1)

0,5

0,079

0,130

0,051

7

Частка основного капіталу у власному

Основний капітал / Власний капітал

р.80 / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1)

0,920

0,870

-0,05

8

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / Загальний капітал

(р.380 + р.430 + р.630) / р.640 (Ф. №1)

maх

0,704

0,771

0,067

9

Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу

Позичений капітал / Загальний капітал

(р.480 + р.620) / р.640 (Ф.1)

mіn

0,290

0,229

-0,061

10

Коефіцієнт співвіднош. позиченого і власного кап..

Позичений капітал / Власний капітал

(р.480 + р.620) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф.1)

mіn

0,421

0,296

-0,125

Показники ділової активності

1

Коефіцієнт ділової активності

Виторг від реалізації / Валюта балансу

р.10 (Ф.2) / р.280 (Ф. 1)

maх

0,470

0,559

0,089

2

Коеф. ефектив. використання фін. ресурсів

Чистий дохід / Валюта балансу

р.35 (Ф.2) / р.280 (Ф. 1)

0,392

0,466

0,074

3

Тривалість обігу фін. ресурсів (днів)

Валюта балансу * Кількість днів у періоді / Чистий дохід

р.280 (Ф. 1) * 365 / р.35 (Ф.2)

931,16

783,45

-147,71

4

Коеф. оборотн. оборотного капіталу

Виторг від реалізації / Середній залишок оборотного капіталу

р.10 (Ф.2)/р.260 сер. річн. (Ф.1)

1,336

1,690

0,354

5

Тривалість одного обороту оборотного капіталу (днів)

Середній залишок оборотного капіталу * Кількість днів у періоді / Виторг від реалізації

р.260 сер. річн. (Ф.1)* 365/р.010 (Ф.2)

273,22

215,97

-57,25

6

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

Власний оборотний капітал / Оборотний капітал

(р.380 + р.480 – р.80) сер. річн. / р.260 сер. річн. (Ф.1)

0,158

0,303

0,145

7

Доля оборотного капіталу, %

Оборотний капітал * 100% / Валюта балансу

р.260 * 100% / р. 280 (Ф.1)

35,210

33,079

-2,310

8

Доля власного оборотного капіталу, %

Власний оборотний капітал * 100% / Оборотний капітал

(р.380 + р.480 – р.80) * 100% / р.260 (Ф.1)

mах

15,83

30,31

14,5

9

Рентабельність власного капіталу, %

Чистий прибуток * 100% / Середня величина власного капіталу

р.220 (Ф.2) * 100% / (р.380 + р.480 + р.630) сер. річн. (Ф.1)

mах

0

3,366

3,366

10

Рентабельність капіталу, %

Чистий прибуток * 100% / Середня величина валюти балансу

р.220 (Ф.2) * 100% / р.640 сер. річн. (Ф.1)

Mах

0

2,596

2,596

11

Рентабельність продукції, %

Чистий прибуток * 100% / Собівартість продукції

р.220 (Ф.2) * 100% / р.040 (Ф.2)

Mах

0

5,045

5,046

12

Рентабельність продаж, %

Чистий прибуток * 100% / Виручки від реалізації

р.220 (Ф.2) * 100% / р.010 (Ф.2)

Mах

0

5,261

5,261


З даного аналізу видно, що підприємство почало працювати рентабельно ( 5,261 %) з 2004 року це зумовлено встановленням рентабельних тарифів на послуги.

Аналіз функціонування систем управління матеріально-технічними запасами та управління якістю.

Таблиця 10 – Структура запасів підприємства на кінець року.

Показники, тис. грн.

2003 р.

2004р.

Відхилення

+/-

%

Виробничі запаси

516,4

597,1

80,7

0,135

Незавершене виробництво

-

-

Готова продукція

-

-

Всього запасів

516,4

597,1

80,7

0,135

ТАБЛИЦЯ. 10.1

Огляд якості води – м. Тернопіль

Якість води

Якість води у підземних джерелах відповідає вимогам другого класу джерел водопостачання ГОСТ 2761-84 через підвищений вміст у воді заліза (Тернопільський водозабір – 0,5 мг/л, В. Івачівський водозабір – 1,23 мг/л) та окислюваність, вищу за 2 мг/л. Якість води, яка подається у мережу від Тернопільського водозабору (після станції знезалізнення), відповідає вимогам Державного стандарту на питну воду ГОСТ 2874-82. А якість води, яка подається у мережу від В. Івачівського водозабору, не відповідає вимогам стандарту ГОСТ 2874-82 через підвищений вміст заліза (більше 1,0 мг/л) та відсутність на цьому водозаборі станції очистки води від заліза.

Якість води у розподільчій мережі

Якість води у розподільчій мережі відповідає вимогам Державного стандарту на питну воду ГОСТ 2874-82.

Таблиця подає характеристику водопровідної мережі за матеріалами, віком, станом та аварійністю.

ТАБЛИЦЯ 10.2

Вік труб системи водопостачання – м. Тернопіль

Трубопроводи

Термін експлуатації

Аварійність

aв./ 100 км /рік

Матеріал

Довжина,

25 - 50 років,

>50 років

< 25 років

км

%

км

%

км

%

Сталь

85

25,4

23,7

7,1

61,3

18,3

173

Чавун

230,1

68,8

118,4

35,4

111,7

33,4

56

Залізобетон

19,4

5,8

19,4

5,8

10

Разом

334,5

100

142,1

42,5

192,4

57,5

239


Наведені дані показують, що 42,5% водопровідних мереж використали свій термін експлуатації, а 39% (132,2 км.) є ветхими та аварійними (згідно звітності 2004 р.). Такий стан трубопроводів зумовлює аварійність, значні втрати води та перебої у водопостачанні.

У таблиці 2.5 наведено узагальнену характеристику насосних станцій системи водопостачання (ВНС) за їх проектною і фактичною продуктивністю, методом регулювання режиму роботи, потужністю встановленого насосного обладнання, а також наявністю приладів обліку води.

ТАБЛИЦЯ 10.3

Огляд насосних станцій системи водопостачання – м. Тернопіль

Назва насосної станції

Продуктивність,

м3/добу

Кіль-кість насосів роб/рез

Кількість годин дроселюван-ня роботи насосів

Загальна потужність агрегатів, кВт

Питоме енерго-споживання кВт-год/м3

Облік витрат води

Проектна

Фактична

ВНС – 1*

27 000

9 000

2/2

800

0,73

УЗР

ВНС – 5**

85 000

62 200

2/3

3 150

0,60

УЗР

ВНС - 4

85 000

61 100

4/2

2-3год/доб

1 930

0,25

УЗР

* ВНС-1 разом з водозабором Тернопільський

** ВНС-5 разом з водозабором Верхній Івачів


Насосні станції були збудовані у 1970-80 роках (25-30 років тому). У ВНС-1 протягом 2002-2003 років були замінені два насоси, а стан її будівельної частин вимагає негайного ремонту. Стан будівельної та електричної частин ВНС-4 і 5 – добрий, а стан їх механічної частини вимагає реконструкції.

Для всіх насосних станцій характерним є наступне:

· продуктивність встановленого обладнання значно перевищує фактичні обсяги перекачаної води;

· низький ККД насосних агрегатів, що зумовлює високе споживання електроенергії.

Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Стічні води самопливними колекторами надходять до 6-и каналізаційних насосних станцій. Дві КНС (№1, 8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а чотири КНС (№5, 7, 9, 10) перекачують стічні води на каналізаційні очисні споруди. Після очисних споруд очищені води скидаються у річку Серет.

Загальна довжина каналізаційних мереж - 248,0 км, з них напірних трубопроводів – 28,9 км і самопливних колекторів – 219,1 км. Загальна проектна пропускна спроможність каналізаційних очисних споруд становить 106,4 тис. м3/добу. Середньодобовий обсяг стоків у 2004 р. становив 74,3 тис. м3/добу.

За останні 2 роки на потреби водовідведення було спожито, відповідно, 20,532 та 20,046 млн. кВт-год/рік електроенергії.

Водоканал приймає та проводить очищення стічних вод від населення, промисловості, державних та комерційних підприємств міста. Річний обсяг водовідведення показано у таблиці 10.4

ТАБЛИЦЯ 10.4

Річний обсяг водовідведення – м. Тернопіль

Показник

Обсяг, тис. м3/рік

2003

2004

Пропущено стоків

27 567,5

27 199,95

в т.ч. від інших каналізацій

-

-

Очищено стоків

27 567,5

27 199,95

Передано іншим підприємствам

-

назад |  4  | вперед

Назад

 Поиск рефератов
 
 Реклама
 Реклама
 Афоризм
Дверь в другой мир: окно на 18-м этаже.
 Гороскоп
Гороскопы
 Знакомства
я  
ищу  
   лет
 Реклама
 Счётчики
bigmir)net TOP 100